Příručka uživatele Zrušit

Další nastavení tisku PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

O dalších nastaveních tisku

Pokud normální nastavení tisku nedávají očekávané výsledky, může být potřebné určit možnosti v dialogovém okně Další nastavení tisku. Pokud například tiskový výstup neodpovídá vzhledu dokumentu na obrazovce, můžete zkusit dokument vytisknout jako obrázek (pouze tiskárny PostScript). Nebo pokud PDF používá písma, která nejsou vložená, musíte při tisku dokumentu písma poslat do tiskárny.

Další možnosti tisku umožňují v aplikaci Acrobbat Pro přidat na tištěný výstup tiskové značky a zvolit, jak se mají zpracovat barvy.

Nastavení dalších možností tisku (Acrobat Standard)

Dialogové okno Další nastavení tisku je k dispozici pro PostScriptové tiskárny i nePostScriptové tiskárny.

 1. V tiskovém dialogovém okně vyberte Další možnosti.

  Poznámka:

  Chcete-li se dozvědět více o určité možnosti, vyberte ji. Její popis se objeví v dolní části dialogového okna.

 2. Nastavte možnosti a pak klikněte na OK.

  Poznámka:

  Aplikace Acrobat nastaví úroveň PostScriptu automaticky podle vybrané tiskárny.

Nastavení dalších možností tisku (Acrobat Pro)

Nastavení tisku jsou zachována, dokud je nezměníte. Když změníte možnost, hodnota Nastavení se automaticky aktualizuje z Výchozí pro Acrobat na Vlastní a nová nastavení jsou zachována. Vlastní nastavení můžete také ukládat pod jednoznačným názvem.

 1. V tiskovém dialogovém okně vyberte Další možnosti.

 2. Pokud existuje vlastní soubor nastavení tiskárny s požadovaným nastavením, zvolte ho z nabídky Nastavení. Jinak zvolte možnost Výchozí pro Acrobat.

  Poznámka:

  Chcete-li se dozvědět více o určité možnosti, vyberte ji. V dolní části dialogového okna se objeví její popis.

 3. Pokud normální tisk nedává požadované výsledky, vyberte možnost Tisknout jako obrázek a zvolte rozlišení z rozbalovacího seznamu.

 4. Vyberte libovolný z panelů na levé straně dialogového okna Další nastavení tisku a nastavte možnosti buď pro složený výstup nebo výstup výtažků.
  Poznámka:

  Některé možnosti v dialogovém okně Tisk mají vliv na nastavení v dialogovém okně Další nastavení tisku. Například možnost Tisknout barvy jako černou (Windows) ovlivňuje nastavení barev v dialogovém okně Další nastavení tisku.

  Poznámka:

  Aplikace Acrobat nastaví úroveň PostScriptu automaticky podle vybrané tiskárny.

 5. Chcete-li nastavení uložit pod jednoznačným názvem, klikněte na možnost Uložit jako, zadejte název souboru a vyberte OK.

 6. Výběrem tlačítka OK schválíte nastavení a vrátíte se do dialogového okna Tisk.

PostScriptové možnosti

Pomocí panelu PostScriptové možnosti v dialogovém okně Další nastavení tisku můžete nastavit možnosti pro konkrétní PostScriptovou tiskárnu. Mezi tyto možnosti patří způsob zpracování písem, která nejsou rezidentní v tiskárně, a nastavení, zda mají být stahována asijská písma. Pokud soubor PDF obsahuje nastavení závislá na zařízení, například polotóny nebo přenosové funkce, lze tato nastavení poslat v PostScriptovém výstupu a tím změnit výchozí nastavení tiskárny. Abyste mohli tyto možnosti použít, musíte být připojeni k PostScriptové tiskárně nebo mít nainstalovaný PostScriptový ovladač tiskárny s vybraným souborem PPD.

Zásady pro písma a další zdroje

Určuje, jak se budou písma a další zdroje v dokumentu posílat do tiskárny, když tato písma a zdroje nejsou obsažena v tiskárně.

Poslat na začátku

Pošle všechna písma a zdroje na začátku tiskové úlohy. Písma a zdroje zůstanou v tiskárně, dokud se nedokončí tisk úlohy. Tato možnost je nejrychlejší, ale používá nejvíce paměti tiskárny.

Poslat pro každý rozsah

Pošle písma a zdroje před tiskem první stránky, která je používá, a pak je vypustí, když už nejsou potřebné. Tato možnost používá méně paměti tiskárny. Pokud ale procesor PostScriptu v další fázi pracovního procesu změní pořadí stránek, může dojít k nesprávnému zavádění písem a výsledkem mohou být chybějící písma. Pro některé tiskárny tato možnost nefunguje.

Poslat pro každou stránku

Pošle všechna písma a zdroje pro danou stránku před jejím tiskem a pak vypustí písma, když se tisk stránky dokončí. Tato možnost používá nejméně paměti tiskárny.

Metoda tisku (Acrobat Pro)

Určuje úroveň PostScriptu, který se bude pro stránky generovat. Zvolte úroveň PostScriptu vhodnou pro vaši tiskárnu.

Jazyk (Acrobat Pro)

Určuje úroveň PostScriptu, který se bude pro stránky generovat. Zvolte úroveň PostScriptu vhodnou pro vaši tiskárnu.

Zavést asijská písma

Vytiskne dokumenty s asijskými písmy, která nejsou instalovaná v tiskárně nebo vložená v PDF. Asijská písma musí být k dispozici v systému.

Posílat odstranění podkladové barvy/generování černé (Acrobat Pro)

Generování černé určuje, kolik černé tiskové barvy se použije při reprodukci určité barvy. Odstranění podkladové barvy (UCR) sníží podíly azurové, purpurové a žluté, aby se vykompenzovalo přidání černé funkcí generování černé. Odstranění podkladové barvy používá méně tiskové barvy, a proto se používá pro novinový tisk a nelakovaný papír.

Posílat polotóny (Acrobat Pro)

Umožňuje posílat vložené polotóny místo použití polotónů ve výstupním zařízení. Informace o polotónech řídí, kolik tiskové barvy se nanese na určité místo na papíře. Změnou velikosti a hustoty bodů se vytváří iluze různých odstínů šedé nebo spojitých barev. Pro obrázek CMYK se používají čtyři polotónové rastry: jeden pro každou tiskovou barvu použitou v tiskovém procesu.

Posílat přenosové funkce (Acrobat Pro)

Posílá vložené přenosové funkce. Přenosové funkce se tradičně používají pro kompenzaci nárůstu nebo zmenšení tiskového bodu při přenosu obrázku na film. K nárůstu tiskového bodu dochází, když jednotlivé body tiskové barvy, které tvoří vytištěný obrázek, jsou větší než body polotónového rastru (například vlivem rozšíření na papíru). Ke zmenšení tiskového bodu dochází, když se body vytisknou menší. Pomocí této možnosti se na soubor, který je výstupní, aplikují přenosové funkce.

Posílat plochost (Acrobat Pro)

umožňuje použití hodnoty plochosti souboru PDF, pokud tento soubor PDF již má hodnotu plochosti nastavenou. Pokud soubor PDF nemá žádné nastavení plochosti, pro postscriptový tisk jej řídí Acrobat. Hodnota plochosti určuje mez, do které může Acrobat aproximovat určitou křivku.

Posílat PS objekty tvarů (Acrobat Pro)

Posílá PostScriptové objekty pro XObjekty formy v PDF. Výběrem této možnosti se zmenší celková velikost tiskové úlohy, ale může se zvětšit velikost použité paměti v tiskárně. XObjekt formy je kontejner grafických objektů (včetně objektů cest, textových objektů a převzorkovaných obrázků) v PDF. XObjekty formy vytvářejí jednotný popis složitých objektů, které se mohou vyskytnout mnohokrát v jednom dokumentu, jako jsou například obrázky pozadí nebo loga společností.

Korekce zabarvení pozadí

Předchází problémům při tisku, jako jsou červené rámečky přes grafiku nebo tisk zrcadlících se stránek nebo stránek vzhůru nohama. Tyto problémy se mohou vyskytnout tehdy, když aplikace Acrobat nebo Reader nemůže použít výchozí slovníky vykreslení barev (CRD) na některých postscriptových tiskárnách.

Vždy používat hostitelské skládání (Acrobat Pro)

Určuje, zda má Acrobat pro tisk vždy používat hostitelské skládání bez kontroly tiskového ovladače. Acrobat standardně používá skládání tiskárny. Skládání tiskárny posílá tiskové úlohy do tiskárny jednotlivě a povolí, aby tato tiskárna určila způsob kompletování stránek. Pokud například rozešlete dvě kopie dvoustránkové úlohy, tiskárna obdrží dvě úlohy o dvou stránkách. Hostitelské skládání určí způsob kompletování stránek v aplikaci Acrobat a potom odešle úlohu do tiskárny. Pokud například rozešlete dvě kopie dvoustránkové úlohy, tiskárna obdrží jedinou znovu uspořádanou úlohu o čtyřech stránkách.

Tisknout jako obrázek

Vytiskne stránky jako bitmapové obrázky. Tuto možnost vyberte, pokud normální tisk nedává požadované výsledky, a zadejte rozlišení. Tato možnost je dostupná pouze pro postscriptové tiskárny.

Zavedení asijských písem do tiskárny

Vyberte možnost Zavést asijská písma v dialogovém okně Další nastavení tisku, chcete-li tisknout PDF s asijskými písmy, která nejsou instalovaná v tiskárně ani vložená v dokumentu. Písma vložená v dokumentu se zavádějí bez ohledu na stav této možnosti. Tuto možnost můžete použít pro tiskárnu s jazykem PostScript Level 2 nebo vyšším. Chcete-li, aby asijská písma byla k dispozici pro zavedení do tiskárny, musíte tato písma nainstalovat na svůj počítač pomocí možnosti Uživatelská nebo Kompletní instalace při instalování aplikace Acrobat.

Pokud není vybraná možnost Zavést asijská písma, PDF se vytiskne správně pouze v případě, že použitá písma jsou instalovaná v tiskárně. Pokud jsou v tiskárně podobná písma, tiskárna je použije jako náhradní písma. Pokud v tiskárně nejsou vhodná písma, použije se pro text písmo Courier.

Pokud možnost Zavést asijská písma nedává požadované výsledky, vytiskněte PDF jako bitmapový obrázek. Tisk dokumentu jako obrázku může trvat déle než při použití náhradního písma tiskárny.

Poznámka:

Některá písma nelze zavést do tiskárny buď proto, že písmo je bitmapové, nebo že vložení písma je v tomto dokumentu omezeno. V těchto případech se pro tisk použije náhradní písmo a vytištěný výstup nemusí odpovídat zobrazení na obrazovce.

Možnosti výstupu (Acrobat Pro)

K nastavení možností výstupu použijte panel Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku.

Barva

Obsahuje možnosti pro tisk složených barev a barevných výtažků. V panelu Výstup se objeví další možnosti podle toho, co vyberete v této nabídce. Další informace o barevných náhledech a výtažcích najdete v části Tisk barev.

Převrácení

Určuje orientaci stránky na médiu. Převrátit vodorovně u nesprávně natočených dokumentů, převrátit svisle pro změnu svislé orientace. Tato možnost je aktivní pouze u separací a neaktivní u složení.

Negativ

Vyberte tuto možnost, chcete-li tisknout dokument negativně. Například černá se na výsledném výstupu objeví jako bílá. Tato možnost je aktivní pouze u separací a neaktivní u složení.

Rastr

Určuje kombinace řádků na palec (lpi) a bodů na palec (dpi).

Přesahy

Určuje, jestli budou přesahy vypnuté. Kliknutím na možnost Přednastavení přesahů můžete spravovat přednastavení přesahů.

Přednastavení sloučení průhledností

Sloučí průhledné objekty podle zvoleného přednastavení.

Simulovat přetisk

Simuluje efekty přetisku přímých tiskových barev ve složeném výstupu a pro tisk převádí přímé barvy na výtažkové; samotný dokument zůstane beze změny. Tato možnost je užitečná pro tisková zařízení, která nepodporují přetisk, a je k dispozici pouze v případě, že jste z nabídky Barvy vybrali Složené. Pokud chcete použít soubor pro vytváření výtažků v RIPu (Raster Image Processor) nebo pro konečný výstup, nevybírejte tuto možnost.

Poznámka:

Když tisknete na tiskárnu, která podporuje přetisk, musíte tuto možnost nechat nevybranou, aby se mohly použít vlastní schopnosti přetisku tiskárny.

Použít maximální dostupné rozlišení obrázku JPEG2000

Určí, jak se při generování PostScriptu použijí informace o postupném rozlišení, pokud existují. Když je tato možnost vybraná, použijí se data s nejvyšším rozlišením, obsažená v obraze. Když není vybraná, bude rozlišení dat souhlasit s nastavením rozlišení v panelu Sloučení průhledností.

Správce tiskových barev

Modifikuje způsob, jakým se zpracují tiskové barvy v otevřeném PDF. Viz Přehled funkce Správce tiskových barev.

Určení hustoty polotónového rastru (Acrobat Pro)

V komerčním tisku se plynulé tóny simulují body (zvanými polotónové body) tištěnými v řadách (zvaných řádky nebo řádkový rastr). Řádky rastru se tisknou s různými úhly, aby bylo řádkování méně nápadné. V nabídce Rastr v sekci Výstup v tiskovém dialogovém okně se zobrazí doporučené sady řádkových rastrů v řádcích na palec (lpi) a rozlišení v bodech na palec (dpi) na základě právě vybraného souboru PPD. Když vybíráte tiskové barvy v seznamu tiskových barev, hodnoty v polích Hustota a Úhel se mění a ukazují hustotu a úhel polotónového rastru pro vybranou tiskovou barvu.

Vysoká hustota řádkového rastru (například 150 lpi) umístí body blízko sebe a vytvoří při tisku kvalitní reprodukci obrázku; nízká hustota rastru (60 lpi až 85 lpi) rozmístí body dále od sebe a vytvoří hrubší obrázek. Řádkový rastr určuje také velikost bodů. Řádkový rastr s vysokou hustotou používá malé body; řádkový rastr s nízkou hustotou používá velké body. Nejdůležitějším faktorem při volbě hustoty řádkového rastru je typ tiskárny nebo tiskařského stroje, který se použije pro tiskovou úlohu. Informujte se u svého poskytovatele služeb, jak jemný řádkový rastr je k dispozici na jejich zařízení, a podle toho upravte své možnosti.

Řádkové rastry v aplikaci Acrobat
Řádkové rastry

A. 65 lpi: Hrubý rastr pro tisk letáků a propagačních materiálů B. 85 lpi: průměrný rastr pro tisk novin C. 133 lpi: kvalitní rastr pro tisk barevných časopisů D. 177 lpi: velmi jemný rastr pro tisk výročních zpráv a obrázků v knihách o umění 

Soubory PPD pro osvitové jednotky s vysokým rozlišením nabízejí široký rozsah možných hustot rastrů, odpovídajících různým rozlišením osvitové jednotky. Soubory PPD pro tiskárny s nízkým rozlišením mají většinou jen málo možností pro řádkové rastry, obvykle hrubší rastry mezi 53 lpi a 85 lpi. Hrubší rastry ale dávají na tiskárnách s nízkým rozlišením optimální výsledky. Například použití jemnějšího rastru 100 lpi ve skutečnosti sníží kvalitu obrázku, když pro konečný výstup použijete tiskárnu s nízkým rozlišením.

Pomocí následujících kroků můžete určit hustotu polotónového rastru:

 1. V panelu Výstup v dialogovém okně Další nastavení tisku proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vybrat některou z přednastavených kombinací hustoty rastru a rozlišení tiskárny, vyberte požadovanou možnost z nabídky Rastr.

  • Chcete-li určit vlastní hustotu polotónového rastru, vyberte v seznamu tiskových barev výtažek, který chcete upravit, a pak zadejte hodnotu lpi v poli Hustota a hodnotu úhlu rastru v poli Úhel.

  Poznámka:

  Před vytvořením vlastních polotónových rastrů se dohodněte s poskytovatelem tiskových služeb na preferovaných hustotách a úhlech. Také dejte pozor na to, že některá výstupní zařízení používají vlastní výchozí hustoty a úhly.

Určení emulze a expozice obrázku (Acrobat Pro)

Podle typu použitého tiskařského stroje a způsobu přenosu informací z filmu na tiskové desky musíte předat poskytovateli služeb buď negativní nebo pozitivní filmy se stranou s emulzí buď nahoře nebo dole. Emulze je označení pro fotocitlivou vrstvu na filmu nebo na papíře. Poskytovatelé tiskových služeb ve Spojených státech obvykle vyžadují negativní filmy, v Evropě a v Japonsku pozitivní filmy. Dohodněte se s poskytovatelem služeb, jakému umístění emulze dává přednost.

Abyste určili, zda vidíte stranu emulze nebo druhou stranu (označovanou také jako podložka), podívejte se na výsledný film pod dobrým světlem. Jedna strana je lesklejší než druhá. Matná strana je strana s emulzí; lesklá strana je podložka.

Možnosti emulze v aplikaci Acrobat
Možnosti emulze

A. Pozitivní obrázek B. Negativ C. Negativ s emulzí dole 

Poznámka:

Nastavení emulze a expozice obrázku v tiskovém dialogovém okně mají přednost před jakýmkoliv konfliktním nastavením v ovladači tiskárny. Vždy určete nastavení tisku pomocí tiskového dialogového okna.

Pomocí následujících kroků můžete určit emulzi a expozici obrazu:

 1. Na levé straně dialogového okna Další nastavení tisku vyberte položku Výstup.

 2. V možnosti Barvy zvolte možnost Výtažky.

 3. V poli Převrátit vyberte jednu z následujících možností:

  Žádný

  Neprovede žádné změny v orientaci zobrazitelné plochy. Text v obraze je čitelný, když je fotocitlivá vrstva směrem k vám. To je výchozí možnost.

  Vodorovně

  Zrcadlí zobrazenou plochu kolem svislé osy tak, aby text nebyl správně čitelný.

  Svisle

  Zrcadlí zobrazenou plochu kolem vodorovné osy tak, že bude vzhůru nohama.

  Vodorovně a svisle

  Zrcadlí zobrazitelnou plochu kolem vodorovné a svislé osy tak, že text nebude čitelný. Text je čitelný, když je fotocitlivá vrstva na vzdálenější straně od vás. Obrázky tištěné na film se často tisknou s možností převrácení Vodorovně a svisle.

 4. Vyberte možnost Negativ pro negativní film, nevybírejte ji pro pozitivní film.
  Poznámka:

  Možnost Negativ je také dostupná, pokud jste z nabídky Barvy zvolili možnost In-RIP separace.

Zahrnutí značek a spadávek (Acrobat Pro)

Na stránku můžete umístit tiskové značky, abyste označili hranice rámečků dokumentu, které Adobe PDF podporuje, jako jsou řezací rámečky a rámečky spadávky. Tyto značky se ve skutečnosti nepřidají jako obsah stránky; jsou ale zahrnuty v PostScriptovém výstupu.

V následujících situacích jsou možnosti v panelu Značky a spadávky nedostupné:

 • PDF obsahuje tiskové značky přidané pomocí jiné funkce aplikace Acrobat, nástrojem Přidat tiskové značky.

 • Rámečky oříznutí, spadávky a řezání mají všechny stejnou velikost. Rámeček oříznutí je definován v dialogovém okně Ořezový rámeček (zvolte možnost Všechny nástroje > Použít tiskovou produkci > Nastavit rámečky stránky). Pokud kresba obsahuje spadávku, zajistěte, aby byl ořezový rámeček dost velký, aby se do něho vešel rámeček spadávky i ostatní tiskové značky.

Tiskové značky v aplikaci Acrobat
Tiskové značky

A. Řezací značky B. Soutiskové značky C. Informace o stránce D. Barevné pruhy E. Značky spadávky 

 1. Vyberte panel Značky a spadávky na levé straně dialogového okna Další nastavení tisku.

 2. Zvolte požadované tiskové značky. Značky se objeví v náhledu na levé straně dialogového okna Další nastavení tisku.

Možnosti Značky a spadávky

Všechny značky

Vytvoří všechny tiskové značky najednou.

Styl

Určuje vzhled značek. Můžete zvolit výchozí značky InDesignu nebo značky z jiných uvedených aplikací.

Tloušťka čáry

Určuje tloušťku čar pro řezací značky, značky spadávky a soutiskové značky.

Řezací značky

Umístí do každého rohu oříznuté oblasti značku, označující hranice řezacího rámečku PDF.

Značky spadávky

Umístí do každého rohu rámečku spadávky značku, označující hranice rámečku spadávky PDF. Rámeček spadávky určuje velikost přidané oblasti obrázku vně zadané velikosti stránky.

Soutiskové značky

Umístí mimo oblast oříznutí značky, sloužící k zarovnání různých výtažků v barevném dokumentu.

Pruhy barev

Přidá malý čtvereček barvy pro každý stupeň šedi a výtažkovou barvu. Přímé barvy převedené na výtažkové barvy jsou reprezentované pomocí výtažkových barev. Poskytovatelé služeb používají tyto značky k nastavení hustoty (denzity) tiskové barvy v tiskařském stroji.

Informace o stránce

Umístí informace o stránce mimo oříznutou plochu stránky. Informace o stránce zahrnují název souboru, číslo stránky, současné datum a čas a název barevného výtažku.

Možnosti správy barev (Acrobat Pro)

K nastavení možností pro tisk barev použijte panel Správa barev dialogového okna Další nastavení tisku. Další informace o tisku barev vyhledejte v části Tisk barev.

Zpracování barev

Určuje, zda se použije správa barev a zda se aplikuje v aplikaci nebo v tiskovém zařízení.

Správa barev aplikace Acrobat

Umožňuje vybrat profil ICC, který popisuje cílové výstupní zařízení.

Správa barev tiskárny

Posílá barevná data dokumentu spolu s profilem dokumentu přímo do tiskárny a nechá tiskárnu převést dokument do barevného prostoru tiskárny. Přesné výsledky převodu barev se mohou na různých tiskárnách lišit.

Stejný jako zdroj (bez správy barev)

Vypustí všechny informace o správě barev a pošle do tiskárny barvy zařízení.

Barevný profil

Určuje profil, který se použije pro zpracování barev při tisku.

Výstupní barva

Zobrazuje výstupní barvu založenou na nastaveních v panelu Výstup dialogového okna Další nastavení tisku.

Zacházet se stupni šedé jako s šedými pouze se složkou K

Vyberte tuto možnost, chcete-li zajistit, že se libovolné grafické objekty ve stupních šedi i grafické objekty RGB, jejichž hodnoty R, G, B jsou shodné, vytisknou pouze použitím černé (K) barvy, pokud povolíte správu barev a určíte tisk profilu CMYK na PostScriptové tiskárně.

Zachovat černou

Určuje, že barvy CMYK založené na čisté černé (K) budou při konverzích CMYK na CMYK zachovány jako barvy založené na černé (K) barvě. Tyto konverze mohou nastat, pokud povolíte správu barev a určíte tisk profilu CMYK na tiskárně PostScript.

Zachovat základní barvy CMYK

Určuje, že barvy CMYK založené na čistých primárních barvách (pouze C, pouze M, pouze Y nebo pouze K) zůstanou zachovány i po konverzích CMYK na CMYK. Tyto konverze mohou nastat, pokud povolíte správu barev a určíte tisk profilu CMYK na tiskárně PostScript.

Použít nastavení náhledu výstupu

Simuluje tiskový prostor definovaný zařízením, které je určené v nabídce Profil simulace v dialogovém okně Náhled výstupu. (Vyberte možnost Nástroje > Použít tiskovou produkci > Náhled výstupu.) Tato možnost umožňuje simulovat vzhled výstupu z jednoho zařízení na jiném zařízení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?