Vodoznak je text nebo obrázek, který se zobrazuje před nebo za stávajícím obsahem dokumentu a podobá se razítku. Například na stránky s důvěrným obsahem můžete přidat vodoznak „Důvěrné“. Do jednoho nebo více souborů PDF lze přidat více vodoznaků, každý vodoznak je však nutné přidat zvlášť. Můžete také zadat stránku nebo rozsah stránek, na kterých bude vodoznak zobrazen.

Poznámka:

Na rozdíl od razítka je vodoznak začleněn do stránek PDF jako pevně umístěný element. Razítko je typ poznámky PDF, kterou si ostatní uživatelé PDF mohou otevřít a zobrazit textovou anotaci, přemístit, změnit nebo odstranit.

Před a po vložení vodoznaku v aplikaci Acrobat
Před a po vložení vodoznaku

Přidávání nebo nahrazování vodoznaků s otevřeným dokumentem

 1. Vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Přidat.

 2. (Volitelně) Chcete-li vodoznak použít výběrově u jednotlivých stránek, klikněte na možnost Možnosti rozsahu stránek. Poté zadejte rozsah stránek a dle potřeby použijte možnost Podmnožina.

 3. Zadejte vodoznak:
  • Chcete-li znovu použít vodoznak a možnosti vodoznaku, které jste uložili v předcházející relaci, vyberte je z nabídky Uložená nastavení.

  • Pokud chcete vytvořit vodoznak s textem, zvolte možnost Text a zadejte do pole text. Dle potřeby upravte formátování textu.

  • Chcete-li jako vodoznak použít obrázek, vyberte možnost Soubor. Poté klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor obrázku. Pokud soubor obsahuje více stránek s obrázky, zadejte požadované číslo stránky.

  Poznámka:

  Jako obrázky vodoznaku lze použít pouze soubory PDF, JPEG a BMP.

 4. Jedním z následujících úkonů změňte velikost obrázku vodoznaku:
  • Chcete-li změnit velikost vodoznaku v poměru k velikosti původního obrázku, zadejte hodnotu v procentech do pole Absolutní měřítko (v části Zdroj dialogového okna).

  • Chcete-li změnit velikost vodoznaku v poměru k velikosti stránky PDF, zadejte hodnotu v procentech do pole Změnit velikost v poměru k cílové stránce (v části Vzhled v dialogovém okně).

 5. Podle potřeby nastavte vzhled a polohu vodoznaku.
 6. (Volitelně) Klikněte na možnost Možnosti vzhledu a zadejte následující hodnoty:

  • Zobrazení vodoznaku můžete upravit zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček Zobrazit při tisku a Zobrazit při zobrazení na obrazovce.

  • Chcete-li řídit změny v PDF se stránkami různých velikostí, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat konstantní polohu a velikost textu vodoznaku při tisku na stránky různých velikostí.

 7. (Volitelně) Chcete-li použít stejná nastavení u dalších souborů PDF, klikněte na možnost Použít na více souborů. Klikněte na příkaz Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory nebo Přidat otevřené soubory a zvolte soubory. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte složku a předvolby pro název souboru a potom klikněte na OK.

Přidávání nebo nahrazování vodoznaků bez otevřených dokumentů (pouze ve Windows)

 1. Vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Přidat.

 2. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory a zvolte soubory.

  Poznámka:

  Soubory nebo složky můžete také přidat přetažením do dialogového okna.

 3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat vodoznak.

 4. Při přidávání nebo nahrazování vodoznaku v otevřeném dokumentu postupujte podle kroků 2 až 6. Po dokončení nastavení vodoznaku klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte složku a předvolby pro název souboru a potom klikněte na OK.

Přidání nebo nahrazení vodoznaku v dílčích souborech PDF v portfoliu PDF

 1. V portfoliu PDF vyberte jeden nebo více dílčích souborů PDF.
 2. Postupujte podle kroků pro přidávání nebo nahrazení vodoznaku v otevřeném dokumentu.

Aktualizace vodoznaku

 1. Otevřete jeden soubor PDF.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Aktualizovat.

 3. Proveďte požadované změny vodoznaku a pak klikněte na OK.

Poznámka:

Pokud máte v PDF více vodoznaků, aktualizuje se tímto postupem jen vodoznak, který jste přidali jako první, a všechny ostatní vodoznaky se vypustí. Pokud si po dokončení tohoto postupu aktualizování vodoznaků rozmyslíte, okamžitě zvolte Úpravy > Zpět vodoznak.

Odstranění vodoznaků

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Otevřete jeden soubor PDF nebo vyberte jeden nebo více dílčích souborů PDF v portfoliu PDF. Poté vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Odebrat.

  • Pokud chcete odstranit vodoznaky z více souborů PDF, zavřete všechny otevřené soubory PDF a zvolte možnostNástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Odstranit. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory a zvolte soubory. Klikněte na tlačítko OK a poté v dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte cílovou složku a předvolby pro název souboru.