Příručka uživatele Zrušit

Přehled vytváření dokumentů PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

PDF lze vytvořit převedením jiných dokumentů a zdrojů do formátu PDF (Portable Document Format). Obvykle si můžete vybrat z několika způsobů tvorby PDF v závislosti na souboru, se kterým začínáte.

Jak nejlépe vytvořit soubor PDF?

Soubory PDF lze vytvářet například z dokumentů vytištěných na papíru, z dokumentů aplikace Microsoft Word, souborů aplikace InDesign®, digitálních obrázků atd. Pro různé typy zdrojů jsou k dispozici různé nástroje pro převod do PDF. V mnoha aplikacích můžete vytvářet soubory PDF výběrem tiskárny Adobe PDF v dialogovém okně Tisk.

Pokud je soubor otevřený ve zdrojové aplikaci (například tabulka otevřená v aplikaci Microsoft Excel), můžete obvykle soubor převést do formátu PDF bez spuštění aplikace Adobe Acrobat. Podobně, pokud je již spuštěný Acrobat, nemusíte pro převod souboru do PDF spouštět zdrojovou aplikaci.

Pro každý PDF je třeba najít rovnováhu mezi efektivitou (malá velikost souboru) a kvalitou (například rozlišení a barvy). Pokud je tato rovnováha pro vaši práci rozhodující, budete chtít použít metodu, která umožňuje přístup k různým možnostem převodu.

Například můžete PDF vytvořit přetažením souborů na ikonu aplikace Acrobat. V tom případě aplikace Acrobat aplikuje naposledy použité nastavení převodu bez poskytnutí přístupu k těmto nastavením. Chcete-li mít nad tímto procesem větší kontrolu, bude vhodné použít jinou metodu.

Metody tvorby souborů PDF podle typu souboru

V následujících seznamech najdete dostupné metody pro různé typy souborů.

Většina souborů

Tyto metody lze použít pro dokumenty a obrázky téměř ve všech formátech.

Nabídka Soubor > Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze souboru.

Tiskárna Adobe PDF

Ve většině aplikací v tiskovém dialogovém okně.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky.

Kontextová nabídka

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem.

Papírové dokumenty

Vyžaduje skener a papírovou kopii dokumentu.

Nabídka Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze skeneru. Nebo pro již naskenované papírové dokumenty pomocí možnosti PDF ze souboru.

Dokumenty Microsoft Office

PDFMaker (pouze ve Windows)

Ve zdrojové aplikaci v pruhu nástrojů Acrobat PDFMaker a  v nabídce Adobe PDF. U aplikací sady Microsoft Office 2010 nebo novějších v pásu karet Acrobat nebo Adobe PDF.

Uložit jako Adobe PDF (Mac OS)

V autorizační aplikaci zvolte možnost Soubor > Tisk > PDF > Adobe PDF.

Tiskárna Adobe PDF (pouze Windows)

Ve zdrojové aplikaci v tiskovém dialogovém okně.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky.

Kontextová nabídka (pouze Windows)

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem.

E-mailové zprávy

PDFMaker (pouze ve Windows)

V aplikaci Microsoft Outlook nebo Lotus Notes kliknutím na tlačítka v pruhu nástrojů Acrobat PDFMaker. Nebo výběrem příkazů v nabídce Adobe PDF (Outlook) nebo Akce (Lotus Notes).

Tiskárna Adobe PDF (pouze Windows)

V e-mailové aplikaci v tiskovém dialogovém okně. Vytvoří soubor PDF (nikoli portfolio PDF).

Kontextová nabídka (Outlook 2010 nebo vyšší)

V e-mailové složce nebo u výběru zpráv kliknutím pravým tlačítkem.

Webové stránky

Nabídka Soubor > Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit soubor PDF

V aplikaci Acrobat výběrem příkazu PDF z webové stránky.

PDFMaker (pouze Windows)

V aplikaci Internet Explorer, Google Chrome nebo Firefox nebo při úpravách v aplikaci pro vytváření webu podporující PDFMaker, jako je například Word. Také v pruhu nástrojů Acrobat PDFMaker a v nabídce Adobe PDF.

Tiskárna Adobe PDF (Windows 7)

V prostředí webového prohlížeče nebo při úpravách v aplikaci pro vytváření webových stránek, jako například Word – v dialogovém okně Tisk.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky přetažením souboru HTML.

Kontextová nabídka (soubory HTML)

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor HTML.

Obsah zkopírovaný do schránky

Nabídka Soubor > Vytvořit

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze schránky.

Soubory aplikace AutoCAD (pouze aplikace Acrobat Pro pro Windows)

Nabídka Soubor > Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze souboru.

PDFMaker

V AutoCADu v pruhu nástrojů Acrobat PDFMaker nebo v nabídce Adobe PDF.

Tiskárna Adobe PDF

V aplikaci AutoCAD v tiskovém dialogovém okně.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky.

Kontextová nabídka

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem.

Soubory Adobe Photoshop (PSD), Adobe Illustrator (AI) a Adobe InDesign (INDD)

Soubor > Vytvořit > PDF ze souboru nebo Nástroje > Vytvořit (jednotlivý soubor)

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze souboru.

Přetažení

Z počítače nebo složky v okně Acrobat či pomocí ikony.

PostScriptové a EPS soubory

Přetažení

Na ploše nebo ze složky přetažením na ikonu aplikace Acrobat Distiller nebo do okna aplikace Acrobat Distiller®.

Dvojité kliknutí

(Pouze PostScriptové® soubory) Na ploše nebo ve složce.

Příkaz Otevřít

V aplikaci Acrobat Distiller, v nabídce Soubor.

Nabídka Vytvořit

V aplikaci Acrobat pomocí možnosti PDF ze souboru.

Kontextová nabídka

Na ploše nebo ve složce kliknutím pravým tlačítkem.

3D soubory (Acrobat Pro)

Nabídka Soubor > Vytvořit nebo Nástroje > Vytvořit PDF

V aplikaci Acrobat Pro zvolením možnosti PDF ze souboru.

Přetažení

Na ploše nebo ze složky.

Adobe PDF

V aplikaci Microsoft PowerPoint vyberte možnost Adobe Presenter > Publikovat.

Vyvážení velikosti souboru a kvality PDF

Můžete vybrat různá nastavení, která zajistí nejlepší vyvážení velikosti souboru, rozlišení, dodržení specifických standardů a dalších faktorů souboru PDF. Jaká nastavení zvolíte, závisí na cílech, pro které daný soubor PDF vytváříte. Například soubor PDF určený pro vysoce kvalitní komerční tisk vyžaduje jiná nastavení než soubor PDF určený jen k prohlížení na obrazovce a rychlému načítání přes internet.

Vybraná nastavení se uplatní v aplikacích PDFMaker, Acrobat i Acrobat Distiller. Některá nastavení jsou však omezena jen na určitý kontext nebo typy souborů. Například možnosti PDFMakeru v různých aplikacích Microsoft Office se mohou navzájem lišit.

Pro usnadnění můžete vybrat jedno z přednastavení převodu, dostupných v aplikaci Acrobat. Také si můžete vytvořit, definovat, uložit a opakovaně používat vlastní přednastavení, které přesně vyhovuje vašim konkrétním účelům.

U skenovaných dokumentů si můžete vybrat z automatické detekce barevného režimu nebo několika přednastavení skenování, která jsou optimalizována pro barevné a černobílé skenování dokumentů a obrázků. Tato přednastavení můžete upravit, nebo můžete použít vlastní nastavení skenování.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.