Příručka uživatele Zrušit

Převod webových stránek do souboru PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Webové stránky a soubory PDF

Jádrem webové stránky je soubor napsaný v jazyce HTML (Hypertext Markup Language). Soubor HTML obvykle obsahuje spojení s dalšími soubory, které se buď zobrazují na webové stránce, nebo určují její vzhled nebo chování.

Při převodu webové stránky do souboru PDF se do procesu převodu zahrne soubor HTML i se všemi souvisejícími soubory – například obrázky JPEG, soubory Adobe FLA, kaskádové styly, textové soubory, obrazové mapy a formuláře.

Výsledný soubor PDF se chová velmi podobně jako původní webová stránka. Například grafiky, odkazy, obrazové mapy a většina multimediálních souborů se v souboru PDF zobrazí a normálně funguje. (Animované soubory GIF se objeví jako nepohyblivé obrázky, zobrazující poslední snímek animace.)

Převedený soubor PDF pak funguje jako každý jiný soubor PDF. Soubor můžete například procházet pomocí posuvníků nebo použitím záložek; uživatelé k němu mohou přidávat poznámky; můžete přidat zabezpečení, pole formulářů a další funkce, které ho vylepší.

Při přípravě na převod webových stránek do souboru PDF zvažte následující faktory, které mají dopad na přístup k procesu převodu:

 • Kolik toho chcete převést?

  Chcete-li převést pouze vybrané oblasti právě otevřené webové stránky, použijte PDFMaker z prostředí aplikace Internet Explorer. Pokud chcete do souboru PDF převést několik úrovní nebo všechny úrovně vícestránkového webu, pracujte v aplikaci Acrobat.

 • Chcete z webových stránek vytvořit nový soubor PDF, nebo chcete převedené stránky přidat ke stávajícímu souboru PDF?

  Obojí lze udělat buď v aplikaci Acrobat nebo Internet Explorer, ale k provedení těchto úkonů se používají jiná tlačítka nebo příkazy.

Poznámka:

Chcete-li převádět webové stránky v čínštině, japonštině a korejštině (ČJK jazyky) do souboru PDF na systému s latinkou ve Windows, musíte při instalaci aplikace Acrobat nainstalovat soubory pro podporu ČJK jazyků. Také je vhodné vybrat příslušné kódování v nastaveních převodu HTML.

Převod webových stránek do souboru PDF v aplikaci Internet Explorer, Google Chrome a Firefox (Windows)

Aplikace Acrobat nainstaluje lištu nástrojů Adobe PDF do prohlížečů Internet Explorer (verze 8.0 nebo novější), Google Chrome a Firefox. Pomocí příkazů tohoto panelu nástrojů můžete různými způsoby převádět aktuálně zobrazenou webovou stránku do PDF. Můžete například převést celou webovou stránku nebo pouze vybrané oblasti. Nebo můžete vytvořit PDF nebo připojit převedenou webovou stránku ke stávajícímu souboru PDF. Tento panel nástrojů obsahuje přídavné příkazy spouštějící akce po převodu, jako například připojení nového PDF k nové e-mailové zprávě nebo jeho vytištění.

PDF, pruh nástrojů
Nabídka na pruhu nástrojů PDF poskytuje funkce pro snadný převod a tisk.

Převod webové stránky do PDF

Chcete-li převést webovou stránku do PDF, postupujte následovně:

 1. Přejděte na webovou stránku.
  • V systému Windows použijte aplikace Internet Explorer, Firefox nebo Chrome.

  • V systému Mac použijte aplikaci Firefox.

 2. Pomocí nabídky Převést na pruhu nástrojů Adobe PDF proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit PDF z právě otevřené webové stránky, zvolte Převést webovou stránku do PDF. Pak vyberte umístění, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li soubor PDF vytvořený z právě otevřené webové stránky přidat do jiného souboru PDF, zvolte Přidat webovou stránku ke stávajícímu souboru PDF. Pak najděte a vyberte stávající soubor PDF a klikněte na Uložit.

  • (Pouze u prohlížečů Internet Explorer a Firefox) Chcete-li vytvořit a vytisknout PDF z právě otevřené webové stránky, zvolte možnost Vytisknout webovou stránku. Po dokončení převodu a otevření tiskového dialogového okna určete požadované možnosti a klikněte na OK.

  • (Pouze u prohlížečů Internet Explorer a Firefox) Chcete-li vytvořit PDF z právě otevřené webové stránky a přiložit ho k prázdné e-mailové zprávě, zvolte Převést webovou stránku a poslat e-mailem. Potom pro soubor PDF určete umístění a název a klikněte na tlačítko Uložit. Zadejte příslušné informace do e-mailové zprávy, která se otevře po dokončení převodu.

  • V případě výběru kterékoli z těchto možností vyberte možnost Zobrazit výsledky Adobe PDF, chcete-li po převodu otevřít výstupní PDF.

Poznámka:

Po instalaci aplikace Acrobat se do podporovaných prohlížečů přidá ikona Adobe Vytvořit soubor PDF. Pokud ikonu Vytvořit soubor PDF nevidíte, postupujte následovně:

Převod části webové stránky do souboru PDF (Internet Explorer a Firefox)

 1. Tažením ukazatele vyberte text a obrázky na webové stránce.
 2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a vyberte jednu z následujících možností:
  • Chcete-li vytvořit nový soubor PDF, zvolte příkaz Převést do Adobe PDF nebo Převést webovou stránku do Adobe PDF (Internet Explorer) nebo Převést výběr do Adobe PDF (Firefox). Pak pro PDF vyberte název a umístění.

  • Chcete-li vybraný obsah připojit k jinému PDF, zvolte možnost Připojit ke stávajícímu PDF (Internet Explorer) nebo Připojit výběr ke stávajícímu PDF (Firefox). Pak najděte a vyberte soubor PDF, do kterého chcete výběr přidat.

Převod vybraných oblastí na webové stránce do formátu PDF (pouze aplikace Internet Explorer)

Pomocí možnosti Vybrat můžete vybrat konkrétní oblasti na webové stránce určené k převodu. Díky této možnosti můžete z webové stránky převést jen smysluplný obsah a vynechat nechtěný obsah, jako jsou reklamy.

 1. Na panelu nástrojů Adobe PDF klikněte na možnost Vybrat (vedle možnosti Převést).

 2. Při pohybu ukazatelem myši po webové stránce označuje červená tečkovaná čára oblasti webové stránky, které lze vybrat. Klikněte na oblasti, které chcete převést. Vybrané oblasti se zobrazí v modrých rámečcích. Chcete-li výběr oblasti zrušit, znovu na ni klikněte.
 3. Postupujte v převodu obvyklým způsobem.
 4. Pokud chcete zrušit označení všech oblastí a opustit režim výběru, klikněte na možnost Vybrat znovu.

Převod navázané webové stránky do souboru PDF

 1. V otevřené webové stránce klikněte pravým tlačítkem na text s odkazem a vyberte jednu z následujících možností:
  • Chcete-li přidat navázanou webovou stránku ke stávajícímu souboru PDF, zvolte Připojit cíl odkazu ke stávajícímu souboru PDF. Pak najděte a vyberte stávající soubor PDF a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li převést navázanou webovou stránku do nového PDF, zvolte Převést cíl odkazu do Adobe PDF.

Poznámka:

Nabídka otevíraná kliknutím pravým tlačítkem myši zahrnuje rovněž příkazy Připojit ke stávajícímu PDF a Převést do Adobe PDF. Vyberete-li kteroukoli z těchto možností, bude převedena aktuálně otevřená webová stránka, nikoli vybraný odkaz.

Převod webových stránek do PDF v aplikaci Acrobat

Ačkoli můžete otevřenou webovou stránku do formátu PDF převést z aplikace Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox, získáte další možnosti, pokud převod provedete z aplikace Acrobat. Například můžete do PDF zahrnout celý web nebo jen několik úrovní webu.

Převod webové stránky do PDF

 1. Otevřete aplikaci Acrobat a vyberte možnost Nástroje > Vytvořit soubor PDF > Webová stránka.

 2. Zadejte úplnou cestu k webové stránce nebo klikněte na Procházet a najděte stránku HTML.

 3. Chcete-li změnit počet úrovní webu k převedení, klikněte na položku Zachytit více úrovní. Zadejte počet úrovní, které chcete zahrnout, nebo pomocí možnosti Stáhnout celý server stáhněte z webového místa všechny úrovně.

  Poznámka:

  Některé weby mohou mít stovky, nebo dokonce tisíce stránek. Převádění velkého webu může způsobit, že se systém zpomalí a nebude odpovídat, a může dokonce spotřebovat dostupné místo na pevném disku a paměť, což způsobí selhání systému. Je vhodné začít stažením jedné úrovně stránek a pak je procházet, abyste našli konkrétní odkazy, které chcete stáhnout.

 4. Pokud je vybrána možnost Získat pouze N úrovní, vyberte jednu nebo obě následující možnosti:

  Zůstat pod stejnou cestou

  Stáhnou se pouze webové stránky patřící pod uvedenou adresu URL.

  Zůstat na stejném serveru

  Stáhnou se pouze webové stránky uložené na stejném serveru.

 5. Klikněte na možnost Nastavení/Pokročilá nastavení, podle potřeby změňte vybrané možnosti v dialogovém okně Nastavení převodu webové stránky a klikněte na OK.

 6. Klikněte na možnost Vytvořit.

  Poznámka:

  V průběhu stahování si můžete stahované stránky PDF prohlížet, ale nemůžete je upravovat, dokud proces stahování neskončí.

Před přidáním dalších požadavků nemusíte čekat na dokončení převodu. Během převodu můžete vybírat další stránky určené k převodu do souboru PDF, které budou přidány do fronty. Počet požadavků ve frontě je vyznačen v poli Čekající převody v dialogovém okně Stav stahování.

Přidání nenavázané webové stránky do stávajícího souboru PDF

Pomocí tohoto postupu můžete přidat stránky k souboru PDF, do kterého lze zapisovat. Pokud je původní soubor PDF pouze ke čtení, výsledkem bude nový soubor PDF, nikoli nové stránky ve stávajícím souboru PDF.

 1. Otevřete stávající soubor PDF v aplikaci Acrobat (PDF, do kterého chcete webovou stránku přidat).
 2. Vyberte příkaz Nástroje > Uspořádat stránky > Vložit > Vložit z webové stránky.

 3. Zadejte URL webové stránky, kterou chcete přidat, vyberte možnosti podle popisu převádění webových stránek do PDF a pak klikněte na Přidat.

 4. Po převedení webové stránky do PDF se zobrazí dialogové okno Vložit stránku. Vyberte, kam chcete tuto stránku přidat do stávajícího PDF, a klikněte na OK.

Přidání navázané webové stránky do stávajícího souboru PDF

 1. V aplikaci Acrobat otevřete dříve převedený soubor PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující odkazy na stránky, které chcete přidat.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webový odkaz a vyberte příkaz Přidat k dokumentu.

  Poznámka:

  Po převedení stránek se odkazy na tyto stránky změní na interní odkazy a kliknutí na odkaz vás přesměruje na stránku PDF, ne na původní stránku HTML na webu.

Převod odkazované webové stránky do nového souboru PDF

 1. V aplikaci Acrobat otevřete dříve převedený soubor PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující webový odkaz na stránku, kterou chcete převést.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webový odkaz a vyberte možnost Otevřít webový odkaz jako nový dokument.

Poznámka:

V systému Windows můžete také navázanou stránku z webové stránky zobrazené v prohlížeči Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox převést pomocí podobného příkazu po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Tímto postupem můžete zkopírovat cestu webového odkazu do schránky, abyste ji mohli použít k jiným účelům.

 1. V aplikaci Acrobat otevřete dříve převedený soubor PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující odkazy na stránky, které chcete kopírovat.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webový odkaz a vyberte příkaz Kopírovat adresu odkazu.

Změna možností převodu webových stránek

Nastavení převodu webových stránek do souboru PDF se vztahují na proces převodu. Změny nastavení nemají vliv na již vytvořené PDF.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V aplikaci Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox vyberte v pruhu nástrojů Adobe PDF možnost Převést > Předvolby.
  • V aplikaci Acrobat zvolte Soubor > Vytvořit > PDF z webové stránky a potom klikněte na Nastavení.
  • V aplikaci Acrobat zvolte Nástroje > Vytvořit PDF > Webová stránka a potom klikněte na Pokročilá nastavení.
 2. V panelu Všeobecné vyberte podle potřeby možnosti v částech Nastavení převodu a Nastavení PDF. Klikněte na tlačítko Nastavení a zobrazte si další možnosti pro vybraný typ souboru.

 3. V panelu Uspořádání stránek vyberte podle potřeby možnosti pro velikost stránky, orientaci a měřítko.

Možnosti převodu webových stránek

Dialogové okno Nastavení převodu webové stránky je dostupné z aplikace Internet Explorer, Google Chrome Firefox a Acrobat.

Záložka Všeobecné

Nastavení převodu

Určuje nastavení převodu pro HTML a text. Zvolte typ souboru a po kliknutí na Nastavení vyberte vlastnosti písma a další charakteristiky.

Tvorba záložek

Pro každou převedenou webovou stránku vytvoří tagovanou záložku, přičemž jako název záložky použije název stránky (z prvku Title v HTML). Pokud stránka nemá žádný název, použije se jako název záložky URL stránky.

Tvorba tagů v souboru PDF

Uloží v souboru PDF strukturu odpovídající struktuře HTML webových stránek. Tato struktura umožňuje tvorbu tagovaných záložek pro odstavce, prvky seznamů a další položky používající prvky HTML.

Vložit na nové stránky záhlaví a zápatí

Na každou stránku se umístí záhlaví a zápatí. Záhlaví uvádějí nadpis webové stránky, nebo není-li nadpis k dispozici, URL webové stránky nebo cestu k souboru. Zápatí uvádějí URL webové stránky nebo cestu k souboru a datum a čas stažení.

Panel Uspořádání stránek

Možnosti Uspořádání stránek určují výběr velikosti stránek a možností pro šířku, výšku, rozměry okrajů a orientaci stránky.

Možnosti měřítka jsou následující:

Upravit velikost obsahu na šířku stránky

V případě potřeby změní měřítko obsahu stránky, aby odpovídal šířce stránky. Pokud tato možnost není vybraná, přizpůsobí se v případě potřeby velikost papíru, aby se na něj vešel obsah stránky.

Přepnout na šířku při změně na velikost menší než

Změní orientaci stránky na šířku, pokud je velikost nové verze stránky menší než zadané procento původní velikosti. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že máte vybranou orientaci na výšku.

Nastavení převodu HTML

Toto dialogové okno se otevře, pokud vyberete HTML v panelu Všeobecné v dialogovém okně Nastavení převodu webové stránky a pak kliknete na tlačítko Nastavení.

Výchozí Kódování

Umožňuje určit následující možnosti:

Výchozí Kódování

Nastaví vstupní kódování textu souboru z nabídky operačních systémů a abeced.

Vždy

Jakékoli kódování určené ve zdrojovém souboru HTML bude ignorováno a použije se výběr uvedený v možnosti Výchozí kódování.

Když stránka neurčuje kódování

Výběr uvedený v možnosti Výchozí kódování se použije pouze v případě, že ve zdrojovém souboru HTML není určený typ kódování.

Nastavení písem podle jazyka

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit písmo jazyka, styl písma v základním textu a základní velikost písma.

Výchozí barvy

Nastaví výchozí barvy pro text, pozadí stránek a webové odkazy. Kliknutím na tlačítko barvy otevřete paletu a vyberte požadovanou barvu. Pokud chcete tyto barvy použít v souboru PDF, vyberte možnost Vnutit tato nastavení pro všechny stránky. Je-li výběr této možnosti zrušen, budou výchozí barvy aplikovány pouze na stránky, které nemají určené barevné schéma.

Multimediální obsah

Určuje, zda chcete vypnout zpracování multimédií, vložit multimediální soubory, je-li to možné, nebo vytvořit odkaz na multimédia (jako jsou soubory SWF) podle URL.

Zachovat pozadí stránek

Určují, zda se mají zobrazovat barvy a dlaždicové obrázky v pozadí stránek a barvy v buňkách tabulek. Pokud tyto možnosti vypnete, mohou převedené webové stránky vypadat jinak než ve webovém prohlížeči, ale po vytištění jsou čitelnější.

Převádět obrázky

Zahrne obrázky do převodu do souboru PDF.

Podtrhnout odkazy

Podtrhne textové webové odkazy na stránkách.

Rozbalit rolovací bloky

Rozbalí rolovací bloky a zahrne veškeré informace o převedeném souboru PDF.

Nastavení textu

Kódování vstupu

Nastaví vstupní kódování textu pro soubor.

Nastavení písem podle jazyka

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit písmo jazyka, styl písma v základním textu a základní velikost písma.

Výchozí barvy

Nastaví výchozí barvy pro text a pozadí stránek. Kliknutím na tlačítko barvy otevřete paletu a vyberte požadovanou barvu.

Zalamovat řádky na okraji

Vloží měkké zalomení řádku, když text dosáhne k okraji textové plochy na stránce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.