Okno Sledovanie slúži na spravovanie rozoslaných alebo prijatých formulárov. Sledovanie vám umožňuje zobraziť a upraviť umiestnenie súboru odpovedí, sledovať príjemcov, ktorí zareagovali, pridať ďalších príjemcov, odoslať e-mail všetkým príjemcom a zobraziť odpovede na formulár.

Sledovanie formulárov

 1. V aplikácii Acrobat vyberte položky Upraviť > Možnosti formulára > Sledovať alebo Zobraziť > Sledovanie.

 2. Na ľavom navigačnom paneli rozbaľte položku Formuláre.

 3. Vyberte formulár a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete zobraziť všetky odpovede pre daný formulár, kliknite na príkaz Zobraziť odpovede.

  • Ak chcete upraviť umiestnenie súboru odpovedí, v zozname Umiestnenie súboru odpovedí kliknite na položku Upraviť umiestnenie súboru.

  • Ak chcete zobraziť pôvodný formulár, kliknite na príkaz Otvoriť pôvodný formulár.

  • Ak chcete odoslať formulár ďalším príjemcom, kliknite na príkaz Pridať príjemcov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online