Běžné chybové zprávy při skenování

 1. Pod položkou Volby skeneru změňte možnost Metoda přenosu dat z hodnoty Režim paměti na hodnotu Nativní režim. V režimu paměti jsou k přenosu dat použity stejné způsoby jako v předchozích verzích aplikace Acrobat a skenuje se tedy přímo do paměti počítače. V nativním režimu se skenuje přímo do souboru a tento režim je kompatibilní s větším množstvím různých skenerů.

 2. Pod položkou Volby skeneru změňte možnost Uživatelské rozhraní z hodnoty Skrýt nativní rozhraní skeneru na hodnotu Zobrazit nativní rozhraní skeneru. V režimu Zobrazit nativní rozhraní skeneru se používají stejné způsoby skenování jako v předchozích verzích aplikace Acrobat. Skener je tedy řízen daným ovladačem. Režim Skrýt nativní rozhraní skeneru se pokusí použít přímo ovladač TWAIN. Sníží se tak počet chybových zpráv, zvláště při skenování více listů. Pokud žádné z uvedených řešení nefunguje, je někdy nutné použít alternativní řešení. Další informace naleznete v řešení 8 v části Kroky při obecném řešení potíží, případně se obraťte na výrobce skeneru s žádostí o aktualizovaný ovladač.

Kroky při obecném řešení potíží

Proveďte následující kroky a určete, zda se jedná o problém se skenerem, s konkrétním systémovým nastavením nebo s ovladačem.

1. Ověřte, zda skener funguje a zkuste skenovat pomocí jiné aplikace.

Ověřte, zda skener funguje správně a zkuste skenovat pomocí jiné aplikace (například aplikace Microsoft Word) a ponechte nastavení, které nefungovalo u aplikace Acrobat.

Poznámka: Skenování pomocí aplikace Photoshop nebo Photoshop Elements nemusí být pro účely testování vždy spolehlivé. Výrobci skenerů vyvíjejí software přímo pro tyto produkty, aby snížili riziko vzniku potíží.

Pokud problémy přetrvávají i při skenování do jiné aplikace, obraťte se na výrobce skeneru.

2. Skenujte pomocí služby WIA (Windows Image Acquisition) a nikoli pomocí ovladače TWAIN (pouze u systému Windows XP).

Aplikace Acrobat podporuje ovladače služby WIA (Windows Image Acquisition). Pokud váš skener podporuje oba ovladače, vyberte v nabídce Zařízení v dialogu Vytvořit PDF ze skeneru ovladač služby WIA. Naskenujte dokument.

3. Nainstalujte nejnovější ovladač skeneru.

Pokud soubor TWAIN chybí nebo je poškozený, vrátí aplikace Acrobat při pokusu o skenování pomocí rozhraní TWAIN chybovou zprávu. Přeinstalací ovladače skeneru nahradíte soubor TWAIN.

Obraťte se na výrobce skeneru s žádostí o nejnovější ovladač. Chcete-li přeinstalovat ovladač, odstraňte ve složce systému Windows nebo Winnt všechny soubory a složky, jejichž název začíná slovem Twain (například Twain_32.dll). Poté restartujte systém Windows a nainstalujte nejnovější ovladač skeneru podle pokynů od výrobce.

4. Restartujte počítač a zakažte položky při spuštění.

Pokud jsou spuštěny současně s aplikací Adobe Acrobat, způsobují některé aplikace systémové chyby nebo zablokování systému. Před spuštěním aplikace Acrobat zakažte ostatní aplikace včetně položek při spuštění (položek, které jsou automaticky spuštěny při spuštění systému Windows).

Chcete-li zakázat položky při spuštění v systému Windows XP, proveďte tyto úkony:

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogu Nástroj pro konfiguraci systému klikněte na kartu Po spuštění a klikněte na tlačítko Zakázat vše.
 4. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

Chcete-li znovu povolit položky při spuštění, proveďte následující kroky:

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klikněte na tlačítko OK.

 2. V dialogu Nástroj pro konfiguraci systému klikněte na kartu Po spuštění a klikněte na tlačítko Povolit vše.
 3. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

5. Znovu naskenujte obraz pomocí jiného barevného režimu.

Při skenování do aplikace Acrobat v určitých barevných režimech může u některých skenerů dojít k potížím. Pokyny ke skenování do aplikace Acrobat pomocí jiného barevného režimu naleznete v dokumentaci k danému skeneru.

6. Na panelu náhledu daného softwaru pro skenování určete velikost obrazu.

Pokud je skenovaný obraz oříznutý nebo má špatné rozměry, určete jeho velikost na panelu náhledu daného softwaru pro skenování. Pokyny k určení velikosti obrazu naleznete v dokumentaci k danému skeneru.

7. Přihlaste se pomocí nového účtu.

Pokud jste již pomocí aplikace Acrobat skenovali, mohl být váš uživatelský účet poškozen a při skenování mohl způsobit problémy. Vytvořte uživatelský účet s oprávněními správce a přihlaste se do systému Windows pomocí nového účtu.

8. Naskenujte obraz do jiné aplikace jako soubor TIFF a tento soubor poté převeďte do souboru PDF.

Chcete-li převést soubor TIFF do formátu PDF, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Přetáhněte soubor TIFF na ikonu aplikace Acrobat.
 • V aplikaci Acrobat zvolte možnost Soubor > Vytvořit PDF > Ze souboru, vyberte soubor TIFF a poté klikněte na možnost Otevřít.
 • V softwaru pro skenování vytiskněte soubor TIFF pomocí tiskárny Adobe PDF.

Oprava velikosti stránek při skenování

Některé skenery neuvádějí podporované velikosti pro aplikaci Acrobat, pokud je v aplikaci Acrobat 8 pod položkou Volby skeneru vybrán režim Skrýt nativní rozhraní skeneru. Přepněte možnost Uživatelské rozhraní do režimu Zobrazit nativní rozhraní skeneru a vyberte v aplikaci pro skenování velikost stránky.

Negativní zobrazení obrazu při skenování

Pokud je obraz zobrazen negativně, například bílý papír se naskenuje černou barvou, vyberte pod položkou Volby skeneru možnost Invertovat černobílé obrazy. Zkuste znovu vytvořit soubor PDF.

Chyba: Skener nebyl rozpoznán.

Chcete-li problém odstranit, postupujte podle kroků níže v uvedeném pořadí. Po dokončení každého kroku zkontrolujte, zda je problém odstraněn. Pokud není, pokračujte dalším krokem. 

 1. Zkontrolujte, zda je zařízení fyzicky připojeno.

  1. Zkontrolujte kabely, např. kabel USB, kabel LAN atd., použité pro připojení skeneru. Odpojte kabely a znovu je připojte, čímž zajistíte jejich správné připojení.
  2. Přesvědčte se, zda je skener zapnutý a zda se na jeho displeji (pokud je přítomen) nezobrazují žádné chybové zprávy. V případě jakékoli chyby nebo pokud skener při nějaké operaci přestane reagovat, skener restartujte.
 2. V systému Windows může být nainstalován ovladač TWAIN i WIA. V systému Macintosh může být podobně obsažen ovladač TWAIN i ICA. V případě, že některý ovladač nefunguje, pokuste se skenovat pomocí jakéhokoli jiného ovladače skeneru (ICA, WIA nebo TWAIN).

  Systém Windows: Na obrazovce výběru skeneru v aplikaci Acrobat vyberte jakýkoli ovladač TWAIN a WIA, jak je uvedeno na snímku obrazovky níže.

  Ovladače skeneru v systému Windows

  Systém Mac: Na obrazovce výběru skeneru v aplikaci Acrobat vyberte jakýkoli ovladač TWAIN a ICA, jak je uvedeno na snímku obrazovky níže.

  Ovladače skeneru v systému Mac
 3. Ověřte, zda skener funguje s jakoukoli jinou aplikací:

  1. Pro systém Windows a Macintosh jsou k dispozici některé integrované aplikace a aplikace jiných výrobců, pomocí kterých se můžete pokusit skener použít:
   1. Pro systém Windows je k dispozici software s názvemTWACKER,což je bezplatný nástroj pro testování ovladače skeneru TWAIN. Je k dispozici zdarma. Jednoduše jej stáhněte a nainstalujte, abyste zjistili, zda váš skener funguje či nikoli.
   2. Pro systém OS X je k dispozici předinstalovaný nástroj Image Capture, pomocí kterého lze zkontrolovat, zda skener funguje či nikoli.
  2. Nebo pokud máte nainstalovanou jakoukoli jinou aplikaci, která používá funkci skenování, můžete tuto aplikaci použít k otestování toho, zda skener funguje podle očekávání.

  Pokud skener nefunguje s žádnou aplikací, skutečnost je taková, že skener nefunguje správně a ohledně problému se můžete obrátit na výrobce skeneru.

 4. Spusťte znovu aplikaci Acrobat.

 5. Restartuje systém a zakažte položky zaváděné při spuštění:

  Pokud jsou spuštěny současně s aplikací Adobe Acrobat, způsobují některé aplikace systémové chyby nebo zablokování systému. Před spuštěním aplikace Acrobat zakažte ostatní aplikace včetně položek při spuštění (položek, které jsou automaticky spuštěny při spuštění systému Windows).

  Chcete-li zakázat položky při spuštění v systému Windows, proveďte tyto úkony:

  1. Ukončete všechny aplikace.
  2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klikněte na tlačítko OK.
  3. V dialogu Nástroj pro konfiguraci systému klikněte na kartu Po spuštění a klikněte na tlačítko Zakázat vše.
  4. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

  Chcete-li znovu povolit položky při spuštění, proveďte následující kroky:

  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klikněte na tlačítko OK.
  2. V dialogu Nástroj pro konfiguraci systému klikněte na kartu Po spuštění a klikněte na tlačítko Povolit vše.
  3. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.
 6. Nainstalujte nejnovější ovladače skeneru a poté restartujte systém:

  1. Pokud soubor TWAIN chybí nebo je poškozený, vrátí aplikace Acrobat při pokusu o skenování pomocí rozhraní TWAIN chybovou zprávu.  Přeinstalací ovladače skeneru nahradíte soubor TWAIN.
  2. Chcete-li přeinstalovat ovladač, odstraňte ve složce systému Windows nebo Winnt všechny soubory a složky, jejichž název začíná slovem Twain (například Twain_32.dll). Poté restartujte systém Windows a nainstalujte nejnovější ovladač skeneru podle pokynů od výrobce nebo podle kroků uvedených zde.

Chyba: Ovladač skeneru nebyl nalezen nebo není platný.

Chcete-li problém odstranit, postupujte podle kroků níže v uvedeném pořadí. Po dokončení každého kroku zkontrolujte, zda je problém odstraněn. Pokud není, pokračujte dalším krokem.

 1. Nainstalujte nejnovější ovladače skeneru a poté restartujte systém:

  1. Pokud soubor TWAIN chybí nebo je poškozený, vrátí aplikace Acrobat při pokusu o skenování pomocí rozhraní TWAIN chybovou zprávu.  Přeinstalací ovladače skeneru nahradíte soubor TWAIN.
  2. Chcete-li přeinstalovat ovladač, odstraňte ve složce systému Windows nebo Winnt všechny soubory a složky, jejichž název začíná slovem Twain (například Twain_32.dll). Poté restartujte systém Windows a nainstalujte nejnovější ovladač skeneru podle pokynů od výrobce nebo podle kroků uvedených zde.
 2. Zkontrolujte, zda je zařízení fyzicky připojeno:

