Príručka používateľa Zrušiť

Certifikované podpisy

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, prepnite na pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

Certifikovaný podpis, podobne ako tradičný vlastnoručný podpis, identifikuje osobu, ktorá dokument podpisuje. Na rozdiel od vlastnoručného podpisu je možné certifikovaný podpis len ťažko sfalšovať, pretože obsahuje zašifrované informácie, ktoré sú pre autora podpisu jedinečné. Možno ho jednoducho overiť a informovať príjemcov o tom, či bol dokument zmenený po jeho pôvodnom podpísaní autorom podpisu.

Ak chcete dokument podpísať certifikovaným podpisom, musíte získať digitálny identifikátor alebo vytvoriť digitálny identifikátor s vlastným podpisom v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader. Digitálny identifikátor obsahuje súkromný kľúč a certifikát s verejným kľúčom a ďalšími položkami. Súkromný kľúč sa používa na vytvorenie certifikovaného podpisu. Certifikát je poverenie, ktoré sa automaticky aplikuje na podpísaný dokument. Podpis sa overí pri otvorení dokumentu príjemcami.

Keď aplikujete certifikovaný podpis, aplikácia Acrobat použije hašovací algoritmus na generovanie zhrnutia správy, ktorú zašifruje pomocou vášho súkromného kľúča. Aplikácia Acrobat vloží do dokumentu PDF zašifrované zhrnutie správy, podrobnosti certifikátu, obrázok podpisu a verziu dokumentu v čase jeho podpísania.

Certifikovaný podpis vo formulári PDF
Certifikovaný podpis vo formulári PDF

Kroky na pridanie podpisu založeného na certifikáte do dokumentu PDF

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a v globálnom paneli vyberte položku Všetky nástroje > viac > Použiť certifikát.

  Prípadne na domovskej stránke aplikácie Acrobat vyberte položku Zobraziť všetky nástroje. V časti Ochrana vyberte položku Použiť certifikát a potom vyberte súbor, ktorý chcete certifikovať.

 2. Na ľavej table sa otvorí nástroj Použiť certifikát.

  • Vyberte položku Certifikovať (viditeľné podpisy), ak chcete certifikovať dokument pomocou viditeľného digitálneho podpisu, a potom v zobrazenom dialógovom okne vyberte položku Potiahnuť nový obdĺžnik podpisu.
  • Vyberte položku Certifikovať (neviditeľné podpisy), ak chcete certifikovať dokument bez viditeľného podpisu.
  Certifikovať (viditeľné podpisy) dokument PDF

 3. Vyberte položku OK v dialógovom okne Uložiť ako certifikovaný dokument.

 4. Ak ste v kroku 2 vybrali položku Certifikovať (viditeľné podpisy), potiahnutím myši nakreslite oblasť obdĺžnika, v ktorom chcete zobraziť podpis.

 5. V dialógovom okne Podpísať s digitálnym identifikátorom vyberte digitálny identifikátor, ktorý chcete použiť na certifikáciu dokumentu, a vyberte položku Pokračovať alebo vyberte položku Konfigurovať nový digitálny identifikátor a vytvorte nový identifikátor.

  Vybrať digitálne ID

 6. Ak chcete pred podpísaním skontrolovať obsah dokumentu, vyberte možnosť Skontrolovať a potom vyberte možnosť Podpísať. Keď sa zobrazí výzva, uložte dokument PDF. Váš dokument je teraz certifikovaný.

Certifikovanie a podpisovanie dokumentov

Nástroj Použiť certifikát umožňuje použiť dva typy podpisov založených na certifikáte. Môžete Certifikovať dokument a osvedčiť jeho obsah alebo môžete dokument schváliť pomocou voľby Digitálne podpísať.

Digitálne podpísať

Keď dokument digitálne podpíšete pomocou certifikátu, podpis sa považuje za formu schválenia.

Certifikovať (viditeľné alebo neviditeľné podpisy)

Voľby Certifikovať umožňujú vyššiu úroveň kontroly nad dokumentom ako voľba Digitálne podpísať. Pri dokumentoch vyžadujúcich certifikáciu musíte dokument certifikovať skôr, než ho ostatní podpíšu. Ak bol dokument už podpísaný, voľby Certifikovať sú zablokované. Keď dokument certifikujete, môžete nastaviť druhy zmien, ktoré môžu ostatné osoby vykonávať. Dokument je možné certifikovať tak, aby sa podpis zobrazoval alebo nezobrazoval.

Podpisy vytvorené pomocou volieb Certifikovať alebo Digitálne podpísať sú v súlade s normami na ochranu údajov, ktoré stanovuje Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI). Okrem toho sú oba typy podpisov v súlade so štandardom o rozšírených elektronických podpisoch v dokumentoch PDF (PAdES). Aplikácie Acrobat a Acrobat Reader umožňujú zmeniť predvolený formát podpisu na formát CAdES. Táto voľba je v súlade s časťou 3 štandardu PAdES. Možnosť používania časových pečiatok a natívna podpora pre dlhodobé overovanie podpisov (zavedená v aplikácii Acrobat 9.1) sú v súlade s časťou 4 štandardu PAdES. Predvolený formát podpisovania, keď je príslušne nastavený, je v súlade s časťou 2 štandardu PAdES. Predvolenú metódu a formát podpisovania môžete zmeniť na paneli Podpisy v dialógovom okne Predvoľby. V časti Vytvorenie a vzhľad kliknite na tlačidlo Viac.

Nastavenie certifikovaných podpisov

Proces podpisovania môžete urýchliť a optimalizovať jeho výsledky vykonaním nasledujúcich prípravných úkonov.

Poznámka:

V niektorých prípadoch sa požaduje použitie konkrétnych digitálnych identifikátorov pre podpis. Napríklad spoločnosť alebo vládna inštitúcia môže vyžadovať, aby jednotlivci používali na podpisovanie oficiálnych dokumentov iba digitálne ID vydané danou inštitúciou. Overte si zásady digitálneho podpisovania platné vo svojej organizácii, aby ste určili správny zdroj svojho digitálneho identifikátora.

 • Digitálny identifikátor získajte od svojej organizácie, zakúpte ho (pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Adobe pre partnerov poskytujúcich zabezpečenie) alebo vytvorte digitálny identifikátor s vlastným podpisom. Pozrite si časť Vytvorenie digitálneho identifikátora s vlastným podpisom. Certifikovaný podpis nie je možné použiť bez digitálneho identifikátora.

 • Nastavte predvolenú metódu podpisovania.
 • Použite režim Náhľad dokumentu na potlačenie akéhokoľvek dynamického obsahu, ktorý by mohol zmeniť vzhľad dokumentu a spôsobiť, že omylom podpíšete nevhodný dokument. Ďalšie informácie o používaní režimu Náhľad dokumentu nájdete v téme Podpisovanie v režime náhľadu dokumentu.
 • Pred podpísaním skontrolujte všetky strany v dokumente. Dokumenty môžu obsahovať pole podpisu na viacerých stranách.
 • Vyberte typ podpisu. Získajte informácie o schvaľovacích a certifikačných podpisoch, aby ste určili typ, ktorý by ste mali vybrať na podpísanie dokumentu. (Pozrite si časť Typy podpisov.)

Nastavenie predvolieb podpisovania

Predvoľby pracovného postupu podpisovania riadia to, čo vidíte a čo môžete robiť pri zobrazení dialógového okna podpísania. Môžete povoliť určité akcie, skryť a zobraziť polia s dátami a zmeniť spôsob, akým obsah ovplyvňuje proces podpisovania. Nastavenie predvolieb podpisovania má vplyv na vašu schopnosť vidieť to, čo podpisujete. Informácie o dostupných predvoľbách podpisovania nájdete v časti „Predvoľby pracovného postupu podpisovania“ v dokumente Digital Signature Guide (Používateľská príručka pre digitálne podpisy).

Prispôsobenie pracovných postupov podpisovania s použitím začiatočných hodnôt

Začiatočné hodnoty ponúkajú autorom dokumentov ďalšie možnosti ovládania, pretože im umožňujú určiť, ktoré voľby môžu autori podpisu použiť pri podpisovaní dokumentu. Ak sa použijú začiatočné hodnoty pre polia podpisu v nepodpísaných dokumentoch PDF, autori môžu prispôsobovať voľby a automatizovať úlohy. Môžu tiež určiť požiadavky na podpis pre položky, ako sú napríklad certifikáty a servery časových pečiatok. Ďalšie informácie o prispôsobovaní podpisov pomocou začiatočných hodnôt nájdete v dokumente Digital Signature Guide (Používateľská príručka pre digitálne podpisy).

Vytvorte vzhľad pre svoj certifikovaný podpis.

Vzhľad svojho certifikovaného podpisu môžete nastaviť pomocou volieb na paneli Podpisy v dialógovom okne Predvoľby. Môžete doň napríklad zahrnúť obrázok svojho rukopisného podpisu, firemné logo alebo fotografiu. Môžete tiež vytvoriť rôzne podpisy na rôzne účely. Pri niektorých môžete poskytnúť viac podrobností.

Podpis môže obsahovať aj informácie, ktoré pomôžu iným overiť váš podpis , napríklad dôvod podpisu, kontaktné informácie a iné.

Formáty podpisu v aplikácii Acrobat
Formáty podpisu

A. Textový podpis B. Grafický podpis 

 1. (Voliteľné) Ak chcete do certifikovaného podpisu zahrnúť obrázok svojho vlastnoručného podpisu, naskenujte svoj podpis a uložte ho ako súbor s obrázkom. Samotný obrázok vložte do dokumentu a dokument preveďte do formátu PDF.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole podpisu a vyberte možnosť Podpísať dokument alebo Certifikovať viditeľným podpisom.

  Poznámka:

  Vzhľad podpisu môžete vytvoriť aj pomocou predvolieb podpisu: ponuka s vodorovnými čiarami > Predvoľby > Podpisy (Windows) alebo Acrobat > Predvoľby > Podpisy (macOS).

 3. V ponuke Vzhľad dialógového okna Podpis vyberte možnosť Vytvoriť nový vzhľad.

 4. V dialógovom okne Konfigurovať vzhľad podpisu zadajte názov podpisu, ktorý vytvárate. Keď podpisujete dokument, podpis vyberáte podľa tohto názvu. Preto použite krátky a popisný názov.
 5. Vyberte voľbu v sekcii Konfigurovať grafiku:

  Bez grafiky

  Zobrazí len štandardnú ikonu a ďalšie informácie určené v sekcii Konfigurovať text.

  Importovaná grafika

  Zobrazí vo vašom certifikovanom podpise obrázok. Túto voľbu vyberte, ak chcete zahrnúť obrázok svojho vlastnoručného podpisu podpisu. Ak chcete importovať súbor s obrázkom, vyberte položku Súbor, následne položku Prehľadávať a potom príslušný súbor s obrázkom.

  Názov

  Zobrazí len štandardnú ikonu podpisu a vaše meno, ako je uvedené vo vašom súbore digitálneho identifikátora.

 6. V sekcii Konfigurovať text vyberte voľby, ktoré chcete mať v podpise. Jednoznačné meno zobrazí atribúty používateľa určené v digitálnom identifikátore, vrátane mena, organizácie a krajiny.
 7. V časti Vlastnosti textu zadajte smer zápisu a typ číslic, ktoré sa majú použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Tiež si pozrite časť Zapnutie jazykov sprava doľava.

 8. (Voliteľne) Ak dialógové okno zahŕňa sekciu Ďalšie informácie o podpise, zadajte dôvod pre podpísanie dokumentu, umiestnenie a svoje kontaktné informácie. Tieto voľby sú k dispozícii iba vtedy, ak ste ich nastavili ako predvoľbu v dialógovom okne Predvolieb vytvárania a vzhľadu (Preferencie > Podpisy > Vytvorenie a vzhľad > Viac).

Nastavenie konta cestovného identifikátora

Cestovný identifikátor je digitálny identifikátor, ktorý je uložený na serveri a odberateľ k nemu môže získať prístup. Na získanie prístupu k cestovnému identifikátoru a k účtu organizácie, ktorá poskytuje cestovné digitálne identifikátory, potrebujete internetové pripojenie.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty vyberte položku Viac.

 4. V ľavej časti rozbaľte položku Digitálne identifikátory, vyberte položku Účty cestovných identifikátorov a vyberte položku Pridať účet.

 5. Zadajte názov a adresu URL servera cestovných identifikátorov a vyberte položku Ďalšie.

 6. Zadajte svoje meno používateľa a heslo alebo postupujte podľa pokynov na vytvorenie účtu. Vyberte položku Ďalej a potom vyberte položku Dokončiť.

