Příručka uživatele Zrušit

Volba metody zabezpečení pro dokumenty PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v části Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu PDF.

Použitím zásad zabezpečení v dokumentech můžete omezit prohlížení, úpravy, tisk a další možnosti pouze na určené uživatele.

Výběr používaného typu zabezpečení

Funkce zabezpečení mohou představovat na jedné straně relativně jednoduchá opatření, na druhé straně se může jednat o složité systémy využívané podniky a organizacemi. Možnost funkce závisí na tom, čeho chcete dosáhnout. Zde uvádíme několik příkladů:

 • Chcete, aby váš dokument PDF mohli zobrazit pouze určité osoby. Nejjednodušším řešením je přidat do dokumentu PDF heslo a zaslat jej určeným příjemcům. (Viz Přidání zabezpečení heslem.)

 • Chcete, aby váš dokument PDF nebylo možné tisknout nebo upravovat. Tisk a úpravu můžete zablokovat ve stejném dialogovém okně, které používáte pro přidání hesla. (Viz Přidání zabezpečení heslem.)

 • Chcete, aby příjemci měli jistotu, že dokument PDF je skutečně od vás. Nejlepší způsob je zakoupit digitální identifikátor od certifikační autority. Případně pokud komunikujete se skupinou, které důvěřujete, můžete vytvořit digitální identifikátor s vlastním podpisem. (Viz O digitálních identifikátorech a Zabezpečení dokumentů pomocí certifikátů.)

 • Požadujete řešení zabezpečení dokumentů PDF napříč celou organizací. Můžete vytvořit řešení speciálně určené pro firmu, která zpracovává citlivá data. Některé organizace aplikují zásady pro práci s dokumenty pomocí serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES. Zásady obsahují seznam příjemců a jejich individuální sadu práv. Jednotlivci mohou v rámci zásad aplikovat stejné nastavení zabezpečení na celou řadu dokumentů. (Viz Zabezpečení dokumentů pomocí serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES.)

Zásady zabezpečení

Zásady zabezpečení posilují systémová omezení toku a výměny informací v rámci organizace. Pomocí serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES můžete zásady aplikovat na dokumenty bez potřeby digitálních podpisů a certifikátů. Pokud na PDF často aplikujete stejná nastavení zabezpečení, můžete si vytvořit zásady zabezpečení, které zjednoduší váš pracovní postup. Různé zásady jsou užitečné pro naplnění různých požadavků.

Zásady obálky

Můžete zabezpečit více dokumentů jejich vložením do obálky PDF. Obálky lze zašifrovat, aby bránily v přístupu k obsahu neoprávněným uživatelům, a lze je certifikovat, aby dokládaly svůj původ. Oprávnění příjemci mohou obálku otevřít a extrahovat soubory, aby je mohli prohlížet.

Zásady serveru LiveCycle Rights Management ES

Zásady serveru Adobe LiveCycleRights Management ES jsou uloženy na serveru a uživatelé, kteří je chtějí používat, musí mít k tomuto serveru přístup. Vytvoření těchto zásad vyžaduje určení příjemců dokumentu ze seznamu na serveru Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Zásady hesla a certifikátu

Uložte nastavení hesla nebo certifikátu a znovu je použijte pro šifrování souborů PDF bez nutnosti nastavování hesla nebo certifikátu pro každou instanci.

Požadovaná ochrana:

Akce:

Vyžadovat heslo při otevření PDF nebo pro zkopírování nebo vytisknutí jeho obsahu

Vyberte možnost Zobrazit všechny nástroje > Ochrana souboru PDF. V části Rozšířené možnosti v levém podokně vyberte možnost Šifrovat pomocí hesla.

U portfolia PDF zvolte možnost Ochrana > Vlastnosti zabezpečení z nabídky ikony tří čar   (Windows) nebo vyberte možnost Vlastnosti dokumentu z nabídky Soubor (macOS). V dialogovém okně Vlastnosti dokumentu vyberte záložku Zabezpečení. Vyberte rozevírací nabídku vedle položky Metoda zabezpečení a poté vyberte možnost Zabezpečení heslem. V dialogovém okně Zabezpečení heslem – Nastavení vyberte možnost Vyžadovat heslo k otevření dokumentu a zadejte heslo. Až budete hotovi, vyberte OK.

Pokud je vaše společnost přihlášená, můžete k zabezpečení dokumentů použít také server Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Pokud pro aplikování zabezpečení na portfolia PDF použijete v aplikaci Acrobat Pro průvodce akcí, budou podřízené dokumenty zabezpečeny, avšak titulní stránka nikoli.

Označit, že jste schválili obsah PDF

PDF podepište a certifikujte. Chcete-li přidávat digitální podpisy, musíte získat digitální identifikátor. Zakupte si digitální identifikátor (na webu společnosti Adobe naleznete partnery pro zabezpečení) nebo vytvořte dokument s vlastním podpisem. Viz Vytvoření digitálního identifikátoru s vlastním podpisem.

Pro asijské jazyky můžete přidat své schvalovací razítko.

Zabránit změnám formulářů

Pomocí programu LiveCycle Designer zabezpečte formuláře a vytvořte pole podpisů, která zamknou ostatní pole. Viz nápověda pro Adobe LiveCycle Designer.

Odeslat zabezpečené soubory v příloze e-mailu

Použijte zabezpečené obálky. (Všechny nástroje > Chránit > Další možnosti > Vytvořit zabezpečenou obálku)

Povolit prohlížení PDF pouze vámi určeným osobám

Vyberte možnost Všechny nástroje > Ochrana souboru PDF. V části Rozšířené možnosti vyberte možnost Zašifrovat pomocí certifikátu nebo použijte zabezpečení pomocí serveru Adobe LiveCycleRights Management ES. Musíte mít certifikáty pro uživatele, kteří budou moci dokumenty prohlížet.

Další zdroje

Další informace o použití funkcí zabezpečení naleznete v následujících zdrojích:

Výběr metod zabezpečení v rámci režimu FIPS (Windows)

Acrobat a Reader poskytují režim FIPS, který omezuje ochranu dat na standard FIPS (Federal Information Processing Standard). Režim FIPS používá schválené algoritmy FIPS 140-2 využívající kryptografický modul RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

V režimu FIPS nejsou k dispozici následující možnosti zabezpečení:

 • Aplikování zásad zabezpečení založených na heslech na dokumenty. Pro zabezpečení dokumentu můžete použít certifikáty s veřejným klíčem nebo server Adobe LiveCycle Rights Management ES. Ale nemůžete k zabezpečení dokumentu použít šifrování heslem.

 • Vytváření certifikátů s vlastním podpisem. Chcete-li vytvořit digitální identifikátor s vlastním podpisem, je třeba jej uložit do úložiště certifikátů Windows. Nemůžete vytvořit digitální identifikátor s vlastním podpisem, který je uložen do souboru.

 • Šifrování RC4. Soubor PDF lze při nastavení režimu FIPS šifrovat pouze pomocí šifrovacího algoritmu AES.

 • Metody shrnutí MD5 nebo RIPEMD160. V režimu FIPS mohou být při vytváření digitálního podpisu použity pouze řady SHA-1 a SHA-2 algoritmů shrnutí.

V režimu FIPS můžete otevřít a zobrazit dokumenty, které jsou chráněny algoritmy, jenž nejsou kompatibilní s režimem FIPS. Do dokumentu používajícího zabezpečení heslem však nelze uložit žádné změny. Chcete-li aplikovat zásady zabezpečení na dokument, použijte buď certifikáty s veřejným klíčem, nebo server Adobe LiveCycleRights Management ES.

Režim FIPS je konfigurován v registru Windows správcem systému. Další informace naleznete v dokumentu Digitální podpisy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?