Príručka používateľa Zrušiť

Navigácia na stranách dokumentu PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Otváranie strán v PDF

V závislosti od dokumentu PDF, ktorý otvoríte, môže byť potrebné prechádzať rôznymi stranami, prehliadať rôzne časti strany alebo meniť zväčšenie zobrazenia. Existuje mnoho spôsobov prechádzania, najčastejšie sú však nasledujúce:

Nasledujúce a Predchádzajúce:

Tlačidlá Nasledujúca  strana  Predchádzajúca  strana  sa  zobrazia na paneli s nástrojmi Navigácia na strane. Textové pole vedľa nich je tiež interaktívne, takže na danú stranu môžete priamo prejsť aj zadaním čísla strany a stlačením klávesu Enter.

Posúvače:

Zvislé a vodorovné posúvače sa zobrazujú v pravej a spodnej časti tably dokumentu vždy, keď nie je zobrazený celý dokument. Ak chcete zobraziť iné strany alebo inú časť strany, kliknite na príslušnú šípku alebo potiahnite posúvač.

Panel s nástrojmi Vybratie a zväčšenie:

Tento panel s nástrojmi obsahuje tlačidlá a ovládacie prvky na zmenu zväčšenia strany.

Panel Miniatúry strán:

Tlačidlo Miniatúry strán  v ľavej časti pracovnej plochy otvára navigačnú tablu na panel Miniatúry strán, na ktorom sú zobrazené miniatúry jednotlivých strán. Kliknutím na miniatúru strany otvoríte príslušnú stranu na table dokumentu.

Poznámka:

Ak tieto položky nie sú zobrazené, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Položky na paneli s nástrojmi > Obnoviť panely s nástrojmi.

Nástroje navigácie na strane

Prechádzanie stranami dokumentu

Strany v PDF môžete otáčať mnohými rôznymi spôsobmi. Mnoho užívateľov používa tlačidlá na paneli s nástrojmi Navigácia na strane, ale na pohyb vnútri viacstranového dokumentu PDF môžete používať tiež klávesy so šípkami, posúvače a ďalšie funkcie.

Panel s nástrojmi Navigácia na strane sa zobrazuje štandardne. Predvolený panel s nástrojmi obsahuje najčastejšie používané nástroje: Zobraziť nasledujúcu stranu , Zobraziť predchádzajúcu stranu a Číslo strany. Podobne ako všetky panely s nástrojmi, aj panel Navigácia na strane môžete skryť a znovu otvoriť tak, že ho vyberiete pomocou menu Zobrazenie > Panely s nástrojmi. Ak chcete na paneli s nástrojmi Navigácia na strane zobraziť ďalšie nástroje, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi, vyberte nástroj, možnosť Zobraziť všetky nástroje alebo Viac nástrojov a v dialógovom okne vyberte alebo zrušte výber jednotlivých nástrojov.

Prechádzanie dokumentom PDF

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Kliknite na tlačidlo Predchádzajúca strana  alebo Ďalšia strana  na paneli nástrojov.

  • Vyberte položky Zobrazenie > Navigácia > [umiestnenie].

  • Vyberte položky Zobrazenie > Navigácia > Prejsť na stranu, v dialógovom okne Prejsť na stranu zadajte číslo požadovanej strany a potom kliknite na tlačidlo OK

  • Stláčajte klávesy Page Up a Page Down na klávesnici.

Prechod na určitú stranu

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • V zobrazení strán Jedna strana alebo Dvojstrany posúvajte zvislý posúvač, kým sa príslušná strana nezobrazí v malom rozbaľovacom zobrazení.

  • Zadaním nového čísla strany a stlačením klávesu Enter nahraďte stranu, ktorá je aktuálne zobrazená na paneli s nástrojmi Navigácia na strane.

  Poznámka:

  Ak sa čísla strán dokumentu líšia od skutočnej polohy strany v súbore PDF, na paneli s nástrojmi Navigácia na strane sa zobrazí v zátvorke za priradeným číslom strany poloha strany v rámci súboru. Ak napríklad priradíte číslovaniu pre súbor, ktorý obsahuje 18-stranovú kapitolu začínajúcu na strane 223, keď bude aktívna prvá strana (1 z 18), zobrazí sa jej číslo ako 223. Logické čísla strán môžete vypnúť v predvoľbách Zobrazenia strán. Pozrite si časti Prečíslovanie strán a Predvoľby zobrazenia dokumentov PDF.

  Logické čísla strán

Prechod na strany označené záložkami

Záložky predstavujú obsah dokumentu a obvykle reprezentujú kapitoly a oddiely v dokumente. Záložky sa zobrazujú na navigačnej table.

Panel Záložky

A. Tlačidlo Záložky B. Kliknutím zobrazte menu s voľbami pre záložky C. Rozbalená záložka 

 1. Kliknite na tlačidlo Záložky alebo vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Záložky.

 2. Ak chcete prejsť na tému, kliknite na záložku. Podľa potreby rozbaľte alebo zbaľte obsah záložky.
  Poznámka:

  V závislosti od toho, ako bola záložka definovaná, kliknutie na ňu nespôsobí prechod na iné miesto, ale uskutočnenie inej akcie.

  Ak zoznam záložiek po kliknutí na záložku zmizne, kliknutím na tlačidlo Záložky zoznam znovu zobrazte. Ak chcete po kliknutí na záložku skryť tlačidlo Záložky, vyberte Po použití skryť z menu volieb.

Prechod na určité strany pomocou miniatúr strán

Miniatúry strán predstavujú miniatúrne náhľady strán dokumentu. Miniatúry na paneli Miniatúry strán môžete používať na zmenu zobrazenia strán a na prechod na iné strany. Červený rámček zobrazení v miniatúre strán ukazuje, ktorá časť strany je zobrazená. Môžete zmeniť veľkosť tohto rámčeka a tým zmeniť mierku zväčšenia.

 1. Ak chcete zobraziť panel Miniatúry strán, kliknite na tlačidloMiniatúry strán alebo vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Miniatúry strán.

 2. Ak chcete prejsť na inú stranu, kliknite na jej miniatúru.

Automatické rolovanie v dokumente

Automatické rolovanie rovnomerne posúva zobrazenie PDF, takže prechádzate dokumentom zhora nadol. Keď tento proces prerušíte použitím posuvníkov na prechod späť alebo vpred na inú stranu alebo pozíciu, automatické rolovanie pokračuje od tohto miesta ďalej. Na konci PDF sa automatické rolovanie zastaví a obnoví sa až vtedy, keď túto funkciu znovu vyberiete.

 1. Vyberte položky Zobrazenie > Možnosti zobrazenia > Automatické rolovanie.

 2. Stlačením Esc môžete rolovanie zastaviť.

Návrat na skôr zobrazené strany

Strany PDF, ktoré ste si už prezerali, môžete spätne znovu vyhľadať. Je nutné rozlišovať medzi predchádzajúcou a nasledujúcou stranou a predchádzajúcim a nasledujúcim zobrazením.

 • Výrazy predchádzajúca a nasledujúca strana sa vzťahujú na dve susedné strany pred momentálne aktívnou stranou a tesne za ňou.
 • Výrazy predchádzajúce a nasledujúce zobrazenie sa vzťahujú na históriu zobrazovania. Ak napríklad preskočíte v dokumente dopredu a potom späť, v histórii zobrazení sa tieto kroky zaznamenajú a zobrazené strany sa zobrazia znovu v opačnom poradí ako ste ich prehliadali.
 1. Vyberte položky Zobrazenie > Navigácia > Predchádzajúce zobrazenie .

 2. Ak chcete zobraziť ešte skôr zobrazené strany, vykonajte niektorý z týchto úkonov:
  • Opakujte krok 1.

  • Vyberte položky Zobrazenie > Navigácia > Nasledujúce zobrazenie .

