Príručka používateľa Zrušiť

Vyznačenie úprav textu

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

V PDF môžete pomocou poznámok pre úpravy textu vyznačiť miesta, kde by sa mal upraviť text v zdrojovom súbore. Poznámky pre úpravy textu nemenia vlastný text v PDF. Namiesto toho označujú, ktorý text by sa mal odstrániť, vložiť alebo nahradiť v zdrojovom súbore, z ktorého bolo PDF vytvorené.

Pridávajte poznámky v súbore PDF

Rýchlo pridávajte poznámky v súbore PDF online

Poznámka:

V aplikácii Reader sú dostupné všetky nástroje na pridávanie poznámok len v súboroch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Aplikácia Acrobat ponúka dva základné spôsoby pridávania anotácií úprav textu: pred výberom a po výbere.

Pred výberom alebo nástroj na označenie opráv textu

Použite nástroj na výber alebo nástroj na označenie opráv textu a potom kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo kliknite so stlačeným klávesom Control (Mac OS) na vybratý text, aby sa otvorilo menu volieb úprav textu. Po označení textu môžete tiež kliknúť na nástroj na úpravu textu.

Po výbere

Kliknite na nástroj na úpravy textu a potom vyberte text.

Ak chcete zmeniť zdrojový dokument v aplikácii Acrobat pre systém Windows, môžete úpravy textu exportovať priamo do dokumentu aplikácie Microsoft Word, na základe ktorého bol daný dokument PDF vytvorený. Ak chcete používať túto funkciu, musíte PDF vytvoriť pomocou modulu PDFMaker v aplikácii Word. Pred exportom úprav textu skontrolujte, či je v poznámkach označujúcich vloženie textu presne ten text, ktorý chcete pridať, vrátane medzier a znakov pre konce odsekov. Ak pridáte navyše text s pokynmi (napríklad „Pridať nasledujúci text:“), budú sa tieto slová musieť z dokumentu Word ručne odstrániť.

V aplikácii Acrobat Pro v systéme Windows môžete exportovať poznámky vyznačujúce úpravy textu priamo do dokumentu aplikácie Autodesk AutoCAD, z ktorého bol dokument PDF vytvorený, a tieto úpravy začleniť do zdrojového dokumentu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte PDF vytvoriť pomocou modulu PDFMaker v aplikácii AutoCAD.

Voľba Nahradiť text
Voľba Nahradiť text: Vybratý text sa vyčiarkne a nový text sa pridá do pripojenej rozbaľovacej poznámky.

Zvýraznenie, prečiarknutie alebo podčiarknutie textu

Poznámka:

V aplikácii Reader je dostupný len nástroj lístok s poznámkou a nástroje zvýraznenia. Ostatné nástroje na pridávanie poznámok sú dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Vyberte voľby Nástroje > Poznámka a zobrazí sa panel s nástrojmi.

Panel s ponukami pre nástroje Zvýraznenie textu, Prečiarknutie textu a Podčiarknutie textu
Vyberte položky Nástroje > Poznámka na zobrazenie panela nástrojov pre nástroje Zvýraznenie textu, Prečiarknutie textu a Podčiarknutie textu

Nástroje na zvýraznenie textu, prečiarknutie textupodtrhnutie textu môžete použiť na pridanie samotných poznámok alebo v spojení s lístkom s poznámkou.

Môžete pridať zvýraznenie s poznámkou alebo prečiarknuť či podčiarknuť text výberom textu nástrojom na výber alebo kliknutím pravým tlačidlom myši a následným výberom danej voľby v zobrazenom menu. Ak ale označujete veľa textu, použitie špecializovaných nástrojov je rýchlejšie a jednoduchšie.

 1. Vyberte Nástroje > Poznámky a nástroj Zvýrazniť text, Prečiarknuť text alebo Podčiarknuť text.

  Poznámka:

  Ak chcete aplikovať viac poznámok pomocou nástroja prečiarknutia textu alebo nástroja podčiarknutia textu, po výbere nástroja vyberte položku Nechať nástroj vybratý v menu volieb. Nástroj zvýraznenia textu zostane po vytvorení prvej poznámky vybratý.

 2. Ťahajte od začiatku textu, ktorý chcete označiť. Stlačte kláves Ctrl a potiahnutím myši označte obdĺžnikovú oblasť textu. Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, keď označujete text v stĺpci.
 3. (Voliteľne) Ak chcete pridať poznámku, dvakrát kliknite na označenie a pridajte text do rozbaľovacej poznámky.

Upozorňujeme, že môžete tiež zmeniť farbu zvýrazneného textu. Kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo kliknite so stlačeným klávesom Control (Mac OS) na zvýraznený text a kliknutím na položku Predvoľby otvoríte dialógové okno Vlastnosti zvýraznenia, ktoré vám umožní zmenu farby.

Možnosť Zmeniť farbu zvýraznenia
Možnosť Zmeniť farbu zvýraznenia: pomocou tejto možnosti možno zmeniť farbu zvýrazneného textu.

V prípade, že potrebujete odstrániť zvýraznenie textu (bez odstránenia textu), kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo kliknite so stlačeným klávesom Control (Mac OS) na zvýraznený text a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Odstrániť farbu zvýraznenia
Odstrániť farbu zvýraznenia bez odstránenia textu.

Nahradenie textu

 1. Na paneli s nástrojmi Nástroje > Poznámky vyberte položku Pridať poznámku k nahradenémutextu  .

 2. Vyberte text. Vybratý text sa prečiarkne a otvorí sa rozbaľovacia poznámka.
 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Zadajte text, ktorý chcete vložiť alebo pridať. Zobrazí sa vkladacia vsuvka .

  • Ak chcete naznačiť, že sa má pridať nový odsek, stlačte kláves Enter a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie odseku .

Pridanie lístka s poznámkou na úpravu textu

 1. Pomocou nástroja na výber kliknite pravým tlačidlom myši na úpravu textu.
 2. V menu vyberte voľbu Otvoriť rozbaľovaciu poznámku.
 3. Zadajte svoju poznámku do rozbaľovacej poznámky.

Vloženie textu

 1. V ponuke Nástroje na paneli s nástrojmi Poznámka vyberte nástroj Vložiť text na mieste kurzora.

 2. Kliknite medzi slová alebo znaky, kam chcete vložiť text.
 3. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Zadajte text, ktorý chcete vložiť.

  • Ak chcete naznačiť, že sa má pridať nový odsek, stlačte kláves Enter a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie odseku .

  • Ak chcete označiť, že sa má pridať medzera, stlačte medzerník, a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie medzery .  


  Poznámka:

  Úpravy textu môžete naznačiť aj tak, že pomocou nástroja na výber vyberiete text, kliknete pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom vyberiete anotáciu úpravy textu.

Odstránenie textu

 1. Na paneli s nástrojmi Nástroje > Poznámka vyberte nástroj Prečiarknuť text.

 2. Vyberte text, ktorý chcete označiť na odstránenie.

Odstránenie označenia textu

Poznámka:

Ak sa poznámky prekrývajú, odstráňte ich v zozname poznámok: vyberte voľby Poznámka > Zoznam poznámok a stlačte kláves Delete.

 1. Vyberte označenie a stlačte kláves Delete.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu