Hvis du vil se standardperspektivgitteret med to punkter i et dokument, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Vis > Perspektivgitter > Vis gitter.

 • Tryk på Ctrl+Skift+I (Windows) eller Kommando+Skift+I (Mac OS), for at få vist perspektivgitteret. Du kan bruge samme tastaturgenvej til at skjule det synlige gitter.

 • Klik på værktøjet Perspektivgitter i panelet Værktøjer.

Perspektivgitter
Perspektivgitter

A. Widget for planskift B. Venstre flugtpunkt C. Lodret gitterudstrækning D. Perspektivgitterets lineal E. Højre flugtpunkt F. Horisontlinje G. Horisonthøjde H. Terrænhøjde I. Horisontniveau J. Udstrækning af gitter K. Størrelse af gittercelle L. Terrænhøjde M. Udstrækning af gitter N. Styring af højre gitterplan O. Styring af vandret gitterplan P. Styring af venstre gitterplan Q. Startpunkt 

Værktøjsgruppen Perspektivgitter består af værktøjet Perspektivgitter og værktøjet Perspektivvalg .

Du kan vælge værktøjet Perspektivgitter i panelet Værktøjer eller ved at trykke på Skift+P. Når værktøjet Perspektivgitter er valgt, vises følgende:

 • Venstre og højre gitterkontrolelementer til justering af planer

 • Horisonthøjde

 • Venstre og højre lodret planposition

 • Synlighed og udstrækning af en gittercelle

 • Størrelse af gittercelle

 • Startpunkt

 • Widgets for venstre og højre grundniveau bruges til flytning af gitteret

Når du vælger Perspektivgitter, vises desuden en planskiftende widget. Du kan bruge denne widget til at vælge det aktive gitterplan. I Perspektivgitter er det aktive plan det plan, hvor du tegner et objekt for at projicere beskuerens visning af denne del af scenen.

Widget for planskift
Widget for planskift

A. Venstre gitterplan B. Intet aktivt gitterplan C. Højre gitterplan D. Vandret gitterplan 

Se videoen Definer perspektivgitre.

Du kan angive indstillinger for at placere denne widget på et af de fire hjørner af skærmbilledet og vælge at få den vist, når perspektivgitteret er synligt. Dobbeltklik på ikonet Perspektivgitter i panelet Værktøjer for at angive disse indstillinger. I dialogboksen Indstillinger for perspektivgitter kan du vælge følgende:

Vis widget for aktivt plan

Denne indstilling er valgt som standard. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, vises denne widget ikke sammen med perspektivgitteret.

Placering af widget

Du kan vælge at få vist denne widget øverst til venstre, øverst til højre, nederst til venstre eller nederst til højre i dokumentvinduet.

Når du vælger værktøjet Perspektivvalg, vises kontrolelementerne til det venstre, højre og vandrette gitter. Du kan skifte til værktøjet Perspektivvalg i panelet Værktøjer eller ved at trykke på Skift+V. Med værktøjet Perspektivvalg kan du:

 • Sætte objekter, tekst og symboler i perspektiv

 • Skifte aktive planer med tastaturgenveje

 • Flytte, skalere og duplikere objekter i perspektivrum

 • Flytte og duplikere objekter vinkelret i forhold til deres aktuelle placering i perspektivplanet

Med værktøjet Perspektivvalg er de aktive planer i perspektivgitteret angivet med følgende markører.

Aktivt plan

Markører

Venstre gitterplan

Højre gitterplan

Vandret gitterplan

Værktøjet Perspektivvalg fastgør objekterne til det aktive plans gitter, mens objekter flyttes, skaleres, duplikeres og bringes i perspektiv. Objekter fastgøres til gitterlinjerne inden for en fjerdedels afstand i forhold til cellestørrelsen.

Du kan aktivere eller deaktivere fastgørelse ved at vælge Vis > Perspektivgitter > Fastgør til gitter.

Denne indstilling er aktiveret som standard.