Príručka používateľa Zrušiť

Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

O vlastnostiach poľa formulára aplikácie

Ako sa bude pole formulára chovať závisí od nastavenia v dialógovom okne Vlastnosti pre toto pole. Môžete nastaviť vlastnosti, ktoré sa vzťahujú k formátovaniu, určujú vzťah informácií v poli formulára k ostatným poliam, nastaví obmedzenia pre dáta, ktoré môže používateľ zadať do poľa formulára, spustí používateľské skripty atď.

Pre pole formulára aplikácie Acrobat môžete nastaviť rad rôznych vlastností, v závislosti od typu poľa. Vlastnosti pre každý typ poľa formulára sa vyberajú v rade kariet. Ak zmeníte určitú vlastnosť, táto zmena sa prejaví ihneď po vybratí inej vlastnosti alebo po stlačení klávesu Enter.

Pre všetky typy polí formulárov sa používajú karty Všeobecné a Akcia. Ostatné karty sa zobrazia iba pre špecifické typy polí formulára. Pre väčšinu typov polí formulára sa zobrazí karta Voľby, ale dostupné voľby závisia od jednotlivých typov polí.

Na každej karte sú dostupné dve položky. Ak jednu z nich vyberiete na ľubovoľnej karte, zobrazí sa pri nej začiarknutie a táto voľba bude začiarknutá na všetkých kartách. Sú to tieto voľby:

Zamknutý

Keď je táto voľba vybratá, zabráni akýmkoľvek ďalším zmenám všetkých vlastností poľa formulára.

Zatvoriť

Zatvorí dialógové okno Vlastnosti pre pole formulára. Ak meníte vlastnosti viacerých polí, môžete ponechať dialógové okno Vlastnosti otvorené. Ak chcete zmeniť vlastnosti určitého poľa, kliknite na toto pole.

Poznámka:

Ak na ktorejkoľvek záložke začiarknete políčko Zamknúť, zamknú sa všetky vlastnosti tohto poľa, nielen voľby v tejto záložke.

Úprava vlastností poľa formulára

K vlastnostiam polí formulára aplikácie máte prístup iba vtedy, keď sa nachádzate v režime úprav. Môžete meniť vlastnosti viacerých polí formulára súčasne.

 1. Ak nie ste v režime úprav formulára, vyberte položku Všetky nástroje > Pripraviť formulár.

  Pripraviť formulár

 2. Jedným z nasledujúcich postupov otvorte dialógové okno Vlastnosti:
  • Ak chcete upraviť jedno pole formulára, dvakrát naň kliknite alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vlastnosti.

  • Ak chcete upraviť viacero polí formulára, vyberte polia, ktoré chcete upraviť, kliknite pravým tlačidlom myši na niektoré z vybratých polí a vyberte príkaz Vlastnosti.

 3. Podľa potreby zmeňte vlastnosti na každej z dostupných kariet.

  Vlastnosť sa zmení hneď, ako vyberiete inú vlastnosť alebo stlačíte kláves Enter.

 4. Vyberte položku Zatvoriť.

Ak vyberiete polia formulára, ktoré majú rôzne hodnoty vlastností, budú niektoré voľby v dialógovom okne Vlastnosti nedostupné. Inak sa zmeny dostupných volieb aplikujú na všetky vybraté polia formulára.

Poznámka:

Ak chcete zabrániť neúmyselným zmenám polí formulára, začiarknite políčko Zamknúť v ľavom dolnom rohu dialógového okna Vlastnosti pred jeho zatvorením. Ak chcete pole odomknúť, znova vyberte danú voľbu.

Karta Všeobecné pre vlastnosti poľa formulára

Karta Všeobecné sa zobrazí pre všetky typy polí formulára a obsahuje nasledujúce voľby:

Názov

Určuje jednoznačný názov vybratého poľa formulára.

Typ nástroja

Zobrazí text, ktorý môže nerozhodnému používateľovi pomôcť pri vyplňovaní poľa formulára. Tipy sa zobrazia, keď je ukazovateľ chvíľu bez pohybu nad poľom formulára.

Pole formulára

Určuje, či je pole formulára viditeľné na obrazovke a pri tlači. Dostupné voľby sú: Viditeľné, Skryté, Viditeľné, ale netlačené, a Skryté, ale tlačené.

Orientácia

Natočí pole formulára o 0, 90, 180 alebo 270 stupňov.

Len na čítanie

Zabráni užívateľovi zmeniť obsah poľa formulára.

Požadovaný

Donúti používateľa, aby vybraté pole formulára vyplnil. Ak sa používateľ pokúsi odoslať formulár, keď je požadované pole prázdne, zobrazí sa chybová správa a prázdne požadované pole formulára sa zvýrazní.

Karta Vzhľad pre vlastnosti poľa formulára

Vlastnosti vzhľadu určujú, ako bude pole formulára vyzerať na strane. Karta Vzhľad sa zobrazí pre všetky typy polí formulára okrem čiarových kódov a obsahuje nasledujúce voľby:

Farba okraja

Otvorí dialógové okno na výber farby, v ktorom môžete vybrať farbu pre rámček ohraničujúci pole. Ak chcete nechať pole bez rámčeka, vyberte položku Žiadna farba.

Hrúbka čiary

Určí šírku rámčeka ohraničujúceho pole formulára: Tenký, Stredný alebo Hrubý.

Farba výplne

Otvorí dialógové okno na výber farby, v ktorom môžete vybrať farbu pre pozadie poľa. Ak chcete nechať pole nevyfarbené, vyberte položku Žiadna farba

Poznámka: Iná voľba pre farbu výplne ako Žiadna farba zablokuje všetky obrázky na strane dokumentu PDF, ktoré sú za poľom formulára.

Štýl čiary

Zmení vzhľad rámčeka. Vyberte voľbu Plná, Prerušovaná, Skosenie, Vsadenie alebo Podčiarknutie.

Veľkosť písma

Nastaví veľkosť pre používateľom zadávaný text alebo pre značku výberu pre prepínacie tlačidlá a začiarkavacie políčka. Voľby zahŕňajú hodnotu Automaticky, rôzne predvolené hodnoty a zápis vlastnej hodnoty. Ak pre textové pole vyberiete hodnotu Automaticky, veľkosť písma sa pri zadávaní vstupu používateľa mení tak, aby sa prispôsobila textu v poli.

Farba textu

Otvorí dialógové okno na výber farby, v ktorom môžete vybrať farbu pre text alebo značku výberu.

Písmo

Ponúka zoznam písiem dostupných na vašom počítači. Táto voľba nie je dostupná pre polia formulára, ktoré nezobrazujú text.

Poznámka:

Nastavenie predvoľby Zapnúť jazykové voľby sprava doľava na paneli Jazyk v dialógovom okne Predvoľby ovplyvní voľby, ktoré sa zobrazia na karte Vzhľad v dialógovom okne Vlastnosti. Keď je táto predvoľba vybratá, karta Vzhľad obsahuje voľby na zmenu štýlu číslic a smeru textu pre textové polia, polia s rozbaľovacím zoznamom a polia zoznamu.

Karta Poloha pre vlastnosti poľa formulára

Karta Poloha umožňuje umiestniť alebo zmeniť veľkosť aktuálne vybratého poľa alebo polí s presnosťou až do desaťtisíciny palca. Polia môžete premiestniť na určené miesto na strane. Pomocou položiek Výška a Šírka môžete zmeniť len veľkosť polí. Ak chcete polia premiestniť bez zmeny ich veľkosti, vyberte voľbu Nemeniť výšku a šírku pri zmene polohy.

Presnosť poľa formulára až do desaťtisíciny palca

Karta Voľby pre vlastnosti poľa formulára

Voľby, ktoré sú dostupné na tejto karte, sa menia podľa typu vybratého poľa formulára. Karta Voľby sa zobrazí pre všetky typy polí formulára s výnimkou digitálnych podpisov.

Čiarové kódy

Karta Voľby pre vlastnosti poľa čiarového kódu obsahuje nasledujúce voľby:

Symbológia

Obsahuje typy čiarových kódov PDF417, QR kódMatice dát.

Poznámka: Ak vaša organizácia spracováva formuláre viacerými metódami, vyberte metódu, ktorá bude vyhovovať aj pre najmenej kvalitné obrázky čiarových kódov. Ak sa napríklad budú formuláre vracať faxom a e-mailom, vyberte ako podmienky dekódovania položku Faxový server, aby ste zaistili vysokú spoľahlivosť načítania pre všetky formuláre.

Komprimovať dáta pred zakódovaním do čiarového kódu

Určuje, či sa budú dáta pred zakódovaním komprimovať. Dáta sa komprimujú metódou kompresie Flat. Komprimované dáta obvykle vyžadujú v čiarovom kóde menej miesta pre uloženie a umožňujú uložiť viac dát. Odporúčame túto voľbu vybrať, ak budete používať na interpretáciu vrátených dát dekodér čiarových kódov aplikácie Acrobat. Túto voľbu nevyberajte, ak budete používať ručný skener čiarových kódov, pretože väčšina z nich neumožňuje dekódovať komprimované dáta.

Podmienky dekódovania

Predvolené podmienky dekódovania predstavujú odporúčané predvolené body, ktoré potom môžete nastaviť kliknutím na tlačidlo Vlastné.

Vlastné

Otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vybrať vlastné parametre spracovania, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu špecifickému hardvéru na skenovanie a faxovanie. (Dostupné voľby sa líšia typmi čiarového kódu.)

Rozmer X

Šírka bunky v jednotkách mil (1 mil = 0,001 palcov alebo 0,0254 mm).

Pomer Y/X

Pomer výšky a šírky bunky. Príklad: Pre dátové bunky, ktoré majú dvakrát vyššiu výšku ako šírku, zadajte 2. (Dostupné iba pre čiarové kódy PDF417.)

Poznámka: Ak plánujete dekódovanie čiarových kódov s použitím ručného laserového skenera, nevytvárajte čiarové kódy širšie ako 10,2 cm (4 palce). S ručnými skenermi vo všeobecnosti lepšie fungujú vyššie a užšie čiarové kódy. Ak použijete dekodér čiarových kódov Adobe (dostupný samostatne), nebude výška a šírka čiarového kódu predstavovať problém.

Úroveň opráv chýb

Zodpovedá stupňu redundancie dát pridávanej do čiarového kódu, aby sa opravili potenciálne chyby dekódovania. Vyššie úrovne pridajú viac redundancie a poskytnú odolnejšie čiarové kódy, pre ktoré sa bude generovať viac úspešných výsledkov dekódovania. Ale s vyššími úrovňami redundancie budú čiarové kódy väčšie a zníži sa schopnosť zakódovať do čiarového kódu používateľom zadané dáta alebo dáta štruktúry formulára. Odolnejší čiarový kód môže obmedziť problémy, ktoré predstavujú značky perom, zlá kvalita tlače, skreslenie spôsobené prenosom faxom a preloženie dokumentu. Táto voľba je dostupná iba pre čiarové kódy PDF417 a QR kód.

Správa parametrov čiarového kódu

Umožňuje uložiť vlastné nastavenia pre čiarový kód do súboru. Potom môžete tento súbor exportovať a dať ho k dispozícii ostatným autorom formulárov v organizácii.

Začiarkavacie políčko

Štýl začiarkavacieho políčka

Určuje tvar značky, ktorá sa objaví vnútri začiarkavacieho políčka, keď ho používateľ vyberie: Zaškrtnutie (predvolené), Krúžok, Krížik, Kosoštvorec, Štvorec alebo Hviezdička. Táto vlastnosť nezmení tvar samotného začiarkavacieho políčka.

Poznámka:

Veľkosť znaku vo vnútri začiarkavacieho políčka je podmienená veľkosťou písma, ktorú zadáte na karte Vzhľad.

Exportná hodnota

Určuje hodnotu, ktorá bude predstavovať položku pri exporte dát. Ak zostane nezadaná, ako exportná hodnota sa použije položka pre parameter Názov na karte Všeobecné.

Začiarkavacie políčko je v predvolenom stave začiarknuté

Zobrazí začiarknuté začiarkavacie políčko, kým užívateľ nezruší začiarknutie políčka.

Pre rozbaľovacie pole a pole zoznamu sa karta Voľby používa na vytvorenie zoznamu položiek, z ktorých užívateľ vyberá.

Väčšina vlastností na tejto karte je spoločná pre oba typy polí formulára, ale niekoľko z nich je určených výhradne pre jeden alebo druhý typ.

Položka

Akceptuje text zadaný pre voľby, ktoré sa majú zobraziť v menu pre dané pole.

Pridať

Presunie aktuálnu položku z voľby Položka do Zoznamu položiek.

Exportná hodnota

Určuje hodnotu, ktorá bude predstavovať položku pri exporte dát. Ak zostane nezadaná, ako exportná hodnota sa použije položka pre parameter Názov na karte Všeobecné.

Zoznam položiek

Zobrazuje voľby, ktoré budú v zozname k dispozícii.

Poznámka:

Zvýraznená položka v rámčeku Zoznam položiek sa v rozbaľovacom poli alebo v poli zoznamu zobrazí ako predvolená vybratá položka. Ak chcete zmeniť predvolenú položku, zvýraznite v zozname inú položku.

Šípky nahor a nadol

Zmenia poradie, v ktorom budú položky uvedené v rozbaľovacom poli. Tieto tlačidlá nie sú dostupné, ak je vybratá voľba Usporiadať položky.

Odstrániť 

Odstráni vybratú položku zo zoznamu.

Usporiadať položky

Usporiada položky v zozname podľa čísiel a podľa abecedy. Zoradenie podľa čísiel (ak je použiteľné) sa vykonáva pred zoradením podľa abecedy.

Povoliť používateľom zadávanie vlastného textu

(Iba pre rozbaľovacie polia) Dovolí užívateľom zadať aj inú hodnotu ako sú hodnoty v zozname.

Kontrola pravopisu

(Iba pre rozbaľovacie polia) Kontrola pravopisu v používateľom zadanom texte. Táto voľba je použiteľná iba vtedy, ak je vybratá voľba Povoliť používateľovi zadávanie vlastného textu.

Výber viacerých položiek

(Iba pre polia zoznamu) Dovolí užívateľom zvoliť v zozname viac ako jednu položku.

Okamžite potvrdiť vybratú hodnotu

Uloží hodnotu ihneď, keď ju používateľ vyberie. Ak táto voľba nie je vybratá, uloží sa hodnota až keď používateľ prejde pomocou tabulátora alebo kliknutia do iného poľa formulára. Táto voľba nie je dostupná, keď je vybratá voľba Výber viacerých položiek (Iba pre polia zoznamu).

Prepínacie tlačidlá

Ak chcete, aby používateľ mohol vybrať iba jednu voľbu v množine volieb, vytvorte skupinu prepínacích tlačidiel. Všetky prepínacie tlačidlá v skupine zdieľajú rovnaký názov, ale každé tlačidlo má inú hodnotu tlačidla.

Štýl tlačidla

Určuje tvar značky, ktorá sa objaví vnútri prepínacieho tlačidla, keď ho používateľ vyberie: Zaškrtnutie, Krúžok (predvolené), Krížik, Kosoštvorec, Štvorec alebo Hviezdička. Táto vlastnosť nezmení tvar samotného prepínacieho tlačidla.

Voľba prepínacieho tlačidla

Identifikuje prepínacie tlačidlo a odlišuje ho od ostatných tlačidiel, ktoré majú rovnakú hodnotu pre Názov.

Tlačidlo je v predvolenom stave vybraté

Nastaví vybratý stav tlačidla, keď užívateľ formulár otvorí prvýkrát.

Tlačidlá s rovnakým názvom a obsahom sa vyberajú súčasne

Umožňuje vybrať jedným kliknutím viac príbuzných prepínacích tlačidiel. Ak napríklad používateľ vyberie prepínacie tlačidlo, ktoré má rovnaký názov poľa a vybratý obsah ako iné tlačidlo, vyberú sa obe prepínacie tlačidlá.

Textové polia

Do textových polí užívateľ zadáva text, ktorý môže obsahovať abecedné znaky, číslice alebo oboje.

Zarovnanie

Zarovná text vo vnútri poľa doľava, doprava alebo na stred.

Predvolená hodnota

Určuje text, ktorý sa zobrazí, kým ho používateľ neprepíše zápisom do poľa. Zadajte predvolenú hodnotu zápisom do tejto voľby.

Viacriadkové

Umožňuje viac ako jednoriadkovú položku v textovom poli.

Rolovať dlhý text

Umožňuje pracovať s textom, ktorý presahuje hranice textového poľa.

Povoliť formátovanie textu

Umožní používateľovi aplikovať na text štýl, napríklad tučné písmo alebo kurzívu. To môže byť užitočné v niektorých textových poliach, kde môžu byť tieto informácie štýlov podstatné pre význam textu, napríklad vo vedeckých prácach.

Limit počtu znakov

Povolí údaje až do maximálneho počtu znakov, ktorý určíte.

Poznámka:

Ak ste zadali predvolenú hodnotu, obmedzí sa táto hodnota podľa tohto limitu.

Heslo

Zobrazí text zadaný používateľom ako rad hviezdičiek (*). Táto voľba je dostupná iba v prípade, že nie je vybratá voľba Kontrola pravopisu.

Pole na výber súboru

Umožňuje používateľovi zadať ako hodnotu poľa cestu k súboru, keď je súbor odoslaný spolu s formulárom. Táto voľba je dostupná iba v prípade, ak jediná vybratá voľba na karte Voľby je voľba Rolovať dlhý text.

Kontrola pravopisu

Kontroluje pravopis v užívateľom zadávanom texte.

Hrebeň znakov

Rozdelí používateľom zadaný text rovnomerne po celej šírke textového poľa. Ak je na karte Vzhľad zadaná farba ohraničenia, je každý znak zadaný do poľa oddelený čiarami s touto farbou. Táto voľba je dostupná iba vtedy, keď nie je vybraté žiadne iné začiarkavacie políčko.

Textové polia v aplikácii Acrobat
Textové polia so zapnutou a vypnutou voľbou Hrebeň

A. Štyri textové polia s farebnými okrajmi a zapnutou voľbou Hrebeň B. Textové pole bez zapnutej voľby Hrebeň 

Karta Akcia pre vlastnosti poľa formulára

Vlastnosti na karte Akcia určujú všetky akcie, ktoré chcete priradiť k poľu formulára, ako je napríklad prechod na inú stranu alebo spustenie multimediálneho klipu. Karta Akcia sa zobrazí pre všetky typy polí formulára a obsahuje nasledujúce voľby:

Vybraté spustenie

Určuje akciu užívateľa, ktorá spustí akciu: Myš hore, Myš dole, Myš dovnútra, Myš von, Aktivácia alebo Deaktivácia.

Vybratá akcia

Určí udalosť, ktorá nastane, keď užívateľ vyvolá akciu. Vykonať príkaz z menu, Prejsť na pohľad 3D/Multimédiá, Prejsť na zobrazenie strany, Importovať dáta formulára, Multimediálna operácia (verzia aplikácie Acrobat 9 a novšia), Otvoriť súbor, Otvoriť webový odkaz, Prehrať zvuk, Prehrať multimédiá (kompatibilné s aplikáciou Acrobat 5), Prehrať multimédiá (kompatibilné s aplikáciou Acrobat 6 a novšou), Čítať článok, Obnoviť formulár, Spustiť JavaScript, Nastaviť viditeľnosť vrstvy, Zobraziť/skryť pole a Odoslať formulár.

Pridať

Otvorí okno vybratej akcie.

Akcia

Zobrazuje zoznam spustení a akcií, ktoré ste určili.

Šípky nahor a nadol

Zmení poradie, v ktorom sa vybratá akcia zobrazí v zozname pod spúšťačom. (Táto voľba je dostupná, len ak ste pre rovnaké spustenie určili viac akcií.)

Upraviť

Otvorí dialógové okno so špecifickými voľbami pre vybratú akciu.

Odstrániť

Odstráni vybratú akciu alebo pár spustenie-akcia.

Karta Výpočet pre vlastnosti poľa formulára

Karta Výpočet sa v dialógovom okne Vlastnosti zobrazuje iba pre textové polia a rozbaľovacie polia. Tieto voľby sa používajú na vykonávanie matematických operácií s existujúcimi údajmi v poliach formulára a na zobrazenie výsledku.

Hodnota sa nevypočítava

Vyberte túto voľbu, ak chcete, aby položku zadal užívateľ.

Hodnota je

Vyberte túto voľbu, aby ste sprístupnili ďalšie voľby:

Rozbaľovacie menu

Obsahuje zoznam matematických funkcií, ktoré sa dajú aplikovať na vybraté polia. Vyberte Sčítať, aby sa sčítali hodnoty zadané do vybratých polí, Násobiť, aby sa vynásobili, Priemer, Minimum alebo Maximum.

Vybrať

Otvorí dialógové okno so zoznamom dostupných polí vo formulári, ktoré môžete vybrať alebo zrušiť ich výber, a tým pridať do výpočtu alebo z výpočtu odstrániť.

Zjednodušený zápis poľa

Použije JavaScript s názvami polí a jednoduchými aritmetickými znamienkami. Tlačidlo Upraviť otvorí dialógové okno, v ktorom môžete zapísať, upraviť a pridať skripty.

Poznámka:

V názvoch polí sa rozlišujú veľké a malé písmená.

Vlastný skript pre výpočet

Zobrazí všetky vlastné skripty pre výpočty, ktoré ste pridali. Tlačidlo Upraviť otvorí dialógové okno, v ktorom môžete zapísať a pridať nové skripty v JavaScripte.

Nastavenie poradia výpočtu polí formulára

Keď určíte v jednom formulári dva alebo viac výpočtov, potom poradie, v ktorom sa budú tieto výpočty vykonávať, zodpovedá poradiu, v ktorom ste tieto výpočty určili. V niektorých prípadoch možno budete chcieť zmeniť toto poradie výpočtov, aby ste dostali správne výsledky.

Ak by ste napríklad výsledky výpočtu hodnôt z dvoch polí chceli použiť pre výpočet hodnoty tretieho poľa, musia sa hodnoty prvých dvoch polí vypočítať skôr, aby ste dostali správny konečný výsledok.

 1. Na pravej table v ponuke možností ( . . . ) vyberte položku  Nastaviť poradie výpočtov polí.

  Dialógové okno Počítané polia zobrazí všetky počítané polia vo formulári a poradie, v ktorom sa výpočty vykonávajú.

 2. Ak chcete zmeniť poradie výpočtu polí, vyberte pole v zozname a potom podľa potreby vyberte tlačidlo Hore alebo Dole.

Keď vytvárate a testujete pole formulára, Acrobat automaticky vykonáva všetky určené výpočty polí. Na uľahčenie práce môžete v predvoľbách formulárov vypnúť automatické výpočty.

Karta Po podpísaní pre vlastnosti poľa formulára

Karta Po podpísaní je dostupná iba v dialógovom okne Vlastnosti digitálneho podpisu. Voľby vybraté na tejto karte určujú, čo sa stane, keď používateľ aplikuje na formulár digitálny podpis.

Po podpísaní sa nič nestane

To je predvolená voľba.

Označiť ako Len na čítanie

Zabráni ďalším zmenám digitálne podpísaného formulára, podľa voľby vybratej z rozbaľovacieho menu:

Všetky polia

Zabráni zmenám všetkých polí formulára.

Všetky polia okrem týchto

Dovolí zmeny iba tých polí formulára, ktoré vyberiete kliknutím na tlačidlo Vybrať a začiarknutím políčok, ktorých úpravy chcete užívateľom umožniť aj po podpísaní.

Iba tieto polia

Zabráni zmenám iba v poliach formulára, ktoré vyberiete.

Po podpísaní poľa sa vykoná tento skript

Keď používateľ formulár digitálne podpíše, aktivuje sa vlastný JavaScript. Použite tlačidlo Upraviť na zmeny alebo vytvorenie novej akcie JavaScriptu.

Karta Formát pre vlastnosti poľa formulára

Karta Formát sa zobrazí v dialógovom okne Vlastnosti iba pre textové polia alebo rozbaľovacie polia formulára. Dostupné voľby sú závislé od vášho výberu v rozbaľovacom menu Vyberte kategóriu formátu.

V poli Príklad platného formátu sa zobrazí živý náhľad nastavení.

Žiadny

Nie sú dostupné žiadne ďalšie voľby. Vstup v textovom poli ani v rozbaľovacom poli s touto vlastnosťou nevyžaduje žiadne špecifické formátovanie.

Číslo

Automaticky sa vynútia vybraté voľby formátovania pre číselné údaje.

Počet desatinných miest

Nastaví počet číslic, ktoré sa zobrazia vpravo od desatinnej čiarky.

Štýl oddeľovača

Nastaví umiestnenie desatinných čiarok a bodiek.

Symbol meny

Nastaví typ meny, napríklad euro, dolár alebo jen.

Poloha symbolu

Nastaví polohu symbolu meny vzhľadom na číslo. Toto pole je povolené, ak je vybratý symbol meny.

Štýl záporných čísel

Nastaví spôsob zobrazovania záporných čísiel. Môžete vybrať voľby Zobrazovať zátvorky, Použiť červený text, žiadnu z týchto volieb alebo obidve tieto voľby.

Percentá

Automaticky sa vynútia vybraté voľby formátovania pre číselné údaje vyjadrené v percentách.

Počet desatinných miest

Nastaví počet číslic, ktoré sa zobrazia vpravo od desatinnej čiarky

Štýl oddeľovača

Nastaví umiestnenie desatinných čiarok a bodiek.

Dátum

Zoznam obsahuje varianty s jednou, dvomi a štyrmi číslicami, kde d zastupuje deň, m zastupuje mesiac a r zastupuje rok.

Čas

Zoznam obsahuje varianty zobrazenia, kde h zastupuje hodinu v 12 hodinovom vyjadrení, H zastupuje hodinu v 24 hodinovom vyjadrení, MM zastupuje minúty, ss zastupuje sekundy a tt zastupuje označenie dopoludnia (AM) alebo odpoludnia (PM).

Špeciálne

Smerovacie číslo

Pre americký poštový kód s piatimi číslicami.

Smerovacie číslo + 4

Pre americký poštový kód s deviatimi číslicami.

Telefónne číslo

Pre telefónne číslo s desiatimi číslicami.

Číslo sociálneho poistenia

Pre deväťmiestne číslo sociálneho poistenia v USA. Za treťou a piatou číslicou sa automaticky vložia pomlčky.

Ľubovoľná maska

Zmení kategóriu formátu na hodnotu Vlastné a sprístupní iné textové pole, do ktorého môžete zadať vlastný formát. Táto voľba sa používa na určenie typov znakov, ktoré používateľ môže zadávať na danej pozícii, a ako sa dáta v poli zobrazia.

a

Povoľuje iba písmená (A – Z, a – z).

X

Povoľuje medzery a väčšinu tlačiteľných znakov vrátane všetkých znakov dostupných na štandardnej klávesnici a znakov ANSI v rozsahu: 32–126 a 128–255.

O

Písmeno „O“ povoľuje alfanumerické znaky (A – Z, a – z a 0 – 9).

9

Povoľuje iba číselné znaky (0 – 9).

Príklad: Maska nastavená na AAA--p#999 prijme vstup BOE--p#767. Maska nastavená na OOOOO@XXX prijme vstup vad12@3Up.

Položka s ľubovoľnou maskou v aplikácii Acrobat
Príklad položky s ľubovoľnou maskou

Vlastné

Umožní prístup k ďalším voľbám návrhárom formulárov, ktorí chcú písať svoje vlastné JavaScripty pre formátovanie a vstup kláves. Vlastný skript môže napríklad definovať nový formát pre peňažné čiastky alebo obmedziť vstup od používateľa iba na určité znaky.

Vlastný formátovací skript

Zobrazí všetky vlastné skripty pre formátovanie, ktoré ste pridali. Tlačidlo upraviť otvorí dialógové okno, v ktorom môžete zapísať a pridať nové skripty.

Vlastný skript pre vstup z klávesnice

Zobrazí všetky vlastné skripty na overovanie vstupu z klávesnice, ktoré ste pridali. Tlačidlo upraviť otvorí dialógové okno, v ktorom môžete zapísať a pridať nové skripty.

Príručku JavaScript for Acrobat API Reference môžete získať v centre Acrobat Developer Center na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_sk (PDF, len v angličtine).

Karta Overovanie pre vlastnosti poľa formulára

Karta Overovanie sa zobrazí v dialógovom okne Vlastnosti iba pre textové polia a rozbaľovacie polia. Vlastnosti na karte Overovanie obmedzia položky na určené rozsahy, hodnoty alebo znaky a tým zaistia, že používatelia zadajú správne dáta pre určené pole formulára.

Hodnota poľa nie je overovaná

Vypne overovanie.

Hodnota poľa je v rozsahu

Nastaví číselný rozsah pre polia formulára, pre ktoré sa zadávajú hodnoty buď ako čísla alebo v percentách.

Spustiť vlastný skript overenia

Overuje pomocou JavaScriptu, ktorý vytvoríte alebo poskytnete.

Karta Hodnota pre vlastnosti poľa formulára

Karta Hodnota sa zobrazí len pre pole formulára s čiarovým kódom.

Kódovať pomocou

Aktivuje tieto voľby:

XML

Zakóduje dáta do čiarového kódu v štandardnom formáte XFDF. Skript v JavaScripte sa vytvorí automaticky.

Oddelené tabulátormi

Zakóduje pole do čiarového kódu ako hodnoty oddelené tabulátormi. Skript v JavaScripte sa vytvorí automaticky. Ak je formulár nastavený tak, že posiela dáta na výstup v jednotlivých súboroch XDFD alebo XDP, musia byť tieto dáta vo formáte oddelenom tabulátormi s názvami polí v prvom riadku. Táto voľba je užitočná aj vtedy, ak chcete umiestniť do čiarového kódu viac dát alebo chcete kopírovať dáta do databázy alebo tabuľky tabuľkového editora.

Vybrať

Otvorí dialógové okno, v ktorom vyberiete, ktoré polia užívateľských dát sa zakódujú do čiarového kódu.

Zahrnúť názvy polí

(Dostupné iba v prípade, že je vybratá voľba kódovania Oddelené tabulátormi.) Zakóduje názvy polí ako prvý riadok obsahu čiarového kódu. Hodnoty sa zakódujú pod ne.

Vlastný skript pre výpočet

Zobrazí predvolený skript. Kliknutím na tlačidlo Upraviť otvoríte dialógové okno editora JavaScriptu, v ktorom môžete zadať vlastné skripty výpočtu pre čiarový kód.

