Vyplňování formulářů PDF    |    Vyplnění a podepsání formulářů PDF    |

Tento dokument vysvětluje, jak vyplnit formuláře PDF. (Pokud hledáte informace o tom, jak vytvořit vlastní formulář, distribuovat formulář, sledovat formulář nebo vyplnit a podepsat formulář, klepněte na příslušný odkaz výše. Pokud si chcete projít běžné dotazy k formulářům, klikněte na odkaz Časté dotazy k formulářům.)

 

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat DC a Acrobat 2017. Používáte-li aplikaci Acrobat XI, najdete další informace v nápovědě pro aplikaci Acrobat XI.

Lze formulář vyplnit?

Ne všechny formuláře lze vyplnit. Autoři formulářů někdy formuláře nepřevádějí na interaktivní vyplnitelné formuláře. Nebo úmyslně vytvoří formulář, který můžete vyplnit pouze rukou nebo pomocí nástroje Vyplnit a podepsat. Těmto neinteraktivním formulářům se říká sloučené formuláře.

Interaktivní formuláře v aplikaci Acrobat Reader
Interaktivní vyplnitelné formuláře v aplikaci Acrobat Reader : Zvýraznění, kde máte začít psát

Plochý formulář v aplikaci Acrobat Reader
Neinteraktivní plochý formulář v aplikaci Acrobat Reader: Pomocí nástroje Vyplnit a podepsat můžete přidávat text a další symboly kamkoli do formuláře

Vyplňování interaktivních formulářů

Interaktivní formulář obsahuje pole, která můžete vybrat nebo vyplnit.

Interaktivní formulář v Acrobatu
Interaktivní vyplnitelný formulář

A. Nachový pruh zpráv označuje přítomnost vyplnitelných polí. B. Po kliknutí zobrazí, kde se vyplnitelná pole nacházejí. 
 1. V případě potřeby můžete kliknout na dokument pravým tlačítkem a v nabídce vybrat buď nástroj ručička nebo nástroj pro výběr.

  Ukazatel se při přesunutí přes pole změní na jinou ikonu. Například nástroj ručička se změní na I , když můžete do pole formuláře zadat text. Některá textová pole jsou dynamická, to znamená, že automaticky mění velikost, aby se přizpůsobila množství zadávaných dat, a mohou se rozšířit přes hranice stránky.

 2. (Volitelné) Aby bylo možné pole formuláře snadno identifikovat, klikněte v pruhu zpráv dokumentu na tlačítko Zvýraznit stávající pole . Ve všech polích formuláře se objeví barevné pozadí (ve výchozím nastavení světle modré) a všechna vyžadovaná pole formuláře mají rámeček v jiné barvě (ve výchozím nastavení červené).

 3. Kliknutím vyberte volby, například přepínací tlačítka. Kliknutím dovnitř pole můžete začít psát.
  Stisknutím klávesy Tab se posunete dopředu a kláves Shift+Tab se posunete dozadu.
 4. Po dokončení klikněte na tlačítko Odeslat a dojde buď k odeslání dat na server nebo k vytvoření e-mailu pro odeslání dat. Tlačítko Odeslat se může zobrazit buď v nachovém pruhu zpráv v horní části formuláře nebo v obsahu formuláře.

Tipy pro řešení problémů týkajících se vyplňování formulářů viz kapitola Řešení potíží s formuláři.

Vyplňování plochých formulářů pomocí nástroje Vyplnit a podepsat

Sloučený formulář neobsahuje interaktivní pole. Pomocí nástroje Vyplnit a podepsat můžete ale přidávat text a další symboly kamkoli do formuláře. Pokyny naleznete v části Vyplnění formuláře PDF.

Vyplňování sloučených formulářů v prohlížeči

Formuláře PDF se běžně zobrazují v prohlížeči, například po kliknutí na odkaz na webové stránce. Pokud formulář neobsahuje interaktivní pole, můžete jej vyplnit pomocí nástroje Vyplnit a podepsat. Uložte formulář do svého počítače a poté jej otevřete přímo v aplikaci Acrobat nebo Acrobat Reader. Pokyny naleznete v části Vyplnění formuláře PDF.

Uložení formuláře do počítače
Uložte formulář, otevřete jej v aplikaci Acrobat nebo Acrobat Reader a poté vyberte příkaz Nástroje > Vyplnit a podepsat.

Volby pro práci ve formulářích

Klíč

Výsledek

Tabulátor nebo Shift+Tabulátor

Přijme napsaný text a přesune se na další pole

Šipka nahoru/doleva

Vybere předchozí přepínací tlačítko ve skupině

Šipka dolů/vpravo

Vybere další přepínací tlačítko

Esc

Odmítne a zruší výběr pole formuláře.

Esc (stiskněte dvakrát)

Ukončí režim celé obrazovky

Klávesa Enter nebo Return (textové pole o jednom řádku)

Přijme napsaný text a zruší výběr pole

Klávesa Enter nebo Return (textové pole o více řádcích)

Vytvoří konec odstavce v daném poli formuláře

Klávesa Enter nebo Return (zaškrtávací pole)

Zapne nebo vypne zaškrtávací pole

Klávesa Enter (klávesnice)

Přijme napsaný text a zruší výběr aktuálního pole formuláře

(Windows) Ctrl+tabulátor Vloží do textového pole tabulátor.
(Mac) Alt+tabulátor Vloží do textového pole tabulátor.

Automatické vyplňování formulářů (pouze interaktivní formuláře)

Funkce Automatické doplňování ukládá všechny položky, které napíšete do pole interaktivního formuláře. Funkce automatického doplňování poté navrhuje nebo dokonce automaticky zadá odpovědi odpovídající psanému textu do dalších polí formuláře. Návrhy se objeví v rozbalovací nabídce, ze které můžete vybrat odpovídající položku. Ve výchozím nastavení je funkce Automatické doplňování vypnutá, takže pokud ji chcete používat, musíte ji zapnout v předvolbách Formuláře.

Chcete-li odstranit položku z paměti automatického doplňování, například položku s překlepem, který jste později našli a opravili, můžete v předvolbách upravit jejich seznam.

Poznámka:

Předvolby formulářů se vztahují ke způsobu, jakým aplikace pracuje s otevřenými formuláři, když je používáte. Tyto předvolby se neukládají do vlastních formulářů PDF.

Zapnutí funkce automatického doplňování

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat/Acrobat Reader > Předvolby (Mac OS).

 2. Na levé straně vyberte možnost Formuláře.

 3. V části Automatické doplňování zvolte z nabídky možnost Základní nebo Rozšířené.

 4. Vyberte Pamatovat číselná data, pokud chcete, aby se do paměti automatického doplňování ukládala i čísla, která zapíšete do formulářů.

Poznámka:

Když vyberete volbu v nabídce Automatické doplňování, v textové oblasti pod ní se objeví popis vlivu této volby na chování funkce Automatické doplňování.

Odstranění položky z paměti automatického doplňování

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.

 2. Na levé straně vyberte možnost Formuláře.

 3. V části Automatické doplňování klikněte na možnost Upravit seznam položek.

 4. V dialogovém okně Seznam položek automatického doplňování proveďte jeden z následujících úkonů, a pak v potvrzovacím dialogu klikněte na Ano:

  • Chcete-li odstranit všechny položky, klikněte na Odstranit vše.
  • Chcete-li odstranit některé položky, vyberte je a klikněte na Odstranit. (Klepněte s klávesou Shift, chcete-li vybrat více sousedících položek, nebo klikněte s klávesou Ctrl, chcete-li vybrat více nesousedících položek.)

Změna sloučených formulářů na vyplnitelné (Acrobat Pro)

Sloučený formulář můžete změnit na vyplnitelný buď pomocí nástroje Připravit formulář nebo zapnutím nástrojů Vyplnit a podepsat. Uživatelé aplikace Acrobat nebo Acrobat Reader mohou vyplnit ploché formuláře pomocí nástroje Vyplnit a podepsat.

Interaktivní formulář

Chcete-li vytvořit interaktivní formulář, použijte nástroj Připravit formuláře. Navštivte adresu Vytvoření formuláře ze stávajícího dokumentu.

Sloučený formulář

Chcete-li zapnout nástroje Vyplnit a podepsat, vyberte příkaz Soubor > Uložit jako jiný > PDF s rozšířením pro Reader > Zapnout více nástrojů (zahrnuje vyplnění a uložení formuláře).

Nástroje se zapnou pouze pro aktuální formulář. Při vytváření jiného formuláře musíte tento postup zopakovat, aby mohli uživatelé aplikace Acrobat Reader tyto nástroje používat.

Uložení formulářů

 • Chcete-li uložit vyplněný formulář, vyberte možnost Soubor > Uložit jako, a soubor přejmenujte.

 • Chcete-li odstranit rozšířené funkce pro Reader, vyberte možnost Soubor > Uložit kopii.

 • Chcete-li uživatelům aplikace Reader povolit ukládání napsaných dat, zvolte možnost Soubor > Uložit jako jiný > PDF s rozšířením pro Reader > Zapnout více nástrojů (zahrnuje vyplnění a uložení formuláře).

 1. Klikněte na tlačítko Tisknout nebo zvolte příkaz nabídky Soubor > Tisknout.

 2. Zvolte tiskárnu z nabídky nahoře v dialogovém okně Tisknout.

 3. V nabídce Poznámky a formuláře v pravém horním rohu dialogu Tisknout vyberte jednu z následujících voleb a klikněte na tlačítko OK:

  • (Interaktivní nebo sloučený formulář) Chcete-li vytisknout formulář a napsané položky, vyberte možnost Dokument. Tato volba vytiskne text, který jste napsali pomocí nástroje Přidat text.

  • (Interaktivní nebo sloučený formulář) Chcete-li vytisknout formulář, napsané položky a všechny poznámky na formuláři, vyberte možnost Dokument a označení. Tato volba vytiskne text, který jste napsali pomocí nástroje Přidat text.

  • (Pouze interaktivní formulář) Chcete-li vytisknout pouze napsaný text a nikoli samotný formulář, vyberte možnost Pouze pole formuláře.

Vymazání neuložených položek formuláře

 1. Vyberte příkaz Nástroje > Připravit formuláře. Na pravém panelu klikněte na položku Více a poté vyberte příkaz Vymazat formulář.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online