Převod webových stránek do PDF

Webové stránky a PDF

Jádrem webové stránky je soubor napsaný v jazyce HTML (Hypertext Markup Language). Soubor HTML obvykle obsahuje spojení s dalšími soubory, které se buď zobrazují na webové stránce, nebo určují její vzhled nebo chování.

Když převádíte do PDF webovou stránku, zahrne se do procesu převodu soubor HTML i se všemi souvisejícími soubory – jako jsou například obrázky JPEG, soubory Adobe FLA, kaskádové styly, textové soubory, obrazové mapy a formuláře.

Výsledný PDF se chová velmi podobně jako původní webová stránka. Například grafiky, odkazy, obrazové mapy a většina multimediálních souborů se v PDF zobrazí a normálně funguje. (Animované soubory GIF se objeví jako nepohyblivé obrázky, zobrazující poslední snímek animace.)

Také převedený PDF funguje jako každý jiný soubor PDF. Můžete například procházet soubor pomocí posuvníků nebo použitím záložek; uživatelé k němu mohou přidávat poznámky; můžete přidat zabezpečení, pole formulářů a další funkce, které ho vylepší.

Při přípravě na převod webových stránek do PDF zvažte následující faktory, které mají dopad na přístup k procesu převodu:

 • Kolik toho chcete převést?

  Chcete-li převést pouze vybrané oblasti právě otevřené webové stránky, použijte PDFMaker z prostředí aplikace Internet Explorer. Pokud chcete do PDF převést několik úrovní nebo všechny úrovně vícestránkového webu, pracujte v aplikaci Acrobat.

 • Chcete z webových stránek vytvořit nový PDF, nebo chcete převedené stránky přidat k existujícímu PDF?

  Obojí lze udělat buď v aplikaci Acrobat nebo Internet Explorer, ale k provedení těchto úkonů se používají jiná tlačítka nebo příkazy.

Poznámka:

Chcete-li převádět webové stránky v čínštině, japonštině a korejštině (ČJK jazyky) do PDF na systému s latinkou ve Windows, musíte při instalaci aplikace Acrobat nainstalovat soubory pro podporu ČJK jazyků. Také je vhodné vybrat příslušné kódování v nastaveních převodu HTML.

Převod webových stránek do PDF v aplikaci Internet Explorer, Google Chrome a Firefox (Windows)

Aplikace Acrobat nainstaluje lištu nástrojů Adobe PDF do prohlížečů Internet Explorer (verze 8.0 nebo novější), Google Chrome a Firefox. Pomocí příkazů tohoto panelu nástrojů můžete různými způsoby převádět aktuálně zobrazenou webovou stránku do PDF. Můžete například převést celou webovou stránku nebo pouze vybrané oblasti. Nebo můžete vytvořit PDF nebo připojit převedenou webovou stránku k existujícímu PDF. Tento panel nástrojů obsahuje přídavné příkazy spouštějící akce po převodu, jako například připojení nového PDF k nové e-mailové zprávě nebo jeho vytištění.

Další informace naleznete ve videu Vytváření souborů PDF z webového prohlížeče.

PDF, pruh nástrojů
Nabídka na pruhu nástrojů PDF poskytuje funkce pro snadný převod a tisk.

Převod webové stránky do PDF

Chcete-li převést webovou stránku do PDF, postupujte následovně:

 1. Přejděte na webovou stránku.
  • V systému Windows použijte aplikace Internet Explorer, Firefox nebo Chrome.

  • V systému Mac použijte aplikaci Firefox.

 2. S použitím nabídky Převést na pruhu nástrojů Adobe PDF proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit PDF z právě otevřené webové stránky, zvolte Převést webovou stránku do PDF. Pak vyberte umístění, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li PDF vytvořené z právě otevřené webové stránky přidat do jiného PDF, zvolte Přidat webovou stránku k existujícímu PDF. Pak najděte a vyberte existující PDF a klikněte na Uložit.

  • (Pouze u prohlížečů Internet Explorer a Firefox) Chcete-li vytvořit a vytisknout PDF z právě otevřené webové stránky, zvolte možnost Vytisknout webovou stránku. Po dokončení převodu a otevření tiskového dialogového okna určete požadované možnosti a klikněte na OK.

  • (Pouze u prohlížečů Internet Explorer a Firefox) Chcete-li vytvořit PDF z právě otevřené webové stránky a přiložit ho k prázdné e-mailové zprávě, zvolte Převést webovou stránku a poslat e-mailem. Potom pro soubor PDF určete umístění a název a klikněte na tlačítko Uložit. Zadejte příslušné informace do e-mailové zprávy, která se otevře po dokončení převodu.

  • V případě výběru kterékoli z těchto možností vyberte možnost Zobrazit výsledky Adobe PDF, chcete-li po převodu otevřít výstupní PDF.

Poznámka:

Po instalaci aplikace acrobat se do podporovaných prohlížečů přidá ikona Adobe Vytvořit PDF. Pokud ikonu Vytvořit PDF nevidíte, postupujte následovně:

Převod části webové stránky do PDF (Internet Explorer a Firefox)

 1. Tažením ukazatele vyberte text a obrázky na webové stránce.
 2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a vyberte jednu z následujících možností:
  • Chcete-li vytvořit nové PDF, zvolte příkaz Převést do Adobe PDF nebo Převést webovou stránku do Adobe PDF (Internet Explorer) nebo Převést výběr do Adobe PDF (Firefox). Pak pro PDF vyberte název a umístění.

  • Chcete-li vybraný obsah připojit k jinému PDF, zvolte možnost Připojit ke stávajícímu PDF (Internet Explorer) nebo Připojit výběr ke stávajícímu PDF (Firefox). Pak najděte a vyberte PDF, do kterého chcete výběr přidat.

Převod vybraných oblastí na webové stránce do formátu PDF (pouze aplikace Internet Explorer)

Pomocí možnosti Vybrat můžete vybrat konkrétní oblasti na webové stránce určené k převodu. Díky této volbě můžete z webové stránky převést jen smysluplný obsah a vynechat nechtěný obsah, jako jsou reklamy.

 1. Na panelu nástrojů Adobe PDF klikněte na možnost Vybrat (vedle možnosti Převést).

 2. Při pohybu ukazatelem myši po webové stránce označuje červená tečkovaná čára oblasti webové stránky, které lze vybrat. Klikněte na oblasti, které chcete převést. Vybrané oblasti se zobrazí v modrých rámečcích. Chcete-li výběr oblasti zrušit, klikněte na ni znovu.
 3. Postupujte v převodu obvyklým způsobem.
 4. Pokud chcete zrušit označení všech oblastí a opustit režim výběru, klikněte na možnost Vybrat znovu.

Převod navázané webové stránky do PDF

 1. V otevřené webové stránce klikněte pravým tlačítkem na text s odkazem a vyberte jednu z následujících možností:
  • Chcete-li přidat navázanou webovou stránku k existujícímu PDF, zvolte Připojit cíl odkazu k existujícímu PDF. Pak najděte a vyberte existující PDF a klikněte na Uložit.

  • Chcete-li převést navázanou webovou stránku do nového PDF, zvolte Převést cíl odkazu do Adobe PDF.

Poznámka:

Nabídka otevíraná kliknutím pravým tlačítkem myši zahrnuje rovněž příkazy Připojit k existujícímu PDF a Převést do Adobe PDF. Vyberete-li kteroukoli z těchto možností, bude převedena aktuálně otevřená webová stránka, nikoli vybraný odkaz.

Převod webových stránek do PDF v aplikaci Acrobat

Ačkoli můžete otevřenou webovou stránku do formátu PDF převést z aplikace Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox, získáte další možnosti, pokud převod provedete z aplikace Acrobat. Například můžete do PDF zahrnout celý web nebo jen několik úrovní webu.

Převod webové stránky do PDF

 1. Zvolte Soubor > Vytvořit > PDF z webové stránky.  Můžete také vybrat příkaz Nástroje > Vytvořit PDF > Webová stránka.

 2. Zadejte úplnou cestu k webové stránce nebo klikněte na Procházet a najděte stránku HTML.

 3. Chcete-li změnit počet úrovní webu k převedení, klikněte na položku Zachytit více úrovní. Zadejte počet úrovní, které chcete zahrnout, nebo pomocí možnosti Stáhnout celý server stáhněte z webového místa všechny úrovně.

  Poznámka:

  Některé weby mohou mít stovky nebo dokonce tisíce stránek. Převádění velkého webu může způsobit, že se systém zpomalí a nebude odpovídat, a může dokonce spotřebovat dostupné místo na pevném disku a paměť, což způsobí selhání systému. Je vhodné začít stažením jedné úrovně stránek a pak je procházet, abyste našli konkrétní odkazy, které chcete stáhnout.

 4. Pokud je vybrána možnost Získat pouze N úrovní, vyberte jednu nebo obě následující možnosti:

  Zůstat pod stejnou cestou

  Stáhnou se pouze webové stránky patřící pod uvedenou adresu URL.

  Zůstat na stejném serveru

  Stáhnou se pouze webové stránky uložené na stejném serveru.

 5. Klikněte na možnost Nastavení/Pokročilá nastavení, podle potřeby změňte vybrané možnosti v dialogovém okně Nastavení převodu webové stránky a klikněte na OK.

 6. Klikněte na Vytvořit.

  Poznámka:

  V průběhu stahování si můžete stahované stránky PDF prohlížet, ale nemůžete je upravovat, dokud se proces stahování nedokončí.

Před přidáním dalších požadavků nemusíte čekat na dokončení převodu. Během převodu můžete do PDF převést další stránku, která se přidá do fronty. Počet požadavků ve frontě je vyznačen v poli Čekající převody v dialogovém okně Stav stahování.

Přidání nenavázané webové stránky do existujícího PDF

Pomocí tohoto postupu můžete přidat stránky k PDF, do kterého lze zapisovat. Pokud je původní PDF pouze ke čtení, výsledkem bude nový PDF, nikoli nové stránky v existujícím PDF.

 1. Otevřete existující PDF v aplikaci Acrobat (PDF, do kterého chcete webovou stránku přidat).
 2. Vyberte příkaz Nástroje > Uspořádat stránky > Vložit > Vložit z webové stránky.

 3. Zadejte URL webové stránky, kterou chcete přidat, vyberte možnosti podle popisu převádění webových stránek do PDF a pak klikněte na Přidat.

 4. Po převedení webové stránky do PDF se zobrazí dialogové okno Vložit stránku. Vyberte, kam chcete tuto stránku přidat do stávajícího PDF, a klikněte na OK.

Přidání navázané webové stránky do existujícího PDF

 1. V aplikaci Acrobat otevřete dříve převedený PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující odkazy na stránky, které chcete přidat.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webový odkaz a vyberte příkaz Přidat k dokumentu.

  Poznámka:

  Po převedení stránek se odkazy na tyto stránky změní na interní odkazy a kliknutí na odkaz vás přesměruje na stránku PDF, ne na původní stránku HTML na webu.

Převod navázané webové stránky do nového PDF

 1. V aplikaci Acrobat otevřete dříve převedený PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující webový odkaz na stránku, kterou chcete převést.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webový odkaz a vyberte příkaz Otevřít webový odkaz jako nový dokument.

Poznámka:

Ve Windows můžete také navázanou stránku z webové stránky zobrazené v prohlížeči Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox převést pomocí podobného příkazu po kliknutí pravým tlačítkem myši.

Tímto postupem můžete zkopírovat cestu webového odkazu do schránky, abyste ji mohli použít k jiným účelům.

 1. V aplikaci Acrobat otevřete dříve převedený PDF. V případě potřeby s použitím posuvníků přejděte na stránku obsahující odkazy na stránky, které chcete kopírovat.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na webový odkaz a vyberte příkaz Kopírovat adresu odkazu.

Změna možností převodu webových stránek

Nastavení převodu webových stránek do PDF se vztahují na proces převodu. Změny nastavení nemají vliv na již vytvořené PDF.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V aplikaci Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox vyberte v pruhu nástrojů Adobe PDF možnost Převést > Předvolby.
  • V aplikaci Acrobat zvolte Soubor > Vytvořit > PDF z webové stránky a potom klikněte na Nastavení.
  • V aplikaci Acrobat zvolte Nástroje > Vytvořit PDF > Webová stránka a potom klikněte na Pokročilá nastavení.
 2. V panelu Všeobecné vyberte podle potřeby možnosti v částech Nastavení převodu a Nastavení PDF. Klikněte na tlačítko Nastavení a zobrazte si další možnosti pro vybraný typ souboru.

 3. V panelu Uspořádání stránek vyberte podle potřeby možnosti pro velikost stránky, orientaci a měřítko.

Možnosti převodu webových stránek

Dialogové okno Nastavení převodu webové stránky je dostupné z aplikace Internet Explorer, Google Chrome Firefox a Acrobat.

Záložka Všeobecné

Nastavení převodu

Určuje nastavení převodu pro HTML a text. Zvolte typ souboru a po kliknutí na Nastavení vyberte vlastnosti písma a další charakteristiky.

Vytvořit záložky

Pro každou převedenou webovou stránku vytvoří tagovanou záložku, přičemž jako název záložky použije název stránky (z prvku Title v HTML). Pokud stránka nemá žádný název, použije se jako název záložky URL stránky.

Vytvořit tagy PDF

Uloží v PDF strukturu odpovídající struktuře HTML webových stránek. Tato struktura umožňuje vytvářet tagované záložky pro odstavce, prvky seznamů a další položky používající prvky HTML.

Vložit na nové stránky záhlaví a zápatí

Na každou stránku se umístí záhlaví a zápatí. Záhlaví uvádějí nadpis webové stránky, nebo není-li nadpis k dispozici, URL webové stránky nebo cestu k souboru. Zápatí uvádějí URL webové stránky nebo cestu k souboru a datum a čas stažení.

Panel Uspořádání stránek

Možnosti Uspořádání stránek určují výběr velikosti stránek a možností pro šířku, výšku, rozměry okrajů a orientaci stránky.

Možnosti měřítka jsou následující:

Upravit velikost obsahu na šířku stránky

V případě potřeby změní měřítko obsahu stránky, aby odpovídal šířce stránky. Pokud tato možnost není vybraná, přizpůsobí se v případě potřeby velikost papíru, aby se na něj vešel obsah stránky.

Přepnout na šířku při změně na velikost menší než

Změní orientaci stránky na šířku, pokud je velikost nové verze stránky menší než zadané procento původní velikosti. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že máte vybranou orientaci na výšku.

Nastavení převodu HTML

Toto dialogové okno se otevře, pokud vyberete HTML v panelu Všeobecné v dialogovém okně Nastavení převodu webové stránky a pak kliknete na tlačítko Nastavení.

Výchozí Kódování

Umožňuje určit následující možnosti:

Výchozí Kódování

Nastaví vstupní kódování textu souboru z nabídky operačních systémů a abeced.

Vždy

Jakékoli kódování určené ve zdrojovém souboru HTML se bude ignorovat a použije se výběr uvedený ve volbě Výchozí kódování.

Když stránka neurčuje kódování

Výběr uvedený ve volbě Výchozí kódování se použije pouze v případě, že ve zdrojovém souboru HTML není určený typ kódování.

Nastavení písem podle jazyka

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit písmo jazyka, styl písma v základním textu a základní velikost písma.

Výchozí barvy

Nastaví výchozí barvy pro text, pozadí stránek a webové odkazy. Kliknutím na tlačítko barvy otevřete paletu a vyberte požadovanou barvu. Pokud chcete použít tyto barvy v PDF, vyberte možnost Vnutit tato nastavení pro všechny stránky. Je-li výběr této možnosti zrušen, budou výchozí barvy aplikovány pouze na stránky, které nemají určené barevné schéma.

Multimediální obsah

Určuje, zda chcete vypnout zpracování multimédií, vložit multimediální soubory, je-li to možné, nebo vytvořit odkaz na multimédia (jako jsou soubory SWF) podle URL.

Zachovat pozadí stránek

Určují, zda se mají zobrazovat barvy a dlaždicové obrázky v pozadí stránek a barvy v buňkách tabulek. Pokud tyto možnosti vypnete, mohou převedené webové stránky vypadat jinak než ve webovém prohlížeči, ale po vytištění jsou čitelnější.

Převádět obrázky

Zahrne do převodu do PDF i obrazy.

Podtrhnout odkazy

Podtrhne textové webové odkazy na stránkách.

Rozbalit rolovací bloky

Rozbalí rolovací bloky a zahrne veškeré informace o převedeném PDF.

Nastavení textu

Kódování vstupu

Nastaví vstupní kódování textu pro soubor.

Nastavení písem podle jazyka

Pomocí tohoto nastavení můžete změnit písmo jazyka, styl písma v základním textu a základní velikost písma.

Výchozí barvy

Nastaví výchozí barvy pro text a pozadí stránek. Kliknutím na tlačítko barvy otevřete paletu a vyberte požadovanou barvu.

Zalamovat řádky na okraji

Vloží měkké zalomení řádku, když text dosáhne k okraji textové plochy na stránce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.