Odstrániť súbor PDF – Ako odstrániť strany zo súboru PDF

Ak chcete odstrániť strany zo súboru PDF, uistite sa, že máte povolenie na úpravu súboru PDF. V aplikácii Acrobat to skontrolujete tak, že vyberiete možnosť Súbor > Vlastnosti a kliknete na kartu Zabezpečenie. Pozrite si súhrn obmedzení dokumentu.

Odstránenie strán zo súboru PDF


Rýchlo odstráňte strany zo súboru PDF online

Odstránenie strán zo súboru PDF pomocou aplikácie Acrobat

  1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

  2. Vyberte nástroj Organizovať strany na pravej table.
    Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie strán a v oblasti dokumentu sa zobrazia miniatúry strán.

  3. Vyberte miniatúru strany, ktorú chcete odstrániť, a kliknutím na ikonu Odstrániť   stranu odstránite.

    Odstrániť stranu zo súboru PDF

  4. Zobrazí sa dialógové okno na potvrdenie. Potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

  5. Uložte súbor PDF.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu