Príručka používateľa Zrušiť

Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Prezeranie poznámok

Zoznam poznámok nájdete na pravej table v okne dokumentu. V zozname poznámok sa zobrazujú všetky poznámky v dokumente PDF a je v ňom panel s nástrojmi s bežnými voľbami, ako je usporiadanie, filtrovanie a iné voľby na prácu s poznámkami.

Zoznam poznámok v aplikácii Acrobat
Zoznam poznámok

 1. Vyberte voľby Nástroje > Komentár.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na prácu s poznámkami a na pravej table sa zobrazí zoznam poznámok.

 2. Pomocou menu volieb v pravom hornom rohu zoznamu poznámok vykonajte ľubovoľný z týchto úkonov:

  • Rozbaľte alebo zbaľte poznámky. V menu volieb Zoznamu poznámok kliknite na položku Rozbaliť všetko alebo Zbaliť všetko. Ak chcete rozbaliť jednu poznámku, kliknite na ňu alebo v nej kliknite na položku (). Ak chcete zbaliť jednu poznámku, kliknite na položku () v danej poznámke.
  • Vytvorenie alebo tlač prehľadu poznámok.
  • Importovanie a exportovanie poznámok.
  • Export do formátu aplikácie Word alebo AutoCAD.
  • Zadajte predvoľby pre poznámky.

Tablu Poznámky môžete rozbaliť, aby sa lepšie čítali dlhé poznámky.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť tably, umiestnite kurzor na jej ľavý okraj, podržte ho a posuňte smerom doľava alebo doprava.

Poznámky môžete zoraďovať v zozname Poznámky podľa strany, autora, dátumu, typu, stavu prečítania alebo farby. Pri odpovediach v rámci témy sa usporiada len prvá správa, správy odpovedí sú usporiadané v rovnakej kategórii ako prvá správa v téme.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Komentár.

 2. V zozname poznámok vyberte voľbu z menu Usporiadať poznámky podľa .

Poznámky môžete skryť alebo zobraziť podľa stavu, recenzenta (autora), typu alebo farby. Filtrovanie ovplyvňuje vzhľad poznámok v okne dokumentu aj v zozname poznámok. Keď tlačíte alebo vytvárate súhrn poznámok, môžete určiť, či sa skryté poznámky vytlačia alebo vložia do súhrnu. Keď skryjete lístok s poznámkou, na ktorý niekto odpovedal, skryjú sa tiež všetky odpovede v tejto téme.

Poznámka:

Pri e-mailovej recenzii sa skryté poznámky nezahrnú medzi poznámky, ktoré posielate iniciátorovi recenzie.

 1. V ponuke Filtrovať poznámky v zozname poznámok vykonajte niektorý z týchto úkonov:

  • Ak chcete odstrániť všetky filtre, kliknite na možnosť Odstrániť všetko. Prípadne použite kombináciu klávesov Ctrl+8 (Windows) alebo Command+8 (Mac OS).

  • Pomocou prepínača môžete zobraziť alebo skryť všetky poznámky. Prípadne použite kombináciu klávesov Ctrl+Shift+8 (Windows) alebo Command+Shift+8 (Mac OS).

  • Ak chcete poznámky filtrovať, vyberte kategórie, ktoré chcete zobraziť. Ak napríklad chcete, aby sa zobrazili iba nevyriešené lístky s poznámkou, vyberte položky > Typy > Lístky s poznámkou, aby sa zobrazili iba lístky s poznámkou, a vyberte položky > Stav > Nevyriešené, aby sa zobrazili iba nevyriešené lístky s poznámkou.

  • Ak chcete otvoriť všetky rozbaľovacie poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu a vyberte voľbu Otvoriť všetky rozbaľovacie poznámky. (K dispozícii iba vtedy, ak je zoznam poznámok zatvorený.)

  • Ak chcete zatvoriť všetky rozbaľovacie poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na anotáciu a vyberte voľbu Minimalizovať rozbaľovacie poznámky. (K dispozícii iba vtedy, ak je zoznam poznámok zatvorený.)

Odpovedanie na poznámky

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú funkcie pridávania poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Odpovedanie na poznámky sú obzvlášť praktické pri zdieľanýchrecenziách,pretože účastníci môžu čítať poznámky iných účastníkov. Odpovede môžu použiť tiež iniciátori recenzie, aby mohli recenzentom oznámiť, ako boli ich návrhy spracované. Keď niektorí recenzenti odpovedia na poznámku, skupina odpovedí sa nazýva téma. V zozname poznámok sa zobrazia všetky odpovede. Odpovede sú odsadené pod pôvodnou poznámkou.

 1. Otvorte rozbaľovaciu poznámku.
 2. Kliknite na možnosť Odpovedať v pravom hornom rohu kontextovej poznámky.

 3. Zadajte svoju odpoveď do rámčeka, ktorý sa zobrazí.
 1. Vyberte poznámku v zozname poznámok.
 2. Zadajte svoju odpoveď do rámčeka, ktorý sa zobrazí.

 1. Vyberte poznámku a na upútanie pozornosti recenzenta dokumentu použite značku @.

 2. Zadajte svoju odpoveď do poľa, ktoré sa zobrazí.

Svoje poznámky v súbore PDF môžete odstrániť. Nemôžete však odstrániť poznámky iných recenzentov.

 1. V rozbaľovacej poznámke kliknite pravým tlačidlom myši na odpoveď a vyberte voľbu Odstrániť.

Zmena mena autora poznámok

Môžete zmeniť svoje meno zobrazené v komentároch súboru PDF. Postupujte takto:

 1. Prejdite na Upraviť > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat > Predvoľby (Mac). V kategórii Pridávanie poznámok zrušte začiarknutie možnosti Vždy použiť prihlasovacie meno ako meno autora a potom kliknite na OK.

 2. Vyberte poznámku v zozname poznámok. Z ponuky možností () vyberte položku Vlastnosti.

  Vlastnosti poznámky

 3. V dialógovom okne vlastnosti poznámky prejdite na kartu Všeobecné a zadajte svoje meno do poľa Autor.

  Zmena mena autora

 4. Vyberte možnosť Nastaviť vlastnosti ako predvolené a potom kliknite na OK.

Nastavenie stavu

Pre súbory PDF zdieľané pomocou aplikácie Adobe Document Cloud

Stav je praktický na sledovanie, ktoré poznámky ste už čítali alebo ktoré vyžadujú ďalšiu akciu. Nastavením stavu v recenzii môžete dať účastníkom recenzie vedieť, ako poznámku spracujete.

Vyberte poznámku v zozname poznámok a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši. Prípadne môžete kliknúť na ponuku možností () pre vybranú poznámku a vykonať nasledujúce činnosti:

 • Ak chcete označiť poznámku ako vyriešenú, vyberte možnosť Vyriešiť.
 • Ak chcete označiť poznámku ako neprečítanú, vyberte možnosť Označiť ako neprečítané.

Pre súbory PDF zdieľané pomocou sieťového priečinka

Nastavenie stavu alebo začiarknutia

 V systéme Windows môžete použiť stav alebo začiarknutie, aby ste označili, ktoré poznámky chcete exportovať do dokumentu aplikácie Word. Nastavením stavu v recenzii môžete zobraziť alebo skryť skupinu poznámok a dať účastníkom recenzie vedieť, ako poznámku spracujete. Po nastavení stavu recenzie nemôžete odstrániť zobrazenie stavu recenzie z poznámky v zozname poznámok, a to ani v prípade, ak zmeníte stav recenzie na hodnotu Žiadny. Začiarknutia sú pre vašu osobnú potrebu a nezobrazia sa, keď si PDF prezerajú ostatní, ak nezmeníte stav poznámky.

 1. Vyberte poznámku v zozname poznámok a kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte ponuku možností. Potom vyberte voľbu z menu Nastaviť stav.

  V poznámke sa zobrazí stav recenzie spolu s menom osoby, ktorá nastavila stav recenzie. Ak stav recenzie pre poznámku nastaví iný recenzent, v zozname poznámok sa zobrazia mená oboch recenzentov a oba stavy recenzií.

 2. Ak chcete zobraziť históriu zmien poznámky, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu poznámky, označenie alebo lištu s názvom rozbaľovacej poznámky a vyberte voľbu Vlastnosti. Kliknite na kartu História recenzie.

Označenie poznámok začiarknutím

 1. Vyberte poznámku v zozname poznámok. Z ponuky možností () vyberte položku Pridať začiarknutie. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na poznámku a vybrať položku Pridať začiarknutie. Ikona () sa zobrazí na poznámke.

Poznámka:

Predvolene je toto začiarkavacie políčko skryté. Ak používate začiarkavacie políčka vo viacerých dokumentoch, aplikácia Acrobat vás vyzve, aby ste povolili začiarkavacie políčka pre všetky dokumenty.

Ak chcete zobraziť začiarkavacie políčka pre všetky poznámky, urobte nasledovné:

 1. Prejdite na položky Úpravy > Predvoľby (v systéme Windows) alebo Acrobat > Predvoľby (v systéme macOS). Zobrazí sa dialógové okno s preferenciami.

 2. V kategórii Pridávanie poznámok vyberte v rámci voľby Pridávanie poznámok možnosť Zobraziť začiarkavacie políčko.

  Zobraziť začiarkavacie políčko

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Začiarkavacie políčko je teraz k dispozícii pre všetky poznámky. Ak chcete pridať začiarknutie, vyberte začiarkavacie políčko vedľa poznámky.

Vytvorenie prehľadu poznámok je praktický spôsob, ako vytvoriť súhrn všetkých poznámok týkajúcich sa súboru PDF. Keď vytvárate prehľad poznámok, môžete buď vytvoriť dokument PDF s poznámkami, ktorý môžete vytlačiť, alebo môžete prehľad priamo tlačiť. Prehľad nie je ani pripojený ani naviazaný k pôvodnému PDF, z ktorého pochádzajú poznámky.

Voľby usporiadania strán pre prehľad poznámok
Voľby usporiadania strán pre prehľad poznámok

A. Dokument a poznámky so spojovacími čiarami na jednej strane B. Dokument a poznámky so spojovacími čiarami na samostatných stranách C. Len poznámky D. Dokument a poznámky s poradovými číslami 

Aplikácia Acrobat štandardne tlačí dokumenty PDF so všetkými aplikovanými pečiatkami. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad spôsobom tlače poznámok, v zozname poznámok vyberte voľbu > Tlačiť s prehľadom poznámok.

 1. Nastavte filter poznámok, aby sa v prehľade zobrazili iba požadované poznámky. (V zozname poznámok kliknite na tlačidlo Filtrovať poznámky  a vyberte kategórie poznámok, ktoré chcete zobraziť.)

  Kategória filtrov

 2. Ak chcete mať väčšiu kontrolu nad spôsobom tlače poznámok, vyberte voľby  > > Tlačiť s prehľadom poznámok. Ak chcete prípadne z poznámok vytvoriť samostatný dokument PDF, vyberte voľbu  > Vytvoriť prehľad poznámok.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť prehľad poznámok postupujte nasledovne:

  • Vyberte rozloženie pre dokument a poznámky. Vybraté rozloženie určí voľby, ktoré budú dostupné.

  • Vyberte spôsob usporiadania poznámok.

  • Určite rozsah strán a vyberte, či chcete s poznámkami zahrnúť aj strany.

  • Vyberte, či chcete do prehľadu zaradiť všetky poznámky alebo iba poznámky, ktoré sú práve zobrazené.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť prehľad poznámok.

Vyhľadanie poznámky

Poznámku môžete vyhľadať v zozname poznámok pomocou hľadania určitého slova alebo frázy.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Poznámka a zobrazí sa zoznam poznámok.

 2. Kliknite na položku . Do poľa Prehľadávať poznámky zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať.

V zozname poznámok sa zobrazia poznámky zodpovedajúce kritériám vyhľadávania. Na hlavičke panela sa zobrazí počet poznámok.

Odstránenie poznámok

Poznámky iných recenzentov v zdieľanej recenzii a zamknuté poznámky nie je možné odstrániť.

Poznámka:

Ak chcete odstrániť všetky poznámky v dokumente PDF, vyberte položku Nástroje > Revidovať > Odstrániť skryté informácie. Následne na table Výsledky vyberte voľbu Poznámky a označenia. Táto funkcia nie je k dispozícii v aplikácii Reader.

Odstránenie poznámky

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte poznámku a stlačte kláves Delete.

  • V zozname poznámok kliknite pravým tlačidlom myši na poznámku, ktorú chcete odstrániť, a vyberte v kontextovom menu položku Odstrániť.

   Poznámka: Pred stlačením klávesu Delete skontrolujte, či je poznámka vybratá.

Odomknutie poznámky

Dostupné len pre súbory PDF zdieľané pomocou sieťového priečinka

Poznámka:

Dostupné len pre súbory PDF zdieľané pomocou sieťového priečinka

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na poznámku a vyberte voľbu Vlastnosti.

 2. Zrušte výber možnosti Zamknuté.

Kontrola pravopisu všetkých textov v poznámkach

Môžete kontrolovať pravopis v texte, ktorý pridáte do poznámok a do polí formulárov. Pravopis nemôžete kontrolovať v samotnom súbore PDF.

 1. Vyberte poznámku. V ponuke možností vyberte položku Upraviť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na text a vyberte možnosť Kontrola pravopisu.

 3. Kliknite na voľbu Štart. Ak chcete zmeniť slovo, vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Upravte vybraté slovo. Ak chcete svoje zmeny zrušiť, kliknite na tlačidlo Späť úpravy. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť potvrďte svoje zmeny.

  • Kliknite dvakrát na navrhovanú opravu.

  • Vyberte navrhovanú opravu a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť. Kliknutím na tlačidlo Zmeniť všetko nahraďte všetky výskyty nerozpoznaného slova navrhovanou opravou.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online