Príručka používateľa Zrušiť

Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Prehľad

S nástrojom Vyplniť a podpísať softvéru Acrobat môžete jednoducho vypĺňať, podpisovať a zdieľať svoje dokumenty. V kapitolách nižšie nájdete informácie o nasledovnom:

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte si to sami
Vyplňte a podpíšte svoje dokumenty v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Typy formulárov PDF

 • Interaktívne formuláre: Obsahujú polia, ktoré môžete po kliknutí vyplniť. Prečítajte si, ako Vyplniť interaktívne formuláre.
 • Bežné formuláre: Tieto neobsahujú interaktívne polia. Môže to byť papierový formulár alebo súbor PDF, ktoré neboli optimalizované na vypĺňanie formulárov. Nástroj Vyplniť a podpísať automaticky rozpoznáva polia formulára, napríklad textové polia, hrebeňové polia, zaškrtávacie políčka a prepínacie tlačidlá. Pomocou nástroja Vyplniť a podpísať môžete manuálne pridávať text a iné symboly kdekoľvek v rámci formulára.

Môžete vypĺňať formuláre, zadávať do nich údaje a pridávať podpisy. Aplikácia Acrobat vám navyše umožňuje posielať vyplnené formuláre iným osobám a bezpečne ich ukladať na Adobe cloudové úložisko.

Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF

Ak chcete vyplniť alebo podpísať formuláre PDF, otvorte formulár v aplikácii Acrobat a v globálnej lište kliknite na možnosť Podpísať. Okrem toho môžete kliknúť na Všetky nástroje > Vyplniť a podpísať.

Následne sa v ľavom paneli zobrazia nástroje Vyplniť a podpísať. Teraz môžete vyplniť polia formulára a podpísať formulár pomocou nástrojov na podpis tak, ako je opísané v nasledujúcich častiach.

V ponuke nástrojov vyberte možnosť Vyplniť a podpísať.

Vyplnenie textových polí:

 1. V ľavom paneli vyberte možnosť a následne kliknite na pole, do ktorého chcete pridať text.
  Zobrazí textové pole spolu s panelom nástrojov, ako je znázornené nižšie.

 2. Znova kliknite na textové pole a zadajte text.

 3. Ak chcete rámček s textom premiestniť tak, aby bol zarovnaný s textovým poľom, kliknite na rámček s textom a premiestnite na neho kurzor. Keď sa zobrazí ikona plus so šípkami, presuňte rámček s textom do požadovanej polohy.

 4. Ak chcete upraviť text, kliknite na rámček s textom. Keď uvidíte kurzor a klávesnicu, upravte text a potom ho vložte kliknutím inam.

 5. Ak chcete zmeniť veľkosť textu, kliknite na A alebo A podľa potreby.

  vyplniť-textové-polia

  Poznámka:

  Ak zmeníte veľkosť prvej umiestňovanej anotácie, aby sa prispôsobila veľkosti začiarkavacieho políčka alebo výberového tlačidla v dokumente, ďalšie anotácie, ktoré budete pridávať, budú mať rovnakú veľkosť a budú zodpovedať zvyšným štvorcovým/kruhovým políčkam.

 6. Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte farbu v rýchlom paneli nástrojov a vyberte požadovanú farbu z palety farieb.

  Predvolená farba podpisov je čierna. Ak chcete zmeniť farbu podpisov, musíte odškrtnúť zaškrtávacie políčko Ponechať podpisy čierne.

  farba-textu

 7. Ak chcete zmeniť štýl textu z normálneho na uhladený, v ponuke textového poľa vyberte > Vzdialenosť medzi znakmi.

  Vyberte možnosť Vzdialenosť znakov pre uhladený text.

  Zmení štýl textu z normálneho na uhladený. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť vzdialenosť medzi znakmi, kliknite na ikonu modrej šípky a potiahnite ju podľa potreby.

  Rovnomerná vzdialenosť medzi znakmi v texte.

  Poznámka: Uhladený text je štýl textu, v ktorom je každé písmeno textu rovnomerne rozmiestnené pomocou postupnosti rámčekov.

 8. Následne vyberte ďalšie pole a do rámčeka zadajte text. Použite možnosti formátovania podľa potreby.

  Tento krok opakujte, až kým nevyplníte všetky potrebné polia formulára.

Vyplnenie polí prepínacích možností:

 1. Presuňte kurzor na pole s prepínacou možnosťou.

  Automaticky sa zobrazí predvolené zaškrtnutie alebo zvolený symbol poľa s prepínacou možnosťou.

  vyplniť-začiarkávacie-pole

 2. Kliknite na pole s prepínacou možnosťou a zadajte symbol.

 3. Ak chcete zmeniť symbol, znova kliknite na pole a potom v ponuke ťuknite na a vyberte iný symbol.

  Označí pole vybraným symbolom.

  zmeniť-symbol-prepínania

Ak chcete pridať podpis a iniciály:

 1. Vytvorte si svoj podpis a iniciály, ak ste tak ešte neurobili. Postupujte takto:

  1. Na paneli s nástrojmi Rýchla akcia vyberte možnosť  
  2. Ak chcete pridať podpis, vyberte možnosť Pridať podpis. V zobrazenom dialógovom okne napíšte alebo nakreslite svoj podpis a potom vyberte Hotovo.
  3. Ak chcete pridať svoje iniciály, vyberte možnosť > Pridať iniciály. V zobrazenom dialógovom okne napíšte alebo nakreslite svoje iniciály a potom vyberte Hotovo.

  Poznámka: Môžete tiež pridať obrázok ako svoj podpis alebo iniciály. Ak chcete pridať existujúci obrázok, ťuknite na ikonu obrázka v hornej ponuke. Ak chcete nasnímať nový obrázok, ktorý chcete pridať ako svoj podpis, ťuknite na ikonu fotoaparátu a postupujte podľa pracovného postupu.

 2. Pridanie podpisu:

  1. V ľavom paneli vyberte svoj podpis, presuňte sa na pole, do ktorého ho chcete pridať, a potom kliknutím pridajte podpis.
   Prípadne na paneli s nástrojmi Rýchla akcia vyberte možnosť   a potom vyberte svoj podpis.
  2. Váš podpis sa zobrazí v poli.
   Poznámka: Keď do formulára pridáte podpis alebo iniciály a uložíte ich, nemôžete ich znova upravovať.
  3. Ak chcete upraviť umiestnenie svojho podpisu, presuňte kurzor nad podpis, kým sa nezobrazí ikona plus, a následne kliknite a presuňte podpis podľa potreby.  
  4. Ak chcete upraviť veľkosť svojho podpisu, presuňte kurzor nad modrý krúžok v rohu a následne ho podržte a potiahnite podľa potreby.
  pridať podpis

  zmeniť-veľkosť-podpisu

  Výstraha:

  Keď do formulára pridáte podpis alebo iniciály a uložíte ich, nemôžete ich znova upravovať.

 3. Pridanie iniciál:

  1. V ľavom paneli vyberte svoje iniciály, presuňte sa na pole, do ktorého ich chcete pridať, a potom kliknutím umiestnite podpis.
   Prípadne na paneli s nástrojmi Rýchla akcia vyberte možnosť   a potom vyberte svoje iniciály.
   Vaše iniciály sa zobrazia v poli.
  2. Ak chcete upraviť umiestnenie svojho podpisu, presuňte kurzor nad podpis, kým sa nezobrazí ikona plus, a následne kliknite a presuňte podpis podľa potreby.  
  3. Ak chcete upraviť veľkosť svojho podpisu, presuňte kurzor nad modrý krúžok v rohu a následne ho podržte a potiahnite podľa potreby.
  Poznámka:

  Ak chcete ako podpis alebo iniciály použiť obrázok:

  • Podpíšte sa čiernou farbou na čistý, prázdny list bieleho papiera. Podpis umiestnite do stredu, aby ste neodfotografovali alebo nenaskenovali okraje papiera.
  • Podpis odfotografujte alebo naskenujte. Ak podpis fotografujete, dbajte, aby bola strana osvetlená a na podpis nedopadali žiadne tiene.
  • Fotografiu alebo naskenovaný súbor preneste do počítača. Aplikácia Acrobat/Reader akceptuje súbory JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázok nie je nutné orezať. Ak je fotografia alebo naskenovaný obrázok dostatočne jasný, aplikácia Acrobat/Reader importuje iba podpis.

Zdieľanie formulárov

Po vyplnení a uložení formuláru môžete pokračovať jednou z nasledujúcich možností:

Zdieľanie formulára s ostatnými, aby si ho mohli zobraziť alebo komentovať:

 1. V pravom hornom rohu vyberte možnosť a následne v zobrazenom dialógu Zdieľať dokument postupujte nasledovne:

  • Ak chcete dokument zdieľať s konkrétnymi osobami, zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete formulár zdieľať.
  • Ak chcete zdieľať formulár prostredníctvom odkazu, vyberte možnosť Získať odkaz.
  zdieľanie-s-ostatnými

 2. V zobrazenom dialógovom okne Prizvať členov postupujte nasledovne:

  1. Pridávajte mená ľudí, s ktorými chcete dokument zdieľať.
  2. V prípade potreby upravte správu.
  3. Ak chcete, aby bol formulár dostupný len na zobrazenie, zrušte výber možnosti Povoliť komentáre.
  4. Ak chcete pridať termín na kontrolu, vyberte možnosť Pridať termín dokončenia a následne zadajte dátum.
  5. Vyberte možnosť Prizvať.
  zdieľanie-s-ostatnými -2

  Tým sa odošle odkaz všetkým osobám, ktorých ste do formulára pridali.

Uloženie certifikovanej kópie súboru PDF:

 1. V paneli Podpísať vľavo vyberte možnosť Uložiť certifikovanú kópiu.

  Tým sa vytvorí certifikovaná kópia formulára a v hornej časti sa zobrazí banner s certifikátom tak, ako je znázornené nižšie.

  panel-podpísať

 2. Vo výzve na prihlásenie v pravom paneli kliknite na možnosť Ďalej.

  Aplikácia vás znova požiada, aby ste sa prihlásili do svojho účtu s cieľom ochrániť svoje podpísané zmluvy.

  V dialógovom okne chránených údajov kliknite na možnosť Ďalej.

 3. V dialógovom okne, ktoré sa následne zobrazí, kliknite na Pokračovať a zadajte svoje prihlasovacie údaje.

  V dialógovom okne prihlasovania kliknite na možnosť Pokračovať.

 4. Po opätovnom prihlásení certifikovaná kópia zobrazí informácie o súbore a možnosti zdieľania. Vyberte možnosť zdieľania, ktorou chcete formulár zdieľať.  

  certifikované-1

  certifikované-4

Ak chcete zdieľať odkaz na formulár:

 1. V pravom hornom rohu kliknite na  .
 2. Ak chcete formulár zdieľať len na zobrazenie, zrušte označenie možnosti Povoliť komentáre.
 3. Kliknite na možnosť Získať odkaz.

Týmto sa formulár nahrá na cloudové úložisko Adobe a vygeneruje sa zdieľateľný odkaz, ktorý sa skopíruje do vašej schránky. Odkaz môžete vložiť na akékoľvek miesto, odkiaľ chcete formulár zdieľať.

získať-odkaz

Ak chcete formuláre zdieľať prostredníctvom webovej lokality alebo akéhokoľvek online portálu

V paneli Podpísať kliknite na Ďalšie možnosti a následne na možnosť Vytvoriť webový formulár. Podľa uvedeného pracovného postupu môžete pridať formulár na webovú lokalitu a zdieľať odkazy na získavanie údajov online.

panel-podpísať-s-možnosťami

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online