Vyčistite fotografie dokumentov, odstráňte pozadie a upravte perspektívu.

Vyčistenie obrázkov nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení

Pomocou funkcie Vylepšiť obrázky z fotoaparátu môžete vyčistiť obrázky nasnímané fotoaparátmi na smartfóne. Táto funkcia umožňuje kliknúť na fotografie dokumentov z mobilných zaradení a vytvoriť pekný, čistý a malý dokument PDF. Rieši potrebu skenovania ad-hoc bez použitia štandardného skenera.

U obrázkov nasnímaných pomocou mobilných zariadení zvyčajne dochádza k týmto problémom:

  • Nesprávne perspektívy
  • Oblasť mimo okrajov
  • Tiene
  • Nerovnomerné osvetlenie

Touto funkciou sa do určitej miery odstránia všetky uvedené problémy a vzniká dobre vyzerajúci dokument PDF.

Vylepšenie obrázka nasnímaného fotoaparátom

  1. Otvorte fotografiu alebo obrázok dokumentu v aplikácii Acrobat.

  2. Zvoľte možnosť Nástroje > Skenovať a OCR.

  3. Na paneli s nástrojmi kliknite na voľbu Vylepšiť a vyberte možnosť Obrázok z fotoaparátu.

  4. Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazia ďalšie voľby a pokyny. V prípade potreby upravte okraj strany pomocou modrého krúžku v rohoch fotografie. Kliknite na voľbu Vylepšiť stranu.

  5. Vzhľad obrázka sa vylepší a zobrazí sa dokument PDF vytvorený z obrázka. Štandardnú úroveň vylepšenia je možné ďalej nastavovať pomocou jazdca na sekundárnom paneli s nástrojmi.

  6. Uložte súbor PDF.