Príručka používateľa Zrušiť

Odstránenie dôverného obsahu z dokumentov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Prečo je vhodné redigovať alebo odstrániť citlivý obsah?

Pred distribúciou dokumentu PDF môžete skontrolovať, či dokument neobsahuje citlivý obsah alebo súkromné informácie, ktoré by mohli prezradiť, že ste ich autorom. Pomocou nástroja Redigovať súbor PDF môžete odstrániť alebo redigovať dôverné obrázky a text, ktorý sa zobrazuje v dokumente PDF.

Na vyhľadanie a odstránenie skrytého obsahu z dokumentu PDF použite funkciu Asanovať a odstrániť skryté informácie. Ak ste napríklad vytvorili dokument PDF, v metadátach dokumentu je štandardne uvedené vaše meno ako meno autora. Možno tiež budete chcieť odstrániť obsah, ktorý môže nežiaducim spôsobom zmeniť vzhľad dokumentu. Medzi typy obsahu, ktoré sa môžu zmeniť, patria napríklad JavaScript, akcie a polia formulárov.

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte to v aplikácii
Odstráňte dôverný obsah a skryté údaje zo súborov PDF v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Redigovanie citlivého obsahu (Acrobat Pro)

Redigovanie je trvalé odstránenie viditeľného textu a grafiky z dokumentu. Pomocou nástroja Redigovať súbor PDF je možné odstrániť obsah. Na miestach odstránených položiek môžete mať značky redigovania, ktoré vyzerajú ako farebné rámčeky, alebo môžete nechať tieto oblasti prázdne. Môžete určiť, aby sa nad značkami redigovania objavil vlastný text alebo kódy redigovania.

Poznámka:

Ak chcete vyhľadať a odstrániť určité slová, znaky alebo slovné spojenia, použite radšej možnosť Vyhľadať text alebo nástroje .

Redigovanie citlivého obsahu
Text označený pre redigovanie (vľavo) a redigovaný (vpravo)

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a následne vykonajte jeden z týchto krokov:

  • V ponuke Upraviť vyberte položku Redigovať súbor PDF.
  • Vyberte položku Všetky nástroje Redigovať súbor PDF.
  • Vyberte text alebo obrázok v súbore PDF, kliknite pravým tlačidlom a vyberte položku Redigovať.
  • Vyberte text alebo obrázok v súbore PDF a v plávajúcom kontextovom menu vyberte možnosť Redigovať text

    

 2. (Voliteľné) Ak chcete nastaviť vzhľad značiek redigovania, vyberte položku Nastaviť vlastnosti v sade nástrojov Redigovať na ľavej table. (Pozrite si časť Zmena vzhľadu značiek redigovania.)

  Vlastnosti redigovania

 3. Označte položky, ktoré chcete odstrániť, ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
  • Kliknutím dvakrát vyberte slovo alebo obrázok.
  • Ťahaním myšou vyberte čiaru, blok textu, objekt alebo oblasť.
  Poznámka:

  Ak chcete vidieť, ako budú značky redigovania vyzerať, podržte ukazovateľ nad označenou oblasťou.

 4. Ak chcete na jedno redigovanie aplikovať viaceré položky kódov, kliknite pravým tlačidlom myši na značku redigovania a vyberte voľbu. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikovanie viacerých položiek kódov na redigovanie.

 5. (Voliteľné) Ak chcete značku redigovania opakovať, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Opakovať značku na stranách. Táto funkcia je praktická, ak sa na rovnakom mieste na mnohých stranách nachádza určitá hlavička, päta alebo vodoznak.

 6. Po dokončení označovania položiek na redigovanie tieto položky odstránite výberom položky Použiť . Prípadne môžete dokument Uložiť a následne vybrať Aplikovať & Uložiť.

 7. Ak chcete Asanovať a odstrániť skryté informácie, v dialógovom okne Použiť redakčné úpravy vyberte prepínacie tlačidlo a následne vyberte položku Pokračovať.

  Položky nie sú z dokumentu trvalo odstránené, kým ho neuložíte.

 8. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako. Zadajte názov súboru a umiestnenie. K názvu súboru sa pridá prípona „_Redigované“. Ak nechcete prepísať pôvodný súbor, uložte súbor s iným názvom alebo na iné miesto, prípadne oboje.

Prehľadávanie a odstránenie textu (Acrobat Pro)

Pomocou nástroja Vyhľadať text alebo nástroje môžete vyhľadať a odstrániť slová alebo slovné spojenia v jednom alebo viacerých dokumentoch PDF obsahujúcich vyhľadávateľný text.

Poznámka:

Pomocou nástroja Vyhľadať text nemožno prehľadávať zabezpečené (zašifrované) dokumenty PDF.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a na globálnom paneli vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte položku Upraviť > Redigovať súbor PDF.
  • Vyberte položku Všetky nástroje > Redigovať súbor PDF.

  Na ľavej table sa otvorí súprava nástrojov na redigovanie súboru PDF.

 2. Vyberte položku Nájsť text a redigovať a potom v zobrazenom dialógovom okne správy vyberte položku OK.

  Nájdite text a redigujte ho
  Nájdite text a redigujte ho

 3. V dialógovom okne Vyhľadávanie zadajte, či sa má prehľadávať aktuálny dokument PDF alebo všetky dokument PDF na inom mieste.

 4. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete vyhľadať iba jedno slovo alebo slovné spojenie, vyberte voľbu Jedno slovo alebo fráza a zadajte slovo alebo slovné spojenie do textového poľa.
  • Ak chcete hľadať viacero slov, vyberte voľbu Viacero slov alebo fráz a kliknite na voľbu Vybrať slová. Zadajte všetky slová do textového poľa Nové slovo alebo fráza a vyberte položku Pridať. Môžete tiež importovať textový súbor so zoznamom slov alebo slovných spojení, ktoré chcete hľadať.
  • Ak chcete hľadať určitý vzor (napríklad telefónne čísla, čísla kreditných kariet, e-mailové adresy, rodné čísla alebo dátumy), kliknite na voľbu Vzory. Vyberte niektorý z dostupných vzorov. Môžete zmeniť jazykovú verziu vzorov. (Pozrite si časť Výber inej jazykovej verzie pre vzory.)
 5. Kliknite na voľbu Vyhľadať a odstrániť text.

 6. Vo výsledkoch hľadania kliknite na znamienko plus (+) vedľa názvu dokumentu a zobrazí sa zoznam všetkých výskytov slova alebo slovného spojenia. Potom vyberte výskyty, ktoré chcete označiť na redigovanie:
  • Ak chcete vybrať všetky výskyty v zozname, vyberte položku Zaškrtnúť všetko.
  • Ak chcete vybrať jednotlivé výskyty, vyberte políčko pri každom výskyte, ktorý chcete redigovať. Výberom textu vedľa začiarkavacieho políčka zobrazte výskyt slova alebo slovného spojenia na strane.
  • Ak nechcete označiť žiadny z výskytov, zatvorte dialógové okno Vyhľadávanie alebo výberom položky Nové hľadanie začnite znova.
  • Vyberte možnosť v časti Voľby značky redigovania, ak chcete označiť celé slová alebo časti slov (znaky) na redigovanie. V prípade častí slov vyberte voľbu Označiť časti slov na redigovanie a zobrazí sa dialógové okno Nastavenia. V dialógovom okne Nastavenia zadajte počet a umiestnenie znakov na redigovanie. Redigovanie znakov je užitočné, ak hľadáte určitý vzor, napríklad čísla kreditných kariet, a časť čísla chcete nechať viditeľnú na účely identifikácie.
 7. Ak ste vybrali výskyty, ktoré chcete označiť na redigovanie, kliknite na položku Označiť začiarknuté výsledky na redigovanie.

  Položky zo zoznamu, ktoré ste vybrali, sa zobrazia ako označené na redigovanie.

  Poznámka:

  Ak ste súbor neuložili, môžete vybrať značku redigovania v dokumente a stlačením klávesu Delete ju odstrániť. Značky redigovania sa stanú trvalými po uložení súboru.

 8. Ak chcete odstrániť označené položky, na ľavom paneli vyberte možnosť Použiť.

 9. Ak chcete Asanovať a odstrániť skryté informácie, v dialógovom okne Použiť redakčné úpravy vyberte prepínacie tlačidlo a následne vyberte položku Pokračovať.

  Aplikovať redigovanie

  Položky nie sú z dokumentu trvalo odstránené, kým ho neuložíte.

 10. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako. Zadajte názov súboru a umiestnenie. K názvu súboru sa pridá prípona „_Redigované“. Ak nechcete prepísať pôvodný súbor, uložte súbor s iným názvom alebo na iné miesto, prípadne oboje.

Vyhľadať a odstrániť skrytý obsah (Acrobat Pro)

Pomocou funkcie Odstrániť skryté informácie vyhľadajte v dokumente a odstráňte z neho nežiaduci obsah, napríklad skrytý text, metadáta, poznámky a prílohy. Pri odstránení položiek sa z dokumentu automaticky odstránia aj ďalšie položky. Medzi položky, ktoré sa odstránia, patria digitálne podpisy, informácie o dokumente pridané zásuvnými modulmi a aplikáciami od iných výrobcov a tiež špeciálne funkcie umožňujúce používateľom aplikácie Adobe Reader recenzovať, podpisovať a vyplňovať dokumenty PDF.

Poznámka:

Ak chcete každý dokument PDF pred zatvorením alebo odoslaním e-mailom skontrolovať, či neobsahuje skrytý obsah, zadajte túto voľbu v predvoľbách Dokumenty pomocou dialógového okna Predvoľby.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a na globálnom paneli vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte položku Upraviť > Redigovať súbor PDF.
  • Vyberte položku Všetky nástroje > Redigovať súbor PDF.

  Na ľavej table sa otvorí súprava nástrojov na redigovanie súboru PDF.

 2. Vyberte položku Asanovať dokument. Ak chcete odstrániť skryté informácie, v dialógovom okne Asanovať dokument vyberte položku Jednotlivo odstrániť.

  Skryté informácie odstránite kliknutím sem.

  Ak sa nájdu položky, zobrazia sa na paneli Odstrániť skryté informácie so začiarknutým políčkom vedľa každej položky.

 3. Uistite sa, že sú rámčeky začiarknuté len pri tých položkách, ktoré chcete z dokumentu odstrániť. (Pozrite si časť Možnosti odstránenia skrytých informácií.)
 4. Výberom položky Odstrániť odstráňte všetky vybraté položky zo súboru a vyberte položku OK.

 5. Vyberte položku Súbor (macOS) alebo prejdite do ponuky s vodorovnými čiarami  (Windows) > Uložiť a zadajte názov súboru a umiestnenie. Ak nechcete prepísať pôvodný súbor, uložte súbor s iným názvom alebo na iné miesto, prípadne oboje.

Vybratý obsah sa po uložení súboru natrvalo odstráni. Ak súbor zatvoríte bez jeho uloženia, zopakujte tento postup a súbor nezabudnite uložiť.

Možnosti odstránenia skrytých informácií

Metadáta

Metadáta zahŕňajú informácie o dokumente a jeho obsahu, ako sú meno autora, kľúčové slová a informácie o ochrane autorských práv (copyright). Ak chcete zobraziť metadáta vyberte položky Súbor > Vlastnosti dokumentu (macOS) alebo ponuku s vodorovnými čiarami  > Vlastnosti dokumentu (Windows).

Priložené súbory

K PDF možno ako prílohu pripojiť súbory ľubovoľného formátu. Ak chcete zobraziť prílohy, vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Prílohy (macOS) alebo ponuku s vodorovnými čiarami > Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Prílohy (Windows).

Záložky

Záložky sú odkazy s reprezentatívnym textom, ktoré sa používajú na otvorenie určitých strán v dokumente PDF. Ak chcete zobraziť záložky, vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Záložky (macOS) alebo ponuku s vodorovnými čiarami  > Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Záložky (Windows).

Poznámky a značky

Táto položka zahŕňa všetky poznámky pridané do PDF pomocou nástroja na poznámky a označovanie vrátane súborov priložených ako poznámky. Ak si chcete prezrieť poznámky, na pravej table vyberte ikonu Poznámky.

Polia formulára

Táto položka zahŕňa Polia formulárov (vrátane polí Podpisov) a všetky Akcie a výpočty súvisiace s poľami formulárov. Ak túto položku odstránite, všetky polia formulárov sa zlúčia s obsahom dokumentu a už ich nebude možné vypĺňať, upravovať ani podpisovať.

Skrytý text

Táto položka označuje text v dokumente PDF, ktorý je priehľadný, zakrytý iným obsahom alebo má rovnakú farbu ako pozadie.

Skryté vrstvy

Súbory PDF môžu obsahovať viac vrstiev, ktoré môžu byť viditeľné alebo skryté. Pri odstránení skrytých vrstiev sa tieto vrstvy z PDF odstránia a ostatné vrstvy sa zlúčia do jednej vrstvy. Ak chcete zobraziť vrstvy vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Vrstvy (macOS) alebo ponuku s vodorovnými čiarami > Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Vrstvy (Windows).

Vložený index na prehľadávanie

Vložený index prehľadávania urýchľuje hľadanie v súbore PDF. Ak chcete zistiť, či dokument PDF obsahuje index prehľadávania, v aplikácii Acrobat prejdite na položku Všetky nástroje > Pridať index vyhľadávania a vyberte položku Spravovať vložený index na ľavej table. Odstránením indexov sa zmenší veľkosť súboru, ale predĺži sa čas prehľadávania dokumentu PDF.

Odstránený alebo vystrihnutý obsah

Dokumenty PDF v sebe niekedy zachovajú obsah, ktorý bol odstránený a už nie je viditeľný, napríklad orezané alebo odstránené strany, prípadne odstránené obrázky.

Odkazy, akcie a JavaScripty

Táto položka zahŕňa webové odkazy, akcie pridané Sprievodcom akciami a JavaScripty v dokumente.

Prekrývajúce sa objekty

Táto položka zahŕňa objekty, ktoré sa prekrývajú. Objektmi môžu byť obrázky (skladajúce sa z obrazových bodov), vektorová grafika (skladajúca sa z ciest), prechody alebo vzory.

Asanovanie dokumentu (Acrobat Pro)

Asanovaním dokumentu sa z vášho dokumentu odstránia všetky citlivé informácie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú skryté, takže sa nedostanú do dokumentu PDF pri jeho zverejnení.

Odstránia sa tieto položky:

 • Metadáta
 • Vložený obsah a priložené súbory
 • Skripty
 • Skryté vrstvy
 • Vložené indexy prehľadávania
 • Uložené údaje formulára
 • Údaje recenzie a komentárov
 • Komentáre skryté v tele súboru PDF
 • Skryté údaje z predchádzajúcich uložení dokumentu
 • Zakrytý text a obrázky
 • Údaje bez odkazov
 • Prepojenia, akcie a JavaScripty
 • Prekrývajúce sa objekty
 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a na globálnom paneli vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte položku Upraviť > Redigovať súbor PDF.
  • Vyberte položku Všetky nástroje > Redigovať súbor PDF.

  Na ľavej table sa otvorí súprava nástrojov na redigovanie súboru PDF.

 2. Vyberte položku Asanovať dokument. Zobrazí sa dialógové okno Asanovať dokument.

 3. Vyberte položku Odstrániť všetko. Zadajte názov súboru a umiestnenie. Ak nechcete prepísať pôvodný súbor, uložte súbor s iným názvom alebo na iné miesto, prípadne oboje.

 4. Výberom položky Uložiť uložte dokument, čím sa automaticky dokončí proces asanácie.

Citlivé informácie sa po uložení súboru natrvalo odstránia. Ak súbor zatvoríte bez jeho uloženia, zopakujte tento postup a súbor nezabudnite uložiť.

Výber inej jazykovej verzie pre vzory (Acrobat Pro)

 1. Vyberte ponuku s vodorovnými čiarami  > Preferencie (Windows) alebo Acrobat > Preferencie (macOS).

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte položku Dokumenty.

 3. V časti Redigovanie vyberte jazyk v menu Vybrať lokalizáciu pre vzory vyhľadania a odstránenia textu. Potom vyberte položku OK.

Zmena vzhľadu značiek redigovania (Acrobat Pro)

Štandardne sa okolo obrázkov a textu označeného na redigovanie zobrazujú tenké červené obrysy a na mieste redigovaných obrázkov a textu sa zobrazujú čierne rámčeky. Pred označovaním položiek na redigovanie môžete nastaviť predvolený vzhľad značiek redigovania. Vzhľad značiek redigovania môžete zmeniť aj pred aplikovaním redigovania.

Nastavenie predvoleného vzhľadu všetkých značiek

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a na globálnom paneli vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte položku Upraviť > Redigovať súbor PDF.
  • Vyberte položku Všetky nástroje > Redigovať súbor PDF.

  Na ľavej table sa otvorí súprava nástrojov na redigovanie súboru PDF.

 2. Vyberte položku Nastaviť vlastnosti. Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti nástroja redigovania.

  Vlastnosti redigovania

 3. Na karte Vzhľad vyberte voľby, ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku OK:

  • Kliknite na ikonu Farba výplne oblasti redigovania a z palety Farby vyberte farbu na vyplnenie rámčekov, ktoré nahradia odstránené položky. Ak chcete redigovanú oblasť ponechať prázdnu, vyberte voľbu Bez farby.
  • Ak chcete vybrať vlastný text alebo voľby kódu redigovania, vyberte položku Použiť prekrytie textom. Vyberte písmo, veľkosť a zarovnanie textu.
  • Vyberte voľbu Vlastný text a zadajte text, ktorý sa má zobraziť v cenzurovanej oblasti.
  • Vyberte voľbu Kód redigovania a vyberte kód v existujúcej sade alebo vyberte položku Upraviť kód a definujte novú množinu kódov alebo nový kód. (Pozrite si časť Vytváranie kódov a sád kódov redigovania.)
  • V časti Vzhľad značky redigovania vyberte ikonu Farba obrysu alebo ikonu Farba výplne, prípadne na obe tieto ikony. Na palete farieb vyberte farbu pre obrázky a text označený na redigovanie. Presúvaním posúvača nastavte krytie farby. Ak chcete vybratú oblasť ponechať prázdnu, vyberte voľbu Bez farby.

Vlastnosti pre text redigovania (Acrobat Pro)

Vlastný text

Text uvedený vo voľbe Vlastný text sa zobrazí cez značku redigovania.

Písmo

Vlastný text sa zobrazí s vybratým písmom.

Veľkosť písma

Vlastný text sa zobrazí s písmom vybratej veľkosti.

Automaticky prispôsobiť veľkosť textu podľa oblasti redigovania

Veľkosť vlastného textu sa zmení tak, aby sa vmestil do zredigovanej oblasti. Keď je vybratá táto voľba, má prednosť pred nastavenou veľkosťou písma prekrývajúceho textu.

Farba písma

Vlastný text sa zobrazí vo vybratej farbe, ktorú môžete zmeniť kliknutím na vzorku farby.

Opakovanie textu prekrytia

Vyplní cenzurovanú oblasť potrebným množstvom výskytov vlastného textu bez zmeny veľkosti písma. Ak ako vlastný text určíte napríklad písmeno x alebo pomlčku (–), tieto znaky sa budú opakovať cez celú zredigovanú oblasť.

Zarovnanie textu

Zarovná text doľava, doprava alebo na stred.

Kódy redigovania (Acrobat Pro)

Aplikácia Acrobat používa prekrytie textom na predtlač oblastí vybratých na redigovanie. Príkladom prekrytia textom je kód redigovania, ktorý obsahuje jednu alebo viac položiek kódov zo sady kódov. Aplikácia Acrobat obsahuje sady kódov U.S. FOIA a U.S. Privacy Act, ktoré môžete použiť. Na vytvorenie prekrytia textom môžete použiť kódy alebo vlastný text. Rozdiel je v tom, že kódy redigovania sú textové položky, ktoré môžete uložiť, exportovať a importovať. Jedna sada kódov môže obsahovať viac kódov.

Poznámka:

V kódoch sa neuložia aktuálne atribúty textu prekrytia ako súčasť definície kódu, napríklad farby, vlastnosti písma a opakovanie alebo veľkosť textu. Kódy len umožnia opakované použitie samotného textu prekrytia pri ďalšom spustení programu a ostatnými používateľmi, s ktorými sady kódov zdieľate. Ďalšie atribúty kódu nastavíte v dialógovom okne Vlastnosti nástroja redigovania.

Vytváranie kódov a sád kódov redigovania

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a na globálnom paneli vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte položku Upraviť > Redigovať súbor PDF.
  • Vyberte položku Všetky nástroje > Redigovať súbor PDF.

  Na ľavej table sa otvorí súprava nástrojov na redigovanie súboru PDF.

