Příručka uživatele Zrušit

Základy práce s pracovní plochou | Acrobat

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev
Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pro Acrobat. Používáte-li aplikaci Acrobat 2017 nebo Acrobat Classic (2015), přejděte do části Základy práce s pracovní plochou | Acrobat 2017, Acrobat Classic (2015).

Pracovní plocha – přehled

Uživatelské rozhraní aplikace Adobe Acrobat má tři zobrazení – Domovská stránka, Nástroje a Dokument.

Zobrazení Dokument může mít jedno ze dvou rozhraní – rozhraní Jeden dokument (zobrazení jednoho dokumentu) nebo rozhraní Více dokumentů (rozhraní s kartami pro zobrazení více souborů PDF).

Domovská stránka

Toto je brána nebo výchozí stránka pro případ, že nemáte soubor PDF otevřený v aplikaci Acrobat.

Nástroje

Toto  je  místo, kde naleznete nástroje,  které jsou  dostupné v aplikaci Acrobat. V tomto zobrazení se zobrazují všechny nástroje aplikace Acrobat.

Dokument

Toto je výchozí zobrazení pro všechny případy, kdy je dokument otevřený v aplikaci Acrobat. Při otevření více dokumentů se každý dokument otevře jako karta v témže okně aplikace.

Zobrazení domovské obrazovky

Toto je brána nebo výchozí stránka pro případ, že nemáte soubor PDF otevřený v aplikaci Acrobat. Zobrazení Domovská stránka nabízí rychlý přístup k posledním souborům, sdíleným souborům, často používaným nástrojům, úkolům a účtům úložiště.

Sjednocené zobrazení domovské stránky

A. Poslední soubory B. Karty souborů označených hvězdičkou C. Karty Začínáme D. Soubory hledání E. Upozornění F. Kontextový panel G. Soubory sdílené vámi a jinými uživateli H. Dohody sdílené k podpisu 

Jedná se o sjednocený seznam souborů, které s vámi sdíleli ostatní nebo které jste sdíleli s ostatními vy pro zobrazení, recenzi nebo podepsání, včetně souborů otevřených pro zobrazení z počítače, úložiště Document Cloud nebo z úložišť třetích stran, jako je OneDrive, Dropbox, Box, SharePoint a Google Drive. Soubory jsou na základě akcí, které u nich byly provedeny, označeny jako Sdílené vámi, Nesdílené nebo Sdílené jinými uživateli. Ikona poznámky () vedle názvu sdíleného souboru označuje, že se jedná o soubor recenze. Pokud se vedle sdíleného souboru ikona poznámky () nenachází, znamená to, že soubor byl sdílen pouze k zobrazování.

U vybraného souboru se vpravo zobrazí panel s podrobnostmi a miniaturou náhledu a seznamem často používaných nástrojů. Volba Odstranit z posledních na panelu umožňuje výběrové odstranění souborů ze seznamu nedávno otevřených souborů. Když se odhlásíte z aplikace Acrobat, seznam posledních souborů se vymaže.

 

Poznámka:

V mobilní aplikaci Acrobat Reader nejsou smlouvy odeslané k podepsání zobrazeny v seznamu Poslední soubory. Nicméně pro tyto smlouvy k podpisu, které čekají na vaše dokončení, uvidíte upozornění a karty Ke zpracování.

Zobrazí soubory označené hvězdičkou jako karty, aby k nim byl snadný přístup. Chcete-li zobrazit všechny soubory označené hvězdičkou, klikněte na kartu Soubory s hvězdičkou v levém panelu. Když označíte soubor hvězdičkou, považujete ho tím za důležitý a budete k němu mít přístup ze všech zařízení. Soubory označené hvězdičkou se zkopírují do služby Document Cloud. Chcete-li skrýt soubory s hvězdičkou z domovské stránky aplikace Acrobat, zvolte možnost Upravit > Předvolby . Na kartě Obecné zrušte výběr možnosti Zobrazit soubory s hvězdičkou na kartě Poslední.

Další informace naleznete v tématu Označte důležité soubory hvězdičkou a přistupujte k nim na různých zařízeních.

