Príručka používateľa Zrušiť

Klávesové skratky

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Bežné klávesové skratky, ktoré môžete používať v systéme Windows, nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/126449.

Klávesy na navigáciu po nástrojoch na paneli nástrojov

Nástroj

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Aktivovať ďalšiu položku z horného globálneho panela nástrojov, panela Všetky nástroje, panela dokumentov, panelov úloh, panela správ a navigačného panela

F6 F6

Aktivovať ďalšiu položku z horného globálneho panela nástrojov, panela Všetky nástroje, panela dokumentov, panelov úloh, panela správ a navigačného panela

Shift+F6

Shift+F6

Aktivovať ďalší nástroj na globálnom paneli nástrojov v hornej časti

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovať predchádzajúci nástroj na globálnom paneli nástrojov v hornej časti

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Prejsť na nasledujúce tlačidlo príkazu na paneli

Šípka dole

Šípka dole

Prejsť na predchádzajúce tlačidlo príkazu na paneli

Šípka hore

Šípka hore

Rozbaľte nástroj, ktorý chcete aktivovať (stlačením klávesu F6 zobrazíte horný globálny panel nástrojov a potom prejdite na požadovaný nástroj)

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Aktivovať aktuálne otvorený panel nástrojov

F6

F6

Otvoriť alebo zatvoriť pracovnú tablu

Shift+F4

Shift+F4

Aktivovať prvú možnosť v paneli Všetky nástroje na ľavej strane

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovať možnosť zatvoriť v paneli Všetky nástroje na ľavej strane

Tabulátor Tabulátor

Zatvoriť otvorený nástroj, ak je v globálnom paneli nástrojov v otvorenom nástroji aktivované tlačidlo zatvorenia

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Aktivovať možnosť Zobraziť viac na paneli Všetky nástroje
Tabulátor Tabulátor
Prejsť na ďalší kontaktný bod na paneli Všetky nástroje
Šípka dole Šípka dole
Prejsť na predchádzajúci kontaktný bod na paneli Všetky nástroje
Šípka hore Šípka hore
Otvoriť kontaktný bod aktivovaný v nástroji Otvoriť
Medzerník alebo kláves Enter
Medzerník alebo kláves Enter
Rozbaliť alebo zložiť možnosť Zobraziť viac, keď je aktivovaná Medzerník alebo kláves Enter
Medzerník alebo kláves Enter
Rozbaliť alebo zložiť možnosť Zobraziť menej, keď je aktivovaná
Medzerník alebo kláves Enter
Medzerník alebo kláves Enter
Opäť aktivovať prvý nástroj na paneli Všetky nástroje
Esc Esc
Aktivovať možnosti ponuky na paneli nástrojov LHP (iné ako Všetky nástroje Panel)
Tabulátor Tabulátor

Klávesy na vyberanie nástrojov

Ak chcete povoliť jednoznakové klávesové skratky, otvorte dialógové okno Predvoľby (Úpravy > Predvoľby) a v časti Všeobecné vyberte voľbu Používať jednoznakové klávesové skratky pre prístup k nástrojom.

Nástroj

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Dočasne vybrať nástroj Ruka

Medzerník

Medzerník

Nástroj Ruka

H

H

Nástroj na výber

V

V

Nástroj Rámček zväčšenia

Z

Z

Cyklicky prechádzať nástrojmi zväčšenia: Rámček zväčšenia, Dynamické zväčšenie, Lupa

Shift+Z

Shift+Z

Dočasne vybrať nástroj Dynamické zväčšenie (keď je vybratý nástroj Rámček zväčšenia)

Shift

Shift

Dočasne vybrať nástroj zmenšenia (keď je vybratý nástroj Rámček zväčšenia)

Ctrl

Option

Dočasne vybrať nástroj Zväčšenie

Ctrl+medzerník

Medzerník+Command

Nástroj na výber objektu

R

R

Nástroj na úpravu objektu

O

O

Otvoriť/zatvoriť úpravu formulárov

a

a

orezanie, nástroj

C

C

Nástroj odkaz

L

L

Nástroj Textový rámček

F

F

Cyklicky prechádzať nástrojmi v režime vytvárania formulára: Textové pole, Začiarkavacie políčko, Prepínacie tlačidlo, Pole zoznamu, Rozbaľovacie pole, Tlačidlo, Digitálny podpis, Čiarový kód

Shift+F

Shift+F

Nástroj 3D

M

M

Cyklicky prechádzať multimediálnymi nástrojmi: 3D objekt, SWF, Zvuk, Video

Shift+M

Shift+M

Nástroj Úprava textu dokumentu

T

T

Redigovanie

Shift+Y

Shift+Y

Cyklicky prechádzať nástrojmi retušovania: Retušovanie textu, Retušovanie poradia čítania, Retušovanie objektu

Shift+T

Shift+T

Ladiaci nástroj jazyka JavaScript

Ctrl+J

Command+J

Nástroj Vložiť prázdne strany

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Vloženie súborov

Ctrl+Shift+I

Shift+Command+I

Odstránenie strán

Ctrl+Shift+D

Shift+Command+D

Otvorenie náhľadu výstupu

~

~

Nástroj retušovanie poradia čítania (ak už je vybratý, opäť označte dialógové okno)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Klávesy na prácu s poznámkami

Ak chcete povoliť jednoznakové klávesové skratky, otvorte dialógové okno Predvoľby (Úpravy > Predvoľby) a v časti Všeobecné vyberte voľbu Používať jednoznakové klávesové skratky pre prístup k nástrojom.

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Nástroj lístok s poznámkou

S

S

Nástroj pečiatka

K

K

Platný nástroj na zvýraznenie

U

U

Cyklicky prechádzať nástrojmi na zvýraznenie: Zvýraznenie, Podčiarknutie textu, Prečiarknutie textu

Shift+U (len v systéme Windows)

Shift+U

Platný nástroj kreslených označení

D

D

Cyklicky prechádzať nástrojmi kreslených označení: Oblak, Šípka, Čiara, Obdĺžnik, Elipsa, Mnohouholníková čiara, Mnohouholník, nástroj Ceruzka a nástroj Guma

Shift+D (len v systéme Windows)

Shift+D

Nástroj obláčik

Q (len v systéme Windows)

q

textový rámček, nástroj

X

X

Platný nástroj Pečiatka alebo Priložiť

J

J

Cyklicky prechádzať nástrojmi Pečiatka, Priložiť súbor, Nahrať zvukovú poznámku

Shift+J

Shift+J

Aktivovať nasledujúcu poznámku alebo pole formulára

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovať predchádzajúcu poznámku alebo pole formulára

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Pridať začiarknutie v zozname poznámok pre vybratú poznámku Shift+K Shift+K

Otvoriť rozbaľovaciu poznámku (alebo textové pole v zozname poznámok) pre poznámku, ktorá je práve aktívna

Enter

Return

Odpovedať na poznámku v zozname poznámok, ktorá je práve aktívna R R

Zatvoriť alebo zavrieť rozbaľovaciu poznámku (alebo textové pole v zozname poznámok) pre poznámku, ktorá je práve aktívna

Esc

Esc

Klávesy na prechádzanie dokumentom PDF

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Predchádzajúca obrazovka

Page Up alebo Shift+Enter

Page Up alebo Shift+Return

Nasledujúca obrazovka

Page Down alebo Enter

PageDown alebo Return

Prvá strana

Home alebo Shift+Ctrl+Page Up alebo Shift+Ctrl+šípka hore

Home alebo Shift+Command+šípka hore

Posledná strana

End alebo Shift+Ctrl+PageDown alebo Shift+Ctrl+šípka dole

End alebo Shift+Command+šípka dole

Predchádzajúca strana

Šípka doľava alebo Ctrl+Page Up

Šípka doľava alebo Command+Page Up

Nasledujúca strana

Šípka doprava alebo Ctrl+Page Down

Šípka doprava alebo Command+Page Down

Prejsť na stranu Ctrl+Shift+N
Command+Shift+N

Predchádzajúci otvorený dokument

Ctrl+F6 (v systéme UNIX)

Command+F6

Nasledujúci otvorený dokument

Shift+Ctrl+F6 (v systéme UNIX)

Shift+Command+F6

Rolovať hore

Šípka hore

Šípka hore

Rolovať dole

Šípka dole

Šípka dole

Rolovať (keď je vybratý nástroj ruka)

Medzerník

Medzerník

Zväčšiť

Ctrl+znak rovná sa

Command+znak rovná sa

Zmenšiť

Ctrl+pomlčka

Command+pomlčka

Klávesy na prácu s formulármi

Ak chcete povoliť jednoznakové klávesové skratky, otvorte dialógové okno Predvoľby (Úpravy > Predvoľby) a v časti Všeobecné vyberte voľbu Používať jednoznakové klávesové skratky pre prístup k nástrojom.

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Prepínanie medzi úpravami a náhľadom formulára P P
Prepínanie zapnutia/vypnutia príručiek G G
Zarovnanie vybratých polí vľavo L L
Zarovnanie vybratých polí vpravo R R
Zarovnanie vybratých polí nahor T T
Zarovnanie vybratých polí nadol B B
Zarovnanie vybratých polí horizontálne H H
Zarovnanie vybratých polí vertikálne V V
Centrovanie polí horizontálne Shift+H Shift+H
Centrovanie polí vertikálne Shift+V Shift+V
Zvýraznenie polí Shift+L Shift+L
Nastavenie poradia polí Shift+N Shift+N
JavaScripty dokumentu Shift+D Shift+D

Klávesy na prácu s portfóliami PDF

Tieto klávesy sú k dispozícii v zozname súborov na table Podrobnosti.

Výsledok

Akcia v systéme Windows

Akcia v systéme macOS

Aktivovať nasledujúci alebo predchádzajúci riadok, ak sa nachádzate v zozname súborov na ľavej strane

Šípka hore alebo šípka dole

Šípka hore alebo šípka dole

Pri stlačení v zozname súborov prejsť o jednu úroveň nahor v rámci priečinka

Backspace

Odstrániť

Stlačiť tlačidlo Prejsť späť v priečinku, ak je toto tlačidlo aktívne.

Enter alebo medzerník

Enter alebo medzerník

Ak je aktívny riadok v zozname súborov predstavujúci podpriečinok, pri stlačení prejsť do podpriečinka alebo otvoriť prílohu v režime náhľadu.

Enter

Enter

Ak sa nachádzate v zozname súborov, prejsť na prvý alebo posledný riadok

Home alebo End

Home alebo End

Ak sa nachádzate v zozname súborov, prejsť na nasledujúcu alebo poslednú množinu riadkov, ktorá sa zmestí na obrazovku

Page Down alebo Page Up

Page Down alebo Page Up

Vybrať všetky súbory alebo zrušiť ich výber

Ctrl+A alebo Shift+Ctrl+A

Command+A alebo Shift+Command+A

Ak sa nachádzate v zozname súborov, rozšíriť výber pridaním nasledujúceho riadka nad alebo pod vybratým riadkom

Shift+šípka hore alebo Shift+šípka dole

Shift+šípka hore alebo Shift+šípka dole

Pridať alebo odstrániť aktívny riadok z výberu

Ctrl+medzerník

Command+medzerník

Aktivovať riadok nad alebo pod aktívnym riadkom bez zmeny výberu

Ctrl+šípka hore alebo Ctrl+šípka dole

Command+šípka hore alebo Command+šípka dole

Klávesy na navigáciu na pracovných tablách

Výsledok

Akcia systému Windows

Akcia v systéme macOS

Aktivovať nasledujúcu položku na table dokumentu, pracovných tablách, lište správ alebo navigačnom paneli

F6

F6

Aktivovať predchádzajúcu položku na table dokumentu, pracovných tablách, lište správ alebo navigačnom paneli

Shift+F6

Shift+F6

Aktivovať nasledujúci panel na pracovnej table

Ctrl+tabulátor

Option+tabulátor

Aktivovať predchádzajúci panel na pracovnej table

Ctrl+Shift+Tab

Command+Shift+Tab

Prejsť na nasledujúci panel a ovládací prvok panela na otvorenej pracovnej table

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť na predchádzajúci panel a ovládací prvok panela na otvorenej pracovnej table

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Prejsť na nasledujúce tlačidlo príkazu na paneli

Šípka dole

Šípka dole

Prejsť na predchádzajúce tlačidlo príkazu na paneli

Šípka hore

Šípka hore

Rozbaliť alebo zbaliť aktívny panel (stlačením klávesu F6 aktivujte tablu Nástroje a prejdite na požadovaný panel)

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Otvoriť alebo zatvoriť pracovnú tablu

Shift+F4

Shift+F4

Zatvoriť tablu so zoznamom úloh akcie

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Otvoriť menu a aktivovať prvú voľbu menu, keď je aktívny príkaz s podmenu alebo elementom podmenu s rozbaľovacím tlačidlom

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Znova aktivovať nadradené tlačidlo príkazu s podmenu alebo elementom podmenu s rozbaľovacím tlačidlom

Esc

Esc

Spustiť aktívny príkaz

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Enter

Prejsť na nasledujúcu položku na aktívnom paneli v dialógovom okne Vytvoriť novú akciu, Upraviť akciu, Vytvoriť vlastný nástroj alebo Upraviť vlastný nástroj

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť na predchádzajúcu položku na aktívnom paneli v dialógovom okne Vytvoriť novú akciu, Upraviť akciu, Vytvoriť vlastný nástroj alebo Upraviť vlastný nástroj

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Klávesy na všeobecnú navigáciu

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Spustiť ponuku hamburger (stlačením klávesy F6 aktivujete ponuku hamburger) Medzerník alebo kláves Enter   
Spustí možnosť Acrobat > možnosť Skryť ostatné (macOS)    Option+Command+T

Aktivovať panel s nástrojmi v prehliadači a aplikácii

(V aplikácii sa aktivuje prvé tlačidlo hornej lišty – Domov)

Shift+F8 Shift+F8
Prechádzať ostatnými ovládacími prvkami na hornej lište – Domov, Nástroje, Dokument Šípka vpravo/vľavo alebo Tabulátor/Shift+tabulátor Šípka vpravo/vľavo alebo Tabulátor/Shift+tabulátor
Vybrať zvýraznený ovládací prvok na hornej lište Enter alebo medzerník Return alebo medzerník
Prejsť na nasledujúcu kartu s otvoreným dokumentom (keď je v rovnakom okne otvorených viac dokumentov) Ctrl+tabulátor Control+Tabulátor
Prejsť na predchádzajúcu kartu s otvoreným dokumentom (keď je v rovnakom okne otvorených viac dokumentov) Ctrl+Shift+tabulátor Control+Shift+Tabulátor

Prejsť na nasledujúce okno s otvoreným dokumentom (keď je aktívna tabla dokumentu)

Ctrl+F6

Command+F6

Prejsť na predchádzajúce okno s otvoreným dokumentom (keď je aktívna tabla dokumentu)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Zatvoriť súčasný dokument

Ctrl+F4

Command+F4

Zatvoriť všetky otvorené dokumenty

Nie je k dispozícii

Command+Option+W

Aktivovať nasledujúcu poznámku, odkaz alebo pole formulára na table dokumentu

Tabulátor

Tabulátor

Aktivovať tablu dokumentu

F5

F5

Aktivovať predchádzajúcu poznámku, odkaz alebo pole formulára na table dokumentu

Shift+tabulátor

Shift+tabulátor

Aktivovať vybratý nástroj, položku (napríklad filmový klip alebo záložku) alebo príkaz

Medzerník alebo kláves Enter

Medzerník alebo kláves Return

Otvorenie kontextovej ponuky (stlačením klávesy F6 presuniete zameranie na požadovanú ponuku)

Tabulátor a následne
Shift + F10

Ctrl+kliknúť

Zatvoriť kontextové menu

F10

Esc

Návrat k nástroju ruka alebo k nástroju na výber

Esc

Esc

Aktivovať nasledujúcu kartu v dialógovom okne s kartami

Ctrl+tabulátor

Nie je k dispozícii

Nájsť v dokumente Ctrl+F Command+F

Prejsť k nasledujúcemu výsledku hľadania a zvýrazniť ho v dokumente

F3 alebo

Ctrl+G

Command+G

Vyhľadávanie v predchádzajúcom dokumente (s výsledkami vyhľadávania zobrazujúcimi viac súborov)

Alt+Shift+šípka doľava (len v systéme Windows)

Command+Shift+šípka doľava

Prehľadať nasledujúci dokument (ak výsledky hľadania zobrazujú viac súborov)

Alt+Shift+šípka doprava (len v systéme Windows)

Command+Shift+šípka doprava

Vybrať text (s vybratým nástrojom na výber)

Shift+klávesy so šípkami

Shift+klávesy so šípkami

Vybrať nasledujúce slovo alebo odznačiť predchádzajúce slovo (s vybratým nástrojom na výber)

Shift+Ctrl+šípka doprava alebo šípka doľava

Nie je k dispozícii

Zvýšte alebo znížte hodnotu posuvnej lišty
šípka doprava alebo šípka doľava Ctrl+voľba+šípka doprava alebo šípka doľava

Klávesy na prácu s navigačnými panelmi

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Otvoriť navigačnú tablu a aktivovať ju

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

Aktivovať postupne dokument, lištu správ a navigačné panely

F6

F6

Aktivovať predchádzajúcu tablu alebo panel

Shift+F6

Shift+F6

Prechádzať elementmi aktívneho navigačného panela

Tabulátor

Tabulátor

Prejsť do predchádzajúceho alebo nasledujúceho navigačného panela a aktivovať ho (keď je aktívne tlačidlo panela)

Šípka hore alebo šípka dole

Šípka hore alebo šípka dole

Prejsť do nasledujúceho navigačného panela a aktivovať ho (keď je aktívna ľubovoľná súčasť navigačnej tably)

Ctrl+tabulátor

Nie je k dispozícii

Vybrať súbor alebo zrušiť výber súboru v zozname súborov (otvoriť/zatvoriť kontextovú tablu s výberom súborov) Medzera Medzera
Vybrať kartu úloh alebo zrušiť výber karty úloh (otvoriť/zatvoriť kontextovú tablu s výberom kariet úloh) Medzera Medzera
Otvoriť vybratý súbor v zozname Enter Enter
Otvoriť vybratú kartu úloh Enter Enter
Aktivovať nasledujúci/predchádzajúci riadok súboru v zozname súborov na výber jedného riadka súboru Klávesy so šípkami Klávesy so šípkami
Rozšíriť výber pridaním nasledujúceho riadka nad alebo pod vybratým riadkom Shift+klávesy so šípkami Shift+klávesy so šípkami
Aktivovať riadok nad alebo pod aktívnym riadkom bez zmeny výberu Ctrl+klávesy so šípkami Command+klávesy so šípkami

Rozbaliť platnú záložku (keď je aktívny panel Záložky)

Šípka doprava alebo Shift+znak plus

Šípka doprava alebo Shift+znak plus

Zbaliť platnú záložku (keď je aktívny panel Záložky)

Šípka doľava alebo znak mínus

Šípka doľava alebo znak mínus

Rozbaliť všetky záložky

Shift+*

Shift+*

Zbaliť vybratú záložku

Lomka (/)

Lomka (/)

Aktivovať nasledujúcu položku na navigačnom paneli

Šípka dole

Šípka dole

Aktivovať predchádzajúcu položku na navigačnom paneli

Šípka hore

Šípka hore

Klávesy na navigáciu v okne Pomocníka

Výsledok

Akcia v systéme Windows alebo v systéme UNIX

Akcia v systéme macOS

Otvoriť okno pomocníka

F1

F1 alebo Command+?

Zatvoriť okno pomocníka

Ctrl+W (len v systéme Windows) alebo Alt+F4

Command+W

Prejsť späť na predchádzajúcu otvorenú tému

Alt+šípka doľava

Command+šípka doľava

Prejsť na nasledujúcu tému

Alt+šípka doprava

Command+šípka doprava

Prejsť na nasledujúcu tablu

Ctrl+tabulátor

Zobraziť Pomocníka predvoleného prehľadávača

Prejsť na predchádzajúcu tablu

Shift+Ctrl+tabulátor

Zobraziť Pomocníka predvoleného prehľadávača

Aktivovať nasledujúci odkaz na table

Tabulátor

Nie je k dispozícii

Aktivovať predchádzajúci odkaz na table

Shift+tabulátor

Nie je k dispozícii

Aktivovať zvýraznený odkaz

Enter

Nie je k dispozícii

Tlačiť tému Pomocníka

Ctrl+P

Command+P

Klávesy na uľahčenie prístupu

Výsledok

Akcia v systéme Windows

Akcia v systéme macOS

Upraviť tag

F2

F2

Zmeniť nastavenia čítania pre aktuálny dokument

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

Preformátovať tagovaný dokument PDF a vrátiť sa k nepreformátovanému zobrazeniu

Ctrl+4

Command+4

Zapnúť alebo vypnúť funkciu Čítať nahlas

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Čítať nahlas len aktuálnu stranu

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

Čítať nahlas od aktuálnej strany až po koniec dokumentu

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Prerušiť čítanie nahlas

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

Zastaviť čítanie nahlas

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online