Dokumenty PDF v ázijských jazykoch

Aplikáciu Acrobat môžete použiť na zobrazenie, prehľadávanie a tlač dokumentov PDF, ktoré obsahujú ázijský text (tradičnú alebo zjednodušenú čínštinu, japončinu a kórejčinu). Tieto jazyky môžete tiež použiť pri vyplňovaní formulárov, pridávaní poznámok a aplikovaní digitálnych podpisov.

Takmer všetky funkcie aplikácie Acrobat podporujú tradičnú a zjednodušenú čínštinu, japončinu a kórejčinu, ak nainštalujete príslušné jazykové balíky pre ázijské písma.

V aplikácii Acrobat v systéme Windows je potrebné nainštalovať súbory podpory pre ázijské jazyky pomocou užívateľskej inštalácie s vybratou voľbou podpory ázijských jazykov v častiach Vytvoriť Adobe PDF a Zobraziť Adobe PDF.

Modul PDFMaker a tlačiareň Adobe PDF pri vytváraní súborov PDF automaticky vkladajú väčšinu ázijských písiem do súboru. Môžete určiť, či sa ázijské písma majú vkladať.

V systéme Windows môžete zobrazovať a tlačiť súbory obsahujúce ázijské jazyky i bez toho, že by ste mali nainštalovanú podporu ázijských jazykov. Ak sa pokúsite otvoriť súbor PDF, pre ktorý je požadovaná jazyková podpora, budete automaticky vyzvaní, aby ste nainštalovali požadované písma.

Dokumenty PDF v azbuke, stredoeurópskych a východoeurópskych jazykoch

Môžete pracovať so súbormi Adobe PDF, ktoré obsahujú text v azbuke (vrátane bulharčiny a ruštiny), stredoeurópskyvýchodoeurópsky text (vrátane češtiny, maďarčiny a poľštiny), ak sú v súboroch PDF vložené písma. Ak sú písma vložené, môžete súbory zobrazovať a tlačiť v ľubovoľnom systéme. Pre používanie funkcie hľadania nie je nevyhnutné, aby boli písma vložené.

Poznámka:

Ak otvoríte súbor PDF, v ktorom sú polia formulárov alebo textové rámčeky s týmito jazykmi, ale písma nie sú v dokumente vložené a nie sú nainštalované vo vašom systéme, vyberte Pomocník > Skontrolovať aktualizácie, a budete automaticky vyzvaní, aby ste si stiahli a nainštalovali potrebné písma.

Dokumenty PDF v hebrejskom, arabskom, thajskom a vietnamskom jazyku

Aplikácia Acrobat podporuje zadávanie a zobrazovanie thajského a vietnamského textu. Podporovaný je aj arabský a hebrejský text, ale iba v systéme Windows. Pri miestnom nastavení pre arabčinu a hebrejčinu sú štandardne zapnuté jazykové voľby pre zápis sprava doľava (v systéme Windows).

Zapnutie jazykov sprava doľava

Po zapnutí jazykových volieb sprava doľava sa zobrazia prvky užívateľského rozhrania pre nastavenie smeru odseku, štýlu číslic a ligatúr. Keď je táto voľba vybratá, môžete určiť smer písania (zľava doprava alebo sprava doľava) a typ číslic (západné alebo arabské) pre vytváranie určitých polí formulárov, pridávanie digitálnych podpisov a vytváranie poznámok v textových rámčekoch.

Pri miestnom nastavení na arabčinu a hebrejčinu je voľba Zapnúť jazykové voľby sprava doľava štandardne zapnutá.

  1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Jazyk.
  2. Vyberte voľbu Zapnúť jazykové voľby sprava doľava.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online