Cestovný identifikátor možno po pridaní používať na podpisovanie alebo šifrovanie. Pri vykonaní úkonu, ktorý používa váš cestovný identifikátor, budete automaticky prihlásený na server cestovných identifikátorov, ak ešte nevypršala doba, počas ktorej platí overenie vašej totožnosti.

Moduly a tokeny PKCS#12

Môžete mať viac digitálnych identifikátorov, ktoré používate na rôzne účely, najmä ak pri podpisovaní dokumentov vystupujete v rôznych roliach alebo používate rôzne certifikačné metódy. Digitálne identifikátory sú zvyčajne chránené heslom. Možno ich uložiť do počítača vo formáte súboru PKCS #12. Digitálne identifikátory možno uložiť aj na čipovú kartu, hardvérový token alebo do priestoru na ukladanie certifikátov systému Windows. Cestovné identifikátory možno uložiť na server. Aplikácia Acrobat zahŕňa predvolený modul na spracovanie podpisov, ktorý je možné použiť na prístup k digitálnym identifikátorom z rôznych umiestnení. Zaregistrujte digitálny identifikátor v aplikácii Acrobat, aby ste ho mohli používať.

Ukladanie certifikátov na adresárových serveroch

Adresárové servery sa bežne používajú ako centralizované úložiská identít v rámci organizácie. Server funguje ako ideálne miesto na ukladanie používateľských certifikátov v podnikoch, ktoré používajú šifrovanie certifikátom. Adresárové servery umožňujú vyhľadávať certifikáty zo sieťových serverov vrátane serverov LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Po nájdení certifikátu ho môžete pridať do svojho zoznamu dôveryhodných identít, aby ste ho už nemuseli hľadať znova. Vytvorením oblasti na ukladanie dôveryhodných certifikátov môžete vy alebo iný člen vašej pracovnej skupiny uľahčiť používanie šifrovania v rámci pracovnej skupiny.

Ďalšie informácie o adresárových serveroch nájdete v dokumente Digital Signature Guide (Používateľská príručka pre digitálne podpisy).

Import nastavení adresárového servera (len v systéme Windows)

Nastavenia adresárového servera importujete pomocou metodológie importu/exportu zabezpečenia alebo súboru nastavení zabezpečenia. Pred naimportovaním nastavení zo súboru pomocou metodológie importu/exportu sa uistite, že dôverujete poskytovateľovi súboru, skôr než ho otvoríte.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. V časti Časové pečiatky dokumentov vyberte položku Viac.

 4. Vyberte vľavo voľbu Adresárové servery a potom vyberte položku Importovať.

 5. Vyberte súbor metodológie importu/exportu a vyberte položku Otvoriť.

 6. Vyberte tlačidlo Vlastnosti podpisu, ak chcete skontrolovať aktuálny stav podpisu, ak je súbor podpísaný.

 7. Vyberte položku Importovať nastavenia prehľadávania adresárov.

 8. Ak sa zobrazí výzva, výberom položky OK potvrďte svoju voľbu.

  Adresárový server sa zobrazí v dialógovom okne Nastavenia zabezpečenia.

Export nastavení adresárového servera (len v systéme Windows)

Hoci je vhodnejšie exportovať nastavenia zabezpečenia, môžete exportovať nastavenia adresára ako súbor metodológie importu/exportu. Pomocou súboru môžete konfigurovať adresárový server v inom počítači.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. V časti Kategórie vyberte položku Identita.
 3. Zadajte svoje meno, organizáciu, e-mailovú adresu a vytvorte si profil.
 4. V časti Kategórie vyberte položku Podpisy.
 5. V časti Časové pečiatky dokumentov vyberte položku Viac.

 6. Na ľavej strane vyberte voľbu Adresárové servery a potom na pravej strane vyberte požadované servery.
 7. Vyberte položku Exportovať, vyberte cieľové miesto a vyberte položku Ďalšie.

 8. Ak chcete potvrdiť, že ide o súbor, ktorý pochádza od vás, vyberte položku Podpísať, pridajte svoj podpis a potom vyberte položku Ďalšie.

