Live-hjørner

Du kan vælge ét eller flere ankerpunkter i en enkel kurve eller flere ankerpunkter på tværs af flere kurver i din illustration. Når du har valgt et ankerpunkt, vises en Live-hjørner-widget ud for hvert hjørnepunkt. Når du trækker i en widget, ændres hjørnepunktets form til én ud af tre mulige hjørnetyper. De tre mulige hjørnetyper er Afrundet, Omvendt afrundet og Skrå kant.

Bemærk:

Du kan finde flere oplysninger i artiklen om Live-former.  

Widgetten Live-hjørner

Widgeten Live-hjørner aktiveres, når du vælger værktøjet Direkte markering og en kurvemarkering, der indeholder hjørnepunkter. Der vises en Live-hjørner-widget ud for et hjørne, når du vælger:

 • En eller flere kurver med hjørner.
 • Et eller flere afrundede hjørner
Widgets for live-hjørner
A. Widgetten Live-hjørner, når en kurve kun indeholder ét hjørnepunkt B. Live-hjørner-widgets, når der er valgt flere hjørner C. Live-hjørner-widgets, når der er valgt kurver (i dette tilfælde to modsatte afrundede kurver) 

Den nemmeste måde at ændre et hjørne til et afrundet hjørne på er ved at trække i Live-hjørner-widgeten med værktøjet Direkte markering (A). Når du placerer musen på en Live-hjørner-widget, fremhæves det tilsvarende afrundede hjørne (som vist nedenfor).

Et afrundet hjørne fremhæves, når musen placeres på eller er i nærheden af en live-hjørner-widget, og en musemarkør tæt på en live-hjørner-widget
A. Et afrundet hjørne fremhæves, når musen placeres på eller er i nærheden af en Live-hjørner-widget B. Musemarkøren tæt på en Live-hjørner-widget 

Bemærk:

Hvis Live-hjørner-widgetten ikke skal vises, når du vælger værktøjet Direkte markering, kan du slå den fra ved at vælge Vis > Skjul Hjørnewidget.

Dialogboksen Hjørner

I dialogboksen Hjørner kan du redigere indstillinger for hjørner. I dialogboksen Hjørner kan du angive hjørnets type, radius og afrundingstype.

Sådan får du adgang til hjørneindstillingerne:

 • Dobbeltklik på widgetten Live-hjørner.
 • Markér hjørnet, og klik på linket Hjørner  i kontrolpanelet eller panelet Egenskaber.
  Du kan også angive en hjørneradius i rullelisten Hjørner.
Afrundingstyper med værktøjet Live-hjørner
Når du ændrer indstillingerne i dialogboksen Hjørner, ændres hjørnets udseende

A. Widgeten Live-hjørner B. Runde hjørner C. Tilknyttede ankerpunkter D. Omvendt rundt hjørne E. Skrå kant-hjørne 

Sådan gør du: Brug af widgetten Live-hjørner

 1. Når du har illustrationen åben, vil brug af værktøjet Direkte markering (A) automatisk markere alle Live-hjørner-widgets. Det er også muligt at markere et enkelt eller flere specifikke hjørner. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil vælge et enkelt hjørne, skal du klikke på en live-hjørne-widget.
  • Hvis du vil markere flere specifikke hjørner, skal du trykke på Skift og klikke på de live-hjørne-widgets, du ønsker at markere.
  • Hvis du vil fjerne markeringen af et markeret hjørne, skal du trykke på Skift og klikke på den pågældende live-hjørne-widget. 

  Bemærk:

  Kurver, du kan vælge, inkluderer: 

  • Et eller flere hjørnepunkter på en kurve.
  • Mere end ét hjørnepunkt på forskellige kurver.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk i widgetten Live-hjørner.
  • Klik på linket Hjørner i kontrolpanelet eller panelet Egenskaber, og angiv de tilgængelige indstillinger.
  • Dobbeltklik på Live-hjørner-widgetten, og rediger derefter indstillingerne i dialogboksen Hjørner.
  Brug af live-hjørner-widget
  A. Oprindeligt hjørne B. Den retning, som musen trækkes i. C. Eksempelvisning af det runde hjørne D. Widgetten Live-hjørner E. Radius for anvendt hjørne F. Markør, der angiver det anvendte hjørneformat 

Skift hjørnetypen

Hvis du vil ændre hjørnetypen, skal du vælge én af følgende muligheder:

 • Klik på op- eller ned-tasten, mens du trækker i en Live-hjørner-widget. Markøren ændres, så den aktuelle hjørnetype vises.
 • I kontrolpanelet eller panelet Egenskaber skal du klikke på linket Hjørner for at åbne pop-op panelet Hjørner. Vælg den hjørnetype, du vil anvende.
 • Dobbeltklik på Live-hjørner-widgetten for at åbne dialogboksen Hjørner, og vælg en hjørnetype i dialogboksen.
 • Du kan bladre gennem de forskellige hjørnetyper ved at holde Alt-/Option-tasten nede og klikke på en widget.  
Ændring af hjørnetype
A. Runde hjørner B. Omvendt rundt hjørne C. Skrå kant-hjørne 

Overvejelser

 • Du kan bruge funktionen Live-hjørner flere gange på et hjørne for at ændre radius eller hjørnetype. Men hvis du trækker eller redigerer et tilknyttet ankerpunkt på en sådan måde, at afrundingen går tabt, vises widgeten ikke længere for det pågældende hjørne.
 • Et hjørne kan ikke afrundes udover et punkt, hvor det afrundede hjørne:
  • når slutningen af kurven, eller
  • når et tilstødende ankerpunkt, eller
  • når et ankerpunkt, der oprettes, mens et tilstødende hjørne er ved at blive oprettet.
 • Når du trækker i en Live-hjørner-widget ud til det maksimalt mulige punkt, vises det afrundede hjørne som en rød kurve.
En rød kurve angiver, at den maksimale radius for det pågældende hjørne er opnået
A. En rød kurve angiver, at den maksimale radius for det angivne hjørne er opnået B. Den retning, som widgetten Live-hjørner trækkes i C. Widgetten Live-hjørner 

Indstillinger for widgetten Live-hjørner

Skjul hjørnewidget

 • Hvis Live-hjørner-widgetten ikke skal vises, når du vælger værktøjet Direkte markering, kan du slå den fra ved at vælge Vis > Skjul Hjørnewidget.
 • Hvis du ønsker, at Live-hjørner-widgetten fortsat skal vises, når du vælger værktøjet Direkte markering, skal du klikke på Vis > Vis Hjørnewidget.

Maksimal drejningsbegrænsning

Brugerne har mulighed for at skjule widgeten Live-hjørner i forbindelse med hjørnedrejninger, der overstiger en angiven værdi. Du kan angive værdien under Indstillinger > Markering og visning af anker > feltet Skjul Hjørnewidget for drejninger, der er større end feltet.