Po otvorení dokumentu PDF sa niekedy zobrazí upozornenie. Upozornenie môže mať veľa foriem (nižšie sú zobrazené tri z nich).

Upozornenia zabezpečenia
Upozornenia zabezpečenia

Čo znamená upozornenie?

Upozornenie sa pýta, či dôverujete odosielateľovi dokumentu PDF alebo lokalite, na ktorej je dokument PDF zobrazený. Upozornenie sa zobrazilo, pretože obsah dokumentu PDF môže poškodiť počítač. Upozornenie sa zobrazí napríklad pri dokumentoch PDF, ktoré môžu prenášať alebo spúšťať programy a makrá. Nemusí to nutne znamenať, že dokument PDF je škodlivý.

Čo sa má správne vykonať?

Niektoré funkcie produktu priraďujú dôveryhodnosť prostredníctvom vlastného panela Predvoľby. Napríklad Správca dôveryhodnosti obsahuje voľby na správu prístupu k adresám URL a Dôveryhodnosť multimédií (staršia funkcia) obsahuje voľby na prehrávanie vložených multimédií. Pre funkcie, ktorých sa to dotkne pri zapnutí zvýšeného zabezpečenia, môžete selektívne povoliť obmedzené akcie použitím metódy opísanej v časti Obídenie obmedzení zvýšeného zabezpečenia.

Poznámka:

Ak chcete otvoriť dialógové okno Predvoľby, zvoľte Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat DC/Adobe Acrobat ReaderDC > Predvoľby (Mac OS).

Ak odosielateľa poznáte a dôverujete mu

Ak dôverujete dokumentu PDF alebo spoločnosti či osobe, ktorá ho odoslala, kliknite na tlačidlo Voľby, Povoliť alebo Spustiť. (Tlačidlá sa líšia v závislosti od upozornenia.) Dokument PDF teraz môžete zobraziť.

Ak odosielateľa nepoznáte alebo mu nedôverujete

Ak dokumentu PDF nedôverujete alebo neviete, kto ho vytvoril alebo odkiaľ pochádza, neklikajte na tlačidlo Voľby, Povoliť ani Spustiť. Aplikácie Acrobat DC a Adobe Acrobat Reader DC budú pokračovať v blokovaní podozrivého obsahu alebo akcií. Ak chcete upozornenie skryť, kliknite na tlačidlo Zatvoriť alebo Zrušiť. Ak kliknete na blokovaný obsah, upozornenie sa zobrazí znova.

Žiadne tlačidlo Voľby, Povoliť ani Spustiť?

Ak upozornenie neobsahuje tlačidlo Voľby, Povoliť ani Spustiť, správca túto funkciu vypol. Nie je možné sa rozhodnúť, či budete dôverovať tomuto obsahu alebo ho povolíte. Upozornenie zatvorte kliknutím na tlačidlo Zatvoriť alebo Zrušiť. Dokument PDF môžete zobraziť, ale nemôžete získať prístup k blokovanému obsahu. Ďalšie informácie získate od správcu.

Poznámka:

Úplný zoznam článkov o zabezpečení nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a obsahu PDF.

Kedy sa zobrazujú upozornenia zabezpečenia?

Upozornenia zabezpečenia sa môžu zobraziť v nasledujúcich situáciách:

Čierna listina JavaScriptov

JavaScript je široko používaný počítačový jazyk. Kód JavaScriptu môže byť zraniteľný voči útokom a JavaScript možno použiť na otvorenie webových lokalít. Spoločnosť Adobe pravidelne aktualizuje čiernu listinu so známym nedostatočným zabezpečením JavaScriptu. Ak sa dokument PDF pokúša získať prístup k JavaScriptu na čiernej listine, zobrazí sa správa na žltej lište správ dokumentu v hornej časti.

Pre správcov:

 

Aktualizácie nastavení zabezpečenia

Spoločnosť Adobe z bezpečnostných dôvodov pravidelne rozosiela certifikáty. Tieto súčasti na prevzatie potvrdzujú, že digitálne podpísané dokumenty PDF z dôveryhodných zdrojov si zachovávajú svoju dôveryhodnosť. Ak prijmete aktualizáciu z neznámeho zdroja, pred jej ďalším spracovaním overte, či pochádza z webovej adresy, ktorej dôverujete. Aktualizácie z nedôveryhodných webových lokalít môžu viesť k nedostatočnému zabezpečeniu počítača.

 

Prístup k objektom stream (XObjects)

Aplikácie Acrobat a Reader zobrazia upozornenie, keď sa dokument PDF pokúsi získať prístup k externému obsahu identifikovanému ako objekt stream. Adresa URL môže napríklad odkazovať na externý obrázok. Tichý prenos údajov môže predstavovať riziko zabezpečenia, keď aplikácie Acrobat a Reader komunikujú s externým zdrojom.

 

Vloženie dát do dokumentov PDF a formulárov

Keď sa nedôveryhodný zdroj pokúsi pridať dáta do formulára PDF, zobrazí sa upozornenie. Hoci táto funkcia vloženia dát môže zjednodušiť pracovné postupy vo vašej organizácii, môže byť tiež použitá na pridanie škodlivých dát do dokumentu PDF.

 

Tichá tlač

Tichá tlač je tlač do súboru alebo na tlačiarni bez vášho potvrdenia. Predstavuje potenciálne riziko pre zabezpečenie, pretože škodlivý súbor sa môže bez upozornenia opakovane vytlačiť na tlačiarni a plytvať tak tlačovými prostriedkami. Okrem toho môže brániť vytlačeniu iných dokumentov, pretože spôsobuje zaneprázdnenie tlačiarne.

Poraďte sa so správcom systému, kedy máte povoliť tichú tlač.

 

Webové odkazy

Okrem viditeľných webových odkazov v dokumente PDF môžu polia formulára obsahovať skrytý JavaScript, ktorý otvorí stránku v prehliadači alebo potichu požaduje dáta z Internetu.

Poznámka:

V aplikáciách Acrobat a Reader X, 9.3 a 8.2 je zvýšené zabezpečenie štandardne povolené. Spoločnosť Adobe odporúča povoliť zvýšené zabezpečenie, ak ešte nie je povolené, a obísť obmedzenia len pri dôveryhodnom obsahu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online