Príručka používateľa Zrušiť

Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Po otvorení dokumentu PDF sa niekedy zobrazí upozornenie. Upozornenie môže mať veľa foriem (nižšie sú zobrazené tri z nich).

Upozornenia zabezpečenia
Upozornenia zabezpečenia

Čo znamená upozornenie?

Upozornenie sa pýta, či dôverujete odosielateľovi dokumentu PDF alebo lokalite, na ktorej je dokument PDF zobrazený. Upozornenie sa zobrazilo, pretože obsah dokumentu PDF môže poškodiť počítač. Upozornenie sa zobrazí napríklad pri dokumentoch PDF, ktoré môžu prenášať alebo spúšťať programy a makrá. Nemusí to nutne znamenať, že dokument PDF je škodlivý.

Čo sa má správne vykonať?

Niektoré funkcie produktu priraďujú dôveryhodnosť prostredníctvom vlastného panela Predvoľby. Napríklad Správca dôveryhodnosti obsahuje voľby na správu prístupu k adresám URL a Dôveryhodnosť multimédií (staršia funkcia) obsahuje voľby na prehrávanie vložených multimédií. Pri funkciách, na ktoré má vplyv povolenie zvýšeného zabezpečenia, môžete selektívne povoliť obmedzené akcie pomocou metódy opísanej v časti Obídenie obmedzení zvýšeného zabezpečenia.

Poznámka:

Ak chcete otvoriť dialógové okno Predvoľby, zvoľte Úpravy > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat /Adobe Acrobat Reader  > Predvoľby (Mac OS).

Ak odosielateľa poznáte a dôverujete mu

Ak dôverujete dokumentu PDF alebo spoločnosti či osobe, ktorá ho odoslala, kliknite na tlačidlo Voľby, Povoliť alebo Spustiť. (Tlačidlá sa líšia v závislosti od upozornenia.) Dokument PDF teraz môžete zobraziť.

Ak odosielateľa nepoznáte alebo mu nedôverujete

Ak dokumentu PDF nedôverujete alebo neviete, kto ho vytvoril alebo odkiaľ pochádza, neklikajte na tlačidlo Voľby, Povoliť ani Spustiť. Aplikácie Acrobat a Adobe Acrobat Reader budú pokračovať v blokovaní podozrivého obsahu alebo akcií. Ak chcete upozornenie skryť, kliknite na tlačidlo Zatvoriť alebo Zrušiť. Ak kliknete na blokovaný obsah, upozornenie sa zobrazí znova.

Žiadne tlačidlo Voľby, Povoliť ani Spustiť?

Ak upozornenie neobsahuje tlačidlo Voľby, Povoliť ani Spustiť, správca túto funkciu vypol. Nie je možné sa rozhodnúť, či budete dôverovať tomuto obsahu alebo ho povolíte. Upozornenie zatvorte kliknutím na tlačidlo Zatvoriť alebo Zrušiť. Dokument PDF môžete zobraziť, ale nemôžete získať prístup k blokovanému obsahu. Ďalšie informácie získate od správcu.

Poznámka:

Úplný zoznam článkov o zabezpečení nájdete v časti Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a obsahu dokumentov PDF.

Kedy sa zobrazujú upozornenia zabezpečenia?

Upozornenia zabezpečenia sa môžu zobraziť v nasledujúcich situáciách:

Čierna listina JavaScriptov

JavaScript je široko používaný počítačový jazyk. Kód JavaScriptu môže byť zraniteľný voči útokom a JavaScript možno použiť na otvorenie webových lokalít. Spoločnosť Adobe pravidelne aktualizuje čiernu listinu so známym nedostatočným zabezpečením JavaScriptu. Ak sa dokument PDF pokúša získať prístup k JavaScriptu na čiernej listine, zobrazí sa správa na žltej lište správ dokumentu v hornej časti.

Pre správcov:

 • Pokyny týkajúce sa správy vykonávania JavaScriptu nájdete v článku JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie

 • Ďalšie informácie o situáciách, ktoré vyvolávajú výstrahy JavaScriptu a JavaScript na čiernej listine nájdete na lokalite www.adobe.com/go/acroappsecurity.

  

Aktualizácie nastavení zabezpečenia

Spoločnosť Adobe z bezpečnostných dôvodov pravidelne rozosiela certifikáty. Tieto súčasti na prevzatie potvrdzujú, že digitálne podpísané dokumenty PDF z dôveryhodných zdrojov si zachovávajú svoju dôveryhodnosť. Ak prijmete aktualizáciu z neznámeho zdroja, pred jej ďalším spracovaním overte, či pochádza z webovej adresy, ktorej dôverujete. Aktualizácie z nedôveryhodných webových lokalít môžu viesť k nedostatočnému zabezpečeniu počítača.

  

Prístup k objektom stream (XObjects)

Aplikácie Acrobat a Reader zobrazia upozornenie, keď sa dokument PDF pokúsi získať prístup k externému obsahu identifikovanému ako objekt stream. Adresa URL môže napríklad odkazovať na externý obrázok. Tichý prenos údajov môže predstavovať riziko zabezpečenia, keď aplikácie Acrobat a Reader komunikujú s externým zdrojom.

  

Vloženie dát do dokumentov PDF a formulárov

Keď sa nedôveryhodný zdroj pokúsi pridať dáta do formulára PDF, zobrazí sa upozornenie. Hoci táto funkcia vloženia dát môže zjednodušiť pracovné postupy vo vašej organizácii, môže byť tiež použitá na pridanie škodlivých dát do dokumentu PDF.

  

Tichá tlač

Tichá tlač je tlač do súboru alebo na tlačiarni bez vášho potvrdenia. Predstavuje potenciálne riziko pre zabezpečenie, pretože škodlivý súbor sa môže bez upozornenia opakovane vytlačiť na tlačiarni a plytvať tak tlačovými prostriedkami. Okrem toho môže brániť vytlačeniu iných dokumentov, pretože spôsobuje zaneprázdnenie tlačiarne.

Poraďte sa so správcom systému, kedy máte povoliť tichú tlač.

  

Webové odkazy

Okrem viditeľných webových odkazov v dokumente PDF môžu polia formulára obsahovať skrytý JavaScript, ktorý otvorí stránku v prehliadači alebo potichu požaduje dáta z Internetu.

Poznámka:

V aplikáciách Acrobat a Reader X, 9.3 a 8.2 je zvýšené zabezpečenie štandardne povolené. Spoločnosť Adobe odporúča povoliť zvýšené zabezpečenie, ak ešte nie je povolené, a obísť obmedzenia len pri dôveryhodnom obsahu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?