Om skrifttyper

En skrifttype er et sæt tegn, dvs. bogstaver, tal og symboler, der har fælles stregtykkelse, bredde og format, f.eks. 10-punkts Adobe Garamond Bold.

Skrifttyper (kaldes ofte også skrifttypefamilier eller skriftfamilier) er samlinger af skrifttyper, der har det samme generelle udseende og er designet til at blive brugt sammen, som f.eks. Adobe Garamond.

Et format er en variant af en skrift i en skriftfamilie. Typisk er Latin eller Almindelig (navnene varierer fra familie til familie) i en skriftfamilie grundskrifttyperne, som kan indeholde skriftformater som normal, fed, halvfed, kursiv og fed kursiv.

For skrifttyper på CJK-sprog er navnet på skriftformatet ofte bestemt af variationen i tykkelse. Eksempelvis omfatter den japanske skrifttype Kozuka-Mincho Std seks tykkelser: Extra Light, Light, Regular, Medium, Bold og Heavy. Det viste skriftformatnavn afhænger af skrifttypens producent. Hvert skriftformat er en selvstændig fil. Hvis skrifttypeformatfilen ikke er installeret, kan skrifttypeformatet ikke vælges i Skrifttype.

Foruden de skrifttyper, der er installeret på dit system, kan du også oprette følgende mapper og bruge de skrifttyper, der er installeret i disse mapper:

Windows

Programmer/Fælles filer/Adobe/Fonts

macOS

Bibliotek/Application Support/Adobe/Fonts

Hvis du installerer en Type 1-, TrueType-, OpenType- eller CID-skrifttype i din lokale skrifttypemappe, vises skrifttypen kun i programmer til Adobe.

Skrifttyper

Du kan få vist eksempler på en skrifttype i menuerne for skrifttypefamilie og typografi på tegnpaletten og andre områder i programmet, hvor du kan vælge disse skrifttyper. Følgende ikoner bruges til at angive forskellige former for skrifttyper:

 • OpenType

 • Type 1

 • TrueType

 • Multiple Master

 • Sammensat
 • SVG 
 • Adobe-skrifttyper 

Hvis du vil se listen over skrifttyper, der er i tilgængelige for Illustrator, kan du gøre ét af følgende:

 • Gennemse panelet Tegn (Ctrl + T) > rullemenuen Skrifttyper
 • Gennemse kontrolpanelet > rullemenuen skrifttyper

OpenType-skrifttyper

OpenType-skrifttyper bruger en enkelt skrifttypefil til både Windows®- og Macintosh®-computere, så du kan flytte filer fra én platform til en anden uden at tænke på skrifttypeerstatning og andre problemer, der får tekst til at løbe om. De kan indeholde en række funktioner, f.eks. dekorative bogstaver og diskrete ligaturer, som ikke er tilgængelige i de nuværende PostScript- og TrueType-skrifttyper.

Bemærk:

OpenType-skrifttyper viser ikonet .

Når du arbejder med en OpenType-skrifttype, kan du automatisk erstatte alternative glyffer, f.eks. ligaturer, kapitæler, brøker og proportionale minuskeltal, i teksten.

Skrifttyperne Normal (til venstre) og OpenType (til højre)
Skrifttyperne Normal (til venstre) og OpenType (til højre)

A. Ordenstal B. Diskrete ligaturer C. Dekorative bogstaver 

OpenType-skrifttyper kan indeholde et udvidet tegnsæt og layoutfunktioner, der giver større sproglig understøttelse og avanceret typografisk kontrol. OpenType-skrifttyper fra Adobe, som har indbygget understøttelse af centraleuropæiske sprog, indeholder ordet "Pro" som en del af skrifttypenavnet i skrifttypemenuer til programmer. OpenType-skrifttyper, som ikke indeholder centraleuropæisk sprogunderstøttelse, bærer betegnelsen "Standard" og har suffikset "Std". Alle OpenType-skrifttyper kan også installeres og bruges sammen med PostScript Type 1- og TrueType-skrifttyper.

