Príručka používateľa Zrušiť

Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb


V aplikácii Acrobat je súbory PDF možné vytvárať rôznymi spôsobmi. Súbor PDF môžete rýchlo vytvoriť pomocou nástroja na prevod do formátu PDF, príkazov ponuky, potiahnutím súborov myšou na ikonu aplikácie Acrobat alebo prevedením údajov uložených v schránke.
 

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte to v aplikácii
Konvertujte akýkoľvek súbor do súboru PDF v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Prevedenie súborov na dokumenty PDF pomocou príkazov v menu aplikácie Acrobat

 1. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • V aplikácii Acrobat vyberte položku Vytvoriť na globálnom paneli nástrojov.

   Vytvorenie dokumentu PDF

   Otvorí sa nástroj Vytvorenie dokumentu PDF. Na ľavej lište je predvolene zvolená možnosť Jeden súbor. Vyberte tlačidlo Vybrať súbor.

   Vybrať súbor

  • Vyberte ponuku s vodorovnými čiarami  > Vytvoriť > PDF zo súboru (Windows) alebo Súbor > Vytvoriť > PDF zo súboru (macOS).

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyhľadajte súbor, ktorý chcete previesť. Môžete prechádzať všetkými typmi súborov alebo môžete vybrať určitý typ v rozbaľovacej ponuke Typ súborov.

  Aplikácia Acrobat zobrazí všetky dokumenty aplikácie Microsoft Word vo vybranom priečinku
  Aplikácia Acrobat zobrazí všetky dokumenty aplikácie Microsoft Word vo vybranom priečinku.

 3. Ak na dokument PDF prevádzate súbor obrázka, môžete po výbere položky Rozšírené nastavenia zmeniť možnosti prevodu. Dostupné voľby prevodu závisia od typu súboru.

  Poznámka:

  Tlačidlo Rozšírené nastavenia je nedostupné, ak ako typ súboru zvolíte Všetky súbory alebo ak nie sú pre vybratý typ súboru k dispozícii žiadne nastavenia prevodu. (Tlačidlo Rozšírené nastavenia napríklad nie je k dispozícii pre súbory aplikácií Microsoft Word a Microsoft Excel.)

 4. Výberom položky Vytvoriť preveďte vybratý súbor do formátu PDF.

  V závislosti od typu prevádzaného súboru sa môže automaticky otvoriť zdrojová aplikácia alebo sa môže zobraziť dialógové okno postupu. Ak je súbor v nepodporovanom formáte, zobrazí sa správa, že súbor nemožno previesť do PDF.

 5. Keď sa otvorí nový dokument PDF, vyberte ponuku s vodorovnými čiarami > Uložiť alebo Uložiť ako (Windows), Súbor > Uložiť alebo Súbor > Uložiť ako (macOS) a potom vyberte názov a umiestnenie pre dokument PDF.

Poznámka:

Pri pomenovaní PDF určeného pre elektronickú distribúciu obmedzte dĺžku názvu súboru na osem znakov (bez medzier) a pripojte príponu .pdf. Táto akcia zabezpečí, aby e-mailové programy alebo sieťové servery neskrátili názov súboru a aby sa súbor PDF otvoril tak, ako sa to očakáva.

Prevod súboru do formátu PDF pomocou nástroja Prevod do PDF

 1. V aplikácii Acrobat vyberte položku Všetky nástroje > Prevod do PDF.

 2. V zobrazenom okne prieskumníka súborov vyberte súbor, ktorý chcete previesť do formátu PDF, a vyberte položku Otvoriť.

 3. Vybraný súbor sa prevedie do formátu PDF a potom sa otvorí v aplikácii Acrobat. Vyberte ponuku s vodorovnými čiarami > Uložiť alebo Uložiť ako (Windows), Súbor > Uložiť alebo Súbor > Uložiť ako (macOS) a potom vyberte názov a umiestnenie pre dokument PDF.

Vytvorenie PDF presunutím

Tento spôsob je najvhodnejší pre malé jednoduché súbory, ako sú napríklad malé súbory s obrázkami a súbory obsahujúce obyčajný text, kde rovnováha medzi veľkosťou súboru a kvalitou výstupu nie je dôležitá. Túto techniku môžete použiť aj pre mnohé ďalšie typy súborov, ale počas prevodu nebudete môcť upraviť žiadne nastavenia prevodu.

 1. V aplikácii Windows Prieskumník alebo macOS Finder vyberte ikony jedného alebo viacerých súborov.

 2. Potiahnite ikony súborov na ikonu aplikácie Acrobat. Alebo (len v systéme Windows) myšou presuňte súbory do otvoreného okna aplikácie Acrobat.

  Ak sa zobrazí správa, že súbor nemožno otvoriť v aplikácii Acrobat, potom sa nedá daný typ súboru previesť do PDF potiahnutím. Pre taký súbor použite niektorú inú metódu prevodu.

  Poznámka:

  PostScriptové súbory a súbory EPS môžete tiež previesť do formátu PDF tým, že ich potiahnete do okna aplikácie Acrobat alebo na ikonu aplikácie Acrobat.

 3. Uložte súbor PDF.

  Poznámka:

  (Len v systéme Windows) V aplikácii Windows Prieskumník tiež môžete kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši a vybrať položku Previesť do formátu Adobe PDF.

Prevod obsahu schránky do formátu PDF

Dokumenty PDF môžete vytvárať z textov a obrázkov skopírovaných z aplikácií v systéme macOS alebo Windows.

 1. Zachyťte obsah do schránky:
  • Použite príkaz na kopírovanie v aplikácii.
  • Stlačte kláves PrintScreen (Windows).
  • Použite pomôcku Snímka obrazovky (Aplikácie > Pomôcky > Snímka obrazovky) a vyberte položku Úpravy > Kopírovať na skopírovanie obsahu do (macOS).
  • V súbore PDF môžete pomocou nástroja Upraviť objekt (Všetky nástroje > Použiť produkciu tlače > Upraviť objekt) vyberať objekty a následne ich kopírovať.
 2. V aplikácii Acrobat vyberte položku Vytvoriť > Schránka >Vytvoriť, alebo vyberte položku Všetky nástroje > Vytvorenie dokumentu PDF > Schránka > Vytvoriť.

  Poznámka:

  Príkaz PDF zo schránky sa zobrazuje len v prípade skopírovania obsahu do schránky. Ak je schránka prázdna, tento príkaz je zakázaný.

Vytvorenie prázdneho súboru PDF

Môžete vytvoriť prázdny súbor PDF a nemusíte tak začínať so súborom, obrázkom v schránke alebo skenovaním.

Tento proces môže byť užitočný pri vytváraní jednostranového súboru PDF. V prípade dlhších, zložitejších alebo zložito formátovaných dokumentov je lepšie vytvoriť zdrojový dokument v zdrojovej aplikácii, ktorá ponúka viac volieb rozloženia a formátovania, ako je napríklad aplikácia Adobe InDesign alebo Microsoft Word.

Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

 • V aplikácii Acrobat vyberte položku Vytvoriť na globálnom paneli.

  Vytvorenie dokumentu PDF

  Otvorí sa nástroj Vytvorenie dokumentu PDF. Na ľavej lište vyberte položku Prázdna stránka a a potom vyberte položku Vytvoriť.

  Vytvoriť prázdny dokument PDF

 • Vyberte ponuku s vodorovnými čiarami  > Vytvoriť > Prázdna stránka (Windows) alebo Súbor > Vytvoriť > Prázdna stránka (macOS).

Aplikácia Acrobat vytvorí dokument PDF s prázdnou stránkou.

Poznámka:

Ak chcete do existujúceho dokumentu PDF pridať prázdnu stránku, otvorte tento dokument PDF a vyberte položky Upraviť > Organizovať stránky > Vložiť > Prázdna stránka.

Vytvorenie viacero súborov PDF z viacerých súborov (Acrobat Pro)

V rámci jednej operácie môžete vytvoriť viacero súborov PDF z viacerých natívnych súborov vrátane súborov rôznych podporovaných formátov. Tento spôsob je užitočný pri prevode veľkého počtu súborov do formátu PDF.

Poznámka: Pri použití tohto spôsobu aplikácia Acrobat použije naposledy použité nastavenia prevodu bez toho, aby sa tieto nastavenia zobrazili. Ak chcete upraviť nastavenia prevodu, spravte tak pred použitím tohto spôsobu.

 1. V aplikácii Acrobat vyberte položku Vytvoriť na globálnom paneli.

  Vytvorenie dokumentu PDF

 2. Otvorí sa nástroj Vytvorenie dokumentu PDF. Na ľavej lište vyberte položku Viacero súborov > Vytvoriť viacero súborov PDF a potom vyberte položku Ďalšie.

  Vytvoriť viacero súborov PDF

 3. Vyberte voľby Pridať súbory > Pridať súbory alebo Pridať priečinky a potom vyberte súbory alebo priečinok.

  Dialógové okno Vytvoriť viacero súborov PDF
  V dialógovom okne vyberte položku Pridať súbory a následne vyberte súbory, ktoré chcete previesť do formátu PDF.

 4. Vyberte OK. Zobrazí sa dialógové okno Voľby výstupu.

 5. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte cieľový priečinok a predvoľby názvu súboru a potom vyberte položku OK.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?