 2. Vyberte položku Nastaviť vlastnosti. Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti nástroja redigovania.

  Vlastnosti nástroja redigovania v aplikácii Acrobat
  Kódy redigovania je možné vytvárať v dialógovom okne Vlastnosti nástroja na redigovanie.

 3. Vyberte voľbu Použiť prekrytie textom.

 4. Vyberte voľbu Kód redigovania.

  • Ak chcete do kódu redigovania pridať viac položiek kódov, vyberte položku zo zoznamu Položky kódov a vyberte možnosť Pridať vybratú položku. Podľa potreby tento postup opakujte. Vyberte voľbu Odstrániť vybratú položku a položka kódu v zozname Kód redigovania sa odstráni.
  • Ak chcete vykonať ďalšie zmeny, vyberte položku Upraviť kódy.
 5. V dialógovom okne Editor kódu redigovania vyberte položku Pridať sadu.

 6. (Voliteľné) Do textového poľa pod zoznamom sád kódov zadajte nový názov sady a potom vyberte položku Premenovať sadu.

 7. Vyberte položku Pridať kód, do textového poľa pod zoznamom kódov zadajte text, ktorý chcete zobraziť ako prekrývajúci text, a potom vyberte položku Premenovať kód.

 8. Zopakovaním predchádzajúceho kroku pridajte ďalšie položky kódov do tejto sady kódov alebo opakovaním predchádzajúcich troch krokov vytvorte ďalšie sady kódov a kódy.

Úpravy kódov a sád kódov redigovania (Acrobat Pro)

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a na globálnom paneli vykonajte ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte položku Upraviť > Redigovať súbor PDF.
  • Vyberte položku Všetky nástroje > Redigovať súbor PDF.

  Na ľavej table sa otvorí súprava nástrojov na redigovanie súboru PDF.

 2. Vyberte položku Nastaviť vlastnosti. Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti nástroja redigovania.

 3. Vyberte voľbu Použiť prekrytie textom a potom vyberte voľbu Kód redigovania.

 4. Zo zoznamu vľavo vyberte sadu kódov a vyberte položku Upraviť kódy.

 5. V dialógovom okne Editor kódu redigovania vykonajte ľubovoľné z nasledujúcich úkonov:

  • Ak chcete odstrániť sadu kódov a všetky položky kódov v tejto sade, vyberte položku zo sady kódov a vyberte položku Odstrániť sadu.
  • Ak chcete sadu kódov exportovať do samostatného súboru XML, ktorý môžete znova použiť v iných dokumentoch PDF alebo zdieľať s ostatnými používateľmi, vyberte danú sadu kódov. Potom vyberte položku Exportovať sadu, zadajte názov súboru a umiestnenie a potom vyberte položku Uložiť.
  • Ak chcete importovať predtým uloženú sadu kódov, vyberte položku Importovať sadu, vyhľadajte a vyberte tento súbor a vyberte položku Otvoriť.
  • Ak chcete premenovať sadu kódov, vyberte položku zo zoznamu Sada kódov, do okna pod zoznamom zadajte nový názov a vyberte položku Premenovať sadu.
 6. Ak je Sada kódov vybratá, vyberte položku kódu, ktorú chcete upraviť, a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete odstrániť položku kódu, vyberte možnosť Odstrániť kód.
  • Ak chcete premenovať položku kódu, zadajte nový názov do poľa pod zoznamom a vyberte položku Premenovať kód.

Aplikovanie viacerých položiek kódov na jedno redigovanie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na značku redigovania.

 2. Zo zoznamu v dolnej časti kontextového menu vyberte Sadu kódov a potom vyberte položku kódov v rozbaľovacom menu. Po aplikovaní kódu sa pri položke kódov zobrazí začiarknutie.

 3. Opakovaním predchádzajúcich krokov pridajte do redigovania ďalšiu položku kódov.

Ak chcete zobraziť položky kódov navzájom oddelené čiarkou, podržte ukazovateľ nad značkou redigovania.

Poznámka:

Ak chcete rovnaký kód uplatniť na viacero redigovaní, pred označením obsahu nastavte vlastnosti redigovania. Na tomto sekundárnom paneli s nástrojmi kliknite na položku Vlastnosti. Vyberte voľbu Použiť prekrytie textom, potom vyberte voľbu Kód redigovania. Vyberte Sadu kódov a položku kódov, potom kliknite na položku Pridať vybratú položku.


  

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online