Příručka uživatele Zrušit

Přidávání vodoznaků do souborů PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Vodoznak je text nebo obrázek, který se zobrazuje před nebo za stávajícím obsahem dokumentu a podobá se razítku. Například na stránky s důvěrným obsahem můžete přidat vodoznak „Důvěrné“. Do jednoho nebo více souborů PDF lze přidat více vodoznaků, každý vodoznak je však nutné přidat zvlášť. Můžete také zadat stránku nebo rozsah stránek, na kterých bude vodoznak zobrazen.

Poznámka:

Na rozdíl od razítka je vodoznak začleněn do stránek PDF jako pevně umístěný element. Razítko je typ poznámky PDF, kterou si ostatní uživatelé PDF mohou otevřít a zobrazit textovou anotaci, přemístit, změnit nebo odstranit.

Před a po vložení vodoznaku v aplikaci Acrobat
Před a po vložení vodoznaku

Přidávání nebo nahrazování vodoznaků s otevřeným dokumentem

 1. Vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Přidat.

 2. (Volitelně) Chcete-li vodoznak použít výběrově u jednotlivých stránek, klikněte na možnost Možnosti rozsahu stránek. Poté zadejte rozsah stránek a dle potřeby použijte možnost Podmnožina.

 3. Zadejte vodoznak:
  • Chcete-li znovu použít vodoznak a možnosti vodoznaku, které jste uložili v předcházející relaci, vyberte je z nabídky Uložená nastavení.

  • Pokud chcete vytvořit vodoznak s textem, zvolte možnost Text a zadejte do pole text. Dle potřeby upravte formátování textu.

  • Chcete-li jako vodoznak použít obrázek, vyberte možnost Soubor. Poté klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor obrázku. Pokud soubor obsahuje více stránek s obrázky, zadejte požadované číslo stránky.

  Poznámka:

  Jako obrázky vodoznaku lze použít pouze soubory PDF, JPEG a BMP.

 4. Jedním z následujících úkonů změňte velikost obrázku vodoznaku:
  • Chcete-li změnit velikost vodoznaku v poměru k velikosti původního obrázku, zadejte hodnotu v procentech do pole Absolutní měřítko (v části Zdroj dialogového okna).

  • Chcete-li změnit velikost vodoznaku v poměru k velikosti stránky PDF, zadejte hodnotu v procentech do pole Změnit velikost v poměru k cílové stránce (v části Vzhled v dialogovém okně).

 5. Podle potřeby nastavte vzhled a polohu vodoznaku.
 6. (Volitelně) Klikněte na možnost Možnosti vzhledu a zadejte následující hodnoty:

  • Zobrazení vodoznaku můžete upravit zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček Zobrazit při tisku a Zobrazit při zobrazení na obrazovce.

  • Chcete-li řídit změny v PDF se stránkami různých velikostí, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat konstantní polohu a velikost textu vodoznaku při tisku na stránky různých velikostí.

 7. (Volitelně) Chcete-li použít stejná nastavení u dalších souborů PDF, klikněte na možnost Použít na více souborů. Klikněte na příkaz Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory nebo Přidat otevřené soubory a zvolte soubory. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte složku a předvolby pro název souboru a potom klikněte na OK.

Přidávání nebo nahrazování vodoznaků bez otevřených dokumentů (pouze ve Windows)

 1. Vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Přidat.

 2. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory a zvolte soubory.

  Poznámka:

  Soubory nebo složky můžete také přidat přetažením do dialogového okna.

 3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat vodoznak.

 4. Při přidávání nebo nahrazování vodoznaku v otevřeném dokumentu postupujte podle kroků 2 až 6. Po dokončení nastavení vodoznaku klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte složku a předvolby pro název souboru a potom klikněte na OK.

Přidání nebo nahrazení vodoznaku v dílčích souborech PDF v portfoliu PDF

 1. V portfoliu PDF vyberte jeden nebo více dílčích souborů PDF.
 2. Postupujte podle kroků pro přidávání nebo nahrazení vodoznaku v otevřeném dokumentu.

Aktualizace vodoznaku

 1. Otevřete jeden soubor PDF.
 2. Vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Aktualizovat.

 3. Proveďte požadované změny vodoznaku a pak klikněte na OK.

Poznámka:

Pokud máte v PDF více vodoznaků, aktualizuje se tímto postupem jen vodoznak, který jste přidali jako první, a všechny ostatní vodoznaky se vypustí. Pokud si po dokončení tohoto postupu aktualizování vodoznaků rozmyslíte, okamžitě zvolte Úpravy > Zpět vodoznak.

Odstranění vodoznaků

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Otevřete jeden soubor PDF nebo vyberte jeden nebo více dílčích souborů PDF v portfoliu PDF. Poté vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Odebrat.

  • Pokud chcete odstranit vodoznaky z více souborů PDF, zavřete všechny otevřené soubory PDF a zvolte možnostNástroje > Upravit PDF > Vodoznak > Odstranit. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat soubory, zvolte možnost Přidat soubory a zvolte soubory. Klikněte na tlačítko OK a poté v dialogovém okně Možnosti výstupu zadejte cílovou složku a předvolby pro název souboru.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.