V této části jsou uvedeny běžně používané nástroje v aplikaci Acrobat, jako jsou Vytvořit PDF, Uspořádat stránky, Sloučit soubory a další. Nabízí také možnost nastavit aplikaci Acrobat jako výchozí aplikaci pro soubory typu PDF. Chcete-li skrýt rychlé nástroje z nabídky možností (), vyberte možnost Sbalit vše.

Sjednocené pole hledání nahoře uprostřed umožňuje hledat poslední soubory, soubory ve službě Document Cloud a soubory sdílené vámi nebo sdílené jinými uživateli.

Soubory hledání

Akustické oznámení upozorňuje na jakoukoliv změnu stavu sdílených dokumentů. Zobrazuje upozornění na všechny příchozí i odchozí požadavky týkající se dokumentů sdílených pro zobrazení, recenzování a podepsání.

Další informace naleznete v části Upozornění ve službě Document Cloud.

Pomáhá pracovat se soubory na všech kartách zobrazení domovské obrazovky pomocí kontextových nabídek. Vyberete-li soubor, zobrazí se vpravo panel s podrobnostmi a miniaturou náhledu a seznamem často používaných nástrojů. Vyberte libovolný nástroj pro provedení požadované akce se souborem.

V oddílu Sdílené lze sledovat a spravovat sdílené soubory. Všechny sdílené soubory jsou seskupeny podle pracovní aktivity tak, aby byly snadno přístupné. Soubory, které sdílíte, jsou uvedeny v seznamu Sdíleno vámi a soubory sdílené jinými uživateli jsou uvedeny v seznamu Sdíleno jinými uživateli. Dostupné volby se po výběru souboru zobrazí v pravém panelu.

Poznámka:

V mobilní aplikaci Acrobat Reader nejsou smlouvy odeslané k podepsání zobrazeny v seznamu Poslední soubory. Nicméně pro tyto smlouvy k podpisu, které čekají na vaše dokončení, uvidíte upozornění a karty Ke zpracování.

Další informace o souborech sdílených k zobrazení, recenzi nebo podpisu naleznete v části:

Jedná se o sjednocený seznam dohod, které jsou sdílené s vámi nebo které jste sdíleli vy k podpisu. Můžete sledovat, které dohody jsou odeslány k podpisu, které jsou podepsané a které stále čekají na váš podpis.

Více informací naleznete v tématu Sledování dohod odeslaných k podpisu

Online účet úložiště

Offline seznamy úložišť a online umístění pro přístup k souborům. Kromě místního počítače lze mít přístup k souborům:

 • Bezpečně uloženým ve službě Adobe Document Cloud pomocí odkazu Document Cloud v levém panelu.
 • Z online účtů, například Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive a Microsoft SharePoint. Přidávat účty lze prostřednictvím odkazu Přidat účet v levém panelu. Další informace najdete v části Práce s online účty.

Centrum nástrojů

Na tomto místě lze procházet a objevovat nástroje dostupné v aplikaci Acrobat nebo Reader. Všechny nástroje jsou uvedeny podle kategorií. Když zvolíte určitý nástroj, zobrazí se příkazy nebo pruh nástrojů specifický pro tento nástroj v zobrazení dokumentu, pokud je soubor otevřený.

Některé nástroje lze otevřít, aniž byste otevírali dokument. Pokud nástroj vyžaduje otevření dokumentu, budete na základě volby nástroje vyzváni k výběru dokumentu.

Centrum nástrojů v aplikaci Acrobat
Centrum nástrojů uvádí všechny nástroje podle kategorií. V pravém panelu se zobrazují zkratky k nástrojům.

Zkratky k nástrojům přidávejte nebo odebírejte v pravém panelu

Pokud chcete v pravém panelu přidat zkratku nástroje, klikněte na tlačítko Přidat pod názvem nástroje. 

Přidání do pravého panelu

Případně můžete nástroj přidat jeho přetažením do pravého panelu.

Pokud chcete v pravém panelu odebrat zkratku nástroje, klikněte na tlačítko se šipkou dolů vedle možnosti Otevřít pod názvem nástroje a poté zvolte možnost Odebrat zkratku.

Odebrání zkratky z pravého panelu

Jinou možností, jak odebrat zkratku, je kliknout na tlačítko s křížkem pro danou zkratku v pravém panelu.

Zkratka Kombinovat soubory

Zobrazení Dokument

Ve výchozím nastavení se zobrazí rozhraní s kartami pro zobrazení více dokumentů PDF. Při otevření více dokumentů PDF se každý dokument PDF otevře jako karta v témže okně aplikace. Mezi kartami lze přepínat v horní části – název karty zobrazuje název souboru otevřeného na kartě. Tlačítka pro předchozí a další soubor se zobrazí vpravo a umožňují procházení kartami dokumentů, pokud je jich příliš mnoho a nevejdou se do zobrazení dokumentu.

V horní části pracovní plochy je zobrazen panel nabídek a pruh nástrojů. Pracovní plocha pro samostatnou aplikaci zahrnuje panel dokumentu uprostřed, navigační panel nalevo a nástroje nebo panel úloh napravo. Panel dokumentu zobrazuje dokumenty PDF. Podokno navigace vlevo umožňuje procházet PDF a provádět volby u souborů PDF. Pruhy nástrojů v horní části okna obsahují další ovládací prvky, které můžete používat při práci se soubory PDF.

Zobrazení Dokument s kartami pro zobrazení více souborů PDF
Zobrazení Dokument s kartami pro zobrazení více souborů PDF

Poznámka:

Chcete-li zobrazení s kartami vypnout a vrátit se k zobrazení jednoho dokumentu, přejděte do nabídky Upravit > Předvolby > Všeobecné a zrušte zaškrtnutí předvolby Otvírat dokumenty jako nové karty v témže okně (vyžaduje restartování aplikace). Znovu spusťte aplikaci Acrobat.

Zobrazení motivů v aplikaci Acrobat

Celkový vzhled a atmosféru aplikace Acrobat můžete změnit nastavením motivů zobrazení. Chcete-li vybrat motiv, přejděte do části Zobrazení > Zobrazit motiv a pak vyberte jeden z následujících motivů:

 • Motiv systému – vyberete-li možnost Motiv systému, aplikace Acrobat změní uživatelské rozhraní podle motivu operačního systému. Pokud se motiv operačního systému změní, když je spuštěná aplikace Acrobat, aktualizuje se rovněž motiv aplikace Acrobat.
 • Světlá šedá – výchozí motiv, který aplikace Acrobat používá, je Světlá šedá. Všechny prvky uživatelského rozhraní a pozadí dokumentu se zdají být světle šedé.
 • Tmavá šedá – nastavení motivu na variantu Tmavá šedá zlepšuje vizuální ergonomii snížením namáhání očí a zlepšuje využití obrazovky v temných prostředích – při současném šetření energie baterií. Tmavý motiv je nyní rozšířen tak, aby zahrnoval nabídku zcela nahoře, kontextovou nabídku na stránce, posuvník a podokno poznámek.
Zobrazit motivy

Obvykle je užitečné nechat nabídky aplikace Acrobat viditelné, aby byly při práci k dispozici. Můžete je skrýt příkazem Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Pruh nabídek. Jediným způsobem jejich opětovného zobrazení a použití je však stisknutí klávesy F9 (Windows) nebo kombinace kláves Shift+Command+M (Mac OS).

Na rozdíl od nabídek, které se zobrazí v horní části obrazovky, kontextové nabídky zobrazují příkazy související s aktivním nástrojem nebo výběrem. Kontextové nabídky lze použít jako rychlý způsob volby běžně používaných příkazů. Když například kliknete pravým tlačítkem na oblast pruhů nástrojů, v kontextové nabídce se zobrazí stejné příkazy jako v nabídce Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Položky pruhu nástrojů.

 1. Umístěte ukazatel nad dokument, objekt nebo panel.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši.

Poznámka:

(Mac OS) Nemáte-li myš se dvěma tlačítky, kontextovou nabídku zobrazíte stisknutím klávesy Ctrl při kliknutí myši.

Pruhy nástrojů

Zpočátku se vám různé nástroje v pruhu nástrojů nemusí zobrazovat. Do pruhu nástrojů lze přidat další nástroje pro snadný přístup.

Pokud chcete do pruhu nástrojů přidat nástroje, klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru v pruhu nástrojů a vyberte nástroje, které chcete v pruhu nástrojů zobrazit.

Vyberte nástroje, které chcete zobrazit

Rychlé nástroje

Do pruhu nástrojů Rychlé nástroje lze přidat nástroje z podoken Nástroje, které používáte často.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru v pruhu nástrojů a vyberte možnost Přizpůsobit rychlé nástroje.

 2. V dialogovém okně Přizpůsobit rychlé nástroje proveďte některý z následujících úkonů:

  • Chcete-li přidat nástroj, vyberte jej v levém podokně a klikněte na ikonu Šipka nahoru .

  • Chcete-li nástroj odebrat, vyberte jeho ikonu a klikněte na ikonu Odstranit .

  • Chcete-li změnit umístění nástroje na pruhu nástrojů, vyberte jeho ikonu a klikněte buď na , nebo na .

  • Chcete-li přidat svislou čáru pro oddělení skupin nástrojů na pruhu nástrojů, klikněte na tlačítko .

Úprava umístění clusteru rychlých nástrojů

Přetažením clusteru rychlých nástrojů upravte jeho umístění v panelu nástrojů. Podržením ukazatele myši nad clusterem nástrojů si zobrazte šipku pro přetažení (čtyřsměrnou). Poté kliknutím a přetažením přemístěte cluster rychlých nástrojů směrem vlevo na panelu nástrojů. Umístění clusteru rychlých nástrojů je zachováno ve všech relacích.

Šipku pro přetažení zobrazíte podržením ukazatele myši nad clusterem rychlých nástrojů
Cluster rychlých nástrojů vpravo od panelu nástrojů

Cluster rychlých nástrojů přetažený vlevo od panelu nástrojů
Cluster rychlých nástrojů přetažený vlevo od panelu nástrojů

Běžné nástroje

Do pruhu nástrojů Běžné nástroje můžete přidávat další nástroje.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na prázdný prostor na panelu nástrojů.

 2. Vyberte nástroj z nabídky.

 3. Chcete-li nástroj odstranit z panelu nástrojů, klikněte pravým tlačítkem na nástroj a zrušte jeho výběr v nabídce.

Zobrazení a skrytí pruhů nástrojů

Pokud ke své práci nepoužíváte nástroje z pruhu nástrojů, můžete pruh nástrojů zavřít, abyste si na pracovní ploše „uklidili“. Pokud je otevřeno několik PDF, můžete přizpůsobit pruhy nástrojů pro každý PDF samostatně. Různě upravené stavy se při přepínání mezi PDF zachovávají.

 • Chcete-li skrýt všechny pruhy nástrojů, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Položky pruhu nástrojů > Skrýt pruhy nástrojů.
 • Chcete-li pruhy nástrojů vrátit zpět do výchozí konfigurace, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Položky pruhu nástrojů > Resetovat pruhy nástrojů.
Poznámka:

Pokud jste skryli všechny pruhy nástrojů, můžete je znovu zobrazit stisknutím kláves F8.

Výběr nástroje

Ve výchozím nastavení je nástroj pro výběr aktivní po spuštění aplikace Acrobat, protože je to nejvšestrannější nástroj.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte nástroj v pruhu nástrojů.

  • Vyberte možnost Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Položky pruhu nástrojů > [název pruhu nástrojů] > [nástroj].

Vytváření vlastních nástrojů

Můžete si sestavit svoji vlastní přizpůsobenou kolekci funkcí aplikace Acrobat, uložit ji a sdílet s ostatními. Umožňuje rychlý přístup k nejvíce používaným nástrojům a příkazům.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Vytvořit vlastní nástroj.

 2. Panel nástrojů můžete přizpůsobit jedním z následujících postupů:

  • Chcete-li přidat nástroj do panelu nástrojů, klikněte na panel vlevo, vyberte nástroj a poté klikněte na ikonu Přidat na panel nástrojů .

  • Chcete-li odebrat nástroj z panelu nástrojů, vyberte jeho ikonu a klikněte na ikonu Odstranit .

  • Chcete-li změnit polohu nástroje v panelu nástrojů, vyberte ikonu a klikněte na ikonu posunu vlevo nebo vpravo .

  • Chcete-li přidat svislou čáru k samostatným skupinám nástrojů na panelu nástrojů, klikněte na ikonu Přidat svislou čáru .

  Dialogové okno Vytvořit vlastní nástroj
  Dialogové okno Vytvořit vlastní nástroj

  A. Uspořádání nebo odstranění nástrojů na panelu nástrojů nástroje B. Přidání vlastních panelů, pokynů nebo dělicí čáry mezi nástroje C. Přejmenování, uspořádání nebo odstranění nástrojů D. Přidání do panelu nástrojů nástroje nahoře nebo do sady vlastních nástrojů vpravo 

 3. Chcete-li přizpůsobit nástroje ve vlastní sadě, postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Chcete-li přidat nástroj do sady Vlastní, klikněte na panel vlevo a poté klikněte na ikonu Přidat do vlastní sady .

  • Chcete-li vytvořit svůj vlastní panel, klikněte na ikonu Přidat oddíl vpravo. Pojmenujte panel a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li přidat nástroj do panelu, vyberte panel vpravo, vyberte nástroj vlevo a klikněte na ikonu Přidat do vlastní sady .

  • Chcete-li odebrat nástroj ze sady, vyberte jeho ikonu a klikněte na ikonu Odstranit .

  • Chcete-li změnit polohu nástroje, vyberte jej vpravo a klikněte na ikonu Šipka nahoru nebo Šipka dolů .

  • Chcete-li přidat vodorovnou čáru oddělující skupiny nástrojů, klikněte na ikonu Přidat oddělovač .

  • Chcete-li upravit pokyny nebo název oddílu, vyberte jej a klikněte na ikonu Upravit .

 4. Jakmile bude vaše sada nástrojů kompletní, klikněte na možnost Uložit, zadejte její název a znovu klikněte na možnost Uložit.

  Vytvořený vlastní nástroj se přidá do centra nástrojů. Chcete-li nástroj otevřít, vyberte možnost Nástroje > [název vlastního nástroje].

Úpravy, odstranění, přejmenování a sdílení vlastního nástroje

Sady nástrojů můžete upravit, přejmenovat, kopírovat, odstranit, změnit jejich uspořádání nebo je sdílet. Pořadí, ve kterém se sady nástrojů zobrazují v nabídce Přizpůsobit, můžete určit jejich přesunutím nahoru nebo dolů v seznamu. Sady nástrojů můžete sdílet se svojí pracovní skupinou pomocí voleb Import a Export.

 • Vyberte možnost Nástroje > [název vlastního nástroje] > klikněte na tlačítko se šipkou dolů a vyberte příslušnou volbu.
Volby pro správu vlastního nástroje
Volby pro správu vlastního nástroje

Navigační podokno je oblast pracovní plochy, ve které se zobrazují různé navigační panely. V navigačním podokně se mohou zobrazit různé nástroje funkcí. Například panel Miniatury stránek obsahuje miniatury jednotlivých stránek; kliknutím na miniaturu se zobrazí tato stránka v dokumentu.

Při otevírání PDF je navigační panel standardně zavřený. Tlačítka podél levé strany pracovní plochy umožňují snadný přístup k různým panelům, například tlačítko panelu Miniatury stránek a tlačítko panelu Záložky . Když je aplikace Acrobat spuštěná, ale prázdná (není otevřený žádný soubor PDF), není navigační panel dostupný.

Zobrazení nebo skrytí navigačního panelu

 1. Chcete-li otevřít navigační panel, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Kliknutím na kterékoliv tlačítko panelu na levé straně pracovní plochy otevřete tento panel.

  • Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Zobrazit navigační panel.

 2. Chcete-li navigační panel zavřít, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko právě otevřeného panelu v navigačním panelu.

  • Zvolte příkaz Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Skrýt navigační panel.

Poznámka:

Tvůrce PDF může ovládat obsah některých navigačních panelů a může je nechat prázdné.

Změna plochy pro zobrazování navigačních panelů

Všechny navigační panely, například Záložky, se zobrazují ve sloupci na levé straně pracovní plochy.

 • Chcete-li změnit šířku navigačního panelu, přetáhněte jeho pravý okraj.

 • Chcete-li zobrazit jiný panel, na levé straně podokna navigace vyberte tlačítko pro panel.

Volby v navigačním panelu

Všechny navigační panely mají v levém horním rohu nabídku voleb . Příkazy dostupné v těchto nabídkách se liší.

Některé panely také obsahují další tlačítka, která ovlivňují položky panelu. Také tato tlačítka jsou v různých panelech různá a v některých panelech nejsou žádná.

Nastavení předvoleb

V dialogovém okně Předvolby lze určit celou řadu nastavení programu, včetně nastavení pro zobrazení, nástroje, převod, podpisy a výkon. Předvolby zůstávají po nastavení v platnosti, dokud je nezměníte.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Předvolby (Mac OS).

 2. V části Kategorie vyberte typ předvolby, kterou chcete změnit.

Obnovení (opětovné vytvoření) předvoleb

Obnovení složky Preferences aplikace Acrobat (Windows)

Obnovení složky Acrobat Preferences za účelem odstranění problémů způsobovaných poškozenými předvolbami. Většinu problémů s předvolbami způsobují předvolby umístěné v souboru, i když je většina předvoleb aplikace Acrobat uložena v registru.

Poznámka:

Toto řešení odstraní vlastní nastavení pro spolupráci, JavaScript, zabezpečení, známky, správu barev, automatické vyplňování, převod z webu a aktualizace.

 1. Ukončete aplikaci Acrobat.

 2. V programu Průzkumník Windows přejděte do složky Preferences:

  • (Windows 10, 8 nebo 7) C:\Users\[jméno_uživatele]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[verze]

  Poznámka:

  Jestliže v systému Windows 10 nebo 8 nevidíte složku AppData, klikněte na nabídku Zobrazit v pruhu nástrojů Průzkumníku Windows a zapněte políčko Skryté položky v části Zobrazit/Skrýt.

 3. Přesuňte složku Preferences do jiného umístění (například C:\Temp).

 4. Znovu spusťte aplikaci Acrobat.

Pokud se problém vyskytne znovu i po obnovení složky Adobe Preferences, potom tento problém není způsobován složkou Preferences. Chcete-li obnovit vlastní nastavení, přetáhněte složku, kterou jste přesunuli v kroku 2, zpět do jejího původního umístění. Poté kliknutím na možnost Ano všem nahraďte novou složku Preferences.

Obnovení souborů předvoleb aplikace Acrobat (MAC OS)

Obnovte soubory předvoleb aplikace Acrobat za účelem eliminace problémů způsobovaných poškozeným souborem předvoleb.

Poznámka:

Opětovným vytvořením souborů předvoleb aplikace Acrobat obnovíte výchozí nastavení této aplikace.

 1. Ukončete aplikaci Acrobat.

 2. Přetáhněte následující soubory ze složky Users/[jméno_uživatele]/Library/Preferences na plochu:

  • Soubory cookies funkce WebCapture aplikace Acrobat

  • com.adobe.Acrobat.Pro.plist nebo com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

  • Předvolby aplikace Acrobat Distiller a com.adobe.Acrobat.Pro.plist (řešíte-li problém týkající se aplikace Distiller)

  • Složka aplikace Acrobat obsahující předvolby pro formuláře (MRUFormsList), spolupráci (OfflineDocs) a nastavení barev (AcrobatColor Settings.csf)

 3. Znovu spusťte aplikaci Acrobat

Pokud se problém vyskytne znovu i po obnovení souborů předvoleb, potom tento problém není způsobován soubory předvoleb. Chcete-li obnovit vlastní nastavení, přetáhněte soubory, které jste přesunuli v kroku 2, zpět do jejich původního umístění. Poté klikněte na tlačítko OK v upozornění „V tomto umístění již existuje novější položka [název_souboru]. Chcete ji nahradit přesunovanou starší položkou?“

V části Kategorie vyberte typ předvolby, kterou chcete změnit.

Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Předvolby (Mac OS).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?