Príručka používateľa Zrušiť

Navigácia na stranách dokumentu PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Navigácia stranami

Na efektívnu navigáciu v dokumente PDF v aplikácii Acrobat Reader máte rôzne možnosti. Tu sú bežne používané spôsoby:

 1. Nasledujúca a predchádzajúca: Panel nástrojov Navigácia na strane obsahuje šípky nahor a nadol na navigáciu po stranách. Môžete tiež zadať číslo strany do interaktívneho textového poľa a prejsť priamo na danú stranu.

 2. Posúvače: Keď nie je viditeľný celý dokument, na table dokumentu sa zobrazia zvislé a vodorovné posúvače. Na zobrazenie rôznych strán alebo oblastí strany môžete použiť šípky alebo potiahnuť posúvače.

 3. Panel s nástrojmi Vybrať a zväčšiť: Tento panel s nástrojmi obsahuje tlačidlá a ovládacie prvky na zmenu zväčšenia strany. Umožňuje vám nastaviť úroveň priblíženia pre lepšiu čitateľnosť.

 4. Panel s miniatúrami strán: Ak chcete zobraziť panel s miniatúrami strán, vyberte tlačidlo Miniatúry strán na pravom paneli nástrojov. Výberom miniatúry strany môžete prejsť na túto stranu na table dokumentu.

Poznámka:

Ak ich nevidíte, vyberte položky  > Zobrazenie > Ukázať/Skryť > Bočné panely.

Použitie ďalších spôsobov navigácie

Navigovať môžete aj pomocou nasledujúcich spôsobov navigácie:

 • Na paneli s nástrojmi vyberte tlačidlo Predchádzajúca strana  alebo tlačidlo Nasledujúca strana.
 • Vyberte položky  > Zobrazenie > Navigácia > [umiestnenie].
 • Vyberte položky  > Zobrazenie > Navigácia > Prejsť na stranu a zadajte číslo strany v dialógovom okne Prejsť na stranu a kliknite na tlačidlo OK.
 • Použite klávesy Page Up a Page Down na klávesnici.

Navigácia stranami so záložkami

Ak sa chcete vrátiť na skôr zobrazené strany alebo prejsť na strany označené záložkami, môžete:

 • Použite možnosti Predchádzajúce zobrazenie a Nasledujúce zobrazenie v ponuke  > Zobrazenie > Navigácia na strane.
 • Na pravom paneli vyberte tlačidlo Záložka a potom vyberte požadovanú záložku.

Poznámka: Ak nevidíte ikonu záložiek na pravom paneli, prejdite na položky > Zobrazenie > Ukázať/Skryť > Bočné panely a potom vyberte položky Záložky, aby ste získali prístup k záložkám a prechádzali nimi.

V závislosti od dokumentu PDF, ktorý otvoríte, môže byť potrebné prechádzať rôznymi stranami, prehliadať rôzne časti strany alebo meniť zväčšenie zobrazenia. Existuje mnoho spôsobov prechádzania, najčastejšie sú však nasledujúce:

view-menu

Automatické rolovanie v dokumente

Automatické rolovanie rovnomerne posúva zobrazenie PDF, takže prechádzate dokumentom zhora nadol. Keď tento proces prerušíte použitím posuvníkov na prechod späť alebo vpred na inú stranu alebo pozíciu, automatické rolovanie pokračuje od tohto miesta ďalej. Na konci PDF sa automatické rolovanie zastaví a obnoví sa až vtedy, keď túto funkciu znovu vyberiete.

Ak chcete automaticky rolovať v dokumente, postupujte takto:

 1. Vyberte položky   > Zobrazenie > Zobrazenie strany > Automatické rolovanie.
 2. Stlačením Esc môžete rolovanie zastaviť.

Návrat na skôr zobrazené strany

Strany PDF, ktoré ste si už prezerali, môžete spätne znovu vyhľadať. Je nutné rozlišovať medzi predchádzajúcou a nasledujúcou stranou a predchádzajúcim a nasledujúcim zobrazením.

 • Výrazy predchádzajúca a nasledujúca strana sa vzťahujú na dve susedné strany pred momentálne aktívnou stranou a tesne za ňou.
 • Výrazy predchádzajúce a nasledujúce zobrazenia sa vzťahujú na históriu zobrazovania. Ak napríklad preskočíte v dokumente dopredu a potom späť, v histórii zobrazení sa tieto kroky zaznamenajú a zobrazené strany sa zobrazia znovu v opačnom poradí ako ste ich prehliadali.
 1. Zo spodných panelov nástrojov na pravom paneli vyberte šípky nahor a nadol.

  Alebo vyberte položky  > Zobrazenie > Navigácia na strane > Predchádzajúce zobrazenie.

 2. Ak chcete pokračovať v navigačnej ceste, vyberte položky  > Zobrazenie > Navigácia na strane > Nasledujúce zobrazenie.

Navigácia pomocou odkazov

Odkazy môžu spôsobiť prechod na iné miesto v rovnakom dokumente, do iných dokumentov PDF alebo na webové stránky. Kliknutie na odkaz môže tiež otvoriť priložený súbor a prehrať 3D obsah, film alebo zvukový klip. Ak chcete prehrať tieto multimédiá, musíte mať nainštalovaný príslušný hardvér a softvér.

Vzhľad odkazov v PDF určuje osoba, ktorá dokument PDF vytvorila.

Poznámka:

Ak nebol odkaz vytvorený v aplikácii Acrobat pomocou nástroja väzba, musí byť vo Všeobecných predvoľbách vybratá voľba Vytvoriť odkazy z URL, aby odkaz fungoval správne.

 1. Vyberte nástroj na výber.
 2. Umiestnite ukazovateľ nad oblasť odkazu na strane, až sa ukazovateľ zmení na ruku s ukazujúcim prstom. Ak odkaz ukazuje na web, v rámci nástroja Ruka sa zobrazí znamienko plus (+) alebo písmeno w. Potom na odkaz kliknite.

Otvorenie dokumentu PDF s priloženými súbormi

Keď otvoríte PDF s jedným alebo viac priloženými súbormi, automaticky sa otvorí panel Prílohy s prehľadom pripojených súborov. Tieto súbory môžete otvárať a prezerať ich, upravovať priložené súbory a ukladať vykonané zmeny v rámci oprávnení stanovených autormi dokumentu.

Ak PDF premiestnite na nové miesto, prílohy sa automaticky premiestnia spolu s ním.

Otvorenie a vyhľadanie reťazca článku

V dokumentoch PDF autor definuje články, čo sú voliteľné elektronické reťazce obsahu. Články prevádzajú čitateľa obsahom dokumentu PDF, pričom preskakujú strany alebo oblasti strán, ktoré nie sú súčasťou článku. Ide o rovnaký spôsob, ako keď listujete v tradičných novinách alebo časopisoch a sledujete jeden konkrétny príbeh, zatiaľ čo ostatný obsah ignorujete. Keď čítate článok, mení sa mierka zobrazenia strany tak, aby aktuálna časť článku vyplnila celú obrazovku.

Pri čítaní vlákna článku v PDF môžete:

 1. Vyberte nástroj Ruka na paneli s nástrojmi Bežné nástroje.
 2. Ak chcete zobraziť tlačidlo Články na pravom paneli, vyberte položky  > Zobrazenie > Ukázať/Skryť > Bočné panely > Články.
 3. Ak chcete začať čítať článok, dvakrát kliknite na ikonu Článok.
 4. Na navigáciu vo vlákne článku použite Enter, Shift-kliknutie, Shift+Enter alebo Ctrl-kliknutie.
 5. Ak chcete ukončiť vlákno článku pred dosiahnutím konca, uistite sa, že je vybratý nástroj Ruka, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift+Ctrl a kliknite na klávesnicu. Obnoví sa predchádzajúce zobrazenie strany.

Využitím týchto navigačných funkcií v aplikácii Acrobat Reader sa môžete jednoducho pohybovať po stranách, pristupovať k záložkám, používať miniatúry strán, povoliť automatické posúvanie a sledovať vlákna článkov, aby ste si vylepšili zážitok z čítania.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?