Poznámka:

V aplikácii Reader sú dostupné všetky nástroje na pridávanie poznámok len v súboroch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

V PDF môžete pomocou poznámok pre úpravy textu vyznačiť miesta, kde by sa mal upraviť text v zdrojovom súbore. Poznámky pre úpravy textu nemenia vlastný text v PDF. Namiesto toho označujú, ktorý text by sa mal odstrániť, vložiť alebo nahradiť v zdrojovom súbore, z ktorého bolo PDF vytvorené.

Aplikácia Acrobat ponúka dva základné spôsoby pridávania anotácií úprav textu: pred výberom a po výbere.

Pred výberom alebo nástroj na označovanie opráv textu

Použite nástroj na výber alebo nástroj na označenie opráv textu a potom kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo kliknite so stlačeným klávesom Control (Mac OS) na vybratý text, aby sa otvorilo menu volieb úprav textu. Po označení textu môžete tiež kliknúť na nástroj na úpravu textu.

Po výbere

Kliknite na nástroj na úpravy textu a potom vyberte text.

Ak chcete zmeniť zdrojový dokument v aplikácii Acrobat pre systém Windows, môžete úpravy textu exportovať priamo do dokumentu aplikácie Microsoft Word, na základe ktorého bol daný dokument PDF vytvorený. Ak chcete používať túto funkciu, musíte PDF vytvoriť pomocou modulu PDFMaker v aplikácii Word. Pred exportom úprav textu skontrolujte, či je v poznámkach označujúcich vloženie textu presne ten text, ktorý chcete pridať, vrátane medzier a znakov pre konce odsekov. Ak pridáte navyše text s pokynmi (napríklad „Pridať nasledujúci text:“), budú sa tieto slová musieť z dokumentu Word ručne odstrániť.

V aplikácii Acrobat Pro v systéme Windows môžete exportovať poznámky vyznačujúce úpravy textu priamo do dokumentu aplikácie Autodesk AutoCAD, z ktorého bol dokument PDF vytvorený, a tieto úpravy začleniť do zdrojového dokumentu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte PDF vytvoriť pomocou modulu PDFMaker v aplikácii AutoCAD.

Voľba Nahradiť text
Voľba Nahradiť text: Vybratý text sa vyčiarkne a nový text sa pridá do pripojenej rozbaľovacej poznámky.

Nahradenie textu

 1. Na paneli s nástrojmi Nástroje > Poznámky vyberte položku Pridať poznámku k nahradenémutextu .

 2. Vyberte text. Vybratý text sa prečiarkne a otvorí sa rozbaľovacia poznámka.
 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Zadajte text, ktorý chcete vložiť alebo pridať. Zobrazí sa vkladacia vsuvka.

  • Ak chcete naznačiť, že sa má pridať nový odsek, stlačte kláves Enter a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie odseku .

Pridanie lístka s poznámkou na úpravu textu

 1. Pomocou nástroja na výber kliknite pravým tlačidlom myši na úpravu textu.
 2. V menu vyberte voľbu Otvoriť rozbaľovaciu poznámku.
 3. Zadajte svoju poznámku do rozbaľovacej poznámky.

Vloženie textu

 1. V ponuke Nástroje na paneli s nástrojmi Poznámka vyberte nástroj Vložiť text na mieste kurzora.

 2. Kliknite medzi slová alebo znaky, kam chcete vložiť text.
 3. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Zadajte text, ktorý chcete vložiť.

  • Ak chcete naznačiť, že sa má pridať nový odsek, stlačte kláves Enter a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie odseku .

  • Ak chcete označiť, že sa má pridať medzera, stlačte medzerník, a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie medzery .  


  Poznámka:

  Úpravy textu môžete naznačiť aj tak, že pomocou nástroja na výber vyberiete text, kliknete pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom vyberiete anotáciu úpravy textu.

Odstránenie textu

 1. Na paneli s nástrojmi Nástroje > Poznámka vyberte nástroj Prečiarknuť text.

 2. Vyberte text, ktorý chcete označiť na odstránenie.

Odstránenie označenia textu

Poznámka:

Ak sa poznámky prekrývajú, odstráňte ich v zozname poznámok: vyberte voľby Poznámka > Zoznam poznámok a stlačte kláves Delete.

 1. Vyberte označenie a stlačte kláves Delete.

Zvýraznenie, prečiarknutie alebo podčiarknutie textu

Poznámka:

V aplikácii Reader je dostupný len nástroj lístok s poznámkou a nástroje zvýraznenia. Ostatné nástroje na pridávanie poznámok sú dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Vyberte položky Nástroje > Poznámka na zobrazenie panela s ponukami.

Panel s ponukami pre nástroje Zvýraznenie textu, Prečiarknutie textu a Podčiarknutie textu
Vyberte položky Nástroje > Poznámka na zobrazenie panela s ponukami pre nástroje Zvýraznenie textu, Prečiarknutie textu a Podčiarknutie textu

Nástroje na zvýraznenie textu, prečiarknutie textupodtrhnutie textu môžete použiť na pridanie samotných poznámok alebo v spojení s lístkom s poznámkou.

Môžete pridať zvýraznenie s poznámkou alebo prečiarknuť či podčiarknuť text výberom textu nástrojom na výber alebo kliknutím pravým tlačidlom myši a následným výberom danej voľby v zobrazenom menu. Ak ale označujete veľa textu, použitie špecializovaných nástrojov je rýchlejšie a jednoduchšie.

 1. Vyberte Nástroje > Poznámky a nástroj Zvýrazniť text, Prečiarknuť text alebo Podčiarknuť text.

  Poznámka:

  Ak chcete aplikovať viac poznámok pomocou nástroja prečiarknutia textu alebo nástroja podčiarknutia textu, po výbere nástroja vyberte položku Nechať nástroj vybratý v menu volieb. Nástroj zvýraznenia textu zostane po vytvorení prvej poznámky vybratý.

 2. Ťahajte od začiatku textu, ktorý chcete označiť. Stlačte kláves Ctrl a potiahnutím myši označte obdĺžnikovú oblasť textu. Táto funkcia je užitočná najmä vtedy, keď označujete text v stĺpci.
 3. (Voliteľne) Ak chcete pridať poznámku, dvakrát kliknite na označenie a pridajte text do rozbaľovacej poznámky.

Upozorňujeme, že môžete tiež zmeniť farbu zvýrazneného textu. Kliknite pravým tlačidlom myši (Windows) alebo kliknite so stlačeným klávesom Control (Mac OS) na zvýraznený text a kliknutím na položku Predvoľby otvoríte dialógové okno Vlastnosti zvýraznenia, ktoré vám umožní zmenu farby.

Možnosť Zmeniť farbu zvýraznenia
Možnosť Zmeniť farbu zvýraznenia: pomocou tejto možnosti možno zmeniť farbu zvýrazneného textu.

V prípade, že potrebujete odstrániť zvýraznenie textu (bez odstránenia textu), kliknite pravým tlačidlom (Windows) alebo kliknite so stlačeným klávesom Control (Mac OS) na zvýraznený text a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Odstrániť farbu zvýraznenia
Odstrániť farbu zvýraznenia bez odstránenia textu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online