Dokument môžete podpísať na potvrdenie jeho obsahu alebo na jeho schválenie. Podľa zámeru môžete použiť rôzne typy podpisov.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC a Acrobat 2017. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.

Podpísanie zmluvy

Ak niekto použil službu Adobe Sign, aby vám poslal zmluvu na podpísanie, dostanete e-mailové oznámenie s prepojením na stránku, kde môžete zmluvu podpísať. Ak používate počítačovú aplikáciu Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC, zobrazí sa vám oznámenie, že sa s vami zdieľa zmluva, ktorú máte podpísať.

Ak chcete podpísať zmluvu, ktorá vám bola odoslaná pomocou služby Adobe Sign, urobte jednu z nasledujúcich vecí:

 1. Kliknite na prepojenie na zmluvu, ktorú ste prijali e-mailom, a ktorú máte podpísať. Zmluva sa otvorí vo webovom prehliadači.

  Prepojenie na zmluvu prijaté e-mailom
 2. Klikajte do polí a zadávajte všetky požadované informácie.

 3. Kliknite do poľa na podpis. Ak dokument podpisujete prvýkrát, zobrazí sa panel podpisu alebo iniciál.

  Zadanie podpisu pomocou klávesnice, jeho nakreslenie alebo importovanie súboru s podpisom
  Podpis môžete zadať pomocou klávesnice, nakresliť ho alebo importovať súbor s podpisom. Pridané podpisy a iniciály sa uložia na použitie v budúcnosti.
  • Písmená: Napíšte svoje meno do poľa. Môžete si vybrať z malej ponuky štýlov podpisov. Kliknutím na položku Zmeniť štýl zobrazíte iný štýl.
  • Kresba: Nakreslite váš podpis do poľa.
  • Obrázok: Prehľadajte dostupné obrázky a vyberte ten, ktorý bude predstavovať váš podpis.
  • Mobilné zariadenie: Vyberte túto možnosť, ak chcete vytvoriť podpis na mobilnom zariadení. Zadajte číslo mobilného zariadenia a kliknite na tlačidlo Odoslať. Na vaše mobilné zariadenie sa odošle prepojenie. Kliknutím na prepojenie sa vo vašom mobilnom zariadení otvorí webový prehliadač, kde môžete nakresliť svoj podpis alebo vybrať obrázok s podpisom.
  • Uložiť: Ak začiarknete toto políčko a ste prihlásení do aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat, pridaný podpis sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud na opätovné použitie.

  Kliknutím na tlačidlo Použiť umiestnite podpis alebo iniciálu.

 4. KlikniteKliknite Prihlásiť sa.

 1. V aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC kliknite na položku Domov. V časti Sign kliknite na položku Všetky zmluvy. Zobrazia sa všetky zmluvy, zdieľané alebo prijaté na podpis.

 2. Dvakrát kliknite na zmluvu so stavom Čaká na váš, alebo vyberte zmluvu a na pravej table kliknite na možnosť Podpis. Zmluva sa otvorí.

 3. Klikajte do polí a zadávajte všetky požadované informácie.

 4. Kliknite do poľa podpisu. Ak dokument podpisujete prvýkrát, zobrazí sa panel podpisu alebo iniciál.

  • Písmená: Napíšte svoje meno do poľa. Môžete si vybrať z malej ponuky štýlov podpisov. Kliknutím na položku Zmeniť štýl zobrazíte iný štýl.
  • Kresba: Nakreslite váš podpis do poľa.
  • Obrázok: Prehľadajte dostupné obrázky a vyberte ten, ktorý bude predstavovať váš podpis.
  • Mobilné zariadenie: Vyberte túto možnosť, ak chcete vytvoriť podpis na mobilnom zariadení. Zadajte číslo mobilného zariadenia a kliknite na tlačidlo Odoslať. Na vaše mobilné zariadenie sa odošle prepojenie. Kliknutím na prepojenie sa vo vašom mobilnom zariadení otvorí webový prehliadač, kde môžete nakresliť svoj podpis alebo vybrať obrázok s podpisom.
  • Uložiť: Ak začiarknete toto políčko a ste prihlásení do aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat, pridaný podpis sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud na opätovné použitie.

  Kliknutím na tlačidlo Použiť umiestnite podpis alebo iniciálu.

 5. Kliknite na položku Kliknutím podpísať.

Podpísanie dokumentu PDF

Ak chcete podpísať dokument alebo formulár PDF, môžete napísať, nakresliť alebo vložiť obrázok s ručným podpisom. Zároveň k nemu môžete pridať text, ako napríklad svoje meno, spoločnosť, titul alebo dátum. Keď dokument uložíte, tento podpis a text sa stanú súčasťou dokumentu PDF.

Poznámka:

Svoj podpis môžete tiež odfotografovať mobilom pomocou mobilnej aplikácie Adobe Acrobat Reader a uložiť ho do aplikácie Adobe Document Cloud, aby sa synchronizoval a vy ste ho mohli používať v stolovom počítači, ako aj iných mobilných zariadeniach. Viac informácií nájdete v časti Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek.

 1. Otvorte dokument alebo formulár PDF, ktorý chcete podpísať.

 2. Kliknite na ikonu podpisu  na paneli s nástrojmi. Prípadne môžete vybrať položky Nástroje > Fill & Sign alebo vyberte položku Fill & Sign na pravej table.

  Globálny nástroj podpisu
 3.  Zobrazí sa nástroj Fill & Sign. Kliknite na položku Vyplniť a podpísať.

  Domovská stránka nástroja Fill & Sign
 4. Polia formulára sa rozpoznávajú automaticky. Umiestnením kurzora na pole zobrazíte modré pole. Kliknutím na ľubovoľné miesto v modrom poli sa kurzor automaticky umiestni na správne miesto. Vyplňte pole zadaním textu. 

  Umiestnením kurzora na pole zobrazíte rozpoznané pole formulára
  Umiestnením kurzora zobrazíte rozpoznané textové pole

  Môžete si zvoliť požadovanú farbu na vyplnenie formulára PDF. Kliknite na tlačidlo farby v ponuke nástroja Fill & Sign a vyberte požadovanú farbu.

  Výber farby na vyplnenie formulára

  Predvolene je farba podpisu čierna. Ak chcete zachovať predvolenú farbu pre podpis, uistite sa, že nie je začiarknutá voľba Zachovať pôvodnú farbu pre podpis.

  Poznámka:

  Ďalšie informácie o vypĺňaní formulárov nájdete v článku Vyplnenie formulára PDF.

 5. Kliknite na ikonu Podpísať na paneli s nástrojmi a potom si vyberte, či chcete pridať podpis alebo len iniciály.

  Pridávanie podpisu alebo iniciál

  Ak ste už podpisy alebo iniciály pridávali, zobrazujú sa ako voľby, z ktorých si môžete vybrať.

 6. Ak ste už podpis alebo iniciály pridávali, jednoducho ich vyberte z možností Podpísať a následne kliknite na miesto v dokumente PDF, na ktoré chcete podpis pridať. Prejdite na ďalší krok.

  Ak dokument podpisujete prvýkrát, zobrazí sa panel podpisu alebo iniciál. Dole je zobrazený príklad panela podpisu.

  Zadanie podpisu pomocou klávesnice, jeho nakreslenie alebo importovanie súboru s podpisom
  Podpis môžete zadať pomocou klávesnice, nakresliť ho alebo importovať súbor s podpisom. Pridané podpisy a iniciály sa uložia na použitie v budúcnosti.
  • Písmená: Napíšte svoje meno do poľa. Môžete si vybrať z malej ponuky štýlov podpisov. Kliknutím na položku Zmeniť štýl zobrazíte iný štýl.
  • Kresba: Nakreslite váš podpis do poľa.
  • Obrázok: Prehľadajte dostupné obrázky a vyberte ten, ktorý bude predstavovať váš podpis.
  • Uložiť podpis: Ak začiarknete toto políčko a ste prihlásení do aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat, pridaný podpis sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud na opätovné použitie.

  Kliknite na položku Aplikovať a potom kliknite na miesto v dokumente PDF, kam chcete vložiť podpis alebo iniciály.

 7. Ak chcete umiestnený podpis alebo iniciálu presunúť, kliknutím na pole ho zvýraznite a následne použite klávesy so šípkami. Ak chcete zmeniť veľkosť poľa alebo ho odstrániť, použite voľby na paneli s nástrojmi poľa.

Poznámka:

Ak chcete ako podpis použiť obrázok:

 • Podpíšte sa čiernou farbou na čistý, prázdny list bieleho papiera. Podpis umiestnite do stredu, aby ste neodfotografovali alebo nenaskenovali okraje papiera.
 • Podpis odfotografujte alebo naskenujte. Ak podpis fotografujete, dbajte, aby bola strana osvetlená a na podpis nedopadali žiadne tiene.
 • Fotografiu alebo naskenovaný súbor preneste do počítača. Aplikácia Acrobat/Reader akceptuje súbory JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázok nie je nutné orezať. Ak je fotografia alebo naskenovaný obrázok dostatočne jasný, aplikácia Acrobat/Reader importuje iba podpis.

Odoslanie podpísaných dokumentov PDF

Po podpísaní môžete formulár zdieľať s ostatnými používateľmi. Ak chcete zdieľať formulár, postupujte podľa krokov uvedených v článku Odoslanie formulára.

Podpisovanie dokumentov PDF ostatnými používateľmi pomocou služby Adobe Sign

Na podpísanie dokumentov ostatnými môžete použiť nástroj Fill & Sign založený na cloudových službách v rámci služby Adobe Sign. Umožní podpisujúcim osobám rýchlo podpísať zmluvy z akéhokoľvek miesta pomocou webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Podpisujúce osoby sa nemusia registrovať ani kupovať žiaden produkt Adobe na podpisovanie zmlúv.

Podpisujúcim osobám sa odošle e-mail so žiadosťou o podpísanie zmlúv. Po podpísaní dostanete vy aj podpisujúce osoby podpísaný súbor PDF e-mailom. Celý postup podpisovania môžete sledovať v aplikácii Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC v časti Domov > Na podpis.

 

Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielanie dokumentov PDF na podpis.

 

Máte ťažkosti s podpisovaním súborov PDF? Porozprávajte sa s nami osobne cezFacebook .

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online