PDF lze vytvořit převedením jiných dokumentů a zdrojů do formátu PDF (Portable Document Format). Obvykle si můžete vybrat z několika způsobů tvorby PDF v závislosti na souboru, se kterým začínáte.

Convert Word to PDF online

Rychle převést soubory Word na PDF online.

              Vyzkoušejte zdarma


Jaký je nejlepší způsob vytvoření PDF?

Soubory PDF lze vytvářet například z dokumentů vytištěných na papíru, z dokumentů aplikace Microsoft Word, souborů aplikace InDesign®, digitálních obrázků atd. Pro různé typy zdrojů jsou k dispozici různé nástroje pro převod do PDF. V mnoha aplikacích můžete vytvářet soubory PDF výběrem tiskárny Adobe PDF v dialogovém okně Tisk.

Pokud je soubor otevřený ve zdrojové aplikaci (například tabulka otevřená v aplikaci Microsoft Excel), můžete obvykle soubor převést do formátu PDF bez spuštění aplikace Adobe Acrobat. Podobně, pokud je již spuštěný Acrobat, nemusíte pro převod souboru do PDF spouštět zdrojovou aplikaci.

Pro každý PDF je třeba najít rovnováhu mezi efektivitou (malá velikost souboru) a kvalitou (například rozlišení a barvy). Pokud je tato rovnováha pro vaši práci rozhodující, budete chtít použít metodu, která umožňuje přístup k různým volbám převodu.

Například můžete PDF vytvořit přetažením souborů na ikonu aplikace Acrobat. V tom případě aplikace Acrobat aplikuje naposledy použité nastavení převodu bez poskytnutí přístupu k těmto nastavením. Chcete-li mít nad tímto procesem větší kontrolu, bude vhodné použít jinou metodu.

Metody vytváření PDF podle typu souboru

V následujících seznamech najdete dostupné metody pro různé typy souborů.

Většina souborů

Tyto metody lze použít pro dokumenty a obrázky téměř ve všech formátech souborů.

Nabídka Soubor > Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze souboru.

Tiskárna Adobe PDF

Ve většině aplikací v tiskovém dialogovém okně.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky.

Kontextová nabídka

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem.

Papírové dokumenty

Vyžaduje skener a papírovou kopii dokumentu.

Nabídka Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze skeneru. Nebo pro již naskenované papírové dokumenty pomocí možnosti PDF ze souboru.

Dokumenty Microsoft Office

PDFMaker (pouze ve Windows)

Ve zdrojové aplikaci v pruhu nástrojů Acrobat PDFMakerv nabídce Adobe PDF. U aplikací sady Microsoft Office 2010 nebo novějších v pásu karet Acrobat nebo Adobe PDF.

Uložit jako Adobe PDF (Mac OS)

V autorizační aplikaci zvolte možnost Soubor > Tisk > PDF > Adobe PDF.

Tiskárna Adobe PDF (pouze Windows)

Ve zdrojové aplikaci v tiskovém dialogovém okně.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky.

Kontextová nabídka (pouze Windows)

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem.

E-mailové zprávy

PDFMaker (pouze ve Windows)

V aplikaci Microsoft Outlook nebo Lotus Notes kliknutím na tlačítka v pruhu nástrojů Acrobat PDFMaker. Nebo výběrem příkazů v nabídce Adobe PDF (Outlook) nebo Akce (Lotus Notes).

Tiskárna Adobe PDF (pouze Windows)

V e-mailové aplikaci v tiskovém dialogovém okně. Vytvoří soubor PDF (nikoli portfolio PDF).

Kontextová nabídka (Outlook 2010 nebo vyšší)

V e-mailové složce nebo u výběru zpráv kliknutím pravým tlačítkem.

Webové stránky

Nabídka Soubor > Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat výběrem příkazu PDF z webové stránky.

PDFMaker (pouze ve Windows)

V aplikaci Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox nebo při úpravách v aplikaci pro vytváření webu podporující PDFMaker, jako je například Word. Také v pruhu nástrojů Acrobat PDFMaker a v nabídce Adobe PDF.

Tiskárna Adobe PDF (Windows 7)

V prostředí webového prohlížeče nebo při úpravách v aplikaci pro vytváření webových stránek, jako například Word – v dialogovém okně Tisk.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky přetažením souboru HTML.

Kontextová nabídka (soubory HTML)

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor HTML.

Obsah zkopírovaný do schránky

Nabídka Soubor > Vytvořit

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze schránky.

Soubory aplikace AutoCAD (pouze aplikace Acrobat Pro pro Windows)

Nabídka Soubor > Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze souboru.

PDFMaker

V AutoCADu v pruhu nástrojů Acrobat PDFMaker nebo v nabídce Adobe PDF.

Tiskárna Adobe PDF

V aplikaci AutoCAD v tiskovém dialogovém okně.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky.

Kontextová nabídka

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem.

Soubory Adobe Photoshop (PSD), Adobe Illustrator (AI) a Adobe InDesign (INDD)

Soubor > Vytvořit > PDF ze souboru nebo Nástroje > Vytvořit (jednotlivý soubor)

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze souboru.

Přetažení

Z počítače nebo složky v okně Acrobat či pomocí ikony.

PostScriptové a EPS soubory

Přetažení

Na ploše nebo ze složky přetažením na ikonu aplikace Acrobat Distiller nebo do okna aplikace Acrobat Distiller®.

Dvojité kliknutí

(Pouze PostScriptové® soubory) Na ploše nebo ve složce.

Příkaz Otevřít

V aplikaci Acrobat Distiller, v nabídce Soubor.

Nabídka Vytvořit

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze souboru.

Kontextová nabídka

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem.

3D soubory (Acrobat Pro)

Nabídka Soubor > Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat Pro zvolením možnosti PDF ze souboru.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky.

Adobe PDF

V aplikaci Microsoft PowerPoint vyberte možnost Adobe Presenter > Publikovat.

Vyvážení velikosti souboru a kvality PDF

Můžete vybrat různá nastavení, která zajistí nejlepší vyvážení velikosti souboru, rozlišení, dodržení specifických standardů a další faktorů u PDF. Jaká nastavení zvolíte, závisí na cílech, pro které daný PDF vytváříte. Například PDF určený pro vysoce kvalitní komerční tisk vyžaduje jiná nastavení než PDF určený jen k prohlížení na obrazovce a rychlému načítání přes internet.

Vybraná nastavení se uplatní v aplikacích PDFMaker, Acrobat i Acrobat Distiller. Některá nastavení jsou však omezena jen na určitý kontext nebo typy souborů. Například možnosti PDFMakeru v různých aplikacích Microsoft Office se mohou navzájem lišit.

Pro usnadnění můžete vybrat jedno z přednastavení převodu, dostupných v aplikaci Acrobat. Také si můžete vytvořit, definovat, uložit a opakovaně používat vlastní přednastavení, které přesně vyhovuje vašim konkrétním účelům.

U skenovaných dokumentů můžete zvolit z automatické detekce barevného režimu nebo několika přednastavení skenování, která jsou optimalizována pro barevné a černobílé skenování dokumentů a obrázků. Tato přednastavení můžete upravit, nebo můžete použít vlastní nastavení skenování.