 9. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete súbor uložiť, zadajte jeho názov a umiestnenie a vyberte položku Uložiť.

  • Ak chcete súbor odoslať ako prílohu, zadajte e-mailovú adresu do poľa Komu, vyberte položku Ďalej a potom vyberte položku Dokončiť.

  Poznámka:

  Tiež si pozrite časť Export nastavenia zabezpečenia.

Pridanie časových pečiatok k certifikovaným podpisom

Súčasťou certifikovaného podpisu môže byť tiež dátum a čas podpísania dokumentu. Časové pečiatky je možné jednoduchšie overiť v prípade, ak je k nim priradený certifikát dôveryhodnej autority pre časové pečiatky. Časová pečiatka pomáha určiť, kedy ste dokument podpísali, a znižuje pravdepodobnosť výskytu neplatného podpisu. Časovú pečiatku môžete získať od nezávislej autority pre časové pečiatky alebo od certifikačnej autority, ktorá vydala váš digitálny identifikátor.

Časové pečiatky sa zobrazujú v poli podpisu a v dialógovom okne Vlastnosti podpisu. Ak je nakonfigurovaný server časových pečiatok, časová pečiatka sa zobrazí na karte Dátum a čas v dialógovom okne Vlastnosti podpisu. Ak nie je nakonfigurovaný žiadny server časových pečiatok, v poli podpisov sa zobrazí lokálny čas počítača v okamihu podpísania dokumentu.

Poznámka:

Ak ste nevložili časovú pečiatku pri podpísaní dokumentu, môžete ju k podpisu pridať neskôr. (Pozrite si časť Vytvorenie dlhodobého overenia podpisu.) Ak použijete časovú pečiatku po podpísaní dokumentu, použije sa čas, ktorý poskytne server časových pečiatok.

Konfigurácia servera časových pečiatok

Ak chcete nakonfigurovať server časových pečiatok, musíte zadať názov a adresu URL servera, ktoré môžete získať od správcu alebo zo súboru nastavení zabezpečenia.

Ak máte súbor nastavení zabezpečenia, nainštalujte ho a nepoužívajte nasledujúce pokyny na konfigurovanie servera. Skontrolujte, či súbor nastavení zabezpečenia pochádza z dôveryhodného zdroja. Neinštalujte ho skôr, kým ho neskontroluje správca systému alebo oddelenie IT.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. Ak chcete použiť voľbu Označenie dokumentu časovou pečiatkou, kliknite na tlačidlo Viac.
 4. Vľavo vyberte voľbu Servery časových pečiatok.
 5. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak máte súbor metodológie importu/exportu s nastavením servera časových pečiatok, kliknite na tlačidlo Importovať . Vyberte súbor a vyberte položku Otvoriť.

  • Ak máte adresu URL servera časových pečiatok, vyberte položku Nový . Zadajte názov a potom zapíšte URL servera. Zadajte, či server vyžaduje používateľské meno a heslo, a potom vyberte položku OK.

Nastavenie servera časových pečiatok ako predvoleného

Ak chcete používať server časových pečiatok na vkladanie časových pečiatok do podpisov, nastavte ho ako predvolený server.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby.
 2. Prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Podpisy.
 3. Ak chcete použiť voľbu Označenie dokumentu časovou pečiatkou, kliknite na tlačidlo Viac.
 4. Vľavo vyberte voľbu Servery časových pečiatok.
 5. Vyberte server časových pečiatok a kliknite na tlačidlo Nastaviť predvolené .
 6. Výberom položky OK potvrďte výber.

Servery služby Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM)

Servery služby ALCRM (Adobe LiveCycle Rights Management) umožňujú definovať centralizované zásady riadenia prístupu k dokumentom. Zásady sú uložené na serveri ALCRM. Na ich používanie je potrebný prístup na server.

Servery ALCRM vkladajú do dokumentov informácie o prístupe používateľov. Preto zadajte v zásadách ALCRM príjemcov dokumentov. Prípadne nechajte servery ALCRM, aby načítali zoznam príjemcov z priečinkov LDAP.

Servery služby ALCRM môžete použiť na nastavenie povolení pre jednotlivé úlohy týkajúce sa dokumentov, napríklad otvorenie, úpravy a tlač. Na serveroch ALCRM tiež môžete definovať zásady kontroly dokumentov.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?