Klávesové skratky

Bežné klávesové skratky, ktoré môžete používať v systéme Windows, nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/126449.
 

Klávesy na vyberanie nástrojov

Ak chcete povoliť jednoznakové klávesové skratky, otvorte dialógové okno Predvoľby (Úpravy > Predvoľby) a v časti Všeobecné vyberte voľbu Používať jednoznakové klávesové skratky pre prístup k nástrojom.

Nástroj

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Nástroj ruka

H

H

Dočasne vybrať nástroj Ruka

Medzerník

Medzerník

Nástroj na výber

V

V

Nástroj Rámček zväčšenia

Z

Z

Cyklicky prechádzať nástrojmi zväčšenia: Rámček zväčšenia, Dynamické zväčšenie, Lupa

Shift+Z

Shift+Z

Dočasne vybrať nástroj Dynamické zväčšenie (keď je vybratý nástroj Rámček zväčšenia)

Shift

Shift

Dočasne vybrať nástroj zmenšenia (keď je vybratý nástroj Rámček zväčšenia)

Ctrl

AltVoľba

Dočasne vybrať nástroj Zväčšenie

Ctrl+medzerník

Medzerník+Command

Nástroj na výber objektu

R

R

Nástroj na úpravu objektu

O

O

Otvoriť/zatvoriť úpravu formulárov

a

a

orezanie, nástroj

C

C

Nástroj odkaz

L

L

Nástroj Textový rámček

F

F

Cyklicky prechádzať nástrojmi v režime vytvárania formulára: Textové pole, Začiarkavacie políčko, Prepínacie tlačidlo, Pole zoznamu, Rozbaľovacie pole, Tlačidlo, Digitálny podpis, Čiarový kód

Shift+F

Shift+F

Nástroj 3D

M

M

Cyklicky prechádzať multimediálnymi nástrojmi: 3D objekt, SWF, Zvuk, Video

Shift+M

Shift+M

Nástroj Úprava textu dokumentu

T

T

Redigovanie

Shift+Y

Shift+Y

Cyklicky prechádzať nástrojmi retušovania: Retušovanie textu, Retušovanie poradia čítania, Retušovanie objektu

Shift+T

Shift+T

Ladiaci nástroj jazyka JavaScript

Ctrl+J

Command+J

Nástroj Vložiť prázdne strany

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Vloženie súborov

Ctrl+Shift+I

Shift+Command+I

Odstránenie strán

Ctrl+Shift+D

Shift+Command+D

Otvorenie náhľadu výstupu

~

~

Nástroj retušovanie poradia čítania (ak už je vybratý, opäť označte dialógové okno)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Klávesy na prácu s poznámkami

Ak chcete povoliť jednoznakové klávesové skratky, otvorte dialógové okno Predvoľby (Úpravy > Predvoľby) a v časti Všeobecné vyberte voľbu Používať jednoznakové klávesové skratky pre prístup k nástrojom.

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Nástroj lístok s poznámkou

S

S

Nástroj na úpravy textu

E

E

Nástroj pečiatka

K

K

Platný nástroj na zvýraznenie

U

U

Cyklicky prechádzať nástrojmi na zvýraznenie: zvýraznenie, podčiarknutie textu, prečiarknutie textu

Shift+U (len v systéme Windows)

Shift+U

Platný nástroj kreslených označení

D

D

Cyklicky prechádzať nástrojmi pre kreslené označenia: oblak, šípka, čiara, obdĺžnik, elipsa, mnohouholníková čiara, mnohouholník, nástroj ceruzka a nástroj guma

Shift+D (len v systéme Windows)

Shift+D

Nástroj obláčik

q (len v systéme Windows)

q

textový rámček, nástroj

X

X

Platný nástroj Pečiatka alebo Priložiť

J

J

Cyklicky prechádzať nástrojmi Pečiatka, Priložiť súbor, Nahrať zvukovú poznámku

Shift+J

Shift+J

Aktivovať nasledujúcu poznámku alebo pole formulára

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovať predchádzajúcu poznámku alebo pole formulára

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Pridať začiarknutie v zozname poznámok pre vybratú poznámku Shift+K Shift+K

Otvoriť rozbaľovaciu poznámku (alebo textové pole v zozname poznámok) pre poznámku, ktorá je práve aktívna

Enter

Return

Odpovedať na poznámku v zozname poznámok, ktorá je práve aktívna R R

Zatvoriť alebo zavrieť rozbaľovaciu poznámku (alebo textové pole v zozname poznámok) pre poznámku, ktorá je práve aktívna

Esc

Esc

Klávesy na prechádzanie dokumentom PDF

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Predchádzajúca obrazovka

PageUp alebo Shift+Enter

PageUp alebo Shift+Return

Nasledujúca obrazovka

PageDown alebo Enter

PageDown alebo Return

Prvá strana

Home alebo Shift+Ctrl+PageUp alebo Shift+Ctrl+šípka hore

Home alebo Shift+Command+šípka hore

Posledná strana

End alebo Shift+Ctrl+PageDown alebo Shift+Ctrl+šípka dole

End alebo Shift+Command+šípka dole

Predchádzajúca strana

Šípka doľava alebo Ctrl+PageUp

Šípka doľava alebo Command+Page Up

Nasledujúca strana

Šípka doprava alebo Ctrl+Page Down

Šípka doprava alebo Command+Page Down

Prejsť na stranu Ctrl+Shift+N
Command+Shift+N

Predchádzajúci otvorený dokument

Ctrl+F6 (v systéme UNIX)

Command+F6

Nasledujúci otvorený dokument

Shift+Ctrl+F6 (v systéme UNIX)

Shift+Command+F6

Rolovať hore

Šípka hore

Šípka hore

Rolovať dole

Šípka dole

Šípka dole

Rolovať (keď je vybratý nástroj ruka)

Medzerník

Medzerník

Zväčšiť

Ctrl+znak rovná sa

Command+znak rovná sa

Zmenšiť

Ctrl+pomlčka

Command+pomlčka

Klávesy na prácu s formulármi

Ak chcete povoliť jednoznakové klávesové skratky, otvorte dialógové okno Predvoľby (Úpravy > Predvoľby) a v časti Všeobecné vyberte voľbu Používať jednoznakové klávesové skratky pre prístup k nástrojom.

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Prepínanie medzi úpravami a náhľadom formulára P P
Prepínanie zapnutia/vypnutia príručiek G G
Zarovnanie vybratých polí vľavo L L
Zarovnanie vybratých polí vpravo R R
Zarovnanie vybratých polí nahor T T
Zarovnanie vybratých polí nadol B B
Zarovnanie vybratých polí horizontálne H H
Zarovnanie vybratých polí vertikálne V V
Centrovanie polí horizontálne Shift+H Shift+H
Centrovanie polí vertikálne Shift+V Shift+V
Zvýraznenie polí Shift+L Shift+L
Nastavenie poradia polí Shift+N Shift+N
JavaScripty dokumentu Shift+D Shift+D

Klávesy na prácu s portfóliami PDF

Tieto klávesy sú k dispozícii v zozname súborov na table Podrobnosti.

Výsledok

Akcia v systéme Windows

Akcia v systéme macOS

Aktivovať nasledujúci alebo predchádzajúci riadok, ak sa nachádzate v zozname súborov na ľavej strane

Šípka hore alebo šípka dole

Šípka hore alebo šípka dole

Pri stlačení v zozname súborov prejsť o jednu úroveň nahor v rámci priečinka

Backspace

Odstrániť

Stlačiť tlačidlo Prejsť späť v priečinku, ak je toto tlačidlo aktívne.

Enter alebo medzerník

Enter alebo medzerník

Ak je aktívny riadok v zozname súborov predstavujúci podpriečinok, pri stlačení prejsť do podpriečinka alebo otvoriť prílohu v režime náhľadu

Enter

Enter

Ak sa nachádzate v zozname súborov, prejsť na prvý alebo posledný riadok

Home alebo End

Home alebo End

Ak sa nachádzate v zozname súborov, prejsť na nasledujúcu alebo poslednú množinu riadkov, ktorá sa zmestí na obrazovku

Page Down alebo Page Up

Page Down alebo Page Up

Vybrať všetky súbory alebo zrušiť ich výber

Ctrl+A alebo Shift+Ctrl+A

Command+A alebo Shift+Command+A

Ak sa nachádzate v zozname súborov, rozšíriť výber pridaním nasledujúceho riadka nad alebo pod vybratým riadkom

Shift+šípka hore alebo Shift+šípka dole

Shift+šípka hore alebo Shift+šípka dole

Pridať alebo odstrániť aktívny riadok z výberu

Ctrl+medzerník

Command+medzerník

Aktivovať riadok nad alebo pod aktívnym riadkom bez zmeny výberu

Ctrl+šípka hore alebo Ctrl+šípka dole

Command+šípka hore alebo Command+šípka dole

Klávesy na navigáciu na pracovných tablách

Výsledok

Akcia v systéme Windows

Akcia v systéme macOS

Aktivovať nasledujúcu položku na table dokumentu, pracovných tablách, lište správ alebo navigačnom paneli

F6

F6

Aktivovať predchádzajúcu položku na table dokumentu, pracovných tablách, lište správ alebo navigačnom paneli

Shift+F6

Shift+F6

Aktivovať nasledujúci panel na pracovnej table

Ctrl+tabulátor

Option+tabulátor

Aktivovať predchádzajúci panel na pracovnej table

Ctrl+Shift+Tab

Command+Shift+Tab

Prejsť na nasledujúci panel a ovládací prvok panela na otvorenej pracovnej table

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť na predchádzajúci panel a ovládací prvok panela na otvorenej pracovnej table

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Prejsť na nasledujúce tlačidlo príkazu na paneli

Šípka dole

Šípka dole

Prejsť na predchádzajúce tlačidlo príkazu na paneli

Šípka hore

Šípka hore

Rozbaliť alebo zbaliť aktívny panel (stlačte kláves F6 na aktivovanie tably Nástroje a potom sa pomocou tabulátora presuňte na požadovaný panel)

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Otvoriť alebo zatvoriť pracovnú tablu

Shift+F4

Shift+F4

Zatvoriť tablu so zoznamom úloh akcie

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Otvoriť menu a aktivovať prvú voľbu menu, keď je aktívny príkaz s podmenu alebo elementom podmenu s rozbaľovacím tlačidlom

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Znova aktivovať nadradené tlačidlo príkazu s podmenu alebo elementom podmenu s rozbaľovacím tlačidlom

Esc

Esc

Spustiť aktívny príkaz

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Prejsť na nasledujúcu položku na aktívnom paneli v dialógovom okne Vytvoriť novú akciu, Upraviť akciu, Vytvoriť vlastný nástroj alebo Upraviť vlastný nástroj

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť na predchádzajúcu položku na aktívnom paneli v dialógovom okne Vytvoriť novú akciu, Upraviť akciu, Vytvoriť vlastný nástroj alebo Upraviť vlastný nástroj

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Klávesy na všeobecnú navigáciu

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Aktivovať menu (v systéme Windows a UNIX); rozbaliť prvú položku menu (v systéme UNIX)

F10

Ctrl+F2

Aktivovať panel s nástrojmi v prehľadávači a aplikácia

(V aplikácii sa aktivuje prvé tlačidlo hornej lišty – Domov)

Shift+F8 Shift+F8
Prechádzať ostatnými ovládacími prvkami na hornej lište – Domov, Nástroje, Dokument Šípka vpravo/vľavo alebo Tabulátor/Shift+tabulátor Šípka vpravo/vľavo alebo Tabulátor/Shift+tabulátor
Vybrať zvýraznený ovládací prvok na hornej lište Enter alebo medzerník Return alebo medzerník
Prejsť na nasledujúcu kartu s otvoreným dokumentom (keď je v rovnakom okne otvorených viac dokumentov) Ctrl+tabulátor Control+Tabtabulátor
Prejsť na predchádzajúcu kartu s otvoreným dokumentom (keď je v rovnakom okne otvorených viac dokumentov) Ctrl+Shift+Tabtabulátor Control+Shift+Tabtabulátor

Prejsť na nasledujúce okno s otvoreným dokumentom (keď je aktívna tabla dokumentu)

Ctrl+F6

Command+F6

Prejsť na predchádzajúce okno s otvoreným dokumentom (keď je aktívna tabla dokumentu)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Zatvoriť súčasný dokument

Ctrl+F4

Command+F4

Zatvoriť všetky otvorené dokumenty

Nie je k dispozícii

Command+Option+W

Aktivovať nasledujúcu poznámku, odkaz alebo pole formulára na table dokumentu

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovať tablu dokumentu

F5

F5

Aktivovať predchádzajúcu poznámku, odkaz alebo pole formulára na table dokumentu

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Aktivovať vybratý nástroj, položku (napríklad filmový klip alebo záložku) alebo príkaz

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Return

Otvoriť kontextové menu

Shift+F10

Ctrl+kliknúť

Zatvoriť kontextové menu

F10

Esc

Návrat k nástroju ruka alebo k nástroju na výber

Esc

Esc

Aktivovať nasledujúcu kartu v dialógovom okne s kartami

Ctrl+tabulátor

Nie je k dispozícii

Prejdite na predchádzajúci výsledok vyhľadávania a zvýraznite ho v dokumente

Shift+F3 alebo

Ctrl+Shift+G

Shift+Command+G

Nájsť v dokumente Ctrl+F Command+F

Prejsť k nasledujúcemu výsledku hľadania a zvýrazniť ho v dokumente

F3 alebo

Ctrl+G

Command+G

Vyhľadávanie v predchádzajúcom dokumente (s výsledkami vyhľadávania zobrazujúcimi viac súborov)

Alt+Shift+šípka doľava (len v systéme Windows)

Command+Shift+šípka doľava

Prehľadať nasledujúci dokument (ak výsledky hľadania zobrazujú viac súborov)

Alt+Shift+šípka doprava (len v systéme Windows)

Command+Shift+šípka doprava

Vybrať text (s vybratým nástrojom na výber)

Shift+klávesy so šípkami

Shift+klávesy so šípkami

Vybrať nasledujúce slovo alebo odznačiť predchádzajúce slovo (s vybratým nástrojom na výber)

Shift+Ctrl+šípka doprava alebo šípka doľava

Nie je k dispozícii

Zvýšteiť alebo znížteiť hodnotu posuvnej lišty
šípka doprava alebo šípka doľava Ctrl+voľba+šípka doprava alebo šípka doľava

Klávesy na prácu s navigačnými panelmi

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Otvoriť navigačnú tablu a aktivovať ju

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

Aktivovať postupne dokument, lištu správ a navigačné panely

F6

F6

Aktivovať predchádzajúcu tablu alebo panel

Shift+F6

Shift+F6

Prechádzať elementmi aktívneho navigačného panela

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť do predchádzajúceho alebo nasledujúceho navigačného panela a aktivovať ho (keď je aktívne tlačidlo panela)

Šípka hore alebo šípka dole

Šípka hore alebo šípka dole

Prejsť do nasledujúceho navigačného panela a aktivovať ho (keď je aktívna ľubovoľná súčasť navigačnej tably)

Ctrl+tabulátor

Nie je k dispozícii

Vybrať súbor alebo zrušiť výber súboru v zozname súborov (otvoriť/zatvoriť kontextovú tablu s výberom súborov) Medzera Medzera
Vybrať kartu úloh alebo zrušiť výber karty úloh (otvoriť/zatvoriť kontextovú tablu s výberom kariet úloh) Medzera Medzera
Otvoriť vybratý súbor v zozname Enter Enter
Otvoriť vybratú kartu úloh Enter Enter
Aktivovať nasledujúci/predchádzajúci riadok súboru v zozname súborov na výber jedného riadka súboru Klávesy so šípkami Klávesy so šípkami
Rozšíriť výber pridaním nasledujúceho riadka nad alebo pod vybratým riadkom Shift+klávesy so šípkami Shift+klávesy so šípkami
Aktivovať riadok nad alebo pod aktívnym riadkom bez zmeny výberu Ctrl+klávesy so šípkami Command+klávesy so šípkami

Rozbaliť platnú záložku (keď je aktívny panel Záložky)

Šípka doprava alebo Shift+znak plus

Šípka doprava alebo Shift+znak plus

Zbaliť platnú záložku (keď je aktívny panel Záložky)

Šípka doľava alebo znak mínus

Šípka doľava alebo znak mínus

Rozbaliť všetky záložky

Shift+*

Shift+*

Zbaliť vybratú záložku

Lomka (/)

Lomka (/)

Aktivovať nasledujúcu položku na navigačnom paneli

Šípka dole

Šípka dole

Aktivovať predchádzajúcu položku na navigačnom paneli

Šípka hore

Šípka hore

Klávesy na navigáciu v okne Pomocníka

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Otvoriť okno pomocníka

F1

F1 alebo Command+?

Zatvoriť okno pomocníka

Ctrl+W (len v systéme Windows) alebo Alt+F4

Command+W

Prejsť späť na predchádzajúcu otvorenú tému

Alt+šípka doľava

Command+šípka doľava

Prejsť na nasledujúcu tému

Alt+šípka doprava

Command+šípka doprava

Prejsť na nasledujúcu tablu

Ctrl+tabulátor

Zobraziť Pomocníka predvoleného prehľadávača

Prejsť na predchádzajúcu tablu

Shift+Ctrl+tabulátor

Zobraziť Pomocníka predvoleného prehľadávača

Aktivovať nasledujúci odkaz na table

Tabulátor

Nie je k dispozícii

Aktivovať predchádzajúci odkaz na table

Shift+tabulátor

Nie je k dispozícii

Aktivovať zvýraznený odkaz

Enter

Nie je k dispozícii

Tlačiť tému Pomocníka

Ctrl+P

Command+P

Klávesy na uľahčenie prístupu

Výsledok

Akcia v systéme Windows

Akcia v systéme macOS

Upraviť tag

F2

F2

Zmeniť nastaveniea čítania pre aktuálny dokument

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

Preformátovať tagovaný dokument PDF a vrátiť sa k nepreformátovanému zobrazeniu

Ctrl+4

Command+4

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Čítať nahlas

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Čítať nahlas len aktuálnu stranu

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

Čítať nahlas od aktuálnej strany až po koniec dokumentu

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Prerušiť čítanie nahlas

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

Zastaviť čítanie nahlas

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu