Tegnebrætter hjælper dig med at strømline din designproces ved at give dig et område, hvor du kan lave designs til forskellige enheder og skærme. Tegnebrætter repræsenterer de områder, der kan indeholde illustrationer, som kan udskrives eller eksporteres. Når du opretter tegnebrætter, kan du vælge mellem en lang række forudindstillede størrelser eller definere dine egne tegnebrætstørrelser.

Du kan have 1-1.000 tegnebrætter pr. dokument afhængigt af størrelsen på tegnebrætterne. Du kan angive antallet af tegnebrætter for et dokument, når du opretter det, og du kan tilføje og fjerne tegnebrætter når som helst, når du arbejder i et dokument. Du kan oprette tegnebrætter i forskellige størrelser, ændre deres størrelse med værktøjet Tegnebræt og placere dem hvor som helst på skærmbilledet – også så de overlapper hinanden. Illustrator giver også mulighed for at angive retningen, omarrangere og flytte rundt på tegnebrætter ved hjælp af panelet Tegnebrætter, panelet Egenskaber og kontrolpanelet (når værktøjet Tegnebræt er valgt). Du kan angive brugerdefinerede navne til tegnebrætter. Du kan også angive referencepunkter for tegnebrætter i Illustrator.

Du kan bruge tegnebrætter som beskæringsområder med henblik på udskrivning eller eksport. Det kan være nyttigt at have flere tegnebrætter, f.eks. når du vil oprette forskellige ting, såsom PDF-filer med flere sider, udskrevne sider med forskellige størrelser eller elementer, selvstændige elementer til websteder, videostoryboards eller individuelle elementer til animation i Adobe Animate eller After Effects.

Opret et tegnebræt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette et brugerdefineret tegnebræt, skal du vælge Tegnebræt-værktøjet ,og trække i dokumentet for at definere formen, størrelsen og placeringen.

  • Du kan bruge et forudindstillet tegnebræt ved at dobbeltklikke på værktøjet Tegnebræt og angive andre indstillinger i dialogboksen Indstillinger for tegnebræt og klikke på OK. Træk tegnebrættet til den ønskede placering.

  • Når du vil kopiere et eksisterende tegnebræt, skal du vælge værktøjet Tegnebræt, klikke for at markere det tegnebræt, du vil kopiere, og derefter klikke på knappen Nyt tegnebræt   i kontrolpanelet eller panelet Egenskaber. Hvis du vil oprette flere dubletter, skal du holde Alt nede og klikke det ønskede antal gange. Du kan også bruge tegnebrætværktøjet, holde Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede og trække det tegnebræt, du vil kopiere.

  • Hvis du vil kopiere et tegnebræt med indhold, skal du vælge tegnebrætværktøjet, klikke for at vælge ikonet Flyt/kopier illustrationer med tegnebræt () i panelet Egenskaber eller kontrolpanelet, trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) og derefter trække.

  Hvis illustrationen skal indeholde en beskæring, skal du sørge for, at illustrationen går tilstrækkeligt langt ud over tegnebrættets grænser for at give plads til beskæringen.

 2. Hvis du vil anvende tegnebrættet og afslutte redigeringen af tegnebrættet, skal du klikke på et andet værktøj i panelet Værktøjer eller trykke på Esc.

Tegnebrætindstillinger

Åbn dialogboksen Indstillinger for tegnebræt ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:

 • Dobbeltklik på værktøjet Tegnebræt 
 • Klik på værktøjet Tegnebræt, og klik derefter på Indstillinger for tegnebræt-knap  ipanelet Egenskaber eller i kontrolpanelet.
 • Vælg Indstillinger for tegnebræt i pop op-menuen i panelet Tegnebrætter.
artboards-options450

Angiv følgende indstillinger i dialogboksen Indstillinger for tegnebræt.

Navn

Angiver navnet på tegnebrættet.

Forudindstilling

angiver tegnebrættets dimensioner. Disse forudindstillinger indstiller pixelstørrelsesforholdet for videolinealer korrekt til det angivne output.

Bredde og Højde

Angiver størrelsen af tegnebrættet.

X:- og Y:-placering

Angiver placeringen af beskæringsområdet i henhold til Illustrator-arbejdsrummets linealer. Hvis du vil have vist disse linealer, skal du vælge Vis > Vis linealer.

Retning

Angiver sideretning som stående eller liggende.

Bevar proportioner

Bevarer tegnebrættets størrelsesforhold, hvis du ændrer dets størrelse manuelt.

Vis midtermærke

Viser et punkt midt på tegnebrættet.

Vis trådkors

Viser krydslinjer gennem midtpunktet i hver side af tegnebrættet.

Vis sikre områder i video

viser hjælpelinjer, som repræsenterer de områder, der ligger inden for videoens synlige område. Det er en god ide at holde al tekst og grafik, som brugerne skal kunne se, inden for de sikre områder i video.

Pixelstørrelsesforhold for videolineal

Angiver det pixelstørrelsesforhold, der bruges til videolinealerne.

Udton område uden for tegnebræt

Viser området uden for tegnebrættet med en mørkere tone end i området inde på tegnebrættet, når værktøjet Tegnebræt er aktivt.

Opdater, mens der trækkes

Bevarer en mørkere tone på området uden for tegnebrættet, mens du trækker for at ændre tegnebrættets størrelse. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises det omkringliggende område med samme farve som inde på tegnebrættet, mens størrelsen ændres.

Tegnebrætter

Angiver, hvor mange tegnebrætter der findes.

Oversigt over panelet Tegnebrætter

Du kan få adgang til panelet Tegnebrætter ved at klikke på Vindue > Tegnebrætter. I panelet Tegnebrætter kan du gøre følgende:

 • Tilføje, omarrangere og slette tegnebrætter

 • Ændring af rækkefølgen og nummereringen af tegnebrætter

 • Vælge og navigere gennem flere tegnebrætter

 • Angive tegnebrætsindstillinger som f.eks. forudindstillinger, tegnebrætsstørrelse og relativ tegnebrætsposition

Panelet Tegnebrætter
Panelet Tegnebrætter

A. Omarranger alle tegnebrætter B. Pil op C. Pil ned D. Tilføj nye tegnebrætter E. Slet tegnebrætter 

Arbejde med tegnebrætter

Tilføj tegnebrætter

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at tilføje tegnebrætter:

 • Klik på Nyt tegnebræt-ikon  ipanelet Egenskaber, kontrolpanelet eller panelet Tegnebrætter.
 • Vælg indstillingen Nyt tegnebræt i genvejsmenuen til panelet Tegnebrætter.
 • Alt-træk (Windows) eller Alternativ-træk (macOS) for at kopiere et tegnebræt.

Vælg flere tegnebrætter

 1. Vælg værktøjet Tegnebrætværktøjet  frapanelet Værktøjer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk CtrlKommando + A for at vælge alle tegnebrætter i dokumentet.
  • Hold Skift nede, og klik for at vælgetegnebrætter.
  • Hold Skift-tasten nede, klik på lærredet, og træk markøren for at markere flere tegnebrætter ved hjælp af en markeringsramme.
  Vælg flere tegnebrætter
  Hold Skift-tasten nede, mens du trækker værktøjet Tegnebræt for at vælge flere tegnebrætter ved hjælp af en markeringsramme-kontrol.

  Bemærk:

  Markeringsrammemarkeringen skifter mellem tegnebrættets markeringstilstand. Markerede tegnebrætter fravælges, når du trækker i markeringsrammen.

Slet et tegnebræt

 1. Markér de tegnebrætter, du vil slette.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på ikonet Slet tegnebræt  i panelet Egenskaber, kontrolpanelet eller panelet Tegnebrætter.
  • Vælg indstillingen Slet i panelet Tegnebrætter (pop op-menu).
  • Tryk på tasten Slet.

Vis tegnebrætter og lærredet

Hvert tegnebræt er afgrænset af ubrudte linjer og repræsenterer det maksimale udskriftsområde. Hvis du vil skjule tegnebrættets grænser, skal du vælge Vis > Skjul tegnebræt. Lærredet er det område uden for tegnebrættet, som strækker sig til kanten af det 558,80 x 558,80 cm store vindue. Lærredet er et sted, hvor du kan oprette, redigere og gemme illustrationselementer, før du flytter dem til tegnebrættet. Objekter, som placeres på lærredet, er synlige på skærmbilledet, men de kan ikke udskrives.

Hvis du vil centrere et tegnebræt og zoome, så det passer til skærmbilledet, skal du klikke på tegnebrættets nummer på statuslinjen nederst i programvinduet.

 1. Vælg værktøjet Tegnebrætværktøjet  frapanelet Værktøjer.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på et tegnebræt for at gøre det aktivt. (Hvis du klikker i eller trækker hen over et tegnebræt med et andet værktøj, bliver værktøjet Tegnebræt aktivt). Hvis tegnebrætter overlapper hinanden, bliver det tegnebræt, hvis venstre kant er tættest på det sted, hvor du klikker, det aktive tegnebræt.
  Select-artboard_no-crop-marks
  Vis tegnebrætter

  A. Aktivt tegnebræt B. Inaktivt tegnebræt 
  • Du navigerer mellem tegnebrætter ved at trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) og klikke på en piletast.
  • Hvis du have vist tegnebrætter og deres indhold som konturer, skal du højreklikke og vælge Kontur i genvejsmenuen. Du kan få vist illustrationen igen ved at højreklikke og vælge Vis.

Bemærk:

Du kan se sidegrænserne i forhold til et tegnebræt ved at vise Udskriv side om side (Vis > Vis Udskriv side om side). Når denne indstilling er aktiveret, repræsenteres de områder, der kan udskrives, og de områder, der ikke kan udskrives, af en række ubrudte og stiplede linjer mellem vinduets yderkant og det område af siden, der kan udskrives.

Redigering af tegnebrætter

Du kan oprette flere tegnebrætter til et dokument, men kun ét kan være aktivt ad gangen. Når du har defineret flere tegnebrætter, kan du se dem alle ved at vælge tegnebrætværktøjet. Hvert tegnebræt er nummereret, så det er let at finde frem til. Du kan altid redigere eller slette et tegnebræt, og du kan angive forskellige tegnebrætter, hver gang du udskriver eller eksporterer.

 1. Markér de tegnebrætter, du vil redigere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil ændre størrelse på tegnebrætterne, skal du placere markøren på en kant eller et hjørne, indtil markøren ændres til en dobbeltpil, og derefter trække for at justere. Du kan også angive nye værdier for Bredde og Højde i panelet Egenskaber eller i kontrolpanelet.

  • Hvis du vil ændre retningen aftegnebrætter, skal du klikke på knappen Stående eller Liggende i panelet Egenskaber eller kontrolpanelet.

  • Hvis du vil rotere mellem tegnebrætter, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) og klikke på en piletast.

  • Hvis du have vist tegnebrætter og deres indhold som konturer, skal du højreklikke og vælge Kontur i genvejsmenuen. Du kan få vist illustrationen igen ved at højreklikke og vælge Vis.

Flytning af et tegnebræt

 1. Markér de tegnebrætter, du vil flytte.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil flytte tegnebrætter og deres indhold, skal du vælge indstillingerne Flyt illustration med tegnebræt i panelet Egenskaber ellerklikker på ii kontrolpanelet. Placer derefter markøren på tegnebrættet, og træk. 
  • Hvis du vil flytte tegnebrætter uden indhold, skal du klikke for at fjerne markeringen af indstillingen Flyt illustration med tegnebræt i panelet Egenskaber ellerklikke på  ii kontrolpanelet. Placer derefter markøren på tegnebrættet, og træk.
  • Angiv nye X- og Y-værdier i panelet Egenskaber eller kontrolpanelet.

  Bemærk:

  Fra og med marts 2018-versionen af Illustrator (version 22.1) flytter Illustrator som standard ikke låste eller skjulte objekter sammen med tegnebrættet, når du flytter et tegnebræt. Hvis det er nødvendigt, kan du deaktivere denne oplevelse og vende tilbage den oplevelse, som fandtes som standard i oktober 2017-versionen af Illustrator (version 22.0). Gå til Indstillinger > Markering og visning af anker, og vælg indstillingen Flyt låste og skjulte illustrationer med tegnebrættet.

Ændring af tegnebrætters rækkefølge

I panelet Tegnebrætter kan du bruge pil op og ned nederst i panelet til at ændre rækkefølgen af tegnebrætterne. Ændring af tegnebrætternes rækkefølge ændrer dog ikke rækkefølgen af tegnebrætterne i arbejdsområdet.

reorder-artboards
Omarrangering af tegnebrætter

A. Standardrækkefølge i panelet Tegnebrætter B. Omorganiserede tegnebrætter i panelet Tegnebrætter 

Omarrangering af tegnebrætter

Du kan omarrangere tegnebrætter ved hjælp af indstillingerne Gitter efter række, Gitter efter kolonne, Arranger efter række og Arranger efter kolonne for at indpasse alle tegnebrætter i visningen.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at omarrangere tegnebrætter:

 1. Vælg indstillingen Omarranger alle tegnebrætter i panelet Egenskaber eller i pop op-menuen i panelet Tegnebrætter.

 2. Vælg et hvilket som helst layout blandt følgende valgmuligheder i dialogboksen Omarranger alle tegnebrætter:

  Gitter efter række

    Arrangerer flere tegnebrætter i det angivne antal rækker. Angiv antallet af rækker i boksen Rækker. Standardværdien opretter det mest firkantede udseende, der er muligt med det angivne antal tegnebrætter.

  Gitter efter kolonne

    Arrangerer flere tegnebrætter i det angivne antal kolonner. Vælg antal kolonner i menuen Kolonner. Standardværdien opretter det mest firkantede udseende, der er muligt med det angivne antal tegnebrætter.

  Arranger efter række

    Arranger alle tegnebrætterne i en enkelt række.

  Arranger efter kolonne

    Arrangerer alle tegnebrætterne i en enkelt kolonne.

  Skift til højre mod venstre-layout/Skift til venstre mod højre-layout

  arrangerer tegnebrætterne fra venstre mod højre. Tegnebrætter arrangeres som standard fra venstre mod højre. Hvis du vælger Skift til højre mod venstre-layout, skifter indstillingerne Gitter efter række og Gitter efter kolonne til Højre mod venstre-gitter efter række og Højre mod venstre-gitter efter kolonne.

 3. Angiv afstanden mellem tegnebrætterne. Denne indstilling gælder både for vandret og lodret afstand.

 4. Vælg indstillingen Flyt illustration med tegnebræt for at flytte illustrationen, hver gang tegnebrætterne flyttes.

Desuden behandles et tegnebræt i et tegnebræt som et beskæringsområde og flyttes sammen med det tegnebræt, det er placeret i.

Justering og fordeling af tegnebrætter

Du kan justere eller fordele de markerede tegnebrætter langs den akse, som du angiver i panelet Egenskaber, panelet Justering eller kontrolpanelet.

Gør følgende for at justere eller fordele tegnebrætter: 

 1. Markér de tegnebrætter, du vil justere eller fordele.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på ikonet for den ønskede type af justering eller fordeling i panelet Egenskaber (Vindue > Egenskaber).
  • Klik på Juster i kontrolpanelet, og klik derefter på ikonet for den ønskede type af justering eller fordeling.
  • Vælg Vindue > Juster, og klik derefter på ikonet for den ønskede type af justering eller fordeling.
  • Vælg Vindue Egenskaber, og klik derefter på ikonet for den ønskede type af justering eller fordeling.
  Juster tegnebrætter
  Juster tegnebrætter

Tilpasning af navne på tegnebrætter

Hvert tegnebræt kan tildeles et brugerdefineret navn, når det er i redigeringstilstand.

Sådan tildeles et tegnebræt et brugernavn:

 1. Vælg værktøjet Tegnebræt  for at redigere tegnebrættet.

 2. Vælg tegnebrættet, og angiv tegnebrættets navn i boksen Navn i kontrolpanelet Tegnebræt eller i panelet Egenskaber.

  Du kan også angive et brugerdefineret navn i feltet Navn i dialogboksen Indstillinger for tegnebræt. Du kan åbne dialogboksen ved at klikke på Indstillinger for tegnebræt i panelet Egenskaber eller i genvejsmenuen i panelet Tegnebrætter. Klik på OK for at gemme det nye navn på det valgte tegnebræt.

Det nye navn på tegnebrættet vises i øverste venstre side af tegnebrættet. Det brugerdefinerede navn vises også i feltet Tegnebrætsnavigation og på rullelisten ud for dokumentets statusområde.

Hvis du tildeler tegnebrætter brugerdefinerede navne, føjes navnene til filnavnet som suffiks, når tegnebrætsspecifikke filer gemmes i alle formater.

Kontrolpanel for tegnebrætter
Indtast et brugerdefineret navn på et tegnebræt i panelet Egenskaber.

Bemærk:

Du kan vende tilbage til standardnavnet ved at slette navnet på tegnebrættet i feltet Navn i panelet Egenskaber eller i kontrolpanelet.

Angiv referencepunkter for tegnebrætter (referencer med 9 punkter)

Hvis du vil angive referencepunkter for tegnebrætter, skal du bruge dialogboksen Indstillinger for tegnebræt eller tegnebrætsindstillingerne i panelet Egenskaber eller i kontrolpanelet.

Du kan bruge denne indstilling til at hængsle et hjørne eller midten af et tegnebræt, mens dets størrelse bliver ændret.

Vis tegnebrætslinealer, midtermærker, trådkors eller sikre områder

Du kan vælge at vise et midtermærke, trådkors, mærker til angivelse af sikre områder i video og linealer omkring et tegnebræt. Linealer er praktiske, når du arbejder med grafik, der skal eksporteres til video. Tallene på linealerne afspejler enhedsspecifikke pixel, uanset måleenheden angivet i indstillingerne. Standardpixelstørrelsesforholdet for videolinealer i Illustrator er 1,0 (for kvadratiske pixel) – denne værdi ændres i henhold til den forudindstilling, som du vælger i dialogboksen Indstillinger for tegnebræt eller dialogboksen Nyt dokument.

Hvis du bruger pixel, der ikke er kvadratiske, gør linealen det lettere at foretage enhedsspecifikke pixelberegninger. Hvis du f.eks. angiver et tegnebræt på 100 x 100 Illustrator-punkter, og du vil vide den nøjagtige størrelse i enhedsafhængige pixel inden eksport af filen til brug på en NTSC DV Widescreen, kan du indstille videolinealen i Illustrator til at bruge et pixelstørrelsesforhold for videolinealer på 1,2 (for brede pixel), og linealen afspejler derefter ændringen og viser tegnebrættet som 83 x 100 enhedspixel (100/1,2 = 83,333).

Tegnebræt med linealer
Tegnebræt med linealer

Visning af midtermærker, trådkors eller videosikre områder

Midtermærker, trådkors og videosikre områder er videoegenskaber, der hjælper dig med at oprette videoer. Sådan får du vist disse egenskaber:

 1. Dobbeltklik på Tegnebræt-værktøjet  ii panelet Værktøjer, eller, mens tegnebrætværktøjet er aktivt, skal du klikke på Indstillinger for tegnebræt-ikon  ipanelet Egenskaber eller i kontrolpanelet.

 2. I sektionen Visning skal du vælge de indstillinger, du vil have vist i dine tegnebrætter.

  Bemærk:

  Du kan også indstille eller fjerne midtpunktet ved at klikke på ikonet Vis midtermærke  i kontrolpanelet.

Gemme, eksportere og udskrive tegnebrætter

Gemme og eksportere tegnebrætter

Du kan gemme og eksportere tegnebrætter i forskellige filformater. Når du gemmer eller eksporterer illustrationer, skriver Illustrator illustrationsdataene til en fil. Dataenes struktur afhænger af det valgte filformat. Du kan finde flere oplysninger i lagring af tegnebrætter i Illustrator.

Du kan også eksportere illustrationer i forskellige filformater til brug uden for Illustrator. Disse formater kaldes eksterne formater, fordi Illustrator ikke vil kunne åbne alle data, hvis du åbner filen igen i Illustrator. Derfor anbefales det, at du gemmer illustrationer i AI-formatet, indtil du er færdig med at oprette dem, og derefter eksporterer dem til det ønskede format. Du kan finde flere oplysninger i Eksport af illustrationer i Illustrator.

Udskrivning af tegnebrætter

Alle tegnebrætter i et dokument har det samme medietypeformat, f.eks. Udskriv. Du kan udskrive hvert tegnebræt for sig, inddelt eller kombineret på én side. Hvis du gemmer et Illustrator-dokument med flere tegnebrætter i en tidligere version af Illustrator, kan du vælge at gemme hvert tegnebræt som en separat fil sammen med en masterfil, der indeholder alle flettede tegnebrætter.

Du kan få vist tegnebrætter fra udskriftsdialogboksen, inden du udskriver dem. De valgte udskriftsindstillinger anvendes på alle de tegnebrætter, du valgte at udskrive.

Som standard beskæres alle illustrationer til et tegnebræt, og alle illustrationer udskrives som særskilte sider. Brug indstillingen Område i dialogboksen Udskriv til at udskrive bestemte sider, vælg Ignorer tegnebrætter, og angiv indstillinger for placering for at kombinere alle illustrationer på én enkelt side eller inddele illustrationen, alt efter behov.

I Illustrator kan tegnebrætter i et dokument roteres automatisk til udskrivning i de valgte mediestørrelser. Marker afkrydsningsfeltet Roter automatisk i dialogboksen Udskriv for at angive automatisk rotation for Illustrator-dokumenter. Automatisk rotation er som standard aktiveret for et dokument oprettet i Illustrator.

Tænk f.eks. på et dokument med både liggende (bredde større end højde) og stående (højde større end bredde) mediestørrelse. Hvis du vælger papirretningen Stående under Størrelse i dialogboksen Udskriv, roteres de liggende tegnebrætter automatisk til stående medier under udskrivningen.

Bemærk: Hvis Roter automatisk er markeret, kan du ikke ændre sideretningen.

Du kan finde flere oplysninger under Sådan konfigureres Illustrator-filer til udskrivning.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online