Když v dokumentu PDF přidáte písmo, ve výchozím nastavení Acrobat vybere pro nový text atributy okolního písma. Podobně, když upravujete existující text v dokumentu PDF a písmo není v systému dostupné, ve výchozím nastavení se použije konkrétní záložní písmo pro určitý typ písma. Například v písmech latinky se použije záložní písmo Minion Pro. Toto výchozí chování může v dokumentu PDF vést k písmům s nekonzistentním vzhledem. Aby byla písma ve všech dokumentech PDF konzistentní, můžete místo použití výchozích nastavení vybrat konkrétní písmo pro funkci Přidat text i pro možnost záložního písma ve funkcích úprav textu, a to pomocí volby Možnosti písma v předvolbách Úpravy obsahu.

Nastavení Možnosti písma pro úpravy textu a přidání nového textu

Poznámka:

Jestliže v oddílu Volby písma nevidíte nastavení „Záložní písmo pro úpravy“ a „Výchozí písmo pro Přidat text“, aktualizujte aplikaci Acrobat DC na nejnovější verzi. Automatickou aktualizaci spustíte přímo z produktu Acrobat DC výběrem příkazu Nápověda > Zkontrolovat aktualizace a poté podle kroků uvedených v okně aktualizátoru stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.

Výchozí záložní písmo pro úpravy textu změníte takto:

  1. Přejděte na Upravit > Předvolby > Úpravy obsahu > Možnosti písma.

  2. V rozbalovacím seznamu Záložní písmo pro úpravy zvolte vhodné písmo.

  3. Klikněte na OK.

Vlastnosti výchozího písma pro funkci Přidat text změníte takto:

  1. Přejděte na Upravit > Předvolby > Úpravy obsahu > Možnosti písma.

  2. V rozbalovacím seznamu Výchozí písmo pro Přidat text zvolte vhodné písmo.

  3. V rozbalovacím seznamu Velikost písma zvolte vhodnou velikost písma.

  4. Klikněte na OK.

Poznámka:

Pokud chcete obnovit výchozí chování, v rozbalovacím seznamu zvolte možnost Výběr provede Acrobat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online