Príručka používateľa Zrušiť

Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Vodoznak je text alebo obrázok, ktorý sa zobrazuje pred alebo za existujúcim obsahom dokumentu a podobá sa pečiatke. Napríklad na strany s citlivým obsahom môžete pridať vodoznak „Dôverné“. Do jedného alebo viacerých dokumentov PDF môžete pridať viac vodoznakov, musíte však pridať jednotlivé vodoznaky osobitne. Môžete určiť stranu alebo rozsah strán, na ktorých sa má každý vodoznak zobraziť.

Poznámka:

Na rozdiel od pečiatky je vodoznak začlenený do strán dokumentu PDF ako pevne umiestnený element. Pečiatka je typ poznámky PDF, ktorú si ostatní používatelia dokumentu PDF môžu otvoriť a zobraziť textovú anotáciu, premiestniť, zmeniť alebo odstrániť.

Pred a po vložení vodoznaku v aplikácii Acrobat
Pred a po vložení vodoznaku

Pridanie alebo nahradenie vodoznaku s otvoreným dokumentom

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Pridať.

 2. (Voliteľné) Ak chcete vodoznak aplikovať na jednotlivé strany, kliknite na položku Voľby rozsahu strán. Potom zadajte rozsah strán a v prípade potreby vyberte voľbu Podmnožina.

 3. Vyberte vodoznak:
  • Ak chcete znova použiť vodoznak s voľbami vodoznaku, ktoré ste uložili v predchádzajúcej relácii, vyberte ho z menu Uložené nastavenia.

  • Ak chcete vytvoriť textový vodoznak, vyberte položku Text a zadajte text do poľa. Podľa potreby upravte voľby formátovania textu.

  • Ak chcete ako vodoznak použiť obrázok, vyberte položku Súbor. Potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor obrázka. Ak súbor obsahuje viaceré strany s obrázkami, zadajte požadovanú hodnotu do poľa Číslo strany.

  Poznámka:

  Ako obrázky vodoznaku je možné použiť iba súbory PDF, JPEG a BMP.

 4. Jedným z nasledujúcich úkonov zmeňte veľkosť obrázka vodoznaku:
  • Ak chcete zmeniť veľkosť vodoznaku v pomere k veľkosti pôvodného súboru obrázka, zadajte hodnotu v percentách do poľa Absolútna mierka (v časti Zdroj v dialógovom okne).

  • Ak chcete zmeniť veľkosť vodoznaku v pomere k veľkosti strany dokumentu PDF, zadajte hodnotu v percentách do poľa Zmeniť veľkosť v pomere k cieľovej strane (v časti Vzhľad v dialógovom okne).

 5. Podľa potreby upravte vzhľad a polohu vodoznaku.
 6. (Voliteľné) Kliknite na položku Voľby vzhľadu a vyberte nasledujúce voľby:

  • Ak chcete učiť, kedy sa má vodoznak zobrazovať, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok Zobraziť pri tlači a Zobraziť pri zobrazení na obrazovke.

  • Ak chcete nastaviť zmeny v dokumente PDF so stranami rôznych veľkostí, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zachovať konštantnú polohu a veľkosť textu vodoznaku pri tlači na rôzne veľký papier.

 7. (Voliteľné) Ak chcete rovnaké nastavenia aplikovať na ďalšie súbory PDF, kliknite na tlačidlo Aplikovať na viaceré súbory. Kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať otvorené súbory a vyberte požadované súbory. V dialógovom okne Voľby výstupu potom zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie alebo nahradenie vodoznaku bez otvoreného dokumentu (len v systéme Windows)

 1. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Pridať.

 2. V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a potom vyberte požadované súbory.

  Poznámka:

  Súbory alebo priečinky môžete pridať aj ich presunutím myšou do dialógového okna.

 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Pridať vodoznak.

 4. Postupujte podľa krokov 2 až 6 v postupe na pridanie alebo nahradenie vodoznaku s otvoreným dokumentom. Po nastavení vodoznaku kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie alebo nahradenie vodoznaku v čiastkových dokumentoch PDF v portfóliu PDF

 1. Vyberte jeden alebo viaceré čiastkové dokumenty PDF v portfóliu PDF.
 2. Postupujte podľa krokov v postupe na pridanie alebo nahradenie vodoznaku s otvoreným dokumentom.

Aktualizácia vodoznaku

 1. Otvorte jeden dokument PDF.
 2. Vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Aktualizovať.

 3. Vykonajte požadované zmeny vodoznaku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Ak máte v PDF viac vodoznakov, zaktualizuje sa týmto postupom iba vodoznak, ktorý ste pridali ako prvý a všetky ostatné vodoznaky sa vypustia. Ak si po dokončení tohto postupu aktualizovanie vodoznakov rozmyslíte, okamžite vyberte voľby Úpravy > Späť vodoznak.

Odstránenie vodoznakov

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Otvorte jeden dokument PDF alebo vyberte jeden alebo viaceré čiastkové dokumenty PDF v portfóliu PDF. Potom vyberte voľbu Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Odstrániť.

  • Ak chcete vodoznaky odstrániť z viacerých dokumentov PDF, zatvorte všetky otvorené dokumenty PDF a vyberte voľby Nástroje > Upraviť PDF > Vodoznak > Odstrániť. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a potom vyberte požadované súbory. Kliknite na tlačidlo OK a potom v dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu