Bemærk:

Oplysningerne i denne artikel er relevante for Illustrator CC 2015.x og tidligere versioner. Fra og med version CC 2017 byder Illustrator på en mere forudsigelig og præcis funktionalitet til justering af grafik med pixelgitteret. Du kan finde flere oplysninger under Tegning af pixel-perfekte illustrationer.

Pixeljustering er en egenskab på objektniveau, som gør det muligt at justere et objekts lodrette og vandrette kurver til pixelgitteret. Denne egenskab bevares sammen med objektet, når det ændres. En lodret eller vandret kurve i objektet bliver justeret til pixelgitteret, så længe egenskaben er angivet for det.

Pixeljusterede kurver i Illustrator
En illustration, der viser pixeljusterede objekter og objekter, der ikke er pixeljusterede

A. Objekt er ikke pixeljusteret B. Objekt er pixeljusteret 

Du kan se en video om tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb på www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_dk.

Justering af nye objekter til pixelgitter

Indstillingen Juster nye objekter til pixelgitter er tilgængelig i afsnittet Avanceret i dialogboksen Nyt dokument.

Denne indstilling er også tilgængelig i genvejsmenuen til panelet Transformer.

Indstillingen Juster nye objekter til pixelgitter i menuen til panelet Transformer.
Indstillingen Juster nye objekter til pixelgitter i menuen til panelet Transformer.

Hvis du aktiverer denne indstilling, får nye objekter, som du tegner, pixeljusteringsegenskaben som standard. Denne indstilling er som standard aktiveret for nye dokumenter, der oprettes med webdokumentprofilen.

Pixeljusterede strøgs klare udseende bevares kun i rasteroutputtet ved en opløsning på 72 ppi. For andre opløsninger er der stor risiko for, at sådanne strøg producerer kantudjævnede resultater.

Objekter, der er pixeljusterede, men ikke har lige lodrette eller vandrette segmenter, ændres ikke for at blive justeret til pixelgitteret. Da et roteret rektangel f.eks. ikke har lige lodrette eller vandrette segmenter, skubbes det ikke for at producere klare kurver, når pixeljusteringsegenskaben er angivet for det.

Bemærk:

Egenskaben på dokumentniveau og pixeljusteret status for hvert objekt gemmes i .ai-filen.

Se Justering af symboler til pixelgitter for yderligere oplysninger om justering af symboler til pixelgitter.

Justering af eksisterende objekter til pixelgitter

Et objekt med indstillingen Juster til pixelgitter valgt skubbes, så det justeres til pixelgitteret, når det ændres. Hvis du f.eks. flytter eller transformerer et pixeljusteret objekt, justeres objektet igen til pixelgitteret i henhold til de nye koordinater.

Hvis du vil justere et eksisterende objekt til pixelgitteret, skal du markere objektet og markere afkrydsningsfeltet Juster til pixelgitter nederst i panelet Transformer.

Indstillingen Juster til pixelgitter i panelet Transformer
Indstillingen Juster til pixelgitter i panelet Transformer

Når du vælger denne indstilling, skubbes de lodrette og vandrette segmenter i objektets kurver. Disse segmenters udseende viser derfor altid klare strøg, for alle stregtykkelser og alle placeringer. Objekter med denne indstilling valgt har altid stregtykkelser i heltalsværdier.

Hvis ikke-justerede objekter indsættes i dokumenter, hvor indstillingen Juster nye objekter til pixelgitter er aktiveret, pixeljusteres disse objekter ikke automatisk. Hvis du vil pixeljustere disse objekter, skal du markere objektet og derefter vælge indstillingen Juster til pixelgitter i panelet Transformer. Du kan ikke pixeljustere objekter som rastere, rastereffekter og tekstobjekter, fordi disse objekter ikke har rigtige kurver.

Markering af objekter, der ikke er justeret til pixelgitter

Klik på Marker > Objekt > Ikke justeret til pixelgitter for at markere objekterne.

Justering af symboler til pixelgitter

Hvis du vil oprette et pixeljusteret symbol, skal du vælge indstillingen Juster til pixelgitter i dialogboksen Symbolindstillinger. Symboler, der er justeret til pixelgitteret, bevares justeret til gitteret på alle tegnebrættets placeringer, i deres faktiske størrelse.

Bemærk:

Et skaleret symbol producerer muligvis ikke klare kurver, selvom det er pixeljusteret efter egenskab.

Se Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb for yderligere oplysninger om justering til pixelgitter.

Bemærk:

Hvis knappen Nulstil i kontrolpanelet er aktiv, betyder det, at symbolet er blevet transformeret og ikke har sin faktiske størrelse.

Visning af pixelgitteret

Hvis du vil have vist pixelgitteret, skal du zoome til 600 % eller højere i tilstanden Vis pixel.

Klik på Indstillinger > Hjælpelinjer og net for at angive indstillinger for visning af pixelgitteret. Vælg indstillingen Vis pixelgitter (over 600% zoom), hvis den ikke allerede er valgt.

Lagring af markerede udsnit

Klik på Filer > Gem markerede udsnit for kun at gemme markerede udsnit fra illustrationen.

Indstillinger for kantudjævning

Kantudjævning af tekst

Panelet Tegn i Illustrator indeholder følgende indstillinger for kantudjævning af tekst:

  • Ingen

  • Skarp

  • Klar

  • Stærk

Kantudjævning af tekst
Indstillinger for kantudjævning af tekst i panelet Tegn

Du kan angive kantudjævningsindstillinger for hver tekstramme. Disse attributter for kantudjævning af tekst gemmes sammen med dokumentet. Disse indstillinger understøttes også til PDF-, AIT- og EPS-formater. Indstillinger for kantudjævning af tekst kan eksporteres til eller importeres fra PSD.

Når du eksporterer til BMP-, PNG-, Targa-, JPEG- eller TIFF-formater, er følgende indstillinger tilgængelige på rullelisten til kantudjævning: Ingen, Illustrationsoptimeret og Tekstoptimeret.

  • Indstillingen Illustrationsoptimeret opretter raster for disse formater på samme måde som i tidligere versioner. Men indstillinger for kantudjævning af tekst honoreres ikke, mens illustrationen rasteriseres i dette tilfælde.

  • Indstillingen Tekstoptimeret honorerer de nyintroducerede indstillinger for kantudjævning af tekstrammer i den raster, der fremstilles.

Disse indstillinger er også tilgængelige i dialogboksen Gem til Web.