Příručka uživatele Zrušit

Přílohy jako riziko zabezpečení v aplikacích Acrobat a Acrobat Reader

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev
Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v části Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu souboru PDF.

Přílohy představují potenciální bezpečnostní riziko, protože mohou obsahovat škodlivý obsah, otevřít jiný nebezpečný soubor nebo spustit aplikace. Aplikace Acrobat a Acrobat Reader vám vždy umožní otevřít a uložit přílohy souborů PDF a FDF. Určité soubory, například takové, jejichž název končí na .bin, .exe a .bat, identifikuje aplikace Acrobat a Acrobat Reader jako hrozby. Takové soubory nelze připojit. Aplikace Acrobat vám dovolí připojit soubory, které nelze ukládat nebo otvírat v aplikaci Acrobat, například soubory ZIP. Tento postup ale nedoporučujeme.

Aplikace Acrobat a Acrobat Reader udržují bílou listinu typů souborů, které lze otvírat nebo ukládat, a černou listinu typů souborů, které nelze ukládat nebo otvírat. Můžete připojovat typy souborů, které nejsou ani na jednom seznamu. Pokud však otevřete nebo uložíte soubor „nerozpoznaného“ typu, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda důvěřujete danému typu souboru.

Podrobné informace naleznete v Průvodci zabezpečením aplikace na adrese http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_cz.

Ruční přidání typu souboru do černé nebo bílé listiny

Správci mohou upravovat černou nebo bílou listinu prostřednictvím registru. Uživatelé mohou ručně přidat nový typ souboru do černé nebo bílé listiny připojením souboru a jeho pokusným otevřením.

 1. Vyberte Nástroje > Upravit PDF > Více > Připojit soubor.

 2. Přidání typu souboru, který se nenachází na černé ani bílé listině.

  Pokud připojíte spustitelný soubor (.exe), soubor .bin nebo .bat, zobrazí se následující dialogové okno s varováním:

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na podokno Přílohy vlevo a vyberte Otevřít přílohu.

 4. V dialogovém okně Spustit přílohu vyberte jednu z následujících možností a potom klikněte na OK:

  Otevřete dialogové okno přílohy

  Otevřít tento soubor:

  Otevře soubor bez provedení změny v seznamu registru.

  Vždy povolit otevírání souborů tohoto typu:

  Přidá typ souboru na bílou listinu a zabrání tak zobrazování výstrah v budoucnosti.

  Nikdy nepovolit otevírání souborů tohoto typu:

  Přidá typ souboru na černou listinu a neotevře jej. Soubor tohoto typu budete moci připojit k dokumentu PDF, nebudete jej však moci otevřít.

  Pokud jste připojili spustitelný soubor (.exe) , soubor .bin nebo .bat, zobrazí se následující dialogové okno:

  Poznámka:

  Chcete-li zakázat typ souboru, který jste v minulosti povolili, obnovte oprávnění příloh v předvolbách Správce práv.

V aplikaci Acrobat Reader nelze přikládat soubory. Chcete-li přidat existující přílohu souboru PDF na černou nebo bílou listinu, postupujte následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na podokno Přílohy vlevo a vyberte Otevřít přílohu.

 2. V dialogovém okně Spustit přílohu vyberte jednu z následujících možností a potom klikněte na OK:

  Otevřete dialogové okno přílohy

  Otevřít tento soubor:

  Otevře soubor bez provedení změny v seznamu registru.

  Vždy povolit otevírání souborů tohoto typu:

  Přidá typ souboru na bílou listinu a zabrání tak zobrazování výstrah v budoucnosti.

  Nikdy nepovolit otevírání souborů tohoto typu:

  Přidá typ souboru na černou listinu a neotevře jej. Soubor tohoto typu budete moci připojit k dokumentu PDF, nebudete jej však moci otevřít.

  Pokud jste připojili spustitelný soubor (.exe) , soubor .bin nebo .bat, zobrazí se následující dialogové okno:

  Poznámka:

  Chcete-li zakázat typ souboru, který jste v minulosti povolili, obnovte oprávnění příloh v předvolbách Správce práv.

Obnovení oprávnění příloh

Protože seznam povolených nebo zakázaných typů souborových příloh může časem narůstat, můžete obnovit původní stav seznamů. Tento stav často poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení.

 1. Vyberte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat / Acrobat Reader > Předvolby (Mac OS).

 2. V levé nabídce Kategorie zvolte Správce práv.

 3. V části Soubory příloh PDF klikněte na možnost Obnovit. Tlačítko Obnovit je dostupné pouze, pokud jste změnili výchozí nastavení přílohy.

Povolení spouštění externích aplikací pro přílohy

Správce práv vám umožňuje určit, zda přílohy jiné než dokumenty PDF mohou spouštět své přidružené aplikace.

 1. V části Kategorie v levé části dialogového okna Předvolby vyberte položku Správce práv.

 2. Vyberte možnost Povolit otevírání souborů příloh jiných než PDF externími aplikacemi. K otevření souborů musíte mít příslušné externí aplikace.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.