Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v článku Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu PDF.

Přílohy představují potenciální bezpečnostní riziko, protože mohou obsahovat škodlivý obsah, otevřít jiný nebezpečný soubor nebo spustit aplikace. Aplikace Acrobat DC a Acrobat Reader DC vám vždy umožní otevřít a uložit přílohy souborů PDF a FDF. Určité soubory, například takové, jejichž název končí na .bin, .exe, a .bat, identifikuje aplikace Acrobat DC a Acrobat Reader DC jako hrozby. Takové soubory nelze připojit. Aplikace Acrobat DC vám dovolí připojit soubory, které nelze ukládat nebo otvírat v aplikaci Acrobat DC, například soubory ZIP. Tento postup ale nedoporučujeme.

Aplikace Acrobat DC a Acrobat Reader DC udržují bílou listinu typů souborů, které lze otvírat nebo ukládat, a černou listinu typů souborů, které nelze ukládat nebo otvírat. Můžete připojovat typy souborů, které nejsou ani na jednom seznamu. Pokud však otevřete nebo uložíte soubor „nerozpoznaného“ typu, zobrazí se dialog s dotazem, zda důvěřujete danému typu souboru.

Podrobné informace naleznete v Průvodci zabezpečením aplikace na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_cz.

Ruční přidání typu souboru do černé nebo bílé listiny

Správci mohou upravovat černou nebo bílou listinu prostřednictvím registru. Uživatelé mohou ručeně přidat nový typ souboru do černé nebo bílé listiny připojením souboru a jeho pokusným otevřením.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Upravit PDF > Připojit soubor.

 2. Přidání typu souboru, který se nenachází na černé ani bílé listině.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na podokno Přílohy vlevo a vyberte Otevřít přílohu.

 4. V dialogovém okně Spustit přílohu vyberte jednu z následujících možností a potom klikněte na OK:

  Otevřít tento soubor:

  Otevře soubor bez provedení změny v seznamu registru.

  Vždy povolit otevírání souborů tohoto typu:

  Přidá typ souboru na bílou listinu a zabrání tak zobrazování výstrah v budoucnosti.

  Nikdy nepovolit otevírání souborů tohoto typu:

  Přidá typ souboru na černou listinu a neotevře jej. Soubor tohoto typu budete moci připojit k dokumentu PDF, nebudete jej však moci otevřít.

Poznámka:

Chcete-li zakázat typ souboru, který jste v minulosti povolili, obnovte oprávnění příloh v předvolbách Správce práv.

Obnovení oprávnění příloh

Protože seznam povolených nebo zakázaných typů souborových příloh může časem narůstat, můžete obnovit původní stav seznamů. Tento stav často poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Předvolby (Mac OS).

 2. V levé nabídce Kategorie zvolte Správce práv.

 3. Na panelu Přílohy PDF klikněte na možnost Obnovit. Tlačítko Obnovit je dostupné pouze, pokud jste změnili výchozí nastavení přílohy.

Povolení spouštění externích aplikací pro přílohy

Správce práv vám umožňuje určit, zda přílohy jiné než dokumenty PDF mohou spouštět své přidružené aplikace.

 1. V části Kategorie v levé části dialogového okna Předvolby vyberte položku Správce práv.

 2. Vyberte možnost Povolit otevírání souborů příloh jiných než PDF externími aplikacemi. K otevření souborů musíte mít příslušné externí aplikace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online