O brožurách

Brožury jsou dokumenty s více stránkami uspořádanými na listech papíru tak, že po jejich přeložení vznikne správné pořadí stránek. Můžete vytvořit brožury se sešitým hřbetem s 2 stránkami na list tištěnými po obou stranách, které jednou přeložíte a sešijete podél ohybu. První stránka se vytiskne na tom samém listu papíru jako poslední stránka. Druhá stránka se vytiskne na stejném listu jako stránka předposlední a tak dále. Každá stránka se na listu automaticky vystředí a velké stránky se zmenší tak, aby se vešly do tisknutelné plochy. Když zkompletujete, přeložíte a sešijete oboustranné stránky, vznikne kniha se správným stránkováním.

Abyste mohli tisknout brožury, musí vaše tiskárna podporovat automatický nebo ruční oboustranný tisk (tisk na obě strany papíru, někdy zvaný také duplex). Ruční oboustranný tisk vyžaduje dva samostatné tiskové průchody: jeden pro tisk na přední stranu a druhý pro tisk na zadní stranu. Informace o tom, zda vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, naleznete v příručce k tiskárně nebo se můžete obrátit na výrobce tiskárny.

Dokumenty s více stránkami v Acrobatu
Dokument s více stránkami (vlevo), stránky uspořádané do rozvržení brožury (uprostřed) a stránky vytištěné a složené do nové brožury (vpravo)

 1. Vyberte položky Soubor > Tisknout a vyberte příslušnou tiskárnu.

 2. Určete, které stránky chcete vytisknout:
  • Chcete-li tisknout stránky zepředu dozadu, vyberte možnost Vše.
  • Pokud chcete rozdělit velkou brožuru na menší skupiny, vyberte položku Stránky a určete rozsah stránek pro první skupinu. Každý rozsah stránek vytiskněte samostatně.
 3. Klikněte na možnost Brožura.

 4. Chcete-li vytisknout určité stránky na jiný papír nebo typ papíru, určete tyto stránky pomocí volby Listy Od/Do. Klikněte na tlačítko Vlastnosti a vyberte správný zásobník papíru a další volby podle potřeby.

 5. Vyberte další volby zpracování stránek. Obraz náhledu se při zadávání voleb mění.

  Podmnožina brožury

  Určuje, na které strany papíru se tiskne. Možnost Obě strany vyberte tehdy, chcete-li automaticky tisknout na obě strany papíru (vaše tiskárna musí podporovat automatický oboustranný tisk). Možnost Pouze přední stranu vyberte tehdy, chcete-li vytisknout všechny stránky, které se objeví na přední straně papíru. Po vytištění těchto stránek je otočte, znovu zvolte položky Soubor > Tisknout a zvolte možnost Pouze zadní stranu. Podle modelu tiskárny budete možná muset stránky otočit a změnit jejich pořadí, abyste mohli tisknout zadní strany.

  Pozor:

  Pokud vaše tiskárna nepodporuje automatický oboustranný tisk, budete muset otočit nebo překlopit stránky a znovu je vložit do tiskárny. Přesný postup závisí na modelu tiskárny, nastavení můžete aktualizovat v části Vlastnosti tiskárny v dialogu Tisk. Více informací najdete v článku Oboustranný tisk.

  Automaticky otáčet stránky na každém listu

  Automaticky otočí každou stránku tak, aby se co nejlépe vešla do tisknutelné plochy.

  Listy od

  Určuje první a poslední list pro tisk. Acrobat určí, které listy se musí vytisknout pro danou tiskovou úlohu. Pokud máte například 16 stránkový dokument, vytisknou se listy od 1 do 4.

  Vazba

  Určuje orientaci vazby. Možnost Vlevo vyberte pro text, který se čte zleva doprava, a možnost Vlevo (na výšku) pro papír přeložený na delší straně, takže tištěná oblast je dlouhá a úzká. Možnost Vpravo vyberte pro text, který se čte zprava doleva nebo pro asijský text čtený svisle, a možnost Vpravo (na výšku) pro papír přeložený na delší straně.

  Vazby v Acrobatu
  Vazby v Acrobatu
  Porovnejte pravostranné vázání s pravostranným vázáním na výšku.

  Poznámka:

  Abyste zabránili ostatním uživatelům v prostředí se sdílením tisku, aby tisknuli na vaše stránky před tím, než vytisknete zadní strany, zvažte tisk na zadní strany stránek s použitím jiného zásobníku papíru.

Portfolio PDF obsahuje více dokumentů zabalených v jednom PDF. Dílčí soubory PDF v portfoliu PDF můžete vytisknout jednotlivě nebo společně. Dokumenty se vytisknou v abecedním pořadí bez ohledu na pořadí souborů.

Poznámka:

Chcete-li přejmenovat soubor nebo změnit pořadí souborů v portfoliu PDF, použijte zobrazení Podrobnosti. Viz Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF.

 1. Otevřete portfolio PDF. Chcete-li vytisknout pouze některé dokumenty PDF, vyberte požadované dokumenty.
 2. Vyberte Soubor > Tisknout a pak vyberte jednu z následujících voleb:

  Všechny soubory PDF

  Vytisknou se všechny soubory PDF v portfoliu PDF.

  Vybrané soubory PDF

  Vytiskne vybrané dokumenty PDF. Tato volba je dostupná pouze v případě, že je v seznamu dílčích dokumentů vybráno více souborů.

 3. Vyberte příslušné volby tisku a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

K vytištění dílčího dokumentu, který není ve formátu PDF, musíte použít jeho původní aplikaci. Chcete-li otevřít dílčí soubor v původní aplikaci, klikněte na soubor pravým tlačítkem a zvolte Otevřít soubor v původní aplikaci. (Původní aplikace musí být nainstalovaná, aby bylo možné soubor otevřít.)

Stránky spojené se záložkami můžete tisknout přímo z panelu Záložky. Záložky se zobrazují v hierarchii s rodičovskými záložkami a dceřinými (závislými) záložkami. Pokud tisknete rodičovskou záložku, vytiskne se i veškerý obsah stránek spojených s dceřinými záložkami.

Ne všechny záložky zobrazují obsah stránek, a proto je nemůžete vytisknout. Některé záložky například otevřou soubor nebo přehrají zvuk. Pokud vyberete tisknutelné i netisknutelné záložky, budou se netisknutelné záložky ignorovat.

Poznámka:

Záložky vytvořené z tagovaného obsahu vždy zobrazují obsah stránky, protože tagovaný obsah představuje tisknutelné prvky ve struktuře dokumentu, například nadpisy a obrázky.

 1. Otevřete PDF se záložkami. V případě potřeby vyberte Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Záložky, aby se v navigačním panelu objevily záložky.

 2. Vyberte jednu nebo více záložek a pak klikněte na výběr pravým tlačítkem.
 3. Z nabídky vyberte příkaz Tisknout stránky.