Příručka uživatele Zrušit

Zabezpečení PDF pomocí hesel

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Základy zabezpečení heslem

Přístup k PDF můžete omezit nastavením hesel a omezením některých funkcí, jako je například tisk nebo úpravy dokumentu. Nelze však zabránit ukládání kopií dokumentu PDF. Kopie mají stejná omezení jako původní dokument PDF. Jsou k dispozici dva typy hesel:

Heslo pro otevření dokumentu

Heslo pro otevření dokumentu (označované také jako uživatelské heslo) od uživatele vyžaduje, aby k otevření PDF zadal příslušné heslo.

Heslo pro práva

Heslo pro práva (označované také jako heslo správce) vyžaduje heslo ke změně nastavení oprávnění. Pomocí hesla pro práva můžete v PDF omezit tisk, úpravy a kopírování obsahu. K otevření dokumentu v aplikaci Reader nebo Acrobat příjemci heslo nepotřebují. Heslo potřebují tehdy, pokud chtějí změnit vámi nastavená omezení.

Pokud je PDF zabezpečený oběma typy hesel, lze jej otevřít s použitím kteréhokoli z nich. Avšak pouze heslo pro práva umožňuje uživateli změnit omezené funkce. Vzhledem k vyšší úrovni zabezpečení je často přínosné nastavit oba typy hesel.

Poznámka:

Hesla nelze přidávat k podepsanému nebo certifikovanému dokumentu.

Přidání hesla do PDF

 1. Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat.

 2. Vyberte možnost Soubor > Ochránit soubor heslem. Případně můžete vybrat možnost Nástroje > Chránit > Ochránit soubor heslem.

 3. Vyberte, jestli chcete nastavit heslo pro zobrazení nebo úpravy PDF.

  Ochrana pomocí hesla

 4. Zadejte a znovu zadejte heslo. Heslo musí být alespoň šest znaků dlouhé. Vedle hesla se zobrazí jeho síla, která udává, jestli je zvolené heslo slabé, středně silné, silné nebo nejlepší.

 5. Klikněte na tlačítko Použít. V aplikaci Acrobat se zobrazí potvrzovací zpráva, že soubor byl úspěšně ochráněn heslem.

  Zpráva s potvrzením o ochraně

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další možnosti > Zašifrovat pomocí hesla.
  • Vyberte možnost Soubor > Ochránit soubor heslem a poté vyberte v nabídce Další možnosti položku Pokročilá ochrana heslem.
 2. Pokud se zobrazí dotaz, změňte zabezpečení kliknutím na tlačítko Ano.

 3. Vyberte možnost Vyžadovat heslo při otevření dokumentu a následně zadejte do příslušného pole heslo. Heslo musí být alespoň šest znaků dlouhé. Po každém stisku klávesy bude změřena a zobrazena síla vašeho hesla.

  Vyberte možnost Vyžadovat heslo při otevření dokumentu
  Pomocí možnosti Zabezpečení heslem – Nastavení můžete nastavit heslo k otevření PDF.

 4. Z rozbalovací nabídky Kompatibilita vyberte verzi aplikace Acrobat. Vybraná verze by měla být stejná nebo nižší, než je verze aplikace Acrobat nebo Reader příjemce.

  Možnosti řídící kompatibilitu se staršími verzemi a druhy šifrování
  Možnosti řídící kompatibilitu se staršími verzemi a druhy šifrování

  Pomocí možnosti Kompatibilita můžete určit typ použitého šifrování. Je důležité, abyste vybrali verzi, která je kompatibilní s verzemi aplikací Acrobat nebo Reader příjemce. Například aplikace Acrobat 7 nemůže otevřít soubor PDF šifrovaný pro aplikaci Acrobat X nebo novější.

  • Možnost Acrobat 6.0 a novější (PDF 1.5) umožňuje dokument šifrovat pomocí 128bitového šifrování RC4.
  • Možnost Acrobat 7.0 a novější (PDF 1.6) umožňuje dokument šifrovat pomocí algoritmu šifrování AES s klíčem o délce 128 bitů.
  • Možnost Acrobat X a novější (PDF 1.7) umožňuje dokument šifrovat pomocí 256bitového šifrování AES. Chcete-li použít 256bitové šifrování AES na dokumenty vytvořené v aplikaci Acrobat 8 nebo 9, vyberte možnost Acrobat X a novější.
 5. Vyberte možnost šifrování:

  Zašifrovat veškerý obsah dokumentu

  Zašifruje dokument i metadata dokumentu. Pokud je vybraná tato možnost, vyhledávací programy nemají přístup k metadatům dokumentu.

  Zašifrovat veškerý obsah dokumentu kromě metadat

  Slouží k šifrování obsahu dokumentu umožňující vyhledávacím programům přístup k metadatům dokumentu.

  Poznámka:

  Aplikace iFilter a příkazy Hledat nebo Rozšířené hledání aplikace Acrobat neprohledávají metadata souboru PDF, a to ani při zapnuté možnosti Zašifrovat veškerý obsah dokumentu kromě metadat. Můžete ale použít vyhledávací nástroj, který pracuje s metadaty XMP.

  Zašifrovat pouze přiložené soubory

  Vyžaduje heslo k otevírání přiložených souborů. Dokument ale mohou uživatelé otevřít bez hesla. Tuto možnost použijte k vytvoření zabezpečených obálek.

 6. Klikněte na tlačítko OK. Při zobrazení výzvy k potvrzení hesla zadejte příslušné heslo znovu do pole a klikněte na tlačítko OK.

Omezení úprav v PDF

Můžete uživatelům zabránit, aby PDF mohli měnit. Možnost pro omezení úprav zabraňuje uživatelům v úpravách textu, přesunu objektů i přidávání polí formulářů. Uživatelé mohou vyplňovat pole formulářů, podepisovat dokumenty nebo přidávat poznámky.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Soubor > Ochránit soubor heslem.
  • Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Ochránit soubor heslem.
 2. Pokud se zobrazí dotaz, změňte zabezpečení kliknutím na tlačítko Ano.

 3. Vyberte možnost Úpravy a poté zadejte a znovu zadejte heslo. Heslo musí být alespoň šest znaků dlouhé. Vedle hesla se zobrazí jeho síla, která udává, jestli je zvolené heslo slabé, středně silné nebo silné.

  Omezit úpravy

 4. Klikněte na tlačítko Použít. V aplikaci Acrobat se zobrazí potvrzovací zpráva, že soubor byl úspěšně ochráněn heslem.

  Zpráva s potvrzením o omezení úprav

Omezení tisku, úprav a kopírování

Můžete zabránit tomu, aby uživatele v PDF prováděli tisk a úpravy nebo kopírovali obsah. Můžete nastavit omezení, která chcete na PDF použít. Uživatelé nemohou tato omezení změnit, pokud jim nesdělíte potřebné heslo.

Aplikace Illustrator, Photoshop nebo InDesign režimy pouze pro zobrazení neobsahují. Pokud chce uživatel v těchto aplikacích otevřít PDF s omezením, musí zadat heslo pro práva.

Poznámka:

Jestliže zapomenete heslo, nelze jej z dokumentu PDF získat. Můžete si uložit záložní kopii PDF, která není chráněná heslem.

 1. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další možnosti > Zašifrovat pomocí hesla.
  • Vyberte možnost Soubor > Ochránit soubor heslem a poté vyberte v nabídce Další možnosti položku Pokročilá ochrana heslem.
 2. Pokud se zobrazí dotaz, změňte zabezpečení kliknutím na tlačítko Ano.

 3. Vyberte možnost Omezit úpravy a tisk tohoto dokumentu.

  Všechny produkty Adobe uplatňují omezení nastavená pomocí hesla pro práva. Pokud však produkty jiných výrobců tato nastavení nepodporují, může se příjemcům dokumentu podařit obejít některá nebo i všechna vámi nastavená omezení.

 4. Do odpovídajícího pole zadejte heslo. Heslo musí být alespoň šest znaků dlouhé. Po každém stisku klávesy bude změřena a zobrazena síla vašeho hesla.

  Možnosti Zabezpečení heslem
  Možnosti Zabezpečení heslem – Nastavení umožňují omezit tisk, úpravy a kopírování

 5. Z nabídky Povolený tisk vyberte, co může uživatel vytisknout:

  Žádný

  Zabrání uživatelům vytisknout dokument.

  Nízké rozlišení (150 dpi)

  Umožní uživatelům tisk s rozlišením nejvýše 150 dpi. Tisk může být pomalejší, protože každá stránka se tiskne jako bitmapový obrázek. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je možnost Kompatibilita nastavena na Acrobat 5 (PDF 1.4) a novější.

  Vysoké rozlišení

  Umožní uživatelům tisk s jakýmkoli rozlišením, s kvalitním vektorovým výstupem na PostScriptových a jiných tiskárnách, které podporují rozšířené možnosti kvalitního tisku.

 6. V nabídce Povolené změny vyberte, co může uživatel změnit:

  Žádné

  Zabrání uživatelům provádět jakékoliv změny dokumentu, které jsou uvedené v nabídce Povolené změny, jako je vyplňování polí formulářů nebo přidávání poznámek.

  Vložení, odstranění a natočení stránek

  Umožní uživatelům vkládat, odstraňovat a otáčet stránky a vytvářet záložky a miniatury. Tato možnost je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

  Vyplnění polí formulářů a podepsání existujících polí podpisu

  Umožní uživatelům vyplňovat formuláře a přidávat digitální podpisy. Tato možnost nedovoluje přidávat poznámky ani vytvářet pole formulářů. Tato možnost je dostupná pouze pro vysokou úroveň šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

  Přidávání poznámek, vyplnění polí formulářů a podepsání existujících polí podpisu

  Umožní uživatelům přidávat poznámky a digitální podpisy a vyplňovat formuláře. Tato možnost uživatelům nedovolí přemísťovat objekty stránek ani vytvářet pole formulářů.

  Vše kromě vyjmutí stránek

  Umožní uživatelům upravovat dokument, vytvářet a vyplňovat pole formulářů a přidávat poznámky a digitální podpisy.

 7. Vyberte libovolné z následujících možností:

  Povolit kopírování textu, obrázků a dalšího obsahu

  Dovolí uživatelům vybrat a zkopírovat obsah PDF.

  Povolit přístup k textu zařízením pro čtení z obrazovky pro slabozraké

  Umožní slabozrakým uživatelům číst dokument pomocí programů pro čtení z obrazovky, ale nedovolí jim kopírovat nebo vyjmout obsah dokumentu. Tato možnost je dostupná pouze u vysoké úrovně šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

 8. Z nabídky Kompatibilita vyberte verzi aplikace Acrobat. Vybraná verze by měla být stejná nebo nižší, než je verze aplikace Acrobat nebo Reader příjemce. Pomocí možnosti Kompatibilita můžete určit typ použitého šifrování. Je důležité, abyste vybrali verzi, která je kompatibilní s verzemi aplikací Acrobat nebo Reader příjemce. Například aplikace Acrobat 7 nemůže otevřít soubor PDF šifrovaný pro aplikaci Acrobat X nebo novější.

  Možnosti Kompatibility PDF

  • Možnost Acrobat 6.0 a novější (PDF 1.5) umožňuje dokument šifrovat pomocí 128bitového šifrování RC4.
  • Možnost Acrobat 7.0 a novější (PDF 1.6) umožňuje dokument šifrovat pomocí algoritmu šifrování AES s klíčem o délce 128 bitů.
  • Možnost Acrobat X a novější (PDF 1.7) umožňuje dokument šifrovat pomocí 256bitového šifrování AES. Chcete-li použít 256bitové šifrování AES na dokumenty vytvořené v aplikaci Acrobat 8 nebo 9, vyberte možnost Acrobat X a novější.
 9. Vyberte, co chcete zašifrovat:

  Zašifrovat veškerý obsah dokumentu

  Zašifruje dokument i metadata dokumentu. Pokud je vybraná tato možnost, vyhledávací programy nemají přístup k metadatům dokumentu.

  Zašifrovat veškerý obsah dokumentu kromě metadat

  Slouží k šifrování obsahu dokumentu umožňující vyhledávacím programům přístup k metadatům dokumentu.

  Poznámka:

  Aplikace iFilter a příkazy Hledat nebo Rozšířené hledání aplikace Acrobat neprohledávají metadata souboru PDF, a to ani při zapnuté možnosti Zašifrovat veškerý obsah dokumentu kromě metadat. Můžete ale použít vyhledávací nástroj, který pracuje s metadaty XMP.

  Zašifrovat pouze přiložené soubory

  Vyžaduje heslo k otevírání přiložených souborů. Dokument ale mohou uživatelé otevřít bez hesla. Tuto možnost použijte k vytvoření zabezpečených obálek.

 10. Klikněte na tlačítko OK. Při zobrazení výzvy k potvrzení hesla zadejte příslušné heslo znovu do pole a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění zabezpečení heslem

Zabezpečení můžete z otevřeného PDF odstranit jen v případě, že k tomu máte práva. Pokud je PDF zabezpečený pomocí zásad zabezpečení založených na serveru, může je změnit pouze tvůrce zásad nebo správce serveru.

 1. Otevřete PDF a poté vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další možnosti > Odstranit zabezpečení.

 2. Možnosti se liší v závislosti na typu zabezpečení heslem připojeného k dokumentu:

  • Pokud má dokument pouze heslo pro otevření dokumentu, odstraňte je z dokumentu kliknutím na tlačítko OK.
  • Pokud má dokument heslo pro práva, zadejte jej do pole Zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK. Dalším kliknutím na tlačítko OK akci potvrďte.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.