Prepojenie na publikovaný formulár

Zobrazí cestu k formuláru PDF. Tú môžete upraviť zadaním URL do publikovaného formulára. Neskôr môžete opäť vytvoriť digitálnu verziu hotového formulára zlúčením predlohy formulára s používateľom zadanými dátami. Je tiež možné zachovať väzbu medzi určitou predlohou formulára a príslušnými súbormi dát z čiarového kódu. Pri zakódovaní čiarového kódu pomocou hodnôt XML sa prepojenie URL zakóduje do čiarového kódu a zobrazí sa vo formulári pod čiarovým kódom.

Typ čiarového kódu, s prepojením URL dole
Typ čiarového kódu, s prepojením URL dole

Správa vlastných nastavení čiarových kódov

Sadu vlastných nastavení pre parametre čiarového kódu môžete uložiť, opakovane používať a zdieľať s ostatnými. Potom môžete túto sadu vlastných nastavení používať pri vytváraní nových polí formulára s čiarovým kódom. Po definovaní vlastnej sady parametrov v nej môžete vykonávať ďalšie úpravy.

Všetky tieto procesy začínajú otvorením dialógového okna vlastností poľa formulára čiarového kódu. Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, dvakrát kliknite na pole s čiarovým kódom.

Vytvorenie novej sady parametrov čiarového kódu

 1. V dialógovom okne Vlastnosti poľa čiarového kódu vyberte Voľby a potom vyberte položku Správa parametrov čiarového kódu.

 2. Vyberte existujúcu sadu parametrov, ktorú chcete použiť ako základ novej sady, a vyberte položku Nová.

 3. Do rámčeka Názov zadajte názov a do rámčeka Popis zadajte popis.

 4. Vyberte voľby pre položky Symbológia, Rozmer X, Pomer Y/X, Úroveň opráv chýb a vyberte položku OK.

Novo definovaná množina parametrov sa zobrazí v zozname v dialógovom okne Správa parametrov čiarového kódu a všetky tlačidlá na pravej strane dialógového okna sa sprístupnia. Nová definícia sa zobrazí aj v rozbaľovacom menu Podmienky dekódovania na karte Voľby dialógového okna Vlastnosti poľa čiarového kódu.

Úpravy alebo odstránenie sady vlastných parametrov čiarového kódu

 1. V dialógovom okne Vlastnosti poľa čiarového kódu vyberte Voľby a potom vyberte položku Správa parametrov čiarového kódu.

 2. Zo zoznamu vyberte vlastnú sadu parametrov.
 3. Vyberte príslušnú akciu:
  • Vyberte položku Upraviť a zmeňte nastavenie, potom vyberte položku OK.

  • Vyberte položku Odstrániť. Potvrďte odstránenie v hlásení, ktoré sa zobrazí, výberom položky OK.

Export a import sady vlastných parametrov čiarového kódu

 1. V dialógovom okne Vlastnosti poľa čiarového kódu vyberte Voľby a potom vyberte položku Správa parametrov čiarového kódu.

 2. Vyberte príslušnú akciu:
  • Zo zoznamu vyberte sadu parametrov čiarového kódu a vyberte položku Exportovať. Vyberte umiestnenie a názov súboru pre súbor, ktorý má príponu .bps.

  • Vyberte položku Importovať a vyberte súbor BPS, ktorý chcete importovať.

Zmena predvolených hodnôt vlastností polí formulára

Keď zmeníte vlastnosti pre určitý typ poľa formulára, môžete nastaviť tieto vlastnosti ako predvolenú sadu pre tento typ. Môžete napríklad vytvoriť začiarkavacie políčko, zmeniť jeho vlastnosti, a potom uložiť vlastnosti ako predvolené hodnoty. Predvolené hodnoty možno vytvoriť iba pre atribúty poľa týkajúcich sa vzhľadu a veľkosti. Vlastnosti pre atribúty týkajúce sa formátu , ako dátum, nemožno nastaviť ako predvolené.

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Pripraviť formulár, aby ste mohli prejsť do režimu úprav formulára.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole formulára, pre ktoré ste už zmenili vlastnosti, a vyberte voľbu Použiť aktuálne vlastnosti ako nové predvolené hodnoty.

Poznámka:

Zmena predvolených vlastností nezmení nastavenia pre existujúce polia formulára tohto typu. Nové predvolené hodnoty sa aplikujú iba na nové polia, ktoré vytvoríte.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?