Príručka používateľa Zrušiť

Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb
Poznámka:

Spoločnosť Adobe testuje v aplikácii Acrobat novú funkciu Vypĺňanie & podpisovanie. Ak sa po aktualizácii aplikácie Acrobat na najnovšiu verziu jednotlivé kroky a používateľské rozhranie uvedené v tomto dokumente nezhodujú s vašou verziou aplikácie, prezrite si položky Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF | Nová funkcia.

Použite nástroj Fill & Sign a ľahko elektronicky vyplňte, podpíšte a odošlite vaše formuláre alebo dokumenty. Tento dokument vysvetľuje postup vypĺňania, podpisovania a odosielania formulárov z počítača pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader.

Ako vyplniť formulár PDF

 1. Otvorte dokument PDF alebo formulár pomocou programu Acrobat alebo Acrobat Reader.

 2. Kliknite na možnosť Vyplniť a podpísať na pravej table alebo na ikonu Podpísať v paneli nástrojov.

  Nástroj Vyplniť a podpísať

 3. Kliknite na položku Vyplniť a podpísať. Konkrétne nástroje a možnosti sa zobrazia na paneli s nástrojmi. Použite ich na vyplnenie vášho formulára.

  Panel s nástrojmi Vyplniť a podpísať

  A. Anotácie na vyplnenie formulára B. Vybrať farbu C. Podpísať formulár D. Vyžiadať podpisy 

 4. Prejdite myšou na plochu formulára a ak sa vám zobrazí modrý rámček, pokračujte týmto krokom (v opačnom prípade prejdite na ďalší krok):

  • Pokiaľ bude modrý rámček prekrývať pole formulára, znamená to, že formulár je možné vyplniť alebo že je interaktívny - obsahuje polia, ktoré môžete vybrať alebo vyplniť. Kliknutím na ľubovoľné miesto v modrom rámčeku sa kurzor automaticky umiestni na správne miesto. Vyplňte pole zadaním textu.
  • V prípade začiarkavacieho políčka alebo prepínacieho tlačidla kliknite na pole a vyberte možnosť.
  Umiestnením kurzora na pole zobrazíte rozpoznané pole formulára.
  Umiestnením kurzora zobrazíte rozpoznané textové pole

  Automaticky rozpoznané začiarkavacie políčko
  Automaticky rozpoznané začiarkavacie políčko

 5. Prejdite myšou na plochu formulára a pokiaľ sa vám nezobrazí modrý rámček, znamená to, že ide o plochý formulár. Môžete vyplniť alebo pridať text manuálne.

  • Kliknite na položku Pridať text na paneli nástrojov. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete pridať text, a začnite písať.
  Vyplnenie alebo pridanie textu

  • Pomocou panela s nástrojmi poľa vykonajte príslušné zmeny:
   • Ak chcete zmeniť veľkosť poľa, použite tlačidlo na zväčšenie alebo zmenšenie písma na paneli s nástrojmi – prvé dve tlačidlá zľava.
   • Ak chcete pole premiestniť, posúvajte kurzor bližšie k okraju poľa, až kým sa nezobrazí tiahlo, potom pole podržte a premiestnite podľa potreby.
   • Ak chcete odstrániť pole alebo napísaný text, kliknite na tlačidlo koša.
   • Ak chcete previesť normálne textové pole na hrebeňové pole alebo naopak, kliknite na tlačidlo hrebeňa – druhé tlačidlo sprava.
   • Ak chcete používať anotácie alebo symboly, kliknite na ponuku možností  a vyberte anotácie.
  • Hrebeňové polia sa používajú na vypĺňanie alebo pridávanie textu do súvislých okien v riadku. Hrebeňové pole rovnomerne rozloží používateľom zadaný text po celej šírke textového poľa, ako je to zobrazené nižšie. Ak sa počas písania nezmestia znaky do každého okna, upravte šírku medzier tiahlom v mieste, kde je v obrázku vyššie zobrazené miesto na zmenu veľkosti.
  Hrebeňové pole a normálne textové pole

  • Ak chcete vyplniť začiarkavacie políčka a prepínacie tlačidlá, použite znak krížika, znak zaškrtnutia a bodku. Ak chcete text zakrúžkovať, použite krúžok a ak chcete text prečiarknuť, použite čiaru. Na paneli s nástrojmi kliknite na anotáciu a vyberte ju, potom kliknite na formulár, kam ju chcete umiestniť. (Každým kliknutím umiestnite vybranú anotáciu na príslušné miesto na formulári.)
  Nástroje na anotáciu

  Poznámka:

  Ak zmeníte veľkosť prvej umiestňovanej anotácie, aby sa prispôsobila veľkosti začiarkavacieho políčka alebo výberového tlačidla v dokumente, ďalšie anotácie, ktoré budete pridávať, budú mať rovnakú veľkosť a budú zodpovedať zvyšným štvorcovým/kruhovým políčkam.

Ako podpísať formulár alebo vložiť iniciálu do vášho formulára

Ak chcete podpísať formulár PDF, môžete napísať, nakresliť alebo vložiť obrázok s ručným podpisom alebo iniciálami.

 1. Otvorte dokument PDF alebo formulár v programe Acrobat alebo Reader a kliknite na Vyplniť a podpísať na pravej tabuli.

 2. Kliknite na ikonu Podpísať na paneli s nástrojmi Vyplniť a podpísať a potom si vyberte, či chcete pridať podpis alebo len iniciály.

  Pridávanie podpisu alebo iniciál

  Ak ste už podpisy alebo iniciály pridávali, zobrazujú sa ako voľby, z ktorých si môžete vybrať.

 3. Ak ste už podpis alebo iniciály pridávali, jednoducho ich vyberte z možností Podpísať a následne kliknite na miesto v dokumente PDF, na ktoré chcete podpis pridať. Prejdite na ďalší krok.

  Ak dokument podpisujete prvýkrát, zobrazí sa panel podpisu alebo iniciál. Dole je zobrazený príklad panela podpisu.

  Zadanie podpisu pomocou klávesnice, jeho nakreslenie alebo importovanie súboru s podpisom
  Podpis môžete zadať pomocou klávesnice, nakresliť ho alebo importovať súbor s podpisom. Pridané podpisy a iniciály sa uložia na použitie v budúcnosti.

  • Písmená: Napíšte svoje meno do poľa. Môžete si vybrať z malej ponuky štýlov podpisov. Kliknutím na položku Zmeniť štýl zobrazíte iný štýl.
  • Kresba: Nakreslite váš podpis do poľa.
  • Obrázok: Prehľadajte dostupné obrázky a vyberte ten, ktorý bude predstavovať váš podpis.
  • Uložiť podpis: Ak začiarknete toto políčko a ste prihlásení do aplikácie Acrobat Reader alebo Acrobat, pridaný podpis sa bezpečne uloží do aplikácie Adobe Document Cloud na opätovné použitie.

  Kliknite na položku Aplikovať a potom kliknite na miesto v dokumente PDF, kam chcete vložiť podpis alebo iniciály.

 4. Ak chcete umiestnený podpis alebo iniciálu presunúť, kliknutím na pole ho zvýraznite a následne použite klávesy so šípkami. Ak chcete zmeniť veľkosť poľa alebo ho odstrániť, použite voľby na paneli s nástrojmi poľa.

Poznámka:

Ak chcete ako podpis použiť obrázok:

 • Podpíšte sa čiernou farbou na čistý, prázdny list bieleho papiera. Podpis umiestnite do stredu, aby ste neodfotografovali alebo nenaskenovali okraje papiera.
 • Podpis odfotografujte alebo naskenujte. Ak podpis fotografujete, dbajte, aby bola strana osvetlená a na podpis nedopadali žiadne tiene.
 • Fotografiu alebo naskenovaný súbor preneste do počítača. Aplikácia Acrobat/Reader akceptuje súbory JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF a BMP. Obrázok nie je nutné orezať. Ak je fotografia alebo naskenovaný obrázok dostatočne jasný, aplikácia Acrobat/Reader importuje iba podpis.

Ako odoslať váš formulár ostatným používateľom

Po vyplnení svojho formulára ho môžete zdieľať s ostatnými.

 1. Otvorte dokument PDF alebo formulár v programe Acrobat alebo Reader a kliknite na Vyplniť a podpísať na pravej tabuli.

 2. V paneli s nástrojmi Vyplniť a podpísať kliknite na tlačidlo Vyžiadať podpisy.

  Kliknite na položku Ďalej na paneli s nástrojmi Vyplniť a podpísať

 3. Odošlite formulár pomocou ktoréhokoľvek z týchto spôsobov:

Možnosť odoslať prepojenie na neupraviteľnú kópiu vyplneného a podpísaného formulára. Kópia je certifikovaná službou Adobe Acrobat Sign. Príjemcovia nebudú môcť jednoducho upravovať kópiu. Akoukoľvek úpravou sa zruší platnosť certifikácie.

 1. Kliknite na položku Získať prepojenie, a potom kliknite na položku Vytvoriť prepojenie.

  Vytvorenie prepojenia na súbor na zdieľanie s ostatnými

 2. Ktokoľvek s prístupom k prepojeniu si môže dokument zobraziť, ale nemôže ho upravovať. Prepojenie môžete zdieľať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknite na položku Kopírovať prepojenie a zdieľajte ho s ostatnými používateľmi prostredníctvom e-mailu.
  • Kliknite na položku Priložiť k e-mailu. Zobrazuje sa predvolená e-mailová adresa. Riadok predmetu je názov vyplneného formulára a základný text e-mailu obsahuje prepojenie na vyplnený formulár. Podľa potreby upravte predmet a základný text e-mailu. Pridajte e-mail príjemcov do poľa Komu a kliknite na položku Odoslať.
  Skopírovať prepojenie alebo ho odoslať v prílohe e-mailu

Odoslať kópiu len na čítanie dokončeného dokumentu e-mailom. Príjemcovia si môžu zobraziť súbor, ale nemôžu ho upravovať.

 1. Kliknite na položku Odoslať kópiu.

  Možnosť odoslania kópie vyplneného a podpísaného formulára

 2. Zadajte e-mailovú adresu všetkých osôb, ktoré majú súbor dostať. E-mailové adresy môžete vybrať aj pomocou prepojenia Adresár.

 3. Polia Predmet a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte požadované údaje. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

 1. Kliknite na položku Vyžiadať podpisy a potom kliknite na položku Začíname.

  Odoslať dokument na získanie podpisov od ostatných používateľov

 2. Zobrazí sa okno služby Acrobat Sign. Polia Názov a Správa sú rovnaké ako tie, ktoré používate na odosielanie e-mailov, a príjemcovi sa zobrazujú rovnako. Zadajte požadované informácie a vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • (Voliteľné) Kliknite na položku Ďalšie možnosti, ak si chcete pozrieť rozšírené možnosti vrátane overenia totožnosti podpisujúceho, pripomenutí a ďalšie.
  • Ak chcete pridať polia formulára a určiť miesto podpisu, kliknite na tlačidlo Určiť miesto na podpis.

  Zadajte informácie na základe výzvy. Ďalšie informácie nájdete v časti Odosielanie súbor na podpis.

  Pridať podpisujúcich

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu