Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo reklamní panel, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Volba Dlaždice vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.�

Můžete také zvětšit měřítko dokumentu standardní velikosti a vytisknout ho na více stránek.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.

 2. Klikněte na Plakát.

 3. (Volitelně) Nastavte kterékoliv z těchto voleb a pomocí obrazu náhledu zkontrolujte výsledný vzhled:

  Měřítko dlaždic

  Nastaví měřítko. Měřítko má vliv na mapování částí stránky PDF na fyzické listy papíru. (Kliknutím na pole Přesahující vynutíte překreslení náhledu s novou hodnotou měřítka.)

  Překrytí

  Určuje minimální velikost duplikovaných informací, které chcete tisknout na každé dlaždici kvůli snadnému sestavení. Volba Přesah používá jednotky měření určené pro dokument. Hodnota by měla být větší, než jsou minimální netištěné okraje pro tiskárnu. Pro přesah můžete zadat až polovinu velikosti kratší strany stránky dokumentu. Například dlaždice pro stránku, která měří 11 x 17 palců (279,4 mm x 431,8 mm), se mohou přesahovat až o 5,5 palce (139,7 mm).

  Nápisy

  Na každém listu vytiskne název PDF, datum tisku a souřadnice dlaždice. Například Stránka 1 (1,1) znamená řádek 1 a sloupec 1 z první stránky. Souřadnice dlaždic se používají pro sestavení dlaždic.

  Ořezové značky

  Vytiskne značky do každého rohu vytištěné dlaždice pro snadné sestavení. Použijte tuto volbu spolu s volbou Přesah. Když určíte přesahující okraje a pak je navzájem překryjete, můžete pomocí ořezových značek dlaždice zarovnat.

  Pouze velké stránky dlaždicově

  Rozdělí na dlaždice pouze velké stránky a standardní stránky vytiskne v nezměněném formátu.

Změna měřítka dokumentu pro tisk

Acrobat může automaticky změnit měřítko PDF tak, aby se vešel na papír, nebo změnit velikost stránek nastavením konkrétního procenta.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.

 2. Klikněte na Velikost a vyberte jednu z následujících možností:

  Přizpůsobit

  Zvětší malé stránky a zmenší velké stránky tak, aby odpovídaly papíru.

  Zmenšit velké stránky

  Změní pouze velikost velkých stránek tak, aby odpovídaly papíru a malé stránky vytiskne v nezměněném formátu.

  Vlastní měřítko

  Změní velikost stránek podle vámi zadaného procenta.

  Poznámka:

  Pokud se nezobrazí volby Měřítko stránky, klikněte na šipku vedle nabídky Tiskárna a v dialogu Tisk se zobrazí další ovládací prvky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online