Funkcia Režim chráneného zobrazenia pre súbory PDF (len systém Windows)

Poznámka:

Úplný zoznam článkov o zabezpečení nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a obsahu dokumentov PDF.

Režim chráneného zobrazenia poskytuje ďalšiu úroveň zabezpečenia. Ak je zapnutý režim chráneného zobrazenia, dokumenty PDF sa zobrazujú v obmedzenom prostredí nazývanom pieskovisko. Izolácia dokumentov PDF znižuje riziko narušení zabezpečenia v častiach mimo pieskoviska. Spoločnosť Adobe dôrazne odporúča používať aplikáciu Acrobat v režime chráneného zobrazenia, ak často pracujete s dokumentmi PDF na Internete.

Aplikácia Adobe Acrobat Reader obsahuje podobné obmedzené prostredie nazývané chránený režim. Informácie o chránenom režime aplikácie Reader nájdete v Pomocníkovi pre aplikáciu Reader.

V režime chráneného zobrazenia je povolená iba základná navigácia. Môžete napríklad otvárať dokumenty PDF, prechádzať stranami a klikať na odkazy. Režim chráneného zobrazenia môžete zapnúť v dokumente PDF zobrazenom v samostatnej aplikácii Acrobat alebo vo webovom prehľadávači.

Dokument PDF v samostatnej aplikácii Acrobat

V režime chráneného zobrazenia sa v aplikácii Acrobat zobrazí upozornenie pri dokumente PDF, ktorý nepochádza z dôveryhodného umiestnenia. Upozornenie vám umožňuje rozhodnúť sa, či chcete dokumentu dôverovať.

Poznámka:

Môžete zistiť, či sa dokument PDF otvorený v prehliadači nachádza v režime chráneného zobrazenia. V prehliadači kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a vyberte voľbu Vlastnosti dokumentu. Kliknite na kartu Ďalšie voľby. Ak je režim chráneného zobrazenia zapnutý, zobrazí sa stav Chránený režim: Zapnutý.  

Zabezpečenie v aplikácii Acrobat a obsahu PDF
Ak dokumentu PDF a jeho zdroju dôverujete, kliknite na voľbu Povoliť všetky funkcie. Dokument PDF sa pridá do zoznamu privilegovaných umiestnení a odvtedy je dôveryhodný.

Zapnutie alebo vypnutie režimu chráneného zobrazenia

Na rozdiel od chráneného režimu v aplikácii Acrobat Reader je režim chráneného zobrazenia v aplikácii Acrobat štandardne vypnutý.

 1. Vyberte voľbu Predvoľby.

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte voľbu Zabezpečenie (zvýšené).

 3. Vyberte voľbu Povoliť zvýšené zabezpečenie.

 4. Vyberte jednu z týchto volieb:

  Vypnuté

  Vypne režim chráneného zobrazenia, ak ste ho zapli. Režim chráneného zobrazenia je štandardne vypnutý.

  Súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení

  Zapne režim chráneného zobrazenia a pri všetkých súboroch pochádzajúcich z nedôveryhodného umiestnenia sa zobrazí upozornenie. Z režimu chráneného zobrazenia sú vyňaté súbory a umiestnenia, ktoré pridáte do oblasti Privilegované umiestnenia na paneli Zvýšené zabezpečenie.

  Všetky súbory

  Zapne režim chráneného zobrazenia vo všetkých dokumentoch PDF otvorených v samostatnej aplikácii Acrobat alebo v prehľadávači.

Obídenie obmedzení režimu chráneného zobrazenia

Vyberte ľubovoľné z týchto volieb:

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o režime chráneného zobrazenia nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu