Příručka uživatele Zrušit

Vlastnosti polí formuláře PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Tento dokument vysvětluje vlastnosti polí formuláře PDF v aplikaci Acrobat. (Pokud hledáte více informací o vlastnostech polí formuláře, klikněte na příslušný odkaz výše)

 

O vlastnostech pole formuláře

Jak se bude pole formuláře chovat závisí na nastavení v dialogovém okně Vlastnosti pro toto pole. Můžete nastavit vlastnosti, které se vztahují k formátování, určují vztah informací v poli formuláře k ostatním polím, nastaví omezení pro data, které může uživatel zadat do pole formuláře, spustí uživatelské skripty a tak dále.

Pro pole formuláře aplikace Acrobat můžete nastavit různé vlastnosti v závislosti na typu pole. Vlastnosti pro každý typ pole formuláře se vybírají v řadě záložek. Když změníte nějakou vlastnost, je použita ve chvíli, kdy vyberete jinou vlastnost nebo když stisknete klávesu Enter.

Všechny typy polí formulářů mají záložky Všeobecné a Akce. Ostatní záložky se objeví pouze pro specifické typy polí formuláře. Pro většinu typů polí formuláře se objeví záložka Možnosti, ale dostupné možnosti jsou pro jednotlivé typy polí specifické.

V každé záložce jsou dostupné dvě položky. Pokud jednu z nich vyberete v libovolné záložce, objeví se u ní zaškrtnutí a tato možnost bude zaškrtnutá ve všech záložkách. Jsou to tyto možnosti:

Zamknutá

Když je tato možnost vybraná, zabrání jakýmkoliv dalším změnám všech vlastností pole formuláře.

Zavřít

Uzavře dialogové okno vlastností pole formuláře. Pokud měníte vlastnosti více polí, můžete nechat dialogové okno Vlastnosti otevřené. Klikněte na jednotlivá pole a změňte jejich vlastnosti.

Poznámka:

Pokud na kterékoliv záložce vyberete Zamknuté, zamknou se všechny vlastnosti tohoto pole, nejen možnosti v této záložce.

Úprava vlastností polí formuláře

Vlastnosti pole formuláře můžete v aplikaci zobrazit pouze v režimu úprav. Je možné upravovat vlastnosti více polí najednou.

 1. Nejste-li v režimu úprav formuláře, vyberte možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Jednou z následujících metod otevřete dialogové okno Vlastnosti:
  • Chcete-li upravit jedno pole formuláře, dvakrát na něj klikněte nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti.

  • Chcete-li upravit více polí formuláře, vyberte pole, která chcete změnit, klikněte pravým tlačítkem na jedno z vybraných polí a zvolte možnost Vlastnosti.

 3. Dle potřeby změňte vlastnosti na všech dostupných kartách.

  Vlastnost je změněna okamžitě poté, kdy vyberte jinou vlastnost nebo stisknete klávesu Enter.

 4. Klikněte na Zavřít.

Pokud vyberete pole formuláře, která mají různé hodnoty vlastností, budou některé možnosti v dialogovém okně Vlastnosti nedostupné. Jinak se změny dostupných možností aplikují na všechna vybraná pole formuláře.

Poznámka:

Abyste zabránili neúmyslným změnám pole formuláře, vyberte Zamknuté v levém dolním rohu dialogového okna Vlastnosti před jeho zavřením. Chcete-li pole odemknout, klikněte znovu na tuto možnost.

Záložka Všeobecné pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Všeobecné se objeví pro všechny typy polí formuláře a obsahuje následující možnosti:

Název

Určuje jednoznačný název vybraného pole formuláře.

Tip nástroje

Zobrazí text, který může nerozhodnému uživateli pomoci při vyplňování pole formuláře. Tipy se objeví, když je ukazatel chvíli bez pohybu nad polem formuláře.

Pole formuláře

Určuje, zda je pole formuláře viditelné, buď na obrazovce nebo v tisku. Dostupné možnosti jsou: Viditelné, Skryté, Viditelné ale netištěné a Skryté ale tištěné.

Orientace

Natočí pole formuláře o 0, 90, 180 nebo 270 stupňů.

Pouze ke čtení

Zabrání uživateli změnit obsah pole formuláře.

Vyžadované

Donutí uživatele, aby vybrané pole formuláře vyplnil. Pokud se uživatel pokusí odeslat formulář, když je vyžadované pole prázdné, objeví se chybová zpráva a prázdné vyžadované pole formuláře se zvýrazní.

Záložka Vzhled pro vlastnosti pole formuláře

Vlastnosti vzhledu určují, jak bude pole formuláře vypadat na stránce. Záložka Vzhled se objeví pro všechny typy polí formuláře kromě čárových kódů a obsahuje následující možnosti:

Barva okraje

Otevře dialogové okno pro výběr barvy, ve kterém můžete vybrat barvu pro rámeček, ohraničující pole. Chcete-li nechat pole bez rámečku, vyberte Žádná barva.

Tloušťka čáry

Určí šířku rámečku ohraničujícího pole formuláře: Tenký, Střední nebo Tlustý.

Barva výplně

Otevře dialogové okno pro výběr barvy, ve kterém můžete vybrat barvu pro pozadí pole. Chcete-li nechat pole nevybarvené, vyberte Žádná barva.

Poznámka: Jiná možnost pro Barvu výplně než Žádná barva zablokuje všechny obrázky na stránce PDF, které jsou za polem formuláře.

Styl čáry

Změní vzhled rámečku. Vyberte možnost Plná, Přerušovaná, Zkosení, Vsazení nebo Podtržení.

Velikost písma

Nastaví velikost pro uživatelem zadávaný text nebo pro značku výběru pro přepínací tlačítka a zaškrtávací pole. Možnosti zahrnují Automaticky, různé přednastavené hodnoty a zápis jiné hodnoty. Pokud pro textové pole vyberete možnost Automaticky, mění se při psaní velikost písma tak, aby se text do rámečku vešel.

Barva textu

Otevře dialogové okno pro výběr barvy, ve kterém můžete vybrat barvu pro text nebo značku výběru.

Písmo

Nabízí seznam písem, dostupných na vašem počítači. Tato možnost není dostupná pro pole formuláře, která nezobrazují text.

Poznámka:

Nastavení předvolby Zapnout jazykové možnosti zprava doleva v panelu Jazyk v dialogovém okně Předvolby ovlivní možnosti, které se objeví v záložce Vzhled v dialogovém okně Vlastnosti. Když je tato předvolba vybrána, karta Vzhled obsahuje možnosti pro změnu stylu číslic a směr textu pro textová pole, okna rolovacích nabídek a pole se seznamem.

Záložka Umístění pro vlastnosti pole formuláře

Karta Pozice vám umožní umístit nebo upravit velikost aktuálně vybraného pole nebo polí s přesností až jedna desetitisícina palce. Pole lze přesunout na místo určené na stránce. Pomocí možností Výška a Šířka změníte pouze velikost polí. Chcete-li pole přesunout, aniž byste měnili jejich velikost, zvolte možnost Neměnit výšku a šířku při změně umístění.

Přesnost pole formuláře až na desetitisícinu palce

Záložka Možnosti pro vlastnosti pole formuláře

Možnosti, které jsou dostupné na této záložce, se mění podle typu vybraného pole formuláře. Záložka Možnosti se objeví pro všechny typy polí formuláře s výjimkou digitálních podpisů.

Čárové kódy

Záložka Možnosti pro vlastnosti pole čárového kódu obsahuje následující možnosti:

Symbologie

Obsahuje typy čárových kódů PDF417, QR CodeData Matrix.

Poznámka: Pokud vaše organizace zpracovává formuláře více metodami, vyberte metodu, která vyhoví i pro nejméně kvalitní obrázky čárových kódů. Pokud se například budou formuláře vracet faxem a e-mailem, zvolte jako podmínky dekódování Faxový server, abyste zajistili vysokou spolehlivost načtení pro všechny formuláře.

Komprimovat data před zakódováním do čárového kódu

Určuje, zda se budou data před zakódováním komprimovat. Data se komprimují metodou komprimace Flat. Komprimovaná data obvykle vyžadují v čárovém kódu méně místa pro uložení a dovolí uložit více dat. Obvykle byste měli tuto možnost vybrat, pokud budete používat k interpretování vrácených dat dekodér čárových kódů aplikace Acrobat. Tuto možnost nevybírejte, pokud budete používat ruční skener čárových kódů, protože většina z nich neumí dekódovat komprimovaná data.

Podmínky dekódování

Přednastavené podmínky dekódování představují doporučené výchozí body, které pak můžete nastavit kliknutím na tlačítko Vlastní.

Vlastní

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat vlastní parametry zpracování, které nejlépe vyhovují vašemu specifickému hardwaru pro skenování a faxování. (Dostupné možnosti se liší podle typu čárového kódu.)

Rozměr X

Šířka buňky v jednotkách mil (1 mil = 0,001 palce nebo 0.0254 mm).

Poměr Y/X

Poměr výšky a šířky buňky. Například pro datové buňky, které jsou dvakrát vyšší než jsou široké, zadejte 2. (Dostupné pouze pro čárové kódy PDF417.)

Poznámka: Pokud plánujete dekódování čárových kódů s použitím ručního laserového skeneru, nevytvářejte čárové kódy širší než 10,2 cm (4 palce). S ručními skenery obecně lépe fungují vyšší a užší čárové kódy. Pokud použijete dekodér čárových kódů Adobe (dostupný samostatně), nebude výška a šířka čárového kódu představovat problém.

Úroveň korekce chyb

Odpovídá stupni redundance dat, přidávané do čárového kódu, aby se opravily potenciální chyby dekódování. Vyšší úrovně přidají více redundance a poskytnou odolnější čárové kódy, pro které se bude generovat více úspěšných výsledků dekódování. Ale s vyššími úrovněmi budou také čárové kódy větší a sníží se schopnost zakódovat do čárového kódu uživatelem zadaná data nebo data struktury formuláře. Odolnější čárový kód může omezit problémy, které představují značky perem, špatná kvalita tisku, zkreslení způsobené přenosem faxem nebo přeložení dokumentu. Tato možnost je dostupná pouze pro čárové kódy PDF417 a QR Code.

Správa parametrů čárového kódu

Umožňuje uložit vlastní nastavení čárového kódu do souboru. Pak můžete tento soubor exportovat a dát ho k dispozici ostatním autorům formulářů ve vaší organizaci.

Zaškrtávací pole

Styl zaškrtávacího pole

Určuje tvar značky, která se objeví uvnitř zaškrtávacího pole, když ho uživatel vybere: Zaškrtnutí (výchozí), Kroužek, Křížek, Kosočtverec, Čtverec nebo Hvězdička. Tato vlastnost nezmění tvar samotného zaškrtávacího pole.

Poznámka: Velikost značky uvnitř zaškrtávacího pole je určena velikostí písma, kterou určíte na kartě Vzhled.

Exportní hodnota

Určuje hodnotu, která bude představovat položku při exportu dat. Pokud pole necháte prázdné, použije se jako exportní hodnota položka pro Název na kartě Všeobecné.

Zaškrtávací pole je ve výchozím stavu zaškrtnuté

Zobrazí zaškrtávací pole vybrané, dokud ho uživatel neodznačí.

Pro rolovací nabídky nebo pole seznamu se záložka Možnosti používá k vytvoření seznamu položek, ze kterých uživatel vybírá.

Přestože většina vlastností v této záložce je společná pro oba tyto typy polí formuláře, několik z nich je výhradně pro jeden nebo druhý typ.

Položka

Přijme text, který zadáváte pro možnosti, jež se mají zobrazit v nabídce daného pole.

Přidat

Přesune aktuální položku z možnosti Položka do Seznamu položek.

Exportní hodnota

Určuje hodnotu, která bude představovat položku při exportu dat. Pokud pole necháte prázdné, použije se jako exportní hodnota položka pro Název na kartě Všeobecné.

Seznam položek

Zobrazuje možnosti, které budou v seznamu k dispozici.

Poznámka: Zvýrazněná položka v rámečku Seznam položek se v rolovací nabídce nebo v poli seznamu objeví jako výchozí vybraná položka. Chcete-li změnit výchozí položku, zvýrazněte v seznamu jinou položku.

Šipky nahoru a dolů

Změní pořadí, ve kterém budou položky uvedeny v seznamu v rolovací nabídce. Tato tlačítka nejsou dostupná, pokud je vybraná možnost Uspořádat položky.

Odstranit

Odstraní vybranou položku ze seznamu.

Uspořádat položky

Uspořádá položky v seznamu podle čísel a podle abecedy. Uspořádání podle čísel (pokud je možné) se provede před uspořádáním podle abecedy.

Povolit uživateli zadávání vlastního textu

(Pouze pro rolovací nabídky) Dovolí uživatelům zadat i jinou hodnotu než jsou hodnoty v seznamu.

Kontrola pravopisu

(Pouze pro rolovací nabídky) Kontroluje pravopis v uživatelem zadávaném textu. Tato možnost je použitelná pouze pokud je vybraná možnost Povolit uživateli zadávání vlastního textu.

Výběr více položek

(Pouze pro pole seznamu) Dovolí uživatelům zvolit v seznamu více než jednu položku.

Okamžitě potvrdit vybranou hodnotu

Uloží hodnotu hned, když ji uživatel vybere. Pokud tato možnost není vybraná, uloží se hodnota pouze když uživatel přejde pomocí tabulátoru nebo kliknutí do jiného pole formuláře. Tato možnost není dostupná, když je vybraná možnost Výběr více položek (pouze pro pole seznamu).

Přepínací tlačítka

Pokud chcete, aby uživatel vybral pouze jednu možnost ze sady možností, vytvořte skupinu přepínacích tlačítek. Všechna přepínací tlačítka ve skupině mají stejný Název, ale každé tlačítko má jinou Hodnotu tlačítka.

Styl tlačítka

Určuje tvar značky, která se objeví uvnitř přepínacího tlačítka, když ho uživatel vybere: Zaškrtnutí, Kroužek (výchozí), Křížek, Kosočtverec, Čtverec nebo Hvězdička. Tato vlastnost nezmění tvar samotného přepínacího tlačítka.

Přepínací tlačítko Možnost

Identifikuje přepínací tlačítko a odlišuje ho od ostatních tlačítek, která mají stejnou hodnotu pro Název.

Tlačítko je ve výchozím stavu zaškrtnuté

Nastaví vybraný stav tlačítka, když uživatel formulář poprvé otevře.

Tlačítka se stejným názvem a obsahem se vybírají současně

Umožňuje vybrat jedním kliknutím více příbuzných přepínacích tlačítek. Pokud například uživatel vybere přepínací tlačítko, které má stejný název pole a vybraný obsah jako jiné tlačítko, vyberou se obě tlačítka.

Textová pole

Do textových polí uživatel zadává text, který může obsahovat abecední znaky, číslice nebo obojí.

Zarovnání

Zarovná text uvnitř pole doleva, doprava nebo na střed.

Výchozí hodnota

Určuje text, který se objeví, dokud ho uživatel nepřepíše zápisem do pole. Zadejte výchozí hodnotu zápisem do této možnosti.

Víceřádkové

Umožňuje více než jednořádkovou položku v textovém poli.

Rolovat dlouhý text

Umožní práci s textem, který přesahuje přes hranice textového pole.

Povolit formátování textu

Umožní uživateli aplikovat na text styl, například tučné písmo nebo kurzívu. To může být užitečné v některých textových polích, kde mohou být takové informace stylů podstatné pro význam textu, například ve vědeckých pojednáních.

Omezit na _ znaků

Povolí údaje až do maximálního počtu znaků, který určíte.

Poznámka:

Pokud jste zadali výchozí hodnotu, omezí se tato hodnota podle tohoto limitu.

Heslo

Zobrazí text zadaný uživatelem jako řadu hvězdiček (*). Tato možnost je k dostupná pouze v případě, že není vybraná možnost Kontrola pravopisu.

Pole pro výběr souboru

Umožňuje uživateli zadat jako hodnotu pole cestu soubor, když je soubor odesílán spolu s formulářem. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že jediná vybraná možnost na kartě Možnosti je možnost Rolovat dlouhý text.

Kontrola pravopisu

Kontroluje pravopis v uživatelem zadávaném textu.

Mřížka znaků

Rozdělí uživatelem zadaný text rovnoměrně po celé šířce textového pole. Pokud je na kartě Vzhled zadaná barva ohraničení, je každý znak zadávaný do pole oddělený čárou v této barvě. Tato možnost je dostupná pouze když není vybrané žádné jiné zaškrtávací pole.

Textová pole v aplikaci Acrobat
Textová pole se zapnutou a vypnutou možností Mřížka

A. Čtyři textová pole s barevnými okraji a zapnutou možností Mřížka B. Textové pole bez zapnuté možnosti Mřížka 

Záložka Akce pro vlastnosti pole formuláře

Vlastnosti v záložce Akce určují všechny akce, které chcete přiřadit k poli formuláře, jako je například přechod na jinou stránku nebo spuštění multimediálního klipu. Záložka Akce se objeví pro všechny typy polí formuláře a obsahuje následující možnosti:

Vybrané spouštění

Určuje akci uživatele, která spustí akci: Myš nahoru, Myš dolů, Myš dovnitř, Myš ven, Aktivování nebo Deaktivování.

Vybraná akce

Určuje událost, která se provede, když uživatel spustí akci: Provést příkaz z nabídky, Jít na zobrazení 3D/multimédia, Jít na zobrazení stránky; Importovat data formuláře, Multimediální operace (Acrobat 9 a novější), Otevřít soubor, Otevřít webový odkaz, Přehrát zvuk, Přehrát multimédia (kompatibilní s Acrobatem 5), Přehrát multimédia (kompatibilní s Acrobatem 6 a novějšími), Číst článek, Obnovit formulář, Spustit JavaScript, Nastavit viditelnost vrstvy, Zobrazit/Skrýt pole a Odeslat formulář.

Přidat

Otevře okno pro vybranou akci.

Akce

Zobrazuje seznam spouštění a akcí, které jste určili.

Šipky nahoru a dolů

Změní pořadí, ve kterém se vybraná akce objeví v seznamu pod spouštěním. (Tato možnost je dostupná pouze když jste pro stejné spouštění určili více akcí.)

Upravit

Otevře dialogové okno se specifickými možnostmi pro vybranou akci.

Odstranit

Odstraní vybranou akci nebo pár spouštění-akce.

Záložka Výpočet pro vlastnosti pole formuláře

Karta Výpočet se objeví v dialogovém okně Vlastnosti pouze pro textová a rolovací nabídky. Tyto možnosti se používají pro provádění matematických operací s platnými údaji z polí formuláře a zobrazení jejich výsledků.

Hodnota se nevypočítává

Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby položku zadal uživatel.

Hodnota je

Vyberte tuto možnost, abyste zpřístupnili další možnosti:

Rozbalovací nabídka

Obsahuje seznam matematických funkcí, které lze aplikovat na vybraná pole. Zvolte Sečíst, aby se sečetly hodnoty zadané do vybraných polí, Násobit, aby se vynásobily, Průměr, Minimum nebo Maximum.

Vybrat

Otevře dialogové okno se seznamem dostupných polí ve formuláři, která můžete vybrat nebo odznačit a tím přidat do výpočtu nebo z výpočtu odstranit.

Zjednodušený zápis pole

Použije JavaScript s názvy polí a jednoduchými aritmetickými znaménky. Tlačítko Upravit otevře dialogové okno, ve kterém můžete zapsat, upravit a přidat skripty.

Poznámka:

Názvy polí rozeznávají malá a velká písmena.

Vlastní skript výpočtu

Zobrazí všechny vlastní skripty pro výpočty, které jste přidali. Tlačítko Upravit otevře dialogové okno, ve kterém můžete zapsat a přidat nové skripty v JavaScriptu.

Nastavení pořadí výpočtu polí formuláře

Když určíte v jednom formuláři dva nebo více výpočtů, pak pořadí, ve kterém se budou tyto výpočty provádět, odpovídá pořadí, ve kterém jste tyto výpočty určili. V některých případech možná budete chtít změnit toto pořadí výpočtů, abyste dostali správné výsledky.

Pokud byste například výsledky výpočtu hodnot ze dvou polí chtěli použít pro vypočet hodnoty třetího pole, musí se hodnoty prvních dvou polí vypočítat dříve, abyste dostali správný konečný výsledek.

 1. V pravém panelu vyberte možnost Více > Nastavit pořadí výpočtu polí.

  Dialogové okno Počítaná pole zobrazí všechna počítaná pole ve formuláři a pořadí, ve kterém se výpočty provádějí.

 2. Chcete-li změnit pořadí výpočtu polí, vyberte pole v seznamu a pak podle potřeby klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Když vytváříte a testujete pole formuláře, Acrobat automaticky provádí všechny určené výpočty polí. Pro usnadnění práce můžete automatické výpočty dočasně vypnout v předvolbách formulářů.

Záložka Po podepsání pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Po podepsání je dostupná pouze v dialogovém okně Vlastnosti digitálního podpisu. Možnosti vybrané v této záložce určují, co se stane, když uživatel aplikuje na formulář digitální podpis.

Po podepsání se nic nestane

To je výchozí možnost.

Označit jako pouze ke čtení

Zabrání dalším změnám digitálně podepsaného formuláře, podle možnosti vybrané z rozbalovací nabídky:

Všechna pole

Zabrání změnám všech polí formuláře.

Všechna pole kromě těchto

Dovolí změny pouze těch polí formuláře, která vyberete kliknutím na tlačítko Vybrat a zaškrtnutím polí, jejichž úpravy chcete uživateli umožnit i po podepsání.

Pouze tato pole

Zabrání změnám pouze v polích formuláře, která vyberete.

Po podepsání pole se provede tento skript

Když uživatel formulář digitálně podepíše, aktivuje se vlastní JavaScript. Tlačítko Upravit použijte pro změny nebo vytvoření nového JavaScriptu akce.

Záložka Formát pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Formát se objeví v dialogovém okně Vlastnosti pouze pro textové rámečky nebo rolovací nabídky. Dostupné možnosti jsou závislé na vašem výběru z rozbalovací nabídky Vyberte kategorii formátu .

Příklad aktuálního formátu zobrazuje živý náhled nastavení.

Žádný

Nejsou dostupné žádné další možnosti. Vstup v textovém poli nebo v rolovací nabídce s touto vlastností nevyžaduje žádné specifické formátování.

Číslo

Automaticky se vynutí vybrané možnosti formátování pro číselné údaje.

Počet desetinných míst

Nastaví počet číslic, které se objeví vpravo od desetinné čárky.

Styl oddělovače

Nastaví umístění desetinných čárek a teček.

Symbol měny

Nastaví typ měny, například eura, dolary nebo jeny.

Umístění symbolu

Nastavte umístění symbolu měny v souvislosti s číslem. Toto pole je povoleno, pokud je vybrán symbol měny.

Styl záporných čísel

Nastaví způsob zobrazování záporných čísel. Můžete vybrat možnosti Zobrazovat závorky, Použít červený text nebo obě tyto možnosti.

Procenta

Automaticky se vynutí vybrané možnosti formátování pro číselné údaje, vyjádřené v procentech.

Počet desetinných míst

Nastaví počet číslic, které se objeví vpravo od desetinné čárky.

Styl oddělovače

Nastaví umístění desetinných čárek a teček.

Datum

Seznam obsahuje varianty s jednou, dvěma a čtyřmi číslicemi, kde d zastupuje den, m zastupuje měsíc a r zastupuje rok.

Čas

Seznam obsahuje varianty zobrazení, kde h zastupuje hodinu v 12 hodinovém vyjádření, H zastupuje hodinu v 24 hodinovém vyjádření, MM zastupuje minuty, ss zastupuje sekundy a tt zastupuje označení dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM).

Speciální

Směrovací číslo

Pro americký poštovní kód s pěti číslicemi.

Směrovací číslo + 4

Pro americký poštovní kód s devíti číslicemi.

Telefonní číslo

Pro telefonní číslo s deseti číslicemi.

Číslo sociálního pojištění

Pro devítimístné americké číslo sociálního pojištění. Za třetí a pátou číslici jsou automaticky vloženy pomlčky.

Libovolná maska

Změní kategorii formátu na Vlastní a zpřístupní další textové pole, do kterého můžete zapsat vlastní formát. Tato možnost se používá k určení typů znaků, které uživatel může zadávat na dané pozici, a jak se data v poli zobrazí.

A

Povoluje pouze písmena (A–Z, a–z).

X

Povoluje mezery a většinu tisknutelných znaků, včetně všech znaků dostupných na standardní klávesnici a znaků ANSI v rozsahu: 32–126 a 128–255.

O

Písmeno „O“ povoluje alfanumerické znaky (A–Z, a–z a 0–9).

9

Povoluje pouze číselné znaky (0–9).

Například maska nastavená na AAA--p#999 přijme vstup BOE--p#767. Maska nastavená na OOOOO@XXX přijme vstup vad12@3Up.

Položka s libovolnou maskou v aplikaci Acrobat
Příklad položky s libovolnou maskou

Vlastní

Umožní přístup k dalším možnostem návrhářům formulářů, kteří chtějí psát své vlastní JavaScripty pro formátování a vstup kláves. Vlastní skript může například definovat nový formát pro peněžní částky nebo omezit vstup od uživatele jen na určité znaky.

Vlastní formátovací skript

Zobrazí všechny vlastní skripty pro formátování, které jste přidali. Tlačítko Upravit otevře dialogové okno, ve kterém můžete zapsat a přidat nové skripty.

Vlastní skript pro vstup z klávesnice

Zobrazí všechny vlastní skripty pro ověřování vstupu z klávesnice, které jste přidali. Tlačítko Upravit otevře dialogové okno, ve kterém můžete zapsat a přidat nové skripty.

Příručku Referenční příručka programovacího rozhraní pro psaní JavaScriptů pro aplikaci Acrobat naleznete v centru pro vývojáře aplikace Acrobat na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_javascript (PDF, pouze v angličtině).

Záložka Ověřování pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Ověřování se objeví v dialogovém okně Vlastnosti pouze pro textové rámečky a rolovací nabídky. Vlastnosti v záložce Ověřování omezí položky na určené rozsahy, hodnoty nebo znaky, a tím zajistí, že uživatelé zadají správná data pro určené pole formuláře.

Hodnota pole není ověřovaná

Vypne ověřování.

Hodnota pole je v rozsahu

Nastaví číselný rozsah pro pole formuláře, pro které se zadávají hodnoty buď jako čísla nebo v procentech.

Spustit vlastní skript ověření

Ověřuje pomocí JavaScriptu, který vytvoříte nebo poskytnete.

Záložka Hodnota pro vlastnosti pole formuláře

Záložka Hodnota se objeví pouze pro pole formuláře s čárovým kódem.

Kódovat pomocí

Aktivuje tyto možnosti:

XML

Zakóduje data do čárového kódu ve standardním formátu XFDF. Skript v JavaScriptu se vytvoří automaticky.

Oddělené tabulátory

Zakóduje pole do čárového kódu jako hodnoty oddělené tabulátory. Skript v JavaScriptu se vytvoří automaticky. Pokud je formulář nastaven tak, že posílá data na výstup v jednotlivých souborech XDFD nebo XDP, musí být tato data ve formátu odděleném tabulátory s názvy polí v prvním řádku. Tato možnost je také užitečná, pokud chcete umístit do čárového kódu více dat nebo hodláte kopírovat data do databáze nebo tabulky tabulkového editoru.

Vybrat

Otevře dialogové okno, ve kterém vyberete, která pole uživatelských dat se zakódují do čárového kódu.

Zahrnout názvy polí

(Dostupné pouze v případě, že je vybraná možnost kódování Oddělené tabulátory.) Zakóduje názvy polí jako první řádek obsahu čárového kódu. Hodnoty se zakódují pod ně.

Vlastní skript výpočtu

Zobrazí výchozí skript. Kliknutím na tlačítko Upravit otevřete dialogové okno editoru JavaScriptu, do kterého můžete zadat vlastní skripty výpočtu pro čárový kód.

Odkaz na publikovaný formulář

Zobrazí cestu k PDF formuláři. Tu můžete upravit zadáním URL do publikovaného formuláře. Později můžete znovu vytvořit digitální verzi hotového formuláře sloučením předlohy formuláře s uživatelem zadanými daty. Je také možné zachovat vazbu mezi určitou předlohou formuláře a příslušnými soubory dat z čárového kódu. Při zakódování čárového kódu pomocí hodnot XML se URL odkaz zakóduje do čárového kódu a zobrazí se ve formuláři pod čárovým kódem.

Symbologie, s odkazem URL dole
Symbologie, s odkazem URL dole

Správa vlastních nastavení čárových kódů

Sadu vlastních nastavení pro parametry čárového kódu můžete uložit, opakovaně používat a sdílet s ostatními. Pak můžete tuto sadu vlastních nastavení používat při vytváření nových polí formuláře s čárovým kódem. Po definování vlastní sady parametrů v ní můžete provádět další úpravy..

Všechny tyto procesy začínají otevřením dialogového okna vlastností pole formuláře s čárovým kódem. Dialogové okno vlastností otevřete dvojitým kliknutím na pole s čárovým kódem.

Vytvoření nové sady parametrů čárového kódu

 1. V dialogovém okně Vlastnosti pole čárového kódu klikněte na záložku Možnosti a pak na Správa parametrů čárového kódu.

 2. Vyberte stávající sadu parametrů, kterou chcete použít jako základ nové sady a klikněte na možnost Nová.

 3. Do rámečku Název zadejte název a do rámečku Popis zadejte popis.

 4. Vyberte možnosti pro Symbologie, Rozměr X, Poměr Y/X, Úroveň korekce chyb a klikněte na OK.

Nově definovaná sada parametrů se objeví v seznamu v dialogovém okně Správa parametrů čárového kódu a budou dostupná všechna tlačítka na pravé straně dialogového okna. Nové definice se také objeví v nabídce Podmínky dekódování na kartě Možnosti dialogového okna Vlastnosti pole čárového kódu.

Úpravy nebo odstranění sady vlastních parametrů čárového kódu

 1. V dialogovém okně Vlastnosti pole čárového kódu klikněte na záložku Možnosti a pak na Správa parametrů čárového kódu.

 2. Ze seznamu vyberte vlastní sadu parametrů.
 3. Zvolte příslušnou akci:
  • Klikněte na možnost Upravit a změňte nastavení; pak klikněte na tlačítko OK.

  • Klikněte na položku Odstranit. Potvrďte odstranění kliknutím na tlačítko OK ve zprávě, která se objeví.

Export a import sady vlastních parametrů čárového kódu

 1. V dialogovém okně Vlastnosti pole čárového kódu klikněte na záložku Možnosti a pak na Správa parametrů čárového kódu.

 2. Zvolte příslušnou akci:
  • Ze seznamu vyberte sadu parametrů čárového kódu a klikněte na možnost Exportovat. Vyberte umístění a název souboru pro soubor, který má příponu .bps.

  • Klikněte na položku Importovat a vyberte soubor BPS, který chcete importovat.

Předefinování výchozích hodnot vlastností polí formuláře

Když změníte vlastnosti pro určitý typ pole formuláře, můžete nastavit tyto vlastnosti jako výchozí sadu pro tento typ. Můžete například vytvořit zaškrtávací pole, změnit jeho vlastnosti a pak tyto vlastnosti uložit jako výchozí hodnoty. Výchozí hodnoty se mohou týkat pouze atribut vzhledu a velikosti pole. Vlastnosti atributů souvisejících s formátem, jako je datum, nelze nastavit jako výchozí.

 1. V případě nutnosti vyberte pro přechod do režimu úprav formuláře možnost Nástroje > Připravit formulář.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na pole formuláře, pro které jste již změnili vlastnosti a vyberte příkaz Použít současné vlastnosti jako nové výchozí hodnoty.

Poznámka:

Změna výchozích vlastností nezmění nastavení pro stávající pole formuláře tohoto typu. Nové výchozí hodnoty se aplikují pouze na nová pole, která vytvoříte.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.