Sledování recenzí souborů PDF sdílených pomocí služby Adobe Document Cloud

Dostupné ve verzi: Acrobat DC

Recenze můžete sledovat a spravovat následujícími způsoby:

Pomocí odkazu na recenzi služby Document Cloud

Chcete-li si prohlédnout poznámky recenze, postupujte následovně:

 1. Klikněte na odkaz na recenzi v e-mailu.

 2. V prohlížeči se otevře recenzovaný dokument PDF. Přihlášením se pomocí svého Adobe ID se připojte do recenze a prohlédněte si poznámky.

Používání aplikace Acrobat DC pro stolní počítače

Iniciátor

Když přidají recenzenti k dokumentu PDF nějakou poznámku, zobrazí se v aplikaci Acrobat upozornění. Klikněte na ikonu upozornění () a poté klikněte na zprávu upozornění. Aplikace Acrobat otevře recenzovaný dokument PDF.

Recenzent

V aplikaci Acrobat se zobrazí upozornění. Kliknutím na možnost Recenze ve zprávě upozornění můžete otevřít recenzovaný dokument PDF v aplikaci Acrobat. Dokumenty PDF, které jsou s vámi sdíleny pro účely recenze, naleznete rovněž jako karty v seznamu Ke zpracování v části Acrobat > Domovská stránka > Poslední. Kliknutím na možnost Recenze otevřete dokument PDF v aplikaci Acrobat.

Zobrazit a sledovat všechny dokumenty PDF sdílené k recenzi lze následujícím způsobem:

 1. Klikněte na možnost Domovská stránka.

 2. V části Sdílené klikněte na možnost K recenzi.

  Recenze souborů v aplikaci Acrobat

  Zobrazí se všechny soubory PDF sdílené k recenzi, včetně následujících informací:

  • Název: Název souboru PDF sdíleného k recenzi
  • Poslední aktivita: Časové razítko poslední aktivity provedené se souborem PDF.
  • Odesílatel: Jméno osoby, která recenzi odeslala.
  • Stav: Zobrazuje počet lidí, kteří k souboru přidali poznámku.
 3. Výběrem souboru PDF si můžete zobrazit podrobnosti o tomto souboru PDF. Na pravém panelu se zobrazí miniatura souboru PDF. Chcete-li zobrazit stav a seznam recenzentů, rozbalte tento seznam kliknutím na klávesu se šipkou ().

  Možnost provádění následujících úkonů závisí tom, jestli jste iniciátor nebo recenzent:

  Iniciátor

  • Zobrazení podrobností o aktivitě probíhající na recenzovaném souboru.
  • Přidání dalších recenzentů k souboru PDF. 
   • Pokud jste vytvořili personalizovanou pozvánku, klikněte na možnost Přidat recenzenta a zadejte jména recenzentů, které chcete přidat.
   • Pokud jste vytvořili veřejný odkaz, klikněte na možnost Zkopírovat odkaz recenze a odešlete tento odkaz e-mailem příjemcům.
  • Chcete-li zastavit sdílení recenze s ostatními, klikněte na možnost Zrušit sdílení recenze.
  • Chcete-li recenzi ukončit, klikněte na možnost Odstranit recenzi. Tato akce odebere soubor recenze ze služby Document Cloud a nelze ji vrátit zpět.
  Podrobnosti o recenzi souboru PDF
  Možnosti iniciátora

  Recenzent

  • Přidání dalších recenzentů k souboru PDF. Klikněte na možnost Zkopírovat odkaz recenze a odešlete tento odkaz e-mailem příjemcům.
  • Chcete-li odstranit z recenze souboru PDF sami sebe, klikněte na možnost Odebrat mě.
  • Možnost Oznámit zneužití použijte v případě, že se domníváte, že je obsah souboru PDF nevhodný nebo porušuje obchodní známky.
  Možnosti recenzenta
  Možnosti recenzenta

 4. Chcete-li zobrazit poznámky, klikněte dvojitě na soubor. Soubor PDF se otevře k recenzi. V pravém panelu se zobrazí seznam poznámek.
  V pravém horním rohu klikněte  na ikonu  pro  přepínání mezi zobrazením poznámek a správou recenzí.

  Možnost provádění následujících úkonů z volby Sdílení závisí tom, jestli jste iniciátor nebo recenzent:

  Iniciátor

  • Přidání dalších recenzentů k souboru PDF. 
   • Klikněte na možnost Přidat recenzenta a zadejte jména recenzentů, které chcete přidat.
   • Můžete také použít možnost Zkopírovat odkaz recenze a odeslat tento odkaz e-mailem příjemcům.
  • Chcete-li zastavit sdílení recenze s ostatními, klikněte na možnost Zrušit sdílení recenze.
  • Chcete-li recenzi ukončit, klikněte na možnost Odstranit recenzi. Tato akce odebere soubor recenze ze služby Document Cloud a nelze ji vrátit zpět.
  Možnosti pro iniciátory
  Možnosti iniciátora

  Recenzent

  • Přidání dalších recenzentů k souboru PDF. Klikněte na možnost Zkopírovat odkaz recenze a odešlete tento odkaz e-mailem příjemcům.
  • Chcete-li odstranit z recenze souboru PDF sami sebe, klikněte na možnost Odebrat mě.
  • Možnost Oznámit zneužití použijte v případě, že se domníváte, že je obsah souboru PDF nevhodný nebo porušuje obchodní známky.
  Možnosti recenzenta
  Možnosti recenzenta

Sledování recenzí pro soubory PDF sdílené pomocí síťové složky

Dostupné ve verzi: Acrobat DC, Acrobat 2017 a Acrobat DC 2015 (Classic)

Poznámka:

(pouze Acrobat DC)

Chcete-li sledovat a spravovat soubory PDF sdílené pomocí síťové složky, musíte v aplikaci Acrobat DC vypnout následující předvolbu:

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby. Zobrazí se dialogové okno Předvolby.
 2. V levém panelu klikněte na možnost Recenzování. V části Možnosti sdílené recenze zrušte zaškrtnutí políčka Sdílet pro recenzi pomocí služby Adobe Document Cloud a poté klikněte na možnost OK.

Přehled nástroje Sledování

Pomocí nástroje Sledování můžete spravovat recenze dokumentů a rozesílané formuláře, zobrazit stav serverů recenzí a formulářů a spravovat odběr webového vysílání (známého pod názvem kanály RSS). Chcete-li otevřít nástroj Sledování, zvolte možnost Zobrazení > Sledování.

Přehled nástroje Sledování
Pomocí nástroje Sledování můžete spravovat recenze, formuláře a přihlášení k webovému vysílání (kanály RSS). V levém panelu jsou odkazy na soubory recenzí, formuláře, zprávy o stavu serveru a kanály RSS. V pravém panelu se zobrazují podrobnosti pro položku vybranou v levém panelu.

Poznámka:

Pokud není tlačítko RSS v okně Sledování zobrazeno, otevřete v aplikaci Acrobat dialogové okno Předvolby a vyberte položku Sledování. Zvolte položku Aktivovat kanály RSS v nástroji Sledování a klikněte na tlačítko OK. Potom zavřete a znovu otevřete nástroj Sledování.

Pomocí nástroje Sledování se můžete přihlásit k webovému obsahu, který využívá formát RSS (Really Simple Syndication), například kanály novinek nebo hudební kanály. Formát RSS je kompatibilní s formáty XML a RDF.

Stav serveru zobrazuje stav všech serverů, které jsou používány pro recenze a rozesílané formuláře. Ikona zaškrtnutí vedle názvu serveru označuje, že poslední pokus o synchronizaci byl úspěšný. Výstražná ikona označuje, že poslední pokus o synchronizaci byl neúspěšný. Výstražná ikona značí, že server je odpojen od sítě, má problémy se zápisem dat na disk nebo jiný problém. Vyžádejte si pomoc od správce sítě.

Kanály RSS

Stav serveru

Nástroj Sledování můžete použít ke správě rozeslaných nebo přijatých formulářů. Nástroj Sledování umožňuje prohlížení a úpravu umístění souboru odpovědí a sledování, kteří příjemci odpověděli. Můžete také přidávat další příjemce, zasílat e-mail všem příjemcům a zobrazovat odpovědi pro formulář. Více informací viz O nástroji Sledování formulářů.

Formuláře

Nástroj Sledování zobrazuje, kdo je připojen ke sdílené recenzi a kolik komentářů kdo publikoval. Z nástroje Sledování se můžete znovu připojit k recenzi a poslat e-mail účastníkům. Pokud jste recenze iniciovali, můžete přidávat nebo měnit termíny, přidávat recenzenty, ukončovat recenze a zahajovat nové recenze se stávajícími recenzenty.

V levé části nástroje Sledování jsou zobrazeny všechny dokumenty PDF ve spravovaných recenzích. V informačním podokně napravo je uveden datum a čas, kdy byl PDF odeslán, a seznam pozvaných recenzentů. Odkazy na sdílené soubory PDF poskytují další informace, včetně termínu ukončení (pokud byl nastaven) a počtu poznámek, které jednotliví recenzenti poslali. Odstraněním odkazu v nástroji Sledování odstraníte soubor PDF a všechny poznámky ze serveru a natrvalo ukončíte recenzi.

Recenze

Panel Nejnovější aktualizace poskytuje souhrn nejnovějších změn ve sdílených recenzích, souborech formulářů a na serverech. Nemáte-li žádné aktivní recenze nebo formuláře, poskytuje tento panel pokyny a odkazy pro vytvoření spravovaných recenzí, formulářů a rozesílání formulářů. V panelu Nejnovější aktualizace můžete také zapnout nebo vypnout upozornění nástroje Sledování uvnitř Acrobatu a (pouze v systému Windows) v oznamovací oblasti.

Nejnovější aktualizace

Sledování recenzovaných PDF

 1. V okně nástroje Sledování rozbalte příslušnou složku:

  Odesláno

  Obsahuje seznam PDF v recenzích, které jste iniciovali. (Tato možnost není v Readeru dostupná.)

  Připojeno

  Obsahuje seznam PDF v recenzích, které jste přijali. PDF se v tomto seznamu objeví až poté, co je otevřete. Pokud otevřete PDF z přílohy e-mailu a neuložíte jej, bude položka po zavření souboru z nástroje Sledování odstraněna.

  Poznámka:

  Soubory PDF vyznačené tučně obsahují jednu nebo více z následujících aktualizací: dosud nepřečtené poznámky, aktualizaci termínu od iniciátora recenze a recenzenty, kteří se připojili k recenzi.

 2. Vyberte PDF.

  Specifické informace k vybrané recenzi PDF se objeví vpravo. V seznamu Sdílené recenze jsou uvedeny informace o termínech, recenzenti, kteří se připojili k recenzi a počet poznámek.

Uložení PDF s poznámkami

Můžete si uložit kopii PDF z recenze, která bude obsahovat všechny poznámky, které recenzenti publikovali nebo které jste importovali (sloučili).

Pokud je PDF ve sdílené recenzi, můžete uložit jeho archivní kopii. Tato kopie již nebude propojená se sdílenou recenzí a můžete v ní upravovat obsah i poznámky.

Poznámka:

Pokud si chcete vytvořit kopii sdíleného PDF pro posílání ostatním, použijte příkaz Uložit jako. Výsledný soubor obsahuje všechny poznámky, které byly dosud publikovány. Lze ji přesunout, zkopírovat nebo přejmenovat, aniž by to ovlivnilo spojení s recenzí nebo serverem poznámek.

 1. Chcete-li si uložit kopii PDF z recenze se všemi poznámkami, otevřete soubor a pak proveďte jeden z následujících úkonů:
  • U sdílené recenze vyberte možnost Soubor > Uložit jako archivní kopii. Nebo klikněte na tlačítko Stav v pruhu zpráv dokumentu a vyberte možnost Uložit jako archivní kopii.

  • Pro e-mailovou recenzi zvolením možnosti Soubor > Uložit jako uložte novou kopii PDF. Tato naposledy uložená verze bude nyní sledovaný PDF. Stará verze je archivní kopie.

Pozvání dalších recenzentů

Pokud jste iniciátorem recenze, můžete ostatní pozvat k účasti v recenzi. Pokud jste recenzent a chcete, aby se recenze zúčastnili další lidé, požádejte iniciátora recenze, aby je přizval. Tímto způsobem pak iniciátor může automaticky sledovat všechny účastníky a přijímat upozornění, když od nich dostane poznámky.

 1. V nástroji Sledování vyberte v nabídce Odeslané dokument PDF a klikněte vpravo na možnost Přidat recenzenty.

 2. Zadejte e-mailové adresy recenzentů, které chcete přidat. Zprávu podle potřeby změňte a poté odešlete.

  Další recenzenti se objeví spolu s ostatními účastníky recenze v pravém panelu nástroje Sledování.

Přidání nebo změna termínu odevzdání

Iniciátor recenze může přidat nebo změnit termín odevzdání ve stávající recenzi.

 1. V nástroji Sledování vyberte PDF a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud recenze nemá daný termín odevzdání, klikněte na položku Přidat termín.

  • Pokud recenze má termín odevzdání, klikněte na položku Změnit termín.

 2. Klikněte na Termín recenze, podle potřeby změňte termín a klikněte na tlačítko OK.

 3. Podle potřeby změňte příjemce e-mailu, předmět a zprávu a pak klikněte na možnost Odeslat.

Ukončení recenze

Iniciátor recenze může ukončit stávající recenzi. Jakmile recenze skončí, účastníci nemohou publikovat poznámky na serveru. Termín odevzdání můžete později změnit, chcete-li recenzi znovu zahájit.

 1. V nástroji Sledování vyberte soubor PDF a klikněte na možnost Ukončit recenzi.

Zahájení sdílené recenze se stejnými recenzenty z již existující recenze

 1. V nástroji Sledování vyberte PDF a klikněte na možnost Zahájit novou recenzi se stejnými recenzenty.

 2. Chcete-li zahájit sdílenou recenzi, postupujte následovně.

Poslání zprávy

Někdy v průběhu recenze chcete kontaktovat ostatní recenzenty nebo jim poslat upomínku na blížící se termín ukončení recenze.

 1. V nástroji Sledování vyberte soubor PDF a klikněte na možnost E-mail pro všechny recenzenty.

 2. V e-mailové zprávě podle potřeby změňte pole Komu a Předmět nebo tělo e-mailové zprávy a klikněte na možnost Odeslat.

Aktualizace vašeho profilu

Ve svých poznámkách jste označeni jako jejich autoři prostřednictvím svého jména, které jste zadali, když jste se k recenzi připojili nebo když jste ji zahájili, nebo prostřednictvím svého systémového přihlašovacího jména. Jméno autora a další informace v profilu můžete kdykoli změnit. Pokud to uděláte, váš aktualizovaný profil se objeví pouze v nových poznámkách, stávající poznámky se nezmění.

Aktualizace vašeho profilu pro recenze

 1. V dialogovém okně Předvolby (Úpravy > Předvolby) vyberte v části Kategorie položku Přidávání poznámek.

 2. Zrušte označení možnosti Vždy použít přihlašovací jméno jako jméno autora.

 3. V seznamu na levé straně vyberte položku Identita.

 4. Upravte svůj profil a nezapomeňte do něho vložit e-mailovou adresu, kterou budete používat pro recenze. Klikněte na OK.

Aktualizace vašeho profilu pro sdílenou recenzi

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Identita.

 2. Upravte svůj profil a zkontrolujte, že jste zadali platnou e-mailovou adresu. Klikněte na tlačítko OK.

Přihlášení se k webovým vysílacím službám

 1. Klikněte na tlačítko Kanály RSS na levé straně okna Sledování.

  Poznámka:

  Pokud není tlačítko RSS v okně Sledování zobrazeno, otevřete v aplikaci Acrobat dialogové okno Předvolby a vyberte položku Sledování. Zvolte položku Aktivovat kanály RSS v nástroji Sledování a klikněte na tlačítko OK. Potom zavřete a znovu otevřete nástroj Sledování.

 2. Klikněte na volbu Odebírat kanál RSS a potom zadejte webovou adresu do pole URL.

Předvolby nástroje Sledování

Chcete-li určit nastavení pro nástroj Sledování, vyberte v dialogovém okně Předvolby v části Kategorie položku Sledování.

Automaticky kontrolovat výskyt nových poznámek a dat z formuláře

Určuje, jak často jsou poznámky synchronizovány. Automatickou synchronizaci vypnete nastavením posuvníku doprava, dokud se nezobrazí hodnota Nikdy.

Pozastavit kontrolu výskytu nových poznámek a dat z formuláře

Určuje, jak dlouho po době nečinnosti v recenzi nebo formuláři se má ukončit kontrola výskytu nových poznámek a dat z formuláře.

Odstranit umístění vlastních serverů

Chcete-li odstranit profil serveru, vyberte jej a klikněte na Odstranit profil serveru.

Upozornění

Určuje, kde se zobrazují upozornění nástroje Sledování.

Aktivovat kanály RSS v nástroji Sledování

Pokud je tato množnost vybrána, na levé straně nástroje Sledování se zobrazí kategorie RSS. K odběru kanálů RSS se můžete přihlásit v nástroji Sledování.

Smazat všechna uložená oprávnění

Kliknutím odeberete všechna uložená oprávnění používaná pro sdílené recenze.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online