V aplikácii Acrobat je dokumenty PDF možné vytvárať rôznymi spôsobmi. Vytvárajte dokumenty PDF rýchlo pomocou príkazov v menu, potiahnutím súborov myšou na ikonu aplikácie Acrobat alebo prevedením údajov uložených v schránke.

Poznámka: Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC a Acrobat 2017. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.

 

Prevedenie súborov na dokumenty PDF pomocou príkazov v menu aplikácie Acrobat

 1. V menu Súbor aplikácie Acrobat vyberte položky Vytvoriť > PDF zo súboru.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyhľadajte súbor, ktorý chcete previesť. Môžete prechádzať všetkými typmi súborov alebo môžete vybrať určitý typ v rozbaľovacej ponuke Typ súborov.

  Aplikácia Acrobat zobrazí všetky dokumenty aplikácie Microsoft Word vo vybranom priečinku
  Aplikácia Acrobat zobrazí všetky dokumenty aplikácie Microsoft Word vo vybranom priečinku.

 3. Ak na dokument PDF prevádzate súbor obrázka, môžete po kliknutí na položku Nastavenia zmeniť možnosti prevodu. Dostupné voľby prevodu závisia od typu súboru.

  Poznámka: Tlačidlo Nastavenia je nedostupné, ak ako typ súboru zvolíte Všetky súbory alebo ak nie sú pre vybratý typ súboru k dispozícii žiadne nastavenia prevodu. (Tlačidlo Nastavenia napríklad nie je k dispozícii pre súbory aplikácií Microsoft Word a Microsoft Excel.)

 4. Kliknutím na položku Otvoriť preveďte vybratý súbor do formátu PDF.

  V závislosti od typu prevádzaného súboru sa môže automaticky otvoriť zdrojová aplikácia alebo sa môže zobraziť dialógové okno postupu. Ak je súbor v nepodporovanom formáte, zobrazí sa správa, že súbor nemožno previesť do PDF.

 5. Po otvorení nového dokumentu PDF vyberte položky Súbor > Uložiť alebo Súbor > Uložiť ako a potom vyberte názov a umiestnenie súboru PDF.

Poznámka: Pri pomenovaní súboru PDF určeného na elektronickú distribúciu obmedzte dĺžku názvu súboru na osem znakov (bez medzier) a pripojte príponu .pdf. Táto akcia zabezpečí, aby e-mailové programy alebo sieťové servery neskrátili názov súboru a aby sa dokument PDF otvoril tak, ako sa to očakáva.

Vytvorenie PDF presunutím

Tento spôsob je najvhodnejší pre malé jednoduché súbory, ako sú napríklad malé súbory s obrázkami a súbory obsahujúce obyčajný text, kde rovnováha medzi veľkosťou súboru a kvalitou výstupu nie je dôležitá. Túto techniku môžete použiť aj pre mnohé ďalšie typy súborov, ale počas prevodu nebudete môcť upraviť žiadne nastavenia prevodu.

 1. V aplikácii Windows Prieskumník alebo Mac OS Finder vyberte ikony jedného alebo viacerých súborov.

 2. Potiahnite ikony súborov na ikonu aplikácie Acrobat. Alebo (len v systéme Windows) myšou presuňte súbory do otvoreného okna aplikácie Acrobat.

  Ak sa zobrazí správa, že súbor nemožno otvoriť v aplikácii Acrobat, potom sa nedá daný typ súboru previesť do PDF potiahnutím. Pre taký súbor použite niektorú inú metódu prevodu.

  Poznámka: Súbory PostScript a EPS môžete tiež previesť do formátu PDF tak, že ich myšou presuniete do okna aplikácie Acrobat alebo na ikonu aplikácie Acrobat.

 3. Uložte súbor PDF.

  Poznámka: (Len v systéme Windows) V aplikácii Windows Prieskumník tiež môžete kliknúť na súbor pravým tlačidlom myši a vybrať položku Previesť do formátu Adobe PDF.

Prevod obsahu schránky do formátu PDF

Dokumenty PDF môžete vytvárať z textov a obrázkov skopírovaných z aplikácií v systéme Mac OS alebo Windows.

 1. Zachyťte obsah do schránky:
  • Použite príkaz na kopírovanie v aplikácii.
  • Stlačte kláves PrintScreen (Windows).
  • Použite pomôcku Zachytiť (Aplikácie > Pomôcky > Zachytiť) na zachytenie snímky obrazovky a vyberte položku Úpravy > Kopírovať na skopírovanie snímky do schránky. (Mac OS)
  • V súbore PDF môžete pomocou nástroja Upraviť objekt (Nástroje > Produkcia tlače > Upraviť objekt) vyberať objekty a následne ich kopírovať.
 2. V aplikácii Acrobat vyberte položky Súbor > Vytvoriť > PDF zo schránky. Prípadne vyberte položky Nástroje > Vytvoriť PDF > Schránka > Vytvoriť.

  Poznámka: Príkaz PDF zo schránky sa zobrazuje len v prípade, že do schránky bol skopírovaný obsah. Ak je schránka prázdna, tento príkaz je zakázaný.

Vytvorenie prázdneho dokumentu PDF

Môžete vytvoriť prázdny dokument PDF a nemusíte tak začínať so súborom, obrázkom v schránke alebo skenovaním.

Tento proces môže byť užitočný pri vytváraní jednostranového dokumentu PDF. V prípade dlhších, zložitejších alebo zložito formátovaných dokumentov je lepšie vytvoriť zdrojový dokument v zdrojovej aplikácii, ktorá ponúka viac volieb rozloženia a formátovania, ako je napríklad aplikácia Adobe InDesign alebo Microsoft Word.

 1. V aplikácii Adobe Acrobat zatvorte všetky otvorené dokumenty.

 2. Vyberte položky Nástroje > Vytvoriť PDF > Prázdna stránka > Vytvoriť.

  Vytvorí sa prázdny jednostranový dokument PDF.

Poznámka: Ak chcete do existujúceho dokumentu PDF pridať prázdnu stránku, otvorte tento dokument PDF a vyberte položky Nástroje > Organizovať stránky > Vložiť > Prázdna stránka.

Vytvorenie viacerých dokumentov PDF z viacerých súborov (Acrobat Pro)

V rámci jednej operácie môžete vytvoriť viacero súborov PDF z viacerých natívnych súborov vrátane súborov rôznych podporovaných formátov. Tento spôsob je užitočný pri prevode veľkého počtu súborov do formátu PDF.

Poznámka: Pri použití tohto spôsobu aplikácia Acrobat použije naposledy použité nastavenia prevodu bez toho, aby sa tieto nastavenia zobrazili. Ak chcete upraviť nastavenia prevodu, spravte tak pred použitím tohto spôsobu.

 1. Vyberte položky Súbor > Vytvoriť > Vytvoriť viacero súborov PDF.

 2. Vyberte položky Pridať súbory > Pridať súbory alebo Pridať priečinky a potom vyberte súbory alebo priečinok.

  Dialógové okno Vytvoriť viacero súborov PDF
  V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory a následne vyberte súbory, ktoré chcete previesť do formátu PDF.
 3. Kliknite na tlačidlo OK. Zobrazí sa dialógové okno Voľby výstupu.

 4. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte cieľový priečinok a predvoľby názvu súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online