  Poznámka:

  Tlačidlá Predchádzajúce zobrazenie a Nasledujúce zobrazenie môžete zobraziť na paneli s nástrojmi kliknutím pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi Navigácia na strane a ich výberom v kontextovom menu alebo výberom položky Zobraziť všetky nástroje.

Odkazy môžu spôsobiť prechod na iné miesto v rovnakom dokumente, do iných dokumentov PDF alebo na webové stránky. Kliknutie na odkaz môže tiež otvoriť priložený súbor a prehrať 3D obsah, film alebo zvukový klip. Ak chcete prehrať tieto multimédiá, musíte mať nainštalovaný príslušný hardvér a softvér.

Vzhľad odkazov v PDF určuje osoba, ktorá dokument PDF vytvorila.

Poznámka:

Ak nebol odkaz vytvorený v aplikácii Acrobat pomocou nástroja väzba, musí byť vo Všeobecných predvoľbách vybratá voľba Vytvoriť odkazy z URL, aby odkaz fungoval správne.

 1. Vyberte nástroj na výber.
 2. Umiestnite ukazovateľ nad oblasť odkazu na strane, až sa ukazovateľ zmení na ruku s ukazujúcim prstom. Ak odkaz ukazuje na web, v rámci nástroja Ruka sa zobrazí znamienko plus (+) alebo písmeno w. Potom na odkaz kliknite.

PDF s priloženými súbormi

Keď otvoríte PDF s jedným alebo viac priloženými súbormi, automaticky sa otvorí panel Prílohy s prehľadom pripojených súborov. Tieto súbory môžete otvárať a prezerať ich, upravovať priložené súbory a ukladať vykonané zmeny v rámci oprávnení stanovených autormi dokumentu.

Ak PDF premiestnite na nové miesto, prílohy sa automaticky premiestnia spolu s ním.

Reťazce článkov

V dokumentoch PDF autor definuje články, čo sú voliteľné elektronické reťazce obsahu. Články prevádzajú čitateľa obsahom dokumentu PDF, pričom preskakujú strany alebo oblasti strán, ktoré nie sú súčasťou článku. Ide o rovnaký spôsob, ako keď listujete v tradičných novinách alebo časopisoch a sledujete jeden konkrétny príbeh, zatiaľ čo ostatný obsah ignorujete. Keď čítate článok, mení sa mierka zobrazenia strany tak, aby aktuálna časť článku vyplnila celú obrazovku.

Otvorenie a vyhľadanie reťazca článku

 1. Kliknite na nástroj ruka na paneli s nástrojmi Bežné nástroje.
 2. Ak chcete otvoriť panel Články, vyberte položky Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Články.

  Poznámka:

  Panel Články nemožno otvoriť, keď je zobrazený dokument PDF v rámci webového prehliadača. Dokument PDF otvorte v aplikácii Acrobat.

 3. Dvojitým kliknutím na ikonu článku prejdete na jeho začiatok. Ikona sa zmení na ukazovateľ čítania článku .

  Poznámka:

  Ak je panel Články prázdny, znamená to, že autor pre tento PDF nedefinoval žiadne reťazce článkov.

 4. Pri otvorenom článku vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete prechádzať článkom po jednotlivých tablách, stlačte kláves Enter alebo kliknite na článok.

  • Ak chcete spätne prechádzať článkom po jednotlivých tablách, klikajte na článok so stlačeným klávesom Shift alebo stlačte klávesy Shift+Enter.

  • Ak chcete prejsť na začiatok článku, kliknite na článok so stlačeným klávesom Ctrl.

 5. Na konci článku znovu na článok kliknite.

  Obnoví sa predchádzajúce zobrazenie strany a ukazovateľ sa zmení na ukazovateľ konca článku .

Opustenie reťazca pred koncom článku

 1. Skontrolujte, že je vybratý nástroj ruka.
 2. Kliknite na stranu so stlačenými klávesmi Shift+Ctrl.

Obnoví sa predchádzajúce zobrazenie strany.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu