Příručka uživatele Zrušit

Navigace ve stránkách PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Procházení stránkami

Existuje několik možností efektivního procházení dokumentem PDF v aplikaci Acrobat Reader. Zde jsou běžně používané způsoby:

 1. Další a předchozí: Panel nástrojů Navigace ve stránce obsahuje šipky nahoru a dolů pro procházení stránek. Do interaktivního textového pole můžete také zadat číslo stránky a přejít přímo na tuto stránku.

 2. Posuvníky: Když není viditelný celý dokument, zobrazí se v panelu dokumentu svislé a vodorovné posuvníky. Pomocí šipek nebo přetažením posuvníků můžete zobrazit různé stránky nebo oblasti stránky.

 3. Panel nástrojů výběru a zvětšení: Tento panel nástrojů obsahuje tlačítka a ovládací prvky pro změnu zvětšení stránky. Umožňuje upravit úroveň přiblížení pro lepší čitelnost.

 4. Panel miniatur stránek: Chcete-li zobrazit panel miniatur stránek, vyberte tlačítko Miniatury stránek na pravém panelu nástrojů. Výběrem miniatury stránky můžete přejít na tuto stránku v podokně dokumentu.

Poznámka:

Pokud tyto položky nevidíte, vyberte možnost  > Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Boční panely.

Použití dalších způsobů procházení

Procházet můžete také následujícími způsoby:

 • Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Předcházející stránka nebo Následující stránka.
 • Vyberte možnost  > Zobrazení > Navigace > [umístění].
 • Vyberte možnost > Zobrazení > Navigace > Přejít na stránku, v dialogovém okně Přejít na stránku zadejte číslo stránky a poté klikněte na možnost OK.
 • Na klávesnici stiskněte klávesy Page Up a Page Down.

Procházení stránek se záložkami

Chcete-li se navrátit k dříve zobrazeným stránkám nebo přejít na stránky se záložkou, můžete:

 • Použít možnosti Předchozí zobrazení a Další zobrazení v nabídce  > Zobrazení > Navigace ve stránce.
 • V pravém panelu vybrat tlačítko Záložka a poté vybrat požadovanou záložku.

Poznámka: Pokud v pravém panelu nevidíte ikonu záložek, přejděte do nabídky  > Zobrazení > Zobrazit/Skrýt > Boční panely a výběrem možnosti Záložky přejděte k záložkám, kterými můžete procházet.

V závislosti na souboru PDF, který otevřete, budete muset procházet různé stránky, prohlížet různé části stránky nebo měnit zvětšení zobrazení. Existuje mnoho způsobů procházení, nejčastější jsou však následující:

view-menu

Automatické rolování v dokumentu

Automatické rolování rovnoměrně posouvá zobrazení PDF, takže procházíte dokumentem odshora dolů. Když tento proces přerušíte použitím posuvníků k přechodu zpět nebo vpřed na jinou stránku nebo pozici, automatické rolování pokračuje od tohoto místa dál. Na konci PDF se automatické rolování zastaví a obnoví se teprve tehdy, když tuto funkci znovu vyberete.

Chcete-li dokument rolovat automaticky, postupujte takto:

 1. Vyberte možnost > Zobrazení > Zobrazení stránky > Automaticky rolovat.
 2. Stisknutím klávesy Esc můžete rolování zastavit.

Návrat k dříve zobrazeným stránkám

Stránky PDF, které jste si již prohlíželi, můžete zpětně znovu vyhledat. Je nutno rozlišovat mezi předcházející a následující stránkou a předcházejícím a následujícím zobrazením.

 • Výrazy „předcházející stránka“ a „následující stránka“ se vztahují na dvě sousední stránky – těsně před momentálně aktivní stránkou a těsně za ní.
 • Výrazy „předcházející zobrazení“ a „následující zobrazení“ se vztahují na historii zobrazení. Pokud například přeskočíte v dokumentu vpřed a poté zpět, v historii zobrazení se tyto kroky zaznamenají a zobrazené stránky se zobrazí v opačném pořadí, než jste je prohlíželi.
 1. Na spodních panelech nástrojů v pravém panelu vyberte šipky nahoru a dolů.

  Nebo vyberte možnost  > Zobrazit > Navigace ve stránce > Předchozí zobrazení.

 2. Chcete-li pokračovat ve svém procházení, vyberte možnost  > Zobrazit > Navigace ve stránce > Další zobrazení.

Navigace pomocí odkazů

Odkazy mohou způsobit přechod na jiné místo ve stejném dokumentu, do jiných dokumentů PDF nebo na webové stránky. Kliknutí na odkaz může také otevřít přiložený soubor a přehrát 3D obsah, film nebo zvukový klip. Chcete-li přehrát tato multimédia, musíte mít nainstalovaný příslušný hardware a software.

Vzhled odkazů v PDF určuje osoba, která dokument PDF vytvořila.

Poznámka:

Pokud nebyl odkaz vytvořen v aplikaci Acrobat pomocí nástroje Odkaz, musí být ve Všeobecných předvolbách vybraná možnost Vytvořit odkazy z URL, aby odkaz fungoval správně.

 1. Zvolte nástroj pro výběr.
 2. Umístěte ukazatel nad oblast odkazu na stránce, až se ukazatel změní na ručičku s ukazujícím prstem. Pokud odkaz směřuje na web, objeví se v ručičce znak plus (+) nebo w . Pak na odkaz klikněte.

Otevření dokumentů PDF s přiloženými soubory

Když otevřete PDF s jedním nebo více přiloženými soubory, automaticky se otevře panel Přílohy s přehledem připojených souborů. Tyto soubory můžete otevírat a prohlížet je, upravovat přiložené soubory a ukládat provedené změny v rámci oprávnění stanovených autory dokumentu.

Pokud PDF přemístíte na nové místo, přílohy se automaticky přemístí spolu s ním.

Otevření a vyhledání řetězce článku

V dokumentech PDF definuje autor články, což jsou volitelné elektronické řetězce obsahu. Články provádějí uživatele obsahem souboru PDF, přičemž přeskakují stránky nebo oblasti stránky, které nejsou součástí článku. Je to stejné, jako když pročítáte tradiční noviny nebo časopis a sledujete jeden příběh, zatímco ostatní obsah ignorujete. Když čtete článek, mění se měřítko zobrazení stránky tak, aby současná část článku vyplnila celou obrazovku.

Při čtení vlákna článku v PDF můžete:

 1. Kliknout na Nástroj ručička na pruhu nástrojů Běžné nástroje.
 2. Chcete-li zobrazit tlačítko Články na pravém panelu, vyberte možnost  > Zobrazení > Zobrazit /Skrýt > Boční panely > Články.
 3. Dvojitým kliknutím na ikonu Článek začnete číst článek.
 4. Chcete-li procházet vlákno článku, použijte klávesu Enter, Shift+kliknutí, Shift+Enter nebo Ctrl+kliknutí.
 5. Chcete-li před dosažením konce vlákno článku ukončit, zkontrolujte, zda je vybrán nástroj ručička, a poté současně s kliknutím stiskněte klávesy Shift+Ctrl. Obnoví se zobrazení předchozí stránky.

Pomocí těchto navigačních funkcí v aplikaci Acrobat Reader můžete snadno procházet stránkami, přistupovat k záložkám, používat miniatury stránek, povolit automatické posouvání a sledovat vlákna článků pro pohodlnější čtení.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?