Oprettelse af dokumenter i Adobe Illustrator CC 2015.3 og tidligere versioner ...

Bemærk:

Denne artikel er relevant for Adobe Illustrator CC 2015.3 og tidligere versioner. Fra og med CC 2017-versionen indeholder Illustrator en helt ny oplevelse ifm. dokumentoprettelse. Når du opretter et nyt dokument, kan du nu vælge mellem en lang række skabeloner og forudindstillinger, herunder skabeloner fra Adobe Stock. Du kan finde flere oplysninger under Oprettelse af dokumenter.

Om nye dokumentprofiler

Et dokument er det rum, som du opretter illustrationer i. I Illustrator kan du oprette dokumenter, der er beregnet til mange typer output.

Du starter et nyt dokument ved at vælge en ny dokumentprofil baseret på det tiltænkte output. Hver profil indeholder forudindstillede værdier for størrelse, farvetilstand, enheder, retning, gennemsigtighed og opløsning. Alle sammen bruger som standard ét tegnebræt. Dokumentprofilen Video og film bruger f.eks. pixel i stedet for punkter, og du kan vælge et enhedsspecifikt beskæringsområde, f.eks. NTSC DV Widescreen, for at oprette et dokument med de præcise dimensioner og videosikre hjælpelinjer på plads, så du kan oprette designets layout til optimal visning.

Bemærk:

Hvis du planlægger at udskrive filen på en professionel printer, eksempelvis hvis du sender den til et servicebureau, skal du angive profilen Udskrift for at sikre, at illustrationer og effekter anvendt på illustrationerne indstilles til den korrekte opløsning.

Du kan vælge mellem følgende profiler:

Udskriv dokument

Bruger et standardtegnebræt i letter-størrelse og indeholder en række andre forudindstillede udskriftsstørrelser, der kan vælges imellem. Brug denne profil, hvis du planlægger at sende denne fil til et servicebureau til output på en professionel printer.

Webdokument

Indeholder forudindstillede indstillinger optimeret til output på internettet.

Flash Catalyst

Opretter et FXG-dokument i RGB-tilstand med 800px x 600px tegnebræt som standardstørrelse. Juster til pixelgitter er aktiveret for nye illustrationer i dokumentet, og Opløsning af rastereffekter er indstillet til 72 ppi. Der er også designet farveprøver, symboler, grafikformater og pensler i stil med funktionaliteten af Flash Catalyst og Flash Professional.

Video- og filmdokument

Indeholder flere forudindstillede video- og filmspecifikke størrelser for beskæringsområder (læg mærke til, at indstillingen Tegnebræt ændres til Beskæringsstørrelse for denne profil). Illustrator opretter kun filer med kvadratiske pixel, og for at sikre, at størrelserne fortolkes korrekt i videoprogrammer, justerer Illustrator værdierne for Bredde og Højde. Hvis du f.eks. vælger NTSC DV-standard, bruger Illustrator en pixelstørrelse på 654 x 480, hvilket omsættes til 740 x 480 pixel i videobaserede programmer.

Basis-CMYK-dokument

Bruger et standardtegnebræt i letter-størrelse og indeholder en række andre størrelser, der kan vælges imellem. Brug denne profil, hvis du planlægger at sende et dokument til flere medietyper. Hvis én af medietyperne er et servicebureau, er det en god ide manuelt at forøge indstillingen for rastereffekter til Høj.

Basis-RGB-dokument

Bruger et standardtegnebræt i størrelsen 800 x 600 og indeholder en række andre udskrifts-, video- og webspecifikke størrelser, der kan vælges imellem. Brug ikke denne indstilling, hvis du planlægger at sende et dokument til et servicebureau eller udskrive på en professionel printer. Brug denne profil til dokumenter, der skal udskrives på printere i mellemniveau, anvendes på internettet eller flere medietyper.

Oprettelse af nye dokumenter

Du kan oprette nye Illustrator-dokumenter ud fra en ny dokumentprofil eller en skabelon. Når du opretter et dokument ud fra en ny dokumentprofil, starter du med et tomt dokument med den valgte profils standardværdier for fyld og stregfarve, grafikformater, pensler, symboler, handlinger, visningsindstillinger og andre indstillinger. Når du opretter et dokument ud fra en skabelon, får du et dokument med forudindstillede designelementer og indstillinger samt indhold, f.eks.beskæringsmærkerog hjælpelinjer, til bestemte dokumenttyper som eksempelvis brochurer eller cd-omslag.

Du kan oprette et nyt dokument fra velkomstskærmen eller fra menuen Filer > Ny. For at få vist velkomstskærmen skal du vælge Hjælp > Velkommen.

Oprette et nyt dokument

Du kan starte et nyt dokument fra velkomstskærmen eller fra menuen Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS).

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis Illustrator allerede er åbnet, skal du vælge Filer > Ny og derefter vælge den ønskede dokumentprofil fra Ny dokumentprofil.

  • Hvis velkomstskærmen er åben, skal du klikke på en dokumentprofil på listen Opret ny.

  • Hvis Illustrator ikke er åben, skal du åbne programmet og klikke på en dokumentprofil på listen Opret ny på velkomstskærmen.

   Bemærk: På velkomstskærmen kan du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke for at åbne det nye dokument direkte og springe dialogboksen Nyt dokument over.

 2. Skriv et navn til dokumentet.
 3. Angiv antallet af tegnebrætter for dokumentet og den rækkefølge, hvori du vil have, at de skal lægges ud på skærmen:

  Gitter efter række

  arrangerer flere tegnebrætter i det angivne antal rækker. Vælg antal rækker i menuen Rækker. Standardværdien opretter det mest firkantede udseende, der er muligt med det angivne antal tegnebrætter.

  Gitter efter kolonne

  arrangerer flere tegnebrætter i det angivne antal kolonner. Vælg antal kolonner i menuen Kolonner. Standardværdien opretter det mest firkantede udseende, der er muligt med det angivne antal tegnebrætter.

  Arranger efter række

  Arrangerer tegnebrætter i én lige række.

  Arranger efter kolonne

  Arrangerer tegnebrætter i én lige kolonne.

  Skift til højre mod venstre-layout

  Arrangerer flere tegnebrætter i det angivne række- eller kolonneformat, men viser dem fra højre mod venstre.

 4. Angiv standardafstanden mellem tegnebrætter. Denne indstilling gælder både for vandret og lodret afstand.
 5. Angiv standardstørrelsen, måleenheder og layout for alle tegnebrætter.

  Bemærk:

  Når dokumentet åbnes, kan du tilpasse tegnebrætterne ved at flytte dem og ændre deres størrelse efter behov.

 6. Angiv satslinjens placering langs hver side af tegnebrættet. Hvis du vil bruge forskellige værdier for forskellige sider, skal du klikke på låseikonet .
 7. Klik på Avanceret for at angive følgende, yderligere indstillinger:

  Bemærk:

  Du kan ændre disse indstillinger, efter at du har oprettet dokumentet, ved at vælge Filer > Dokumentopsætning og angive nye indstillinger.

  Farvetilstand

  Angiver farvetilstanden for det nye dokument. Hvis du ændrer farvetilstanden, konverteres standardindholdet (farveprøver, pensler, symboler, grafikformater) for den valgte nye dokumentprofil til en ny farvetilstand og medfører en farveændring. Kig efter et advarselsikon, når du foretager ændringer.

  Rastereffekter

  Angiver opløsningen for rastereffekter i dokumentet. Det er især vigtigt at indstille denne til Høj, når du planlægger at udskrive på en professionel printer med høj opløsning. Profilen Udskrift indstiller den som standard til Høj.

  Gennemsigtighedsgitter

  Angiver indstillingerne for gennemsigtighedsgitteret til dokumenter, som bruger profilen Video og film.

  Visningstilstand

  Indstiller standardvisningstilstanden for dokumentet (du kan altid ændre dette med menuen Vis):

  • Standard viser illustrationer oprettet i dokumentet i vektorvisning i fuld farve. Zoom ind/ud bevarer udjævning i kurverne.

  • Pixel viser illustrationer med et rasteriseret (pixeleret) udseende. Indstillingen rasteriserer rent faktisk ikke indholdet, men viser et simuleret eksempel, som om indholdet består af rastere.

  • Overprint viser et "trykfarveeksempel", der er en tilnærmelse af, hvordan blanding, gennemsigtighed og overprint ser ud på farvesepareret output (se Om overprint).

  Juster nye objekter til pixelgitter

  Når denne indstilling er valgt, justeres alle nye objekter til pixelgitteret. Da denne indstilling er afgørende for design, der er beregnet til fremvisning på f.eks. internettet, er den som standard aktiveret for den type dokumenter. Se Tegning af pixeljusterede kurver til webarbejdsforløb for yderligere oplysninger.

Oprette et nyt dokument ud fra en skabelon

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Ny ud fra skabelon.

  • Vælg Filer > Nyt. Klik på Skabeloner i dialogboksen Nyt dokument.

  • Klik på Fra skabelon i listen Opret ny på velkomstskærmbilledet.

 2. Find den ønskede skabelon, marker den, og klik på Ny i dialogboksen Ny ud fra skabelon.

Om skabeloner

Med skabeloner kan du oprette nye dokumenter, som deler almindelige indstillinger og designelementer. Hvis du f.eks. har brug for at designe en serie visitkort, der ser ens ud, kan du oprette en skabelon med den ønskede tegnebrætstørrelse, visningsindstillinger (f.eks. hjælpelinjer) og udskriftsindstillinger. Skabelonen kan endvidere indeholde symboler for fælles designelementer (f.eks. logoer) og specifikke sæt med farveprøver, pensler og grafikformater.

Illustrator leveres med en række skabeloner, herunder skabeloner til brevhoved, visitkort, konvolutter, brochurer, etiketter, certifikater, postkort, lykønskningskort og websteder.

Når du vælger en skabelon via kommandoen Ny ud fra skabelon, opretter Illustrator et nyt dokument med samme indhold og dokumentindstillinger som i skabelonen, men bevarer den oprindelige skabelonfil uændret.

Oprette en ny skabelon

 1. Åbn et nyt eller eksisterende dokument.
 2. Tilpas dokumentet på en eller flere af følgende måder:
  • Indstil dokumentvinduet, som det skal se ud i nye dokumenter, du opretter ud fra skabelonen. Det omfatter forstørrelsesniveau, rulleposition, linealstartpunkt, hjælpelinjer, gitre, beskæringsområder og indstillinger i menuen Vis.

  • Træk eller importer de illustrationer, der skal vises i nye dokumenter, som du opretter ud fra skabelonen.

  • Slet eksisterende farveprøver, formater, pensler eller symboler, der ikke skal bevares.

  • Opret nye farveprøver, formater, pensler og symboler, der skal være i de tilsvarende paneler. Du kan også importere forudindstillede farveprøver, formater, pensler, symboler og handlinger fra en række biblioteker, der leveres med Illustrator.

  • Opret evt. diagramdesign, og føj dem til dialogboksen Diagramdesign. Du kan også importere forudindstillede diagramdesign.

  • Angiv de ønskede indstillinger i dialogboksen Dokumentopsætning og dialogboksen Udskriftsindstillinger.

 3. Vælg Filer > Gem som Skabelon.

 4. Vælg en placering til filen i dialogboksen Gem som, skriv et filnavn, og klik derefter på Gem.

  Illustrator gemmer filen i formatet AIT (Adobe Illustrator Template).

Angive indstillinger for dokumentopsætning

Du kan altid ændre et dokuments standardopsætningsindstillinger for måleenheder, visning af gennemsigtighedsgitter, baggrundsfarve og typeindstillinger som f.eks. sprog, type af anførselstegn, størrelse på hævet skrift og sænket skrift og eksportmuligheder. Knappen Rediger tegnebrætter lukker denne dialogboks og aktiverer værktøjet Tegnebræt. Brug denne knap, hvis du vil ændre dine tegnebrætter.

 1. Vælg File > Dokumentopsætning, eller klik på knappen Dokumentopsætning i kontrolpanelet (denne knap er synlig, når intet er markeret).

 2. Angiv de ønskede indstillinger.

Bemærk:

Indstillingen Simuler farvet papir er nyttig, hvis du vil udskrive dokumentet på farvet papir. Hvis du f.eks. tegner et blåt objekt på en gul baggrund, fremstår objektet grønt. Simuleringen foretages kun, når gennemsigtighedsgitteret ikke vises.

Du kan finde specifikke oplysninger om disse indstillinger i de relaterede emner.

Åbne en fil

Du kan åbne filer, som er oprettet i Illustrator, samt kompatible filer oprettet i andre programmer.

 • Du åbner en eksisterende fil ved at vælge Filer > Åbn. Find filen, og klik på Åbn.
 • Hvis du vil åbne en nylig gemt fil, skal du vælge filen på listen Åbn et af de seneste elementer på velkomstskærmen eller vælge Filer > Åbn seneste filer og vælge en fil på listen.
 • Hvis du vil åbne og se en skærmversion af en fil i Adobe Bridge, skal du vælge Filer > Gennemse i Bridge for at åbne Adobe Bridge. Find filen, og vælg Filer > Åbn med > Adobe Illustrator.

Søge efter filer med Adobe Bridge

Adobe® Bridge er et program til flere platforme, der følger med Adobe® Creative Suite® 5-komponenter og kan bruges til at finde, organisere og gennemse de aktiver, du skal bruge til at oprette indhold til udskrivning, internet, video og lyd. Du kan starte Bridge fra alle Creative Suite-komponenter og bruge programmet til at få adgang til aktiver fra såvel Adobe som andre producenter.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i Illustrator for at åbne Adobe Bridge:
  • Vælg Filer > Gennemse i Bridge.

  • Klik på Adobe Bridge-ikonet  i kontrolpanelet.

  • Vælg Vis i Bridge på statuslinjen.

Du kan gøre følgende fra Adobe Bridge:

 • Administrere billed-, optagelses- og lydfiler: Få vist, søge efter, sortere og behandle filer i Bridge uden at åbne særskilte programmer. Du kan også redigere metadata til filer og bruge Bridge til at indsætte filer i dokumenter, projekter eller kompositioner.

 • Administrere dine fotos: Importere og redigere fotos fra kortet til dit digitalkamera, gruppere relaterede fotos i stakke og åbne eller importere Photoshop® Camera Raw-filer og redigere deres indstillinger uden at starte Photoshop.

 • Udføre automatiserede opgaver, f.eks. batchkommandoer.

 • Synkronisere farveindstillinger på tværs af farvestyrede Creative Cloud-komponenter.

 • Starte et webmøde i realtid for at dele dit skrivebord og læse korrektur på dokumenter.