Příručka uživatele Zrušit

Tisk brožur a portfolií PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

O brožurách

Brožury jsou dokumenty s více stránkami uspořádanými na listech papíru tak, že po jejich přeložení vznikne správné pořadí stránek. Můžete vytvořit brožury se sešitým hřbetem s 2 stránkami na list tištěnými po obou stranách, které jednou přeložíte a sešijete podél ohybu. První stránka se vytiskne na tom samém listu papíru jako poslední stránka. Druhá stránka se vytiskne na stejném listu jako stránka předposlední a tak dále. Každá stránka se na listu automaticky vystředí a velké stránky se zmenší tak, aby se vešly do tisknutelné plochy. Když zkompletujete, přeložíte a sešijete oboustranné stránky, vznikne kniha se správným stránkováním.

Abyste mohli tisknout brožury, musí vaše tiskárna podporovat automatický nebo ruční oboustranný tisk (tisk na obě strany papíru, někdy zvaný také duplex). Ruční oboustranný tisk vyžaduje dva samostatné tiskové průchody: jeden pro tisk na přední stranu a druhý pro tisk na zadní stranu. Informace o tom, zda vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, naleznete v příručce k tiskárně nebo se můžete obrátit na výrobce tiskárny.

Dokumenty s více stránkami v aplikaci Acrobat
Dokument s více stránkami (vlevo), stránky uspořádané do rozvržení brožury (uprostřed) a stránky vytištěné a složené do nové brožury (vpravo)

 1. Vyberte položky Soubor > Tisknout a vyberte příslušnou tiskárnu.

 2. Určete, které stránky chcete vytisknout:
  • Chcete-li tisknout stránky zepředu dozadu, vyberte možnost Vše.
  • Pokud chcete rozdělit velkou brožuru na menší skupiny, vyberte položku Stránky a určete rozsah stránek pro první skupinu. Každý rozsah stránek vytiskněte samostatně.
 3. Klikněte na možnost Brožura.

 4. Chcete-li vytisknout určité stránky na jiný papír nebo typ papíru, určete tyto stránky pomocí možnosti Listy Od/Do. Klikněte na tlačítko Vlastnosti a vyberte správný zásobník papíru a další možnosti podle potřeby.

 5. Vyberte další možnosti zpracování stránek. Obrázek náhledu se při zadávání možností mění.

  Podmnožina brožury

  Určuje, na které strany papíru se tiskne. Možnost Obě strany vyberte tehdy, chcete-li automaticky tisknout na obě strany papíru (vaše tiskárna musí podporovat automatický oboustranný tisk). Možnost Pouze přední stranu vyberte tehdy, chcete-li vytisknout všechny stránky, které se objeví na přední straně papíru. Po vytištění těchto stránek je otočte, znovu zvolte položky Soubor > Tisknout a zvolte možnost Pouze zadní stranu. Podle modelu tiskárny budete možná muset stránky otočit a změnit jejich pořadí, abyste mohli tisknout zadní strany.

  Pozor:

  Pokud vaše tiskárna nepodporuje automatický oboustranný tisk, budete muset otočit nebo překlopit stránky a znovu je vložit do tiskárny. Přesný postup závisí na modelu tiskárny, nastavení můžete aktualizovat v části Vlastnosti tiskárny v dialogovém okně Tisk. Více informací najdete v článku Oboustranný tisk.

  Automaticky otáčet stránky na každém listu

  Automaticky otočí každou stránku tak, aby se co nejlépe vešla do tisknutelné plochy.

  Listy od

  Určuje první a poslední list pro tisk. Acrobat určí, které listy se musí vytisknout pro danou tiskovou úlohu. Pokud máte například 16 stránkový dokument, vytisknou se listy od 1 do 4.

  Vazba

  Určuje orientaci vazby. Možnost Vlevo vyberte pro text, který se čte zleva doprava, a možnost Vlevo (na výšku) pro papír přeložený na delší straně, takže tištěná oblast je dlouhá a úzká. Možnost Vpravo vyberte pro text, který se čte zprava doleva nebo pro asijský text čtený svisle, a možnost Vpravo (na výšku) pro papír přeložený na delší straně.

  Vazby v aplikaci Acrobat

  Vazby v aplikaci Acrobat
  Porovnejte pravostranné vázání s pravostranným vázáním na výšku.

  Poznámka:

  Abyste zabránili ostatním uživatelům v prostředí se sdílením tisku, aby tisknuli na vaše stránky před tím, než vytisknete zadní strany, zvažte tisk na zadní strany stránek s použitím jiného zásobníku papíru.

Portfolio PDF obsahuje více dokumentů zabalených v jednom PDF. Dílčí soubory PDF v portfoliu PDF můžete vytisknout jednotlivě nebo společně. Dokumenty se vytisknou v abecedním pořadí bez ohledu na pořadí souborů.

Poznámka:

Chcete-li přejmenovat soubor nebo změnit pořadí souborů v portfoliu PDF, použijte zobrazení Podrobnosti. Viz Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF

 1. Otevřete portfolio PDF. Chcete-li vytisknout pouze některé dokumenty PDF, vyberte požadované dokumenty.
 2. Vyberte položky Soubor > Tisknout a následně vyberte jednu z následujících možností:

  Všechny soubory PDF

  Vytisknou se všechny soubory PDF v portfoliu PDF.

  Vybrané soubory PDF

  Vytiskne vybrané dokumenty PDF. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je v seznamu dílčích dokumentů vybráno více souborů.

 3. Vyberte příslušné možnosti tisku a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

K vytištění dílčího dokumentu, který není ve formátu PDF, musíte použít jeho původní aplikaci. Chcete-li otevřít dílčí soubor v původní aplikaci, klikněte na soubor pravým tlačítkem a zvolte Otevřít soubor v původní aplikaci. (Původní aplikace musí být nainstalovaná, aby bylo možné soubor otevřít.)

Stránky spojené se záložkami můžete tisknout přímo z panelu Záložky. Záložky se zobrazují v hierarchii s rodičovskými záložkami a dceřinými (závislými) záložkami. Pokud tisknete rodičovskou záložku, vytiskne se i veškerý obsah stránek spojených s dceřinými záložkami.

Ne všechny záložky zobrazují obsah stránek, a proto je nemůžete vytisknout. Některé záložky například otevřou soubor nebo přehrají zvuk. Pokud vyberete tisknutelné i netisknutelné záložky, budou se netisknutelné záložky ignorovat.

Poznámka:

Záložky vytvořené z tagovaného obsahu vždy zobrazují obsah stránky, protože tagovaný obsah představuje tisknutelné prvky ve struktuře dokumentu, například nadpisy a obrázky.

 1. Otevřete PDF se záložkami. V případě potřeby vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Záložky, aby se v navigačním panelu objevily záložky.

 2. Vyberte jednu nebo více záložek a pak klikněte na výběr pravým tlačítkem.
 3. Z nabídky vyberte příkaz Tisknout stránky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.