Používanie tlačiarne Adobe PDF

Vytvorenie PDF tlačou do súboru

Komprimujte súbory PDF zadarmo online

Rýchlo preveďte súbory vo formáte Word do formátu PDF online

V mnohých zdrojových aplikáciách môžete použiť na prevedenie súboru do PDF príkaz Tlačiť s tlačiarňou Adobe PDF. Zdrojový dokument sa prevedie do PostScriptu a pošle priamo do aplikácie Distiller na prevod do formátu PDF, bez ručného spúšťania aplikácie Distiller. Na prevod súboru sa použijú súčasné nastavenia predvolieb aplikácie Distiller a nastavenia Adobe PDF. Ak pracujete s neštandardnými veľkosťami strán, vytvorte si vlastnú veľkosť strany.

Poznámka:

(Systém Windows) Tlačiareň Adobe PDF neposkytuje pre dokumenty aplikácií balíka Microsoft Office niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii v aplikácii PDFMaker. Pomocou tlačiarne Adobe PDF napríklad nie je možné vytvárať záložky a hypertextové odkazy. Ak vytvárate dokument PDF z dokumentu aplikácie balíka Microsoft Office a chcete používať tieto funkcie, použite aplikáciu PDFMaker.

Tlačiareň Adobe PDF vytvára netagované súbory PDF. Tagovaná štruktúra je potrebná na preformátovanie obsahu pre vreckové zariadenia a je vhodná na dosiahnutie spoľahlivých výsledkov s aplikáciami na čítanie z obrazovky.

Vytvorenie PDF príkazom Tlačiť (Windows)

 1. Otvorte príslušný súbor v jeho zdrojovej aplikácii a vyberte položku Súbor > Tlačiť.
 2. Z menu tlačiarní vyberte voľbu Adobe PDF.
 3. Kliknite na tlačidlo Vlastnosti (alebo Predvoľby) a upravte nastavenie tlačiarne Adobe PDF. (V dialógovom okne tlače niektorých aplikácií môže byť potrebné kliknutím na položku Nastavenie otvoriť zoznam tlačiarní a potom kliknúť na položku Vlastnosti alebo Predvoľby.)
 4. V tlačovom dialógovom okne kliknite na OK.
  Poznámka:

  Súbor PDF sa uloží do priečinka určeného nastavením Výstupný priečinok Adobe PDF v dialógovom okne Predvoľby, pričom predvolené umiestnenie je Moje dokumenty. Ak vyberiete voľbu Opýtať sa na názov súboru Adobe PDF, pri tlači sa otvorí dialógové okno Uložiť ako.

Vytvorenie dokumentu PDF pomocou príkazu Tlačiť (systém Mac OS X)

V systéme Mac OS v10.6 Snow Leopard s aplikáciou Acrobat 9.1 alebo novšou verziou sa zmenil spôsob vytvárania dokumentov PDF pomocou príkazu Tlačiť. Nasledujúci postup možno použiť v systéme Snow Leopard aj v starších verziách systému Mac OS X.

 1. Otvorte príslušný súbor v jeho zdrojovej aplikácii a vyberte voľby Súbor > Tlačiť.
 2. V ponuke súboru PDF v spodnej časti dialógového okna vyberte položku Uložiť ako súbor Adobe PDF.

 3. Ako Nastavenia Adobe PDF zvoľte niektoré z predvolených nastavení alebo nastavenie prispôsobte pomocou aplikácie Distiller. Zobrazia sa všetky vlastné nastavenia, ktoré ste definovali.

  Pre väčšinu užívateľov vyhovuje predvolené nastavenie prevodu Adobe PDF.

 4. Vo voľbe Po vytvorení PDF zadajte, či chcete otvoriť daný súbor PDF.
 5. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 6. Vyberte názov a umiestnenie pre PDF a kliknite na Uložiť.
  Poznámka:

  Štandardne sa PDF uloží s rovnakým názvom súboru a s príponou .pdf.

Predvoľby tlače do Adobe PDF (Windows)

Ak nezmeníte nastavenia v zdrojovej aplikácii pomocou menu Nastavenie strany, Nastavenie dokumentu alebo Tlačiť, predvoľby tlače sa vzťahujú na všetky aplikácie, ktoré používajú tlačiareň Adobe PDF.

Poznámka:

Názov dialógového okna na nastavenie predvolieb tlače sa líši v závislosti od spôsobu, akým k nemu získate prístup, a toto okno môže mať názov Predvoľby tlače do Adobe PDF, Predvolené nastavenie tlače do Adobe PDF alebo Vlastnosti dokumentu Adobe PDF.

Prístup k predvoľbám tlače:

 • Otvorte okno Tlačiarne v menu Štart. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň Adobe PDF a vyberte položku Predvoľby tlače.

 • V zdrojovej aplikácii, ako je napríklad Adobe InDesign, vyberte voľby Súbor > Tlačiť. Vyberte tlačiareň Adobe PDF a kliknite na tlačidlo Vlastnosti (alebo Predvoľby). (V niektorých aplikáciách je na zmenu nastavení Adobe PDF potrebné kliknúť na tlačidlo Nastavenie v dialógovom okne Tlačiť, aby ste sa dostali k zoznamu tlačiarní, a potom kliknúť na tlačidlo Vlastnosti alebo Predvoľby.)

Voľby špecifické pre PDF sa zobrazujú na karte Nastavenia Adobe PDF. Karty Kvalita papiera a Usporiadanie obsahujú ďalšie známe voľby pre zdroj papiera, tlačové farby, orientáciu strany a počet strán na list.

Poznámka:

Predvoľby tlače sa líšia od vlastností tlačiarne. Predvoľby obsahujú voľby pre proces prevodu špecifické pre tlačiareň Adobe PDF, zatiaľ čo dialógové okno Vlastnosti obsahuje karty s voľbami, ktoré sú dostupné pre akýkoľvek typ tlačiarne.

tlačiareň Adobe PDF predvoľby tlače

Nastavenie prevodu Adobe PDF

Môžete vybrať preddefinovanú sadu volieb v menu Predvolené nastavenie alebo môžete kliknúť na tlačidlo Upraviť a zobraziť alebo zmeniť nastavenie v dialógovom okne Nastavenia Adobe PDF.

Zabezpečenie Adobe PDF

Ak chcete do PDF pridať zabezpečenie, vyberte jednu z nasledujúcich volieb, alebo kliknite na Upraviť a potom môžete zobraziť alebo zmeniť nastavenie zabezpečenia:

 • Znova potvrdiť zabezpečenie pre každú úlohu: Vždy, keď vytvoríte dokument PDF pomocou tlačiarne Adobe PDF, otvorí sa dialógové okno zabezpečenia Adobe PDF. Určite požadované nastavenia v tomto dialógovom okne.
 • Použiť posledné známe nastavenia zabezpečenia: Použijú sa rovnaké nastavenia zabezpečenia naposledy použité pri vytvorení dokumentu PDF na vašom počítači pomocou tlačiarne Adobe PDF.

Výstupný priečinok Adobe PDF

Vyberte výstupný priečinok pre prevedený dokument PDF alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a pridajte alebo zmeňte výstupný priečinok. Ak chcete pri prevode určiť umiestnenie a názov súboru, vyberte voľbu Opýtať sa na názov súboru Adobe PDF.

Menu Veľkosť strany Adobe PDF

Vyberte vlastnú veľkosť strany, ktorú ste nadefinovali.

Nahradiť existujúci súbor PDF

Zvoľte, či chcete existujúci súbor PDF nahradiť Vždy, Vždy sa spýtať, alebo Nikdy nenahradiť.

Zobraziť výsledné Adobe PDF

Automaticky sa spustí Acrobat a okamžite sa v ňom zobrazí prevedený dokument.

Pridať informácie o dokumente

Do dokumentu sa vložia také Informácie, ako je názov súboru a dátum a čas jeho G vytvorenia.

Spoliehať iba na systémové písma, nepoužívať písma dokumentu

Zrušte začiarknutie tejto voľby, aby sa pri vytváraní PDF zaviedli písma. Všetky vaše písma budú dostupné v PDF, ale jeho vytváranie bude trvať dlhšie. Ak pracujete s dokumentmi v ázijských jazykoch, nechajte túto voľbu vybratú.

Odstrániť denníky pre úspešné úlohy

Automaticky sa odstránia súbory záznamov, ak v úlohe nedôjde ku chybe.

Nastavenia vlastností tlačiarne Adobe PDF (Windows)

Ak ste nenakonfigurovali zdieľanie tlačiarne alebo nenastavili zabezpečenie, v systéme Windows môžete zvyčajne ponechať vlastnosti tlačiarne Adobe PDF nezmenené.

Poznámka:

Vlastnosti tlače sa líšia od predvolieb tlačiarne. Dialógové okno Vlastnosti obsahuje karty s voľbami, ktoré platia pre akýkoľvek typ tlačiarne, zatiaľ čo Predvoľby obsahujú voľby prevodu špecifické pre tlačiareň Adobe PDF.

Nastavenie vlastností tlačiarne Adobe PDF

 1. Otvorte voľbu Zariadenia a tlačiarne v menu Štart a pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň Adobe PDF.
 2. Vyberte Vlastnosti.
 3. Podľa potreby kliknite na karty a vyberte voľby.

Zmena priradenia portu, ktorý používa tlačiareň Adobe PDF

 1. Ukončite aplikáciu Distiller, ak je spustená, a počkajte, kým skončia všetky úlohy v rade tlačiarne Adobe PDF.
 2. Otvorte voľbu Zariadenia a tlačiarne v menu Štart.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň Adobe PDF a vyberte položku Vlastnosti tlačiarne.
 4. Kliknite na kartu Porty a potom kliknite na položku Pridať port.
 5. V zozname dostupných typov portov vyberte možnosť Port Adobe PDF (systém Windows XP) alebo Monitor portu Adobe PDF (systém Windows Vista/Windows 7) a potom kliknite na položku Nový port.
 6. Vyberte lokálny priečinok pre výstupné súbory PDF a kliknite na tlačidlo OK. Potom kliknutím na Zatvoriť zatvorte dialógové okno Porty tlačiarne.
 7. V dialógovom okne Vlastnosti Adobe PDF kliknite na položku Použiť, potom kliknite na tlačidlo OK.
  Poznámka:

  Najlepšie výsledky dostanete, keď zvolíte priečinok na rovnakom počítači, kde je nainštalovaný Distiller. Napriek tomu, že sú podporované aj vzdialené alebo sieťové priečinky, je k nim len obmedzený prístup a majú problémy so zabezpečením.

Odstránenie priečinka a zmena priradenia tlačiarne Adobe PDF na predvolený port

 1. Ukončite aplikáciu Distiller, ak je spustená, a počkajte niekoľko minút, aby sa dokončili všetky úlohy v rade tlačiarne Adobe PDF.
 2. Otvorte voľbu Zariadenia a tlačiarne v menu Štart.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň Adobe PDF a vyberte položku Vlastnosti tlačiarne.
 4. Kliknite na kartu Porty.
 5. Vyberte predvolený port Dokumenty a kliknite na Použiť.
 6. Vyberte port, ktorý chcete odstrániť, kliknite na tlačidlo Odstrániť port a potom kliknutím na tlačidlo OK odstránenie potvrďte.
 7. Vyberte znova port Dokumenty a kliknite na Zatvoriť.

Vytvorenie a použitie vlastnej veľkosti strany

Je dôležité rozlišovať veľkosť strany (určenú pre dokument v dialógovom okne Nastavenie dokumentu zdrojovej aplikácie) a formát papiera (list papiera, časť filmu alebo oblasť tlačovej platne, kam sa bude tlačiť). Veľkosť papiera môže byť U.S. Letter (8,5 x 11 palcov alebo 21,59 x 27,94 cm), ale na prispôsobenie značiek tlačiarne alebo oblasti spadávky môže byť potrebné tlačiť na väčší kus papiera alebo fólie. Aby ste zaistili, že sa váš dokument vytlačí podľa očakávania, nastavte veľkosť strany ako v zdrojovej aplikácii, tak aj v tlačiarni.

Zoznam veľkostí papiera dostupných v aplikácii Acrobat pochádza zo súboru PPD (pre PostScriptové tlačiarne) alebo z ovládača tlačiarne (pre iné ako Postscriptové tlačiarne). Ak tlačiareň a súbor PPD, ktoré ste vybrali pre PostScriptovú tlač, podporujú vlastné formáty papiera, bude v menu Formát papiera aj voľba Vlastné. Pre tlačiarne, ktoré sú schopné vytvárať veľmi veľké oblasti tlače, aplikácia Acrobat podporuje strany až s veľkosťou 15 000 000 palcov (38 100 000 cm) .

Vytvorenie vlastnej veľkosti strany (Windows)

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Otvorte okno Zariadenia a tlačiarne alebo Tlačiarne a faxy z menu Štart. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň Adobe PDF a vyberte položku Predvoľby tlače.

  • V zdrojovej aplikácii, ako je napríklad Adobe InDesign, vyberte voľby Súbor > Tlačiť. Vyberte tlačiareň Adobe PDF a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. (V niektorých aplikáciách môže byť potrebné kliknutím na položku Nastavenie v dialógovom okne tlače otvoriť zoznam tlačiarní a potom kliknúť na položku Vlastnosti alebo Predvoľby, aby ste mohli prispôsobiť nastavenia pre formát Adobe PDF.)

 2. Na karte Nastavenia Adobe PDF kliknite na tlačidlo Pridať vedľa menu Veľkosť strany Adobe PDF.
 3. Určite názov, šírku, výšku a jednotky merania. Kliknutím na položku Pridať/zmeniť pridajte názov vlastnej veľkosti strany do menu Veľkosť strany Adobe PDF.

Vytvorenie vlastnej veľkosti strany (Mac OS)

 1. V zdrojovej aplikácii, ako je napríklad Adobe InDesign, vyberte voľby Súbor > Nastavenie strany.
 2. Z rozbaľovacieho menu Formát papiera vyberte položku Správa vlastných formátov.
 3. Kliknite na tlačidlo +.
 4. Určite názov, šírku, výšku a okraje. Jednotky merania sú závislé od jazyka systému.

Použitie vlastného formátu strany

 1. Vyberte Súbor > Tlačiť.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie strany.
 3. Vyberte novú vlastnú veľkosť strany z menu Formát papiera.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu