Príručka používateľa Zrušiť

Vyznačenie úprav textu

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Prehľad

Nástroje na označovanie môžete použiť na zahrnutie návrhov na formátovanie textu, štruktúrovanie dokumentu alebo na poskytovanie iných návrhov na úpravy. Označenia a komentáre nemenia samotný text v dokumente PDF.  Pozrite si témy nižšie a zistite, ako vykonať príslušné činnosti:

Zvýraznenie, prečiarknutie alebo podčiarknutie textu

Na pridanie označení do textu môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

Pomocou nástroja Výber textu:

 1. Pomocou nástroja Výber textu vyberte text, ktorý chcete označiť.
 2. Na zobrazenom paneli nástrojov na označovanie vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií podľa potreby:
  • Ak chcete zvýrazniť text, vyberte položku
  • Ak chcete prečiarknuť text, vyberte položku
  • Ak chcete podčiarknuť text, vyberte položku
  • Ak chcete redigovať text, vyberte položku
  • Ak chcete kopírovať text, vyberte položku
  • Ak chcete upraviť vybratý text, vyberte položku
Nástroje na označovanie v počítačovej aplikácii Adobe Acrobat

Pomocou nástrojov Označovanie:

 1. Na paneli s nástrojmi Rýchle akcie vyberte nástroj Zvýrazniť text a potom presuňte kurzor na text, ktorý chcete zvýrazniť.  
 2. Keď je zvolený nástroj Zvýraznenie, môžete zvýrazniť viac častí textu jednoduchým potiahnutím cez daný text. Po dokončení zrušte výber tohto nástroja.
 3. Ak chcete pridať ďalšie označenia, rozbaľte ponuku nástroja Zvýraznenie a vyberte nástroj pre pridanie ďalších označení.
text-highlighted

Zmena farby označenia

 1. Kliknite na označenie.
 2. Na zobrazenom malom paneli nástrojov vyberte ikonu farby.
 3. Na palete farieb vyberte požadovanú farbu.

Označenie sa zobrazí so zvolenou farbou.

Odstránenie označenia

Ak chcete odstrániť označenie, kliknite na dané označenie a potom vyberte položku

Pridanie komentára k označeniu

 1. Dvakrát kliknite na označenie.

  Otvorí sa pole na komentár.  

 2. Prípadne kliknite (v prípade systému macOS stlačte kláves Control a kliknite) na označenie a vyberte ikonu poznámky.  

  Otvorí sa pole na komentár.

 3. Napíšte správu do poľa na komentár a vyberte položku Zverejniť.

Nahradenie textu

 1. Na paneli nástrojov Rýchle akcie rozbaľte ponuku nástroja Komentáre a potom vyberte položku Nahradiť vybratý text.

  Nástroje na komentáre v počítačovej aplikácii Adobe Acrobat

 2. Vyberte text, ktorý chcete nahradiť.

  Zvolený text sa prečiarkne.

 3. Dvakrát kliknite na zvolený text a potom zadajte text, ktorý chcete vložiť alebo pridať.

  Zobrazí sa vkladacia vsuvkaAk chcete naznačiť, že sa má pridať nový odsek, stlačte kláves Enter a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie odseku .

Vloženie textu

 1. Na paneli nástrojov Rýchle akcie rozbaľte ponuku nástroja Komentáre a potom vyberte položku Vložiť text.

 2. Kliknite medzi slová alebo znaky, kam chcete vložiť text.
 3. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Zadajte text, ktorý chcete vložiť.

  • Ak chcete naznačiť, že sa má pridať nový odsek, stlačte kláves Enter a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie odseku .

  • Ak chcete označiť, že sa má pridať medzera, stlačte medzerník, a potom zatvorte rozbaľovaciu poznámku bez pridania textu. Zobrazí sa vsuvka na vloženie medzery .

  Poznámka:

  Úpravy textu môžete naznačiť aj tak, že pomocou nástroja na výber vyberiete text, kliknete pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom vyberiete anotáciu úpravy textu.

Export textových úprav

Ak chcete zmeniť zdrojový dokument v aplikácii Acrobat pre systém Windows®, môžete úpravy textu exportovať priamo do dokumentu aplikácie Microsoft® Word, na základe ktorého bol daný dokument PDF vytvorený. Ak chcete použiť túto funkciu, musíte použiť nástroj PDFMaker na konverziu súboru z dokumentu Word do PDF. Pred exportom úprav textu skontrolujte, či je v poznámkach označujúcich vloženie textu presne ten text, ktorý chcete pridať, vrátane medzier a znakov pre konce odsekov. Ak pridáte navyše text s pokynmi (napríklad „Pridať nasledujúci text:“), budú sa tieto slová musieť z dokumentu Word ručne odstrániť.

V aplikácii Acrobat Pro v systéme Windows® môžete exportovať poznámky vyznačujúce úpravy textu priamo do dokumentu aplikácie Autodesk AutoCAD, z ktorého bol dokument PDF vytvorený, a tieto úpravy začleniť do zdrojového dokumentu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte PDF vytvoriť pomocou modulu PDFMaker v aplikácii AutoCAD.

Voľba Nahradiť text
Voľba Nahradiť text: Vybratý text sa vyčiarkne a nový text sa pridá do pripojenej rozbaľovacej poznámky.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online