Yderligere oplysninger om OpenType-skrifttyper finder du på www.adobe.com/go/opentype_dk.

OpenType SVG-skrifttyper

Illustrator understøtter OpenType SVG-skrifttyper, såsom farvede skrifttyper og emojiskrifttyper. OpenType SVG-skrifttyper har adskillige farver og gradueringer i en enkelt glyf. 

SVG font_example
OpenType SVG-skrifttyper: Flere farver og gradueringer

Når du bruger Emoji-skrifttyper, kan du inkludere en række farverige og grafiske tegn, f.eks. smileys, flag, gadeskilte, dyr, mennesker, mad og seværdigheder i dine dokumenter. Med OpenType SVG Emoji-skrifttyper, f.eks. EmojiOne-skrifttypen, kan du kombinere visse glyffer fra en eller flere andre glyffer. Du kan f.eks. lave landeflag eller ændre hudfarven på visse glyffer, der afbilder mennesker, samt kropsdele såsom hænder og næser.

EmojiOne-glyphs-panel
Panelet Glyffer med EmojiOne SVG-skrifttypetegn

Følg disse trin for at bruge OpenType SVG-skrifttyper:

 1. Opret et tekstobjekt med tekstværktøjet.

 2. Angiv skrifttypen til en OpenType SVG-skrifttype. Disse skrifttyper er markeret med  i listen over skrifttyper.

 3. Vælg bestemte glyffer ved hjælp af panelet Glyffer. Du kan se panelet Glyffer ved at vælge Tekst > Glyffer. Du kan også åbne panelet Glyffer ved at vælge Vindue > Tekst > Glyffer.

Lav sammensatte glyffer

Som eksempel kan vi betragte EmojiOne som værende en OpenType SVG Emoji-skrifttype. Du kan kombinere flere forskellige EmojiOne OpenType SVG-skrifttypetegn for at lave nye glyffer.

Du kan f.eks. lave landeflag eller ændre hudfarven standardtegn, der afbilder på enkeltpersoner eller kropsdele, typisk med farverne  eller .

Bemærk:

Glyffer i en emojiskrifttype, f.eks. EmojiOne, er anderledes end bogstaverne på tastaturet. Disse glyffer anses som specifikke tegn og er kun tilgængelige via panelet Glyffer og ikke på tastaturet.

Lav landeflag

"Bogstaverne" (A, B, C, D osv.) i EmojiOne svarer ikke til de tilsvarende taster på tastaturet. Når du kombinerer disse tegn i panelet Glyffer for at at lave et lands ISO-kode, danner disse to tegn et lands flag. US bliver f.eks. til det amerikanske flag, GB bliver til det britiske flag, AR bliver til det argentinske flag, og IN bliver til det indiske flag.

Flag composite
Kombiner glyffer for at lave landeflag

Lav tegnvariationer

Kombiner enkeltperson-standardtegn, normaltfarvet , , eller ; eller dele af kroppen med en af de tilgængelige hudfarver. Det originale standardtegn genfarves for at matche den valgte hudfarve. Disse kombinationer fungerer på nuværende tidspunkt typisk ikke med glyffer med mere end en person.

skin-colored characters
Hudfarvede tegn
Face color composite
Kombiner enkeltperson-tegn med hudfarver

Noter:

 • Enkeltperson-tegnene eller kropsdels-emojier kan kun matches én gang med ethvert hudfarvet tegn.
 • Sammensatte glyffer er en skrifttypefunktion. Du kan ikke kombinere tegn og skabe kombinerede glyffer med alle slags OpenType SVG-skrifttyper.
 • Du kan opløse nogle EmojiOne-sammensætninger til de tegn, de er sammensat af.

Variable OpenType-skrifttyper

Illustrator understøtter nu Variabel skrifttype, et nyt Opentype-skrifttypeformat, som understøtter brugerdefinerede attributter såsom tykkelse, bredde, hældning, optisk størrelse osv. Denne version af Illustrator leveres med flere variable skrifttyper, hvor du kan justere tykkelse, bredde og hældning ved hjælp af praktiske skydeknapper, der er tilgængelige, når duklikker på  ikontrolpanelet, panelet Tegn, panelet Tegntyper og panelet Afsnitstyper.

Søg efter variable i listen over skrifttyper for at finde variable skrifttyper. Du kan også søge efterdette  ikon ud for skrifttypens navn.

Variable-fonts_updated
A. Ved at bruge panelet Tegn får du adgang til den variable skrifttype B. Tilføj en variabel skrifttype til en tegntype 

Vælg Type > Seneste skrifttyper for at se de brugerdefinerede skrifttyper, som du har oprettet og senest anvendt i dokumentet.

Live font-eksempel

Du kan vælge en tekst i dit dokument eller vælge en eksempeltekst for at forhåndsvise skrifttyper i realtid. Der er flere muligheder for eksempeltekst, som du kan vælge til eksemplet.

Du kan få forhåndsvist en valgt tekst eller en prøvetekst ved at placere markøren over et skrifttypenavn i skrifttypeoversigten i kontrolpanelet, panelet Tegn eller panelet Egenskaber.

Live-visning af skrifttypers egenskaber

Hvis du vil se skrifttypers egenskaber i realtid, f.eks. størrelse, format, skydning og spatiering, skal du placere markøren på skrifttypeegenskaberne, som findes i kontrolpanelet og panelet Tegn.

Bemærk: Live-visning af knibning er ikke mulig.

Du kan slå indstillingerne til eksempelvisning fra på følgende måde:

 • Vælg Rediger > Indstillinger.
 • Under indstillingerne for Tekst skal du fravælge indstillingen Aktivér forhåndsvisninger af skrifttype i menuen.

Prøveteksten og indstillingerne vises ikke i panelet Skrifttyper.

Skift skriftstørrelsen

Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på den valgte tekst eller eksempelteksten i realtid, skal du klikke på ikonerne Lille prøvestørrelse, Mellemstor prøvestørrelse og Stor prøvestørrelse.

live-font-preview-size_3

Organiser, søg efter, og filtrer skrifttyper

For hurtigt at finde skrifttyper, som du bruger ofte, kan du udføre følgende handlinger på fanen Skrifttyper i panelet Tegn eller panelet Egenskaber:

 • Vælg dine foretrukne skrifttypeklasser på rullemenuen Klassificeringsfilter, hvis du vil indsnævre listen over skrifttyper. Som standard vises alle skrifttypeklasser.
  Bemærk! Det er kun latinske skrifttyper, der kan filtreres ved hjælp af dette filter.
 • Angiv de oftest anvendte skrifttyper som favoritter. Det gør du ved at klikke på ikonet Favorit , der vises ud for ​​skrifttypens navn, når du placerer markøren på det. Hvis du vil filtrere alle favoritskrifttyperne på listen over skrifttyper, skal du klikke på filteret Vis kun favoritter.
 • Vælg skrifttyper, der for nylig er installeret på dit lokale system. De senest anvendte skrifttyper vises øverst på listen over skrifttyper. 
  Bemærk! De senest anvendte og stjernemarkerede skrifttyper bevares på tværs af Illustrator-sessioner.
 • Hvis du vil søge efter skrifttyper baseret på visuel lighed, skal du klikke på ikonet Vis lignende (), der vises, når du peger på en skrifttype. Skrifttyper, der ligner den valgte skrifttype mest, vises øverst i søgeresultaterne.
 • Hvis du vil filtrere alle de skrifttyper, du har tilføjet i de seneste 30 dage, skal du klikke på ikonet Anvend filteret Tilføjet for nylig.
organize-search-filterfonts
A. Anvend klassificeringsfilter B. Filter for foretrukne C. Vis filter for Tilføjet for nylig D. Vis filter for aktiverede skrifttyper E. Indstillinger for eksempeltekst F. Indstillinger for størrelse på eksempeltekst 

Aktivér flere skrifttyper

Nu kan du gennemse tusindvis af skrifttyper fra hundredvis af skrifttypeproducenter i Illustrator, og du kan aktivere dem øjeblikkeligt og bruge dem i din illustration. Aktiverede skrifttyper bliver tilgængelige til brug i alle programmer til Creative Cloud.

 1. I panelet Tegn skal du klikke på fanen Find flere.

 2. Gennemse listen over skrifttyper, og vælg den ønskede skrifttype.

  Bemærk: Hvis du vil se et eksempel i realtid på en skrifttype på den markerede tekst, skal du placere markøren på skrifttypens navn.

 3. Klik på ikonet Aktivér, der vises ved siden af ​​skrifttypen. Ikonet Aktivér viser et afkrydsningsfelt, når skrifttypen er aktiveret og tilgængelig til brug.

Activate-more-fonts
A. Filter for aktiverede skrifttyper B. Aktivér ikonet for skrifttyper C. Deaktivér ikon for skrifttyper D. Aktivering af ikon i gang 

Du kan få flere oplysninger om Adobe Fonts ved at besøge fonts.adobe.com.

Bemærk:

Hvis du vil se en liste over alle skrifttyper, der er tilføjet for nylig på fonts.adobe.com, skal du klikke på filteret Tilføjet for nylig.

Eksempler på japanske skrifttyper

I fanen Find mere kan du også gennemse og få vist eksempler på alle japanske skrifttyper, der er tilgængelige på fonts.adobe.com. Gør følgende for at vælge indstillingen, så du kan få vist eksempler på japanske skrifttyper:

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst.
 2. Vælg Aktivér japanske skrifttypeeksempler i "Find mere".

Ændringerne træder først i kraft, når du har genstartet Illustrator.

Vælg en skrifttypeserie og en typografi

 1. Markér de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skrifttypen på ny tekst, som du opretter.

 2. Vælg en skrifttypeserie og typografi i kontrolpanelet, menuen Tekst eller panelet Tegn:
  • Angiv indstillinger for skrifttype og typografi i kontrolpanelet.

  • Vælg et navn i undermenuen Skrifttype eller Seneste skrifttyper i menuen Tekst. Det er praktisk at bruge menuen Skrifttype, fordi den viser et eksempel på de tilgængelige skrifttyper.

  • Angiv indstillinger for skrifttypeserie og typografi i panelet Tegn. Ud over at vælge et navn i pop op-menuerne, kan du klikke på det aktuelle navn og skrive de første par tegn i det ønskede navn.

   Tip: Du kan ændre antallet af skrifttyper i undermenuen Seneste skrifttyper ved at vælge Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Tekst (macOS) og angive antallet af seneste skrifttyper.

Angivelse af en skriftsnitstørrelse

Som standard måles skriftsnitstørrelse i punkter (et punkt er lig med 1/72 af en tomme). Du kan angive skriftsnitstørrelser fra 0,1 til 1296 punkter i intervaller på 0,001 punkt.

Bemærk:

I Fireworks måles skriftstørrelsen som standard i pixel.

 1. Markér de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skriftsnitstørrelsen på ny tekst, du opretter.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en værdi til indstillingen Skriftstørrelse i tegnpanelet eller på kontrollinjen.

  • Vælg en størrelse i menuen Tekst > Størrelse. Hvis du vælger Andre, kan du angive en ny størrelse i tegnpanelet.

   Tip: Du kan ændre måleenheden for tekst i dialogboksen Indstillinger. Denne indstilling er ikke tilgængelig i Fireworks.

Søgning efter og erstatning af skrifttyper

 1. Vælg Tekst > Find skrift.

  Bemærk:

  Flyt dialogboksen Find skrifttype (Windows) eller Find skrift (Mac OS), så du kan se hele teksten i dokumentet.

 2. Vælg navnet på en skrifttype, du vil finde, i den øverste del af dialogboksen. Den første forekomst af skrifttypen fremhæves i dokumentvinduet.
 3. Vælg en erstatningsskrifttype i den nederste del af dialogboksen. Du kan tilpasse listen over erstatningsskrifttyper på følgende måde:
  • Vælg en indstilling i pop op-menuen Erstat med skrifttype fra: Dokumenter for kun at få vist de skrifttyper, der bruges i dokumentet, eller System for at få vist alle skrifttyper på computeren.

  • Vælg den slags skrifttyper, du vil medtage på listen, og fravælg de skrifttyper, du ikke vil medtage.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Erstat for kun at ændre én forekomst af den valgte skrifttype.

  • Klik på Erstat alle for at ændre alle forekomster af den valgte skrifttype.

   Når der ikke er flere forekomster af en skrifttype i dokumentet, fjernes dens navn fra listen Skrifttyper i dokument.

 5. Gentag trin 2 til 4 for at finde og erstatte en anden skrifttype.
 6. Klik på Slut for at lukke dialogboksen.

  Bemærk:

  Når du erstatter en skrifttype med kommandoen Find skrifttype, forbliver alle andre tekstattributter uændrede.

Arbejde med manglende skrifttyper

Hvis et dokument bruger skrifttyper, der ikke er installeret på systemet, vises en advarsel, når du åbner det. Illustrator angiver, hvilke skrifttyper der mangler, og erstatter manglende skrifttyper med tilsvarende tilgængelige skrifttyper.

 • Hvis du vil erstatte manglende skrifttyper med en anden skrifttype, skal du markere den tekst, der bruger den manglende skrifttype, og anvende en anden tilgængelig skrifttype.
 • Du kan gøre manglende skrifttyper tilgængelige i Illustrator ved enten at installere de manglende skrifttyper på dit system eller aktivere dem fra tjenesten Adobe Fonts. Du kan finde flere oplysninger i Tilføj skrifttyper.
 • Hvis du vil fremhæve erstattede skrifttyper i pink, skal du vælge Filer >Tekst og vælge Marker erstatningsskrift (og eventuelt Markerede erstatningsglyffer) og derefter klikke på OK.

Ændre standardskrifttypen

Standardskrifttypen i Adobe Illustrator er Myriad Pro. Standardskrifttypen vælges i menuen Skrifttyper, paletten Tegn og som Normal tegntype i panelet Tegntyper. Standardskrifttypen er valgt, også selvom du åbner et dokument, som ikke indeholder denne skrifttype, eller hvis du senest har anvendt en anden skrifttype, før du afsluttede Illustrator. Du kan ændre standardskrifttypen i Illustrator ved at redigere standardskabelonfilerne.

 1. Vælg Filer > Åbn.

 2. Naviger til følgende placering:

  (Windows)OSDisk\Users\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [versionsnummer]Settings\en_US\x64\New Document Profiles

  (macOS)Macintosh HD > User > [brugernavn] > Library > Application Support > Adobe > Adobe Illustrator [versionsnummmer] > [sprogmappe] > New Document Profiles

  Noter:

  • Erstat [brugernavn] med navnet på din konto.
  • Erstat [versionsnummer] med følgende værdier, afhængigt af hvilken version af Illustrator du har installeret på systemet. Du finder flere oplysninger under Erstatte Illustrator-versionsnummeret.
  • Du kan ikke redigere dokumentprofilfilen direkte på ovennævnte placering. Kopiér filen til en anden placering, og rediger derefter filen.
 3. Vælg den ønskede standardskabelon med dokumentprofil, og klik på Åbn.

 4. Vælg Vindue > Tekst > Tegntyper.

 5. Dobbeltklik på Normal tegntype i panelet Tegntyper.

  character-styles-panel_1
 6. Vælg Grundlæggende tegnformater i venstre side af dialogboksen Indstillinger for tegntype.

 7. Vælg den ønskede skrifttype i menuen Skrifttyper. Du kan også ændre andre indstillinger f.eks. Skrifttype og Størrelse.

  character-styles-options_2
 8. Klik på OK.

 9. Vælg Filer > Gem som for at overskrive den oprindelige dokumentprofilskabelon og lukke filen.

 10. Vælg Filer > Ny, og vælg den ønskede standardskabelon med dokumentprofil.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online