Pozadie sa zobrazuje za textom a obrázky na strane. Pozadie môže byť jednoduché, tvorené jednou farbou, alebo môžete použiť obrázok. Môžete tiež selektívne aplikovať pozadie iba na určité strany alebo rozsahy strán v príslušnom počte dokumentov PDF. PDF podporuje iba jedno pozadie na stranu, ale na každej strane môže byť iné pozadie.

Pred a po pridaní pozadia
Pred a po pridaní pozadia

Pridanie, nahradenie a úpravy pozadia

 1. Otvorte súbor PDF, do ktorého chcete pridať pozadie.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na úpravu dokumentu PDF a na pravom paneli sa zobrazia ďalšie súvisiace možnosti.

  Poznámka:

  Ak sa zobrazí správa, že aktuálny dokument už pozadie má, kliknite na položku Nahradiť pozadie. Ak nové pozadie aplikujete na obmedzený rozsah strán, pôvodné pozadie na ostatných stranách sa nezmení.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Viac > Pozadie > Pridať.

 4. (Voliteľné) Ak chcete pozadie aplikovať na jednotlivé strany, kliknite na položku Voľby rozsahu strán. Potom zadajte rozsah strán a v prípade potreby vyberte voľbu Podmnožina.

 5. Vyberte pozadie:
  • Ak chcete znova použiť pozadie s voľbami pozadia, ktoré ste uložili v predchádzajúcej relácii, vyberte ho z menu Uložené nastavenia.

  • Ak chcete použiť jednofarebné pozadie, vyberte položku Z farby. Potom v dialógovom okne na výber farby vyberte vzorku farby alebo vlastnú farbu .

  • Ak chcete použiť obrázok, vyberte položku Súbor a potom vyberte súbor obrázka. Ak chcete vybrať určitý obrázok v súbore s viacerými stranami, zadajte hodnotu do poľa Číslo strany.

  Poznámka:

  Ako obrázky pozadia je možné použiť iba súbory PDF, JPEG a BMP.

 6. Podľa potreby upravte vzhľad a polohu pozadia.
 7. (Voliteľné) Ak chcete použiť rovnaké pozadie na ďalšie dokumenty PDF:

  1. Kliknite na položku Aplikovať na viacero súborov.
  2. Kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať otvorené súbory a následne vyberte požadované súbory.
  3. Kliknite na tlačidlo OK.
  4. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

Aktualizácia nedávno upraveného obrázka pozadia

Ak sa zmení pôvodný súbor obrázka, ktorý používate ako pozadie, môžete PDF aktualizovať, aby sa v ňom zobrazovala nová verzia, namiesto odstránenia starej verzie a opakovaného vloženia novej verzie.

 1. Otvorte súbor PDF s pozadím, ktoré chcete aktualizovať.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na úpravu dokumentu PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Viac > Pozadie > Aktualizovať.

 4. Kliknite na tlačidlo OK alebo vykonajte ďalšie zmeny volieb pozadia a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Tento proces sa vzťahuje iba na pozadia pridané v programe Acrobat 7.0 alebo v novšej verzii.

Odstránenie pozadia z vybraných strán

 1. Otvorte dokument PDF s pozadím.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na úpravu dokumentu PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Viac > Pozadie > Odstrániť.

 4. Kliknutím na položku Áno potvrdíte odstránenie pozadia.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online