Příručka uživatele Zrušit

Vytváření PDF pomocí Acrobat Distilleru

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Acrobat Distiller – přehled

V Acrobat Distilleru můžete vybrat nastavení pro převod dokumentů do PDF, možnosti zabezpečení a informace o písmech. Okno Acrobat Distilleru se také používá ke sledování úloh, připravených ve frontě k převodu do PDF.

okno Acrobat Distilleru
Hlavní okno Acrobat Distilleru (Windows)

A. Nabídky B. Soubory nastavení Adobe PDF C. Soubory ve frontě úloh D. Neúspěšná úloha E. Kontextová nabídka F. Stavové okno 

Poznámka:

Chcete-li v aplikaci Acrobat Pro převádět PostScriptové soubory automaticky, nastavte v Distilleru sledovanou složku.

Chcete-li spustit Acrobat Distiller (Windows), zvolte Všechny programy > Adobe Acrobat Distiller.

Správa fronty převodů

V Distilleru můžete PostScriptové soubory, které jste vytvořili ve zdrojových aplikacích, zařadit do fronty a pak sledovat průběh jejich převodu do PDF.

Zařazení PostScriptového souboru do fronty

 1. V Distilleru vyberte soubor nastavení Adobe PDF z rozbalovací nabídky Výchozí nastavení.
 2. (Volitelně) Zvolte Nastavení > Zabezpečení a vyberte úroveň šifrování.
 3. Jedním z následujících způsobů otevřete PostScriptový soubor a spusťte proces převodu:
  • Zvolte Soubor > Otevřít, vyberte PostScriptový soubor a klikněte na Otevřít.

  • Přetáhněte jeden nebo více PostScriptových souborů z plochy do okna Acrobat Distilleru.

Poznámka:

Klikněte na Pauza před provedením kroku 3, chcete-li zkontrolovat frontu před tím, než Distiller spustí převod souborů.

Změna fronty během zpracování

Proveďte libovolné z následujících úkonů:

 • Chcete-li dočasně zastavit zpracování současné úlohy, klikněte na tlačítko Pauza.
 • Chcete-li obnovit zpracování současné úlohy, klikněte na tlačítko Pokračovat.
 • Chcete-li odstranit soubory z fronty, klikněte na Zrušit úlohu. Tlačítko Zrušit úlohy odstraní z fronty všechny soubory, které ještě nebyly úspěšně dokončeny. Nebo (pouze ve Windows) vyberte jednotlivé soubory ve frontě úloh, klikněte na ně pravým tlačítkem a zvolte Zrušit úlohy, abyste odstranili pouze tyto soubory.
 • (Pouze Windows) Chcete-li otevřít složku, ve které jsou vybrané soubory, klikněte pravým tlačítkem na frontu úloh a zvolte možnost Procházet.
 • (Pouze Windows) Chcete-li otevřít vybraný soubor PDF v aplikaci Acrobat, v prohlížeči nebo v Readeru, klikněte pravým tlačítkem na frontu úloh a zvolte Zobrazit. Nebo dvakrát klikněte na soubor PDF, aby se otevřel v aplikaci Acrobat.

Uložení historie fronty úloh (Windows)

 1. Klikněte pravým tlačítkem na frontu úloh a zvolte Uložit seznam.

Distiller uloží a otevře historii jako PDF.

Vymazání fronty

Odstraňte všechny pozastavené a úspěšně převedené soubory ze seznamu:

 • (Windows) Klikněte pravým tlačítkem na frontu úloh a zvolte Vymazat historii.
 • (Mac OS) Klikněte na tlačítko Vymazat seznam nad frontou.

Předvolby Distilleru

Předvolby Distilleru řídí globální nastavení Distilleru. Předvolby Distilleru nastavíte volbou příkazu Soubor > Předvolby (Windows) nebo Distiller > Předvolby (Mac OS).

Upozornit na nedostupnost sledovaných složek (Acrobat Pro)

Zobrazí zprávu, pokud sledovaná složka přestane být dostupná nebo ji nelze najít.

(Windows) Upozornit, když je složka TEMP Windows téměř plná

Zobrazí výstrahu, když je na pevném disku méně než 1 MB volného místa. Vyžadované místo na disku je často dvojnásobkem velikosti zpracovávaného PostScriptového souboru.

Dotaz na umístění souboru PDF

Umožňuje určit název a umístění souborů, když použijete metodu přetažení nebo příkaz Tisknout.

Dotaz před přepsáním existujícího souboru PDF

Zobrazí výstrahu, když se chystáte přepsat existující PDF.

Zobrazit PDF při použití Distilleru

Automaticky otevře převedený PDF.

Odstranit soubory záznamu pro úspěšné úlohy

Vytvoří soubor záznamu (s názvem messages.log) pouze v případě, že existují zprávy z interpretace PostScriptového souboru nebo se vyskytne PostScriptová chyba. (Soubory záznamu pro neúspěšné úlohy se vytvoří vždy.)

Pravidla pro vytváření PostScriptových souborů

Chcete-li doladit vytváření PDF pomocí parametrů Distilleru nebo operátorů pdfmark, vytvořte nejprve PostScriptový soubor a pak ho převeďte do PDF. Další informace o aplikaci Adobe Acrobat SDK najdete v centru pro vývojáře Acrobat Developer Center na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_en (pouze v angličtině).

V aplikacích pro vytváření dokumentů, jako je například Adobe InDesign, použijte k převedení souboru do PostScriptu příkaz Tisknout s tiskárnou Adobe PDF. Tiskové dialogové okno může v různých aplikacích vypadat různě. Pokyny pro vytvoření PostScriptového souboru z určité aplikace naleznete v dokumentaci příslušné aplikace.

Při vytváření PostScriptových souborů mějte na paměti následující pravidla:

 • Pokud je to možné, použijte jazyk PostScript Level 3, abyste využili výhod nejpokročilejších funkcí PostScriptu.

 • Jako PostScriptovou tiskárnu použijte tiskárnu Adobe PDF.

 • (Windows) Posílejte písma použitá v dokumentu.

 • Pojmenujte PostScriptový soubor stejným názvem jako původní dokument, ale s příponou .ps. (Některé aplikace místo toho používají příponu .prn.)

 • Použijte barvy a vlastní velikosti stránky, které jsou k dispozici v souboru PPD pro Adobe Acrobat Distiller. Použití jiných souborů PPD může mít za následek nesprávné barvy, písma nebo velikosti stránek v PDF.

 • Odešlete PostScriptové soubory jako 8bitová binární data s použitím FTP pro přenos souborů mezi počítači, zvláště jedná-li se o odlišné platformy. Touto akcí zabráníte převodu posunů řádků na začátky řádků nebo naopak.

O sledovaných složkách (Acrobat Pro)

Distiller můžete konfigurovat tak, aby hledal PostScriptové soubory v určitých složkách, které se nazývají sledované složky. Distiller může monitorovat až 100 sledovaných složek. Když Distiller najde PostScriptový soubor ve složce In ve sledované složce, převede soubor do PDF a pak přesune PDF (a obvykle i PostScriptový soubor a případný soubor záznamu) do složky Out. Ke sledované složce může patřit vlastní nastavení Adobe PDF a nastavení zabezpečení, které se aplikuje na všechny soubory zpracované z této složky. Nastavení zabezpečení pro sledovanou složku má přednost před nastavením zabezpečení pro Distiller. Distiller například nepřevede PostScriptový soubor ze sledované složky, pokud je soubor označený jako pouze ke čtení.

(Windows) Nastavení a předvolby jsou jedinečné pro jednotlivé uživatele. V jiném systému souborů než NTFS jsou soubory vlastních nastavení uložené v této složce dostupné pro čtení i zápis pro všechny uživatele systému. V systému NTFS jsou pro každého uživatele dostupné pro čtení i zápis pouze soubory, které sám vytvořil. Soubory nastavení, které vytvořili ostatní uživatelé, jsou pouze ke čtení. (Výchozí soubory nastavení, nainstalované s aplikací Adobe Acrobat Distiller jsou pouze pro čtení a jsou skryté.)

(Mac OS) K nastavením a předvolbám jednotlivých uživatelů pro Distiller normálně nemá přístup žádný jiný uživatel. Aby bylo možné sdílet sledovanou složku s ostatními uživateli, musí tvůrce složky nastavit příslušná práva pro složky In a Out. Sdílení umožní ostatním uživatelům kopírovat soubory do složky In a získávat soubory ze složky Out. Tvůrce musí být přihlášen do systému a musí mít spuštěný Distiller. Ostatní uživatelé se musí vzdáleně přihlásit, aby měli přístup k živě sledované složce a aby byly jejich soubory zpracovány.

Poznámka:

Nesmíte vytvořit sledované složky jako síťovou službu pro jiné uživatele. Každý uživatel, který vytváří soubory PDF, musí mít licenci Acrobat Pro.

Nastavení sledovaných složek (Acrobat Pro)

 1. V aplikaci Acrobat Distiller zvolte Nastavení > Sledované složky.

 2. Klikněte na možnost Přidat složku a vyberte cílovou složku. Distiller do cílové složky automaticky umístí složky In a Out. Složky In a Out můžete umístit do libovolné úrovně na disku.
 3. Chcete-li pro složku určit možnosti zabezpečení, vyberte složku a klikněte na Upravit zabezpečení. Kliknutím na OK se vraťte do dialogového okna Sledované složky.

  Poznámka:

  K názvu každé složky, pro kterou je nastavené zabezpečení, se připojí ikona zabezpečení. Chcete-li vrátit složku na původní možnosti vybrané v okně Distilleru, vyberte složku a klikněte na Odstranit zabezpečení.

 4. Určete nastavení převodu Adobe PDF pro složky:
  • Chcete-li upravit nastavení Adobe PDF, které se pro složku použije, vyberte složku, klikněte na Upravit nastavení a upravte nastavení Adobe PDF. Kliknutím na OK jej uložte do sledované složky jako soubor folder.joboptions.

  • Chcete-li použít jinou sadu nastavení Adobe PDF, vyberte složku a klikněte na Načíst nastavení. Použijte jakákoliv nastavení, která jste definovali, pojmenovali a uložili, a pak klikněte na OK.

 5. Nastavte možnosti řízení zpracování souborů:
  • Zadejte počet sekund, který určuje, jak často se má složka kontrolovat. Můžete zadat až 9999. (Například 120 se rovná 2 minutám a 9999 se rovná zhruba 2 a 3/4 hodiny.)

  • Zvolte, co se má udělat s PostScriptovým souborem po jeho zpracování. Soubor se může přesunout do složky Out spolu se souborem PDF nebo se může odstranit. Případný soubor záznamu se také automaticky zkopíruje do složky Out.

  • Chcete-li soubory PDF po určitém časovém období odstranit, zadejte počet dní, až do 999. Tato možnost také odstraní PostScriptové soubory a soubory záznamů, pokud jste zvolili jejich odstraňování.

 6. Pokud chcete složku odstranit, vyberte ji a klikněte na Odstranit složku. Před odstraněním složky zkontrolujte, že Distiller dokončil zpracování všech souborů v této složce.
  Poznámka:

  Když odstraníte sledovanou složku, Distiller neodstraní složky In a Out, jejich obsah ani soubor folder.joboptions. Tyto složky a soubory můžete odstranit ručně, pokud je to potřeba.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online