Odteraz môžete vďaka úplne novej funkcii synchronizácie podpisu rýchlo nasnímať obrázok svojho podpisu pomocou mobilnej aplikácie Adobe Acrobat Reader DC a používať ho na podpisovanie v počítačoch, na webe a v mobilných zariadeniach.

Po uložení sa podpis na pozadí automaticky nahrá do služby Adobe Document Cloud a synchronizuje sa so všetkými vašimi zariadeniami alebo aplikáciami. Keď otvoríte dokument na podpísanie, podpis sa prevezme v reálnom čase, ak nie je k dispozícii lokálne a povolený na použitie.

Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek

Nasnímanie podpisu do mobilného zariadenia

Podpis môžete nasnímať pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia prostredníctvom mobilnej aplikácie Adobe Acrobat Reader a uložiť ho na účely synchronizácie v počítači, na webe a v ostatných mobilných zariadeniach.

Poznámka:

Pred nasnímaním podpisu sa uistite, že ste prihlásení do svojho účtu služby Adobe Document Cloud. (Ťuknite na ikonu nástrojov v ľavom hornom rohu na ľubovoľnej obrazovke alebo potiahnite prstom zľava doprava po obrazovke zariadenia a ťuknite na položky Môj účet/Prihlásiť sa.)

V zariadení so systémom iOS alebo Android vykonajte tento postup:

 1. Otvorte dokument PDF v mobilnej aplikácii Adobe Acrobat Reader a ťuknutím na ľubovoľné miesto v dokumente PDF otvorte ponuky, ak sú skryté.

 2. Ťuknite na položku a .

 3. Ak v zariadení nie je uložený žiaden podpis, ťuknite na položku Vytvoriť podpis, alebo ak chcete nahradiť existujúci podpis, ťuknite na položku Vymazať uložený podpis a znova ťuknite na položky Vytvoriť podpis.

 4. Ťuknutím na položku nasnímate obrázok svojho podpisu pomocou fotoaparátu.
  (Podpis môžete tiež nakresliť rukou alebo ťuknúť na položku  a vybrať obrázok v zariadení.)

 5. Ťuknite na položku Uložiť podpis a potom ťuknite na tlačidlo Hotovo.

  Nasnímanie a uloženie podpisu
  Nasnímanie a uloženie podpisu

  Podpis sa uloží do zariadenia a synchronizuje sa s počítačom, webom a ostatnými mobilnými zariadeniami.

Používanie v počítačoch, na webe a v mobilných zariadeniach

Po uložení podpisu v cloude získate konzistentný podpis na použitie v počítači, na webe a vo všetkých mobilných aplikáciách vrátane aplikácií Acrobat Reader, Fill & Sign a Adobe Sign.

Ak chcete, aby táto funkcia fungovala bez problémov, jednoducho sa prihláste vo všetkých zariadeniach alebo na webe. Podpis budete mať k dispozícii vždy počas pracovného postupu podpisovania v aplikácii Acrobat DC, aplikácii Acrobat Reader DC, mobilných aplikáciách alebo na webe.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online