Príručka používateľa Zrušiť

Výber spôsobu zabezpečenia súborov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Poznámka:

Úplný zoznam článkov o zabezpečení nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a obsahu dokumentov PDF.

Pridaním zabezpečenia do dokumentov môžete obmedziť zobrazovanie, úpravu, tlač a ďalšie voľby len na zadaných užívateľov.

Výber používaného typu zabezpečenia

Funkcie zabezpečenia siahajú od relatívne jednoduchých opatrení až po sofistikované systémy, ktoré si osvojili korporácie a agentúry. Funkcia, ktorú si vyberiete, závisí od toho, čo chcete dosiahnuť. Tu sú niektoré príklady:

 • Chcete, aby mohli dokument PDF zobraziť len určití ľudia. Najjednoduchším riešením je pridať do dokumentu PDF heslo a odoslať ho určeným príjemcom. (Pozrite si časť Pridanie zabezpečenia heslom.)

 • Nechcete, aby dokument PDF ktokoľvek vytlačil alebo upravil. Tlač a úpravy môžete zablokovať v tom istom dialógovom okne, ktoré slúži na pridanie hesla. (Pozrite si časť Pridanie zabezpečenia heslom.)

 • Chcete príjemcov uistiť, že dokument PDF skutočne pochádza od vás. Najlepším spôsobom je zakúpiť digitálny identifikátor od certifikačnej autority. Prípadne môžete vytvoriť digitálny identifikátor s vlastným podpisom, ak komunikujete so skupinou, ktorej dôverujete. (Pozrite si časti O digitálnych identifikátoroch a Zabezpečovanie dokumentov certifikátmi.)

 • Chcete získať riešenie zabezpečenia dokumentov PDF použiteľné v celej organizácii. Môžete navrhnúť riešenie špecifické pre spoločnosť pracujúcu s citlivými dátami. Niektoré organizácie používajú službu Adobe LiveCycle Rights Management ES na priraďovanie zásad k dokumentom. Zásady obsahujú zoznam príjemcov a ich príslušných množín povolení. Jednotlivci môžu použiť zásady na priradenie rovnakých nastavení zabezpečenia veľkému počtu dokumentov. (Pozrite si časť Zabezpečovanie dokumentov so službou Adobe LiveCycle Rights Management ES.)

Zásady zabezpečenia

Zásady zabezpečenia uplatňujú systematické obmedzenia na tok a výmenu informácií v rámci organizácie. Službu Adobe LiveCycle Rights Management ES môžete použiť na priraďovanie zásad k dokumentom aj bez digitálnych podpisov a certifikátov. Ak na PDF často aplikujete rovnaké nastavenia zabezpečenia, môžete si vytvoriť zásady zabezpečenia, ktoré zjednodušia váš pracovný postup. Na rôzne požiadavky je vhodné uplatňovať rôzne zásady.

Zásady pre obálky

Ak máte viacero dokumentov, môžete ich zabezpečiť tak, že ich vložíte do obálky PDF. Obálky môžete zašifrovať, aby ste zabránili neoprávneným používateľom v získaní prístupu k obsahu, a certifikovať, aby poskytovali potvrdenie o svojom pôvode. Oprávnení užívatelia môžu otvoriť obálku a extrahovať súbory, aby ich mohli prezerať.

Zásady služby LiveCycle Rights Management ES

Zásady služby Adobe LiveCycle Rights Management ES sú uložené na serveri a užívatelia musia mať prístup na tento server, aby ich mohli používať. Vytvorenie týchto zásad vyžaduje zadanie príjemcov dokumentu v zozname služby Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Zásady pre heslá a certifikáty

Svoje nastavenia pre heslá alebo certifikáty môžete uložiť a znova použiť na zašifrovanie súborov PDF bez nastavovania hesla alebo certifikátu pre každú inštanciu.

Požadovaná ochrana:

Akcia:

Požadovať heslo na otvorenie PDF alebo na skopírovanie alebo vytlačenie jeho obsahu

Vyberte položku Všetky nástroje > Ochrana PDF. V časti Rozšírené voľby na ľavej table vyberte možnosť Zašifrovať heslom.

Pre Portfólio PDF vyberte položky Ochrana > Vlastnosti zabezpečenia z ponuky s vodorovnými čiarami  (windows) alebo vyberte položku Vlastnosti dokumentu zo Súboru (macOS). V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu vyberte kartu Zabezpečenie. Vyberte rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Spôsob zabezpečenia a potom zvoľte možnosť Zabezpečenie heslom. V dialógovom okne Zabezpečenie heslom – Nastavenia vyberte položku Požadovať heslo na otvorenie dokumentu a zadajte heslo. Po dokončení vyberte položku OK.

Ak je vaša spoločnosť prihlásená, na zabezpečenie dokumentov môžete použiť službu Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Keď pomocou Sprievodcu akciami aplikujete v aplikácii Acrobat Pro zabezpečenie na portfóliá PDF, podriadené dokumenty budú zabezpečené, ale titulná strana nie.

Naznačiť schválenie obsahu PDF

PDF podpíšte a certifikujte. Ak chcete pridávať digitálne podpisy, musíte získať digitálny identifikátor. Kúpte si digitálny identifikátor (pozrite si webovú lokalitu spoločnosti Adobe pre partnerov ponúkajúcich zabezpečenie) alebo vytvorte digitálny identifikátor s vlastným podpisom. Pozrite si časť Vytvorenie digitálneho identifikátora s vlastným podpisom.

V prípade ázijských jazykov môžete pridať svoju schvaľovaciu pečiatku.

Zabrániť zmenám formulárov

Pomocou aplikácie LiveCycle Designer zabezpečte formuláre a vytvorte polia podpisov, ktoré zamknú ostatné polia. Pozrite si pomocníka k aplikácii Adobe LiveCycle Designer.

Odoslať zabezpečené súbory v prílohe e-mailu

Použite zabezpečené obálky. (Všetky nástroje > Chrániť > Ďalšie možnosti > Vytvoriť zabezpečenú obálku.

Povoliť prezeranie dokumentu PDF iba osobám, ktoré určíte

Vyberte položku Všetky nástroje > Ochrana PDF. V časti Rozšírené voľby vyberte položku Zašifrovať certifikátom alebo použite zabezpečenie pomocou služby Adobe LiveCycleRights Management ES. Musíte mať certifikáty pre užívateľov, ktorí budú môcť dokumenty prezerať.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o používaní funkcií zabezpečenia nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Výber metód zabezpečenia v rámci režimu FIPS (Windows)

V aplikáciách Acrobat a Reader je k dispozícii režim FIPS na obmedzenie ochrany údajov na štandard FIPS (Federal Information Processing Standard). Režim FIPS využíva schválené algoritmy FIPS 140-2, v ktorých sa používa kryptografický modul RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

V režime FIPS nie sú k dispozícii nasledujúce voľby zabezpečenia:

 • Priraďovanie zásad zabezpečenia na báze hesiel k dokumentom. Na zabezpečenie dokumentu môžete použiť certifikáty s verejným kľúčom alebo službu Adobe LiveCycle Rights Management ES. Na zabezpečenie dokumentu však nemôžete použiť šifrovanie hesla.

 • Vytváranie certifikátov s vlastným podpisom. Ak chcete vytvoriť digitálny identifikátor s vlastným podpisom, musí byť uložený do úložiska certifikátov Windows. Nemôžete vytvoriť digitálny identifikátor s vlastným podpisom, ktorý je uložený v súbore.

 • Šifrovanie RC4. Súbor PDF je v režime FIPS možné šifrovať iba pomocou algoritmu šifrovania AES.

 • Metódy súhrnu MD5 alebo RIPEMD160. V režime FIPS je pri vytváraní digitálneho podpisu možné použiť iba algoritmy súhrnu zo skupiny SHA-1 alebo SHA-2.

V režime FIPS môžete otvárať a zobrazovať dokumenty chránené algoritmami, ktoré nie sú kompatibilné s režimom FIPS. Do dokumentu, ktorý je zabezpečený heslom, však nemôžete uložiť žiadne zmeny. Ak chcete použiť zásady zabezpečenia pre dokument, použite certifikáty s verejným kľúčom alebo službu Adobe LiveCycleRights Management ES.

Režim FIPS konfiguruje správca systému v databáze Registry systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v Používateľskej príručke pre digitálne podpisy.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?