Když prohlížíte video, můžete k jednotlivým snímkům přidávat poznámky. Každá poznámka se připojí k určitému snímku, takže při prohlížení se poznámky zobrazují v kontextu, v němž byly vytvořeny.

  1. Otevřete video (v souboru PDF) a poté otevřete panel Seznam poznámek.

    Poznámka:

    Panel Seznam poznámek otevřete vybráním možnosti Nástroje > Poznámka. Nástroje anotace a kreslených označení se zobrazí na sekundárním panelu nástrojů a poznámky se zobrazí na pravém panelu.  

  2. Spusťte video a v místě, do kterého chcete přidat poznámku, klikněte na tlačítko Pauza.

  3. V sekundárním panelu nástrojů vyberte nástroj na přidávání poznámek, který chcete použít, a potom po kliknutí na příslušný snímek videa přidejte poznámku.

  4. Kliknutím na tlačítko Spustit pokračujte v přehrávání videa.

Poznámky se zobrazí v seznamu Poznámky.