Webové stránky a PDF

Jádrem webové stránky je soubor napsaný v jazyce HTML (Hypertext Markup Language). Soubor HTML obvykle obsahuje spojení s dalšími soubory, které se buď zobrazují na webové stránce, nebo určují její vzhled nebo chování.

Když převádíte do PDF webovou stránku, zahrne se do procesu převodu soubor HTML i se všemi souvisejícími soubory – jako jsou například obrazy JPEG, soubory Adobe FLA, kaskádové styly, textové soubory, obrazové mapy a formuláře.

Výsledný PDF se chová velmi podobně jako původní webová stránka. Například grafiky, vazby, obrazové mapy a většina multimediálních souborů se v PDF zobrazí a normálně funguje. (Animované soubory GIF se objeví jako nepohyblivé obrazy, zobrazující poslední snímek animace.)

Také převedený PDF funguje jako každý jiný soubor PDF. Můžete například procházet soubor pomocí posuvníků nebo použitím záložek; uživatelé k němu mohou přidávat komentáře; můžete přidat zabezpečení, pole formulářů a další funkce, které ho vylepší.

Při přípravě na převod webových stránek do PDF zvažte následující faktory, které mají dopad na přístup k procesu převodu:

 • Kolik toho chcete převést?

  Chcete-li převést pouze vybrané oblasti právě otevřené webové stránky, použijte PDFMaker z prostředí aplikace Internet Explorer. Pokud chcete do PDF převést několik úrovní nebo všechny úrovně vícestránkového webu, pracujte v Acrobatu.

 • Chcete z webových stránek vytvořit nový PDF, nebo chcete převedené stránky přidat k existujícímu PDF?

  Obojí lze udělat buď v aplikaci Acrobat nebo Internet Explorer, ale k provedení těchto úkonů se používají jiná tlačítka nebo příkazy.

Poznámka:

Chcete-li převádět webové stránky v čínštině, japonštině a korejštině (ČJK jazyky) do PDF na systému s latinkou ve Windows, musíte při instalaci Acrobatu nainstalovat soubory pro podporu ČJK jazyků. Také je vhodné vybrat příslušné kódování v nastaveních převodu HTML.

Převod webových stránek do PDF v aplikaci Internet Explorer, Google Chrome a Firefox (Windows)

Aplikace Acrobat nainstaluje lištu nástrojů Adobe PDF do prohlížečů Internet Explorer (verze 8.0 nebo novější), Google Chrome a Firefox. Pomocí příkazů tohoto panelu nástrojů můžete různými způsoby převádět aktuálně zobrazenou webovou stránku do PDF. Můžete například převést celou webovou stránku nebo pouze vybrané oblasti. Nebo můžete vytvořit PDF nebo připojit převedenou webovou stránku k existujícímu PDF. Tento panel nástrojů obsahuje přídavné příkazy spouštějící akce po převodu, jako například připojení nového PDF k nové e-mailové zprávě nebo jeho vytištění.

Další informace naleznete ve videu Creating PDF Files from a Web Browser (Vytváření souborů PDF z webového prohlížeče).

PDF, pruh nástrojů
Nabídka na pruhu nástrojů PDF poskytuje funkce pro snadný převod a tisk.

Převod webové stránky do PDF

Chcete-li převést webovou stránku do PDF, postupujte následovně:

 1. Přejděte na webovou stránku.
  • V systému Windows použijte aplikace Internet Explorer, Firefox nebo Chrome.

  • V systému Mac použijte aplikaci Firefox.

 2. S použitím nabídky Převést na pruhu nástrojů Adobe PDF proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit PDF z právě otevřené webové stránky, zvolte Převést webovou stránku do PDF. Pak vyberte umístění, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li PDF vytvořené z právě otevřené webové stránky přidat do jiného PDF, zvolte Přidat webovou stránku k existujícímu PDF. Pak najděte a vyberte existující PDF a klikněte na Uložit.

  • (Pouze u prohlížečů Internet Explorer a Firefox) Chcete-li vytvořit a vytisknout PDF z právě otevřené webové stránky, zvolte možnost Vytisknout webovou stránku. Po dokončení převodu a otevření tiskového dialogového okna určete požadované volby a klikněte na OK.

  • (Pouze u prohlížečů Internet Explorer a Firefox) Chcete-li vytvořit PDF z právě otevřené webové stránky a přiložit ho k prázdné e-mailové zprávě, zvolte Převést webovou stránku a poslat e-mailem. Potom pro soubor PDF určete umístění a název a klikněte na tlačítko Uložit. Zadejte příslušné informace do e-mailové zprávy, která se otevře po dokončení převodu.

  • V případě výběru kterékoli z těchto voleb vyberte možnost Zobrazit výsledky Adobe PDF, chcete-li po převodu otevřít výstupní PDF.

Poznámka:

Po instalaci aplikace acrobat se do podporovaných prohlížečů přidá ikona Adobe Vytvořit PDF. Pokud ikonu Vytvořit PDF nevidíte, postupujte následovně:

Převod části webové stránky do PDF (Internet Explorer a Firefox)

 1. Tažením ukazatele vyberte text a obrazy na webové stránce.
 2. Klepněte na výběr pravým tlačítkem a vyberte jednu z následujících voleb:
  • Chcete-li vytvořit nové PDF, zvolte příkaz Převést do Adobe PDF nebo Převést webovou stránku do Adobe PDF (Internet Explorer) nebo Převést výběr do Adobe PDF (Firefox). Pak pro PDF vyberte název a umístění.

  • Chcete-li vybraný obsah připojit k jinému PDF, zvolte možnost Připojit ke stávajícímu PDF (Internet Explorer) nebo Připojit výběr ke stávajícímu PDF (Firefox). Pak najděte a vyberte PDF, do kterého chcete výběr přidat.

Převod vybraných oblastí na webové stránce do formátu PDF (pouze aplikace Internet Explorer)

Pomocí volby Vybrat můžete vybrat konkrétní oblasti na webové stránce určené k převodu. Díky této volbě můžete z webové stránky převést jen smysluplný obsah a vynechat nechtěný obsah, jako jsou reklamy.

 1. Na panelu nástrojů Adobe PDF klikněte na možnost Vybrat (vedle možnosti Převést).

 2. Při pohybu ukazatelem myši po webové stránce označuje červená tečkovaná čára oblasti webové stránky, které lze vybrat. Klepněte na oblasti, které chcete převést. Vybrané oblasti se zobrazí v modrých rámečcích. Chcete-li výběr oblasti zrušit, klepněte na ni znovu.
 3. Postupujte v převodu obvyklým způsobem.
 4. Pokud chcete zrušit označení všech oblastí a opustit režim výběru, klikněte na volbu Vybrat znovu.

Převod navázané webové stránky do PDF

 1. V otevřené webové stránce klepněte pravým tlačítkem na text s odkazem a vyberte jednu z následujících voleb:
  • Chcete-li přidat navázanou webovou stránku k existujícímu PDF, zvolte Připojit cíl vazby k existujícímu PDF. Pak najděte a vyberte existující PDF a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li převést navázanou webovou stránku do nového PDF, zvolte Převést cíl vazby do Adobe PDF.

Poznámka:

Nabídka otevíraná kliknutím pravým tlačítkem myši zahrnuje rovněž příkazy Připojit k existujícímu PDF a Převést do Adobe PDF. Vyberete-li kteroukoli z těchto voleb, bude převedena aktuálně otevřená webová stránka, nikoli vybraná vazba.

Převod webových stránek do PDF v Acrobatu

Ačkoli můžete otevřenou webovou stránku do formátu PDF převést z aplikace Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox, získáte další možnosti, pokud převod provedete z aplikace Acrobat. Například můžete do PDF zahrnout celý web nebo jen několik úrovní webu.

Převod webové stránky do PDF

 1. Zvolte Soubor > Vytvořit > PDF z webové stránky.  Můžete také vybrat příkaz Nástroje > Vytvořit PDF > Webová stránka.

 2. Zadejte úplnou cestu k webové stránce nebo klikněte na Procházet a najděte stránku HTML.

 3. Chcete-li změnit počet úrovní webu k převedení, klikněte na položku Zachytit více úrovní. Zadejte počet úrovní, které chcete zahrnout, nebo pomocí volby Stáhnout celý server stáhněte z webového místa všechny úrovně.

  Poznámka:

  Některé weby mohou mít stovky nebo dokonce tisíce stránek. Převádění velkého webu může způsobit, že se systém zpomalí a nebude odpovídat, a může dokonce spotřebovat dostupné místo na pevném disku a paměť, což způsobí selhání systému. Je vhodné začít stažením jedné úrovně stránek a pak je procházet, abyste našli konkrétní vazby, které chcete stáhnout.

 4. Pokud je vybrána volba Získat pouze N úrovní, vyberte jednu nebo obě následující volby:

  Zůstat pod stejnou cestou

  Stáhnou se pouze webové stránky patřící pod uvedenou adresu URL.

  Zůstat na stejném serveru

  Stáhnou se pouze webové stránky uložené na stejném serveru.

 5. Klikněte na volbu Nastavení/Pokročilá nastavení, podle potřeby změňte vybrané volby v dialogovém okně Nastavení převodu webové stránky a klikněte na OK.

 6. Klikněte na Vytvořit.

  Poznámka:

  V průběhu stahování si můžete stahované stránky PDF prohlížet, ale nemůžete je upravovat, dokud se proces stahování nedokončí.

Před přidáním dalších požadavků nemusíte čekat na dokončení převodu. Během převodu můžete do PDF převést další stránku, která se přidá do fronty. Počet požadavků ve frontě je vyznačen v poli Čekající převody v dialogovém okně Stav stahování.

Přidání nenavázané webové stránky do existujícího PDF

Pomocí tohoto postupu můžete přidat stránky k PDF, do kterého lze zapisovat. Pokud je původní PDF pouze ke čtení, výsledkem bude nový PDF, nikoli nové stránky v existujícím PDF.

 1. Otevřete existující PDF v Acrobatu (PDF, do kterého chcete webovou stránku přidat).
 2. Vyberte příkaz Nástroje > Uspořádat stránky > Vložit > Vložit z webové stránky.

 3. Zadejte URL webové stránky, kterou chcete přidat, vyberte volby podle popisu převádění webových stránek do PDF a pak klikněte na Přidat.

 4. Po převedení webové stránky do PDF se zobrazí dialogové okno Vložit stránku. Vyberte, kam chcete tuto stránku přidat do stávajícího PDF, a klikněte na OK.

Přidání navázané webové stránky do existujícího PDF

 1. V Acrobatu otevřete dříve převedený PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující vazby na stránky, které chcete přidat.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webovou vazbu a vyberte příkaz Přidat k dokumentu.

  Poznámka:

  Po převedení stránek se vazby na tyto stránky změní na interní vazby a klepnutí na vazbu vás přesměruje na stránku PDF, ne na původní stránku HTML na webu.

Převod navázané webové stránky do nového PDF

 1. V Acrobatu otevřete dříve převedený PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující webovou vazbu na stránku, kterou chcete převést.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webovou vazbu a vyberte příkaz Otevřít webovou vazbu jako nový dokument.

Poznámka:

Ve Windows můžete také navázanou stránku z webové stránky zobrazené v prohlížeči Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox převést pomocí podobného příkazu po klepnutí pravým tlačítkem myši.

Tímto postupem můžete zkopírovat cestu webové vazby do schránky, abyste ji mohli použít k jiným účelům.

 1. V Acrobatu otevřete dříve převedený PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující vazby na stránky, které chcete kopírovat.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webovou vazbu a vyberte příkaz Kopírovat adresu vazby.

Změna voleb převodu webových stránek

Nastavení převodu webových stránek do PDF se vztahují na proces převodu. Změny nastavení nemají vliv na již vytvořené PDF.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V aplikaci Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox vyberte v pruhu nástrojů Adobe PDF volbu Převést > Předvolby.
  • V aplikaci Acrobat zvolte Soubor > Vytvořit > PDF z webové stránky a potom klikněte na Nastavení.
  • V aplikaci Acrobat zvolte Nástroje > Vytvořit PDF > Webová stránka a potom klikněte na Pokročilá nastavení.
 2. V panelu Všeobecné vyberte podle potřeby volby v částech Nastavení převodu a Nastavení PDF. Klikněte na tlačítko Nastavení a zobrazte si další volby pro vybraný typ souboru.

 3. V panelu Uspořádání stránek vyberte podle potřeby volby pro velikost stránky, orientaci a měřítko.

Volby převodu webových stránek

Dialogové okno Nastavení převodu webové stránky je dostupné z aplikace Internet Explorer, Google Chrome Firefox a Acrobat.

Záložka Všeobecné

Nastavení převodu

Určuje nastavení převodu pro HTML a text. Zvolte typ souboru a po klepnutí na Nastavení vyberte vlastnosti písma a další charakteristiky.

Vytvořit záložky

Pro každou převedenou webovou stránku vytvoří tagovanou záložku, přičemž jako název záložky použije název stránky (z prvku Title v HTML). Pokud stránka nemá žádný název, použije se jako název záložky URL stránky.

Vytvořit tagy PDF

Uloží v PDF strukturu odpovídající struktuře HTML webových stránek. Tato struktura umožňuje vytvářet tagované záložky pro odstavce, prvky seznamů a další položky používající prvky HTML.

Vložit na nové stránky záhlaví a zápatí

Na každou stránku se umístí záhlaví a zápatí. Záhlaví uvádějí nadpis webové stránky, nebo není-li nadpis k dispozici, URL webové stránky nebo cestu k souboru. Zápatí uvádějí URL webové stránky nebo cestu k souboru a datum a čas stažení.

Panel Uspořádání stránek

Volby Uspořádání stránek určují výběr velikosti stránek a voleb pro šířku, výšku, rozměry okrajů a orientaci stránky.

Volby měřítka jsou následující:

Upravit velikost obsahu na šířku stránky

V případě potřeby změní měřítko obsahu stránky, aby odpovídal šířce stránky. Pokud tato volba není vybraná, přizpůsobí se v případě potřeby velikost papíru, aby se na něj vešel obsah stránky.

Přepnout na šířku při změně na velikost menší než

Změní orientaci stránky na šířku, pokud je velikost nové verze stránky menší než zadané procento původní velikosti. Tato volba je dostupná pouze v případě, že máte vybranou orientaci na výšku.

Nastavení převodu HTML

Toto dialogové okno se otevře, pokud vyberete HTML v panelu Všeobecné v dialogovém okně Nastavení převodu webové stránky a pak kliknete na tlačítko Nastavení.

Výchozí Kódování

Umožňuje určit následující volby:

Výchozí Kódování

Nastaví vstupní kódování textu souboru z nabídky operačních systémů a abeced.

Vždy

Jakékoli kódování určené ve zdrojovém souboru HTML se bude ignorovat a použije se výběr uvedený ve volbě Výchozí kódování.

Když stránka neurčuje kódování

Výběr uvedený ve volbě Výchozí kódování se použije pouze v případě, že ve zdrojovém souboru HTML není určený typ kódování.

Nastavení písem podle jazyka

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit písmo jazyka, styl písma v základním textu a základní velikost písma.

Výchozí barvy

Nastaví výchozí barvy pro text, pozadí stránek a webové vazby. Klepnutím na tlačítko barvy otevřete paletu a vyberte požadovanou barvu. Pokud chcete použít tyto barvy v PDF, vyberte volbu Vnutit tato nastavení pro všechny stránky. Je-li výběr této volby zrušen, budou výchozí barvy aplikovány pouze na stránky, které nemají určené barevné schéma.

Multimediální obsah

Určuje, zda chcete vypnout zpracování multimédií, vložit multimediální soubory, je-li to možné, nebo vytvořit vazbu na multimédia (jako jsou soubory SWF) podle URL.

Zachovat pozadí stránek

Určují, zda se mají zobrazovat barvy a dlaždicové obrazy v pozadí stránek a barvy v buňkách tabulek. Pokud tyto volby vypnete, mohou převedené webové stránky vypadat jinak než ve webovém prohlížeči, ale po vytištění jsou čitelnější.

Převádět obrazy

Zahrne do převodu do PDF i obrazy.

Podtrhnout vazby

Podtrhne textové webové vazby na stránkách.

Rozbalit rolovací bloky

Rozbalí rolovací bloky a zahrne veškeré informace o převedeném PDF.

Nastavení textu

Kódování vstupu

Nastaví vstupní kódování textu pro soubor.

Nastavení písem podle jazyka

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit písmo jazyka, styl písma v základním textu a základní velikost písma.

Výchozí barvy

Nastaví výchozí barvy pro text a pozadí stránek. Klepnutím na tlačítko barvy otevřete paletu a vyberte požadovanou barvu.

Zalamovat řádky na okraji

Vloží měkké zalomení řádku, když text dosáhne k okraji textové plochy na stránce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online