JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie

Poznámka:

Úplný zoznam článkov o zabezpečení nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a obsahu dokumentov PDF.

Aplikácia Acrobat a Acrobat Reader umožňuje upraviť správanie aplikácie tak, aby sa JavaScript spúšťal s požadovanou úrovňou zabezpečenia. Pomáha to obmedziť prístup aplikácie k rozhraniam JavaScript API a izolovať pracovné postupy, ktoré nevyžadujú rozhrania JavaScript API.

 1. Vyberte položky Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat Acrobat Reader > Predvoľby (Mac OS).

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu JavaScript.

 3. Na paneli Zabezpečenie JavaScriptu nastavte voľby na správu JavaScriptu podľa potreby.

  Povoliť JavaScript aplikácie Acrobat

  Ak chcete JavaScript úplne zakázať alebo obmedziť JavaScript cez rozhrania API, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Povoliť vykonávanie JavaScriptu z príkazov menu

  Povolí spúšťanie JavaScriptu kliknutím na položky menu. Keď je táto voľba vypnutá, cez menu možno spúšťať privilegované volania JavaScriptu. Spúšťanie neprivilegovaných volaní JavaScriptu cez položky menu nie je zablokované bez ohľadu na to, či je toto políčko začiarknuté alebo nie.

  Povoliť globálne zásady zabezpečenia objektov

  Globálne povolenie JavaScriptu cez rozhrania API alebo dôverovanie špecifickým dokumentom obsahujúcim JavaScripty.

Prípadne môžete spravovať spúšťanie JavaScriptu úpravou nastavení v systémovej databáze Registry.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Application Security Guide (Sprievodca zabezpečením aplikácie) na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_en.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu