Příručka uživatele Zrušit

Pole formulářů PDF s čárovým kódem

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, přejděte do nápovědy podle svého prostředí.

O čárových kódech

Pole čárových kódů ve formulářích převádějí uživatelské položky na skenovatelné vzory, které lze interpretovat a ukládat v databázi. Jsou zvláště užitečné, když uživatelé předkládají formuláře na papíře nebo faxem.

Mezi výhody používání čárových kódů patří úspora času, předcházení ručnímu čtení a nahrávání odpovědí a snížení chyb při zadávání dat.

Zde je typický pracovní postup s čárovým kódem:

 1. Vytvoření formuláře: Autor formuláře zajistí, že v předvolbách formulářů bude vybrána volba „Automaticky vypočítat hodnoty polí“ a formulář bude vytvořen v aplikaci Acrobat s ostatními poli jako obvykle.

 2. Přidání čárového kódu: Autor formuláře přidá pole čárového kódu pro zachycení požadovaných dat.

 3. Distribuce formuláře: Autor povolí, aby uživatelé aplikace Acrobat Reader mohli uložit vyplněnou kopii formuláře, nebo pokud obsahuje pole s čárovým kódem a pak ho distribuuje ostatním uživatelům.

 4. Odeslání uživatelem: Uživatelé vyplní formulář elektronicky nebo na papíře a odešlou jej.

Přijatá data čárového kódu lze interpretovat následujícími způsoby:

 • Formuláře odeslané faxem na faxový server: Příjemce formuláře může pomocí aplikace Adobe Acrobat Capture® získat TIFF obrázky z faxového serveru a umístit je do sledované složky aplikace Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder (pokud tyto produkty vlastní).

 • Formuláře doručené na papíře: Příjemce formuláře naskenuje papírové formuláře a pomocí aplikace, jako je LiveCycle Barcoded Forms Decoder, dekóduje čárové kódy v těchto formulářích.

Používání čárových kódů zjednodušuje zpracování dat a zvyšuje efektivitu zpracování formulářů.

Poznámka:

Aplikace Acrobat Capture a Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder jsou samostatné produkty vhodné pro firemní pracovní postupy a prodávají se nezávisle na aplikaci Acrobat.

Tipy pro návrh s čárovými kódy

Návrh a umístění čárových kódů vyžaduje zvážení použitelnosti a volného místa. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, dodržujte tato pravidla:

 • Umístění: Umístěte čárový kód tam, kde se nepřeloží v obálce, a ujistěte se, že je dostatečně daleko od okrajů stránky, aby se zabránilo oříznutí při tisku nebo faxování.

 • Viditelnost a skenování: Umístěte čárový kód tak, aby byl snadno viditelný a dal se naskenovat. Pokud použijete ruční skener, vyhněte se čárovým kódům širším než 4 palce (10,3 cm); v tomto případě nejlépe fungují vysoké a úzké čárové kódy. Při používání ručního skeneru nepoužívejte kompresi obsahu čárového kódu.

 • Velikost čárového kódu: Ujistěte se, že velikost čárového kódu odpovídá kódovaným datům. Pokud je oblast čárového kódu příliš malá, změní barvu na sytě šedou. Před distribucí otestujte vyplněný formulář, abyste se přesvědčili, že oblast čárového kódu je dostatečně velká.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit efektivní používání čárového kódu a vyhnout se potenciálním problémům během zpracování formuláře.

 

Vytváření, testování a úpravy polí s čárovými kódy

Pro vylepšení čárového kódu formuláře PDF můžete vytvořit vlastní skripty pomocí jazyka JavaScript. Pro tento úkol jsou nezbytné základní znalosti a znalosti jazyka JavaScript specifické pro Acrobat. Podrobné pokyny najdete v části o vývoji aplikací Acrobat® pomocí jazyka JavaScript™. Kromě toho můžete prozkoumat různé zdroje dostupné na základním JavaScriptu, abyste více obohatili své znalosti.

Poznámka:

Po vložení čárového kódu maximální velikosti může změna velikost buňky nebo podmínek dekódování způsobit, že čárový kód přesáhne přes okraje stránky. Tomu můžete předejít výběrem přiměřené velikosti buňky a podmínek dekódování čárového kódu.

Přidání pole s čárovým kódem

 1. Otevřete formulář v aplikaci Acrobat a přejděte na  > Předvolby > Formuláře. Poté zaškrtněte políčko Automaticky počítat hodnoty polí a pak vyberte OK.

 2. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Připravit formulář.

 3. V levém panelu vyberte možnost  Čárový kód.

 4. Tažením nakreslete obdélník definující oblast s čárovým kódem a poté dvakrát klikněte na pole s čárovým kódem.

  Otevře se dialogové okno Vlastnosti pole čárového kódu.

 5. Vyberte kartu Hodnota a pak proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte Kódovat pomocí a pak vyberte formát (XML nebo Oddělovaný tabulátory). Dále zvolte tlačítko Vybrat a vyberte pole, která chcete zakódovat do pole čárového kódu. Pokud nechcete do dat čárového kódu zahrnout názvy polí, odznačte možnost Zahrnout názvy polí.

  • Zvolte možnost Vlastní skript výpočtu a potom vyberte Upravit. Dále zadejte svůj vlastní kód JavaScript v dialogovém okně editoru JavaScript.

 6. Na kartě Možnosti:

  1. Vyberte možnost Symbologie: PDF417, QR Code nebo Data Matrix.
  2. Pokud chcete použít kompresi, vyberte Komprimovat data před zakódováním do čárového kódu.
   Pokud je ke čtení dat z vrácených formulářů použit ruční skener, tuto možnost nevybírejte.
  3. V nabídce Podmínka dekódování zvolte typ hardwaru pro zpracování vrácených formulářů: Ruční skener čárových kódů, faxový server, dokumentový skener nebo vlastní.
  4. Pokud je to nezbytné, vyberte možnost Vlastní a zadejte hodnoty pro Rozměr X, Poměr Y/X a Úroveň korekce chyb.
 7. Proveďte libovolné další změny na kartě Všeobecné a Akce. Potom zavřete dialogové okno Vlastnosti pole čárového kódu.

  Kód JavaScriptu k zašifrování vybraných polí do formátu XML nebo Oddělený tabulátory je vygenerován automaticky. Dialogové okno Vlastnosti pole čárového kódu se uzavře a čárový kód, pro který jste zadali hodnoty, se zobrazí ve formuláři.

  Poznámka:

  Pokud po vytvoření čárového kódu přidáte do formuláře nové pole, není automaticky zahrnuto mezi data pro již existující čárové kódy. Ale další datová pole můžete do čárového kódu přidat ručně.

Testování pole s čárovým kódem

 1. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Náhled.

 2. Vyplňte formulář. Použijte vzorové údaje, které představují maximální množství informací pro každé pole, nebo množství informací, které očekáváte, že uživatelé budou zadávat.
 3. Pokud je pole s čárovým kódem zabarvené šedě, postupujte podle libovolného postupu pro změnu velikosti pole s čárovým kódem nebo pro změnu údajů obsahu. 

  Ujistěte se, že je oblast pole s čárovým kódem dostatečně velká, aby se do ní vešly všechny vstupní údaje. 

 4. Chcete-li odstranit vzorová data, v pravém panelu vyberte příkaz Více > Vymazat formulář.

 5. Vyberte tlačítko  > Uložit.

Pole formuláře s čárovým kódem je nyní připraveno k distribuci.

Zahrnutí dalších datových polí do čárového kódu

 1. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Připravit formulář.

 2. Dvakrát klikněte na pole s čárovým kódem.
 3. Na kartě Hodnota proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pokud je vybraná možnost Kódovat pomocí, klikněte na možnost Vybrat a vyberte další pole formuláře, která chcete zakódovat.

  • Pokud je vybraná možnost Vlastní skript výpočtu, vyberte možnost Upravit a zapište další JavaScript, který zahrne další pole.

Po zahrnutí nových datových polí do čárového kódu se nezapomeňte přesvědčit, že oblast čárového kódu je dostatečně velká pomocí testování se vzorovými daty. Pokud je oblast s čárovým kódem zabarvena šedě, upravte velikost čárového kódu nebo vlastnosti textového pole, aby se obsah do oblasti s čárovým kódem vešly.

Jak nastavit datový obsah, aby se vešel do pole s čárovým kódem

 1. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Použít certifikát.

 2. Dvakrát klikněte do pole čárového kódu a použijte některý z následujících postupů:

  • Na kartě Možnosti zvolte Vlastní a zadejte nižší hodnoty pro položky Úroveň korekce chyb a Poměr Y/X.

  • Používáte-li softwarový dekodér Adobe (dostupný samostatně), přejděte na Možnosti a vyberte Komprimovat data před zakódováním do čárového kódu.

  • Na kartě Hodnota vyberte jako formát kódování dat místo možnosti XML spíše možnost Oddělený tabulátory. XML vyžaduje pro zakódování informací větší oblast čárového kódu než Oddělený tabulátory.

  • Na kartě Možnosti vyberte jinou možnost Symbologie.

  • Na kartě Hodnota klikněte na tlačítko Vybrat a zrušte označení všech polí, která nemusí být kódována. Například nezahrnujte pole s nadbytečnými informacemi..

  • Na kartě Hodnota zadejte vlastní skript, který v rámci procesu kódování upraví uživatelem zadaný text tak, že budou všechny znaky převedeny na malá nebo velká písmena.

  Poznámka:

  Pravidla asociace NACTP (National Association of Computerized Tax Processors), používaná americkým úřadem pro daňové příjmy a státními daňovými úřady, doporučují používat pro data 2D čárového kódu velká písmena.

 3. Pokud potřebujete minimalizovat oblast s čárovým kódem obsahující data, dvakrát klikněte na pole s čárovým kódem a na kartě Hodnota napište vlastní skript, který omezí údaje na alfanumerické znaky a na jednotnou velikost znaků. (Text, který je celý buď velkými nebo malými písmeny, vyžaduje menší oblast čárového kódu než stejný text zapsaný střídavě velkými a malými písmeny.)
Poznámka:

Zvažte vytvoření dodatečných polí čárového kódu ve formuláři a mapování různých dat do jednotlivých polí čárového kódu.

Nastavení navigace mezi poli formuláře

Pokud nemá dokument PDF nastaveno pořadí procházení polí pomocí tabulátoru a pokud uživatel nezrušil výběr u možnosti Pořadí polí v předvolbách Usnadnění přístupu, je výchozí pořadí procházení polí založeno na struktuře dokumentu.

Pořadí procházení polí můžete změnit po vytvoření polí. Pokud se nacházíte v režimu úprav formuláře, můžete pořadí procházení polí seřadit podle struktury dokumentu (výchozí), podle řádku nebo podle sloupce. Pořadí polí také můžete změnit ručně jejich přetažením v panelu Pole. Pokud se nenacházíte v režimu úprav, můžete pole seřadit podle řádku nebo sloupce ve vlastnostech stránky. Pořadí polí však nemůžete přizpůsobit ručně.

Nastavení pořadí procházení v režimu úprav

 1. V nabídce Všechny nástroje vyberte možnost Použít certifikát.

 2. V panelu Pole vpravo vyberte Seřadit podle > Pořadí polí.

 3. Chcete-li zobrazit pořadí procházení polí, tak na panelu Pole vyberte tlačítko > Zobrazit čísla procházení.

 4. Vyberte jednu z následujících možností importu:

  • Seřadit pole podle strukturyPořadí polí založené na struktuře dokumentu sledující pořadí nastavené ve struktuře tagování.
  • Seřadit pole podle řádkuPomocí tabulátoru prochází pole od levého horního pole, nejdříve zleva doprava a pak dolů, řádek po řádku.
  • Seřadit pole podle sloupcePomocí tabulátoru prochází pole od levého horního pole, nejdříve shora dolů a pak napříč zleva doprava, sloupec po sloupci.
  • Seřadit pole ručněUmožňuje přetahování polí na požadované místo v panelu Pole. Pole nelze přesunout na jinou stránku, přepínací tlačítko nelze přesunout do jiné skupiny a pole nelze přesunout mezi přepínací tlačítka.
  • Neurčené pořadí políSděluje, že nebylo určeno žádné pořadí polí. Vlastnosti stránky určují pořadí polí.

Nastavení pořadí procházení polí v okně Vlastnosti stránky

 1. Jste-li v režimu pro úpravy formulářů, tak tento režim ukončete výběrem tlačítka s křížkem v pravé části panelu nástrojů.

 2. Zvolte  Miniatury stránek.

  Nebo přejděte na  > Zobrazit > Zobrazit/skrýt > Boční panely > Stránky.

  Otevře se panel Miniatury stránek. 

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu stránky a vyberte Vlastnosti stránky

 4. V možnosti Pořadí procházení vyberte jednu z následujících možností:

  • Použít pořadí po řádcích: Pomocí tabulátoru prochází pole od levého horního pole, nejdříve zleva doprava a pak dolů, řádek po řádku.
  • Použít pořadí po sloupcíchPomocí tabulátoru prochází pole od levého horního pole, nejdříve shora dolů a pak napříč zleva doprava, sloupec po sloupci.
  • Použít strukturu dokumentuPro formuláře s tagovanými poli se použije pořadí nastavené v tagování.
  • NeurčenéPoužije stávající pořadí.
 5. Vyberte možnost OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online