  1. Zkontrolujte kabely, např. kabel USB, kabel LAN atd., použité pro připojení skeneru. Odpojte kabely a znovu je připojte, čímž zajistíte jejich správné připojení.
  2. Přesvědčte se, zda je skener zapnutý a zda se na jeho displeji (pokud je přítomen) nezobrazují žádné chybové zprávy. V případě jakékoli chyby nebo pokud skener při nějaké operaci přestane reagovat, skener restartujte.
 3. V systému Windows může být nainstalován ovladač TWAIN i WIA. V systému Macintosh může být podobně obsažen ovladač TWAIN i ICA. V případě, že některý ovladač nefunguje, pokuste se skenovat pomocí jakéhokoli jiného ovladače skeneru (ICA, WIA nebo TWAIN).

  Systém Windows: Na obrazovce výběru skeneru v aplikaci Acrobat vyberte jakýkoli ovladač TWAIN a WIA, jak je uvedeno na snímku obrazovky níže.

  Ovladače skeneru v systému Windows

  Systém Mac: Na obrazovce výběru skeneru v aplikaci Acrobat vyberte jakýkoli ovladač TWAIN a ICA, jak je uvedeno na snímku obrazovky níže.

  Ovladače skeneru v systému Mac
 4. Ověřte, zda skener funguje s jakoukoli jinou aplikací:

  1. Pro systém Windows a Macintosh jsou k dispozici některé integrované aplikace a aplikace jiných výrobců, pomocí kterých se můžete pokusit skener použít:
   1. Pro systém Windows je k dispozici software s názvemTWACKER,což je bezplatný nástroj pro testování ovladače skeneru TWAIN. Je k dispozici zdarma. Jednoduše jej stáhněte a nainstalujte, abyste zjistili, zda váš skener funguje či nikoli.
   2. Pro systém OS X je k dispozici předinstalovaný nástroj Image Capture, pomocí kterého lze zkontrolovat, zda skener funguje či nikoli.
  2. Nebo pokud máte nainstalovanou jakoukoli jinou aplikaci, která používá funkci skenování, můžete tuto aplikaci použít k otestování toho, zda skener funguje podle očekávání.

  Pokud skener nefunguje s žádnou aplikací, skutečnost je taková, že skener nefunguje správně a ohledně problému se můžete obrátit na výrobce skeneru.

 5. Spusťte znovu aplikaci Acrobat.

 6. Restartuje systém a zakažte položky zaváděné při spuštění:

  Pokud jsou spuštěny současně s aplikací Adobe Acrobat, způsobují některé aplikace systémové chyby nebo zablokování systému. Před spuštěním aplikace Acrobat zakažte ostatní aplikace včetně položek při spuštění (položek, které jsou automaticky spuštěny při spuštění systému Windows).

  Chcete-li zakázat položky při spuštění v systému Windows, proveďte tyto úkony:

  1. Ukončete všechny aplikace.
  2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klikněte na tlačítko OK.
  3. V dialogu Nástroj pro konfiguraci systému klikněte na kartu Po spuštění a klikněte na tlačítko Zakázat vše.
  4. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

  Chcete-li znovu povolit položky při spuštění, proveďte následující kroky:

  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klikněte na tlačítko OK.
  2. V dialogu Nástroj pro konfiguraci systému klikněte na kartu Po spuštění a klikněte na tlačítko Povolit vše.
  3. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

Chyba: Nelze se připojit ke skeneru.

Chcete-li problém odstranit, postupujte podle kroků níže v uvedeném pořadí. Po dokončení každého kroku zkontrolujte, zda je problém odstraněn. Pokud není, pokračujte dalším krokem.

 1. Zkontrolujte, zda je zařízení fyzicky připojeno:

  1. Zkontrolujte kabely, např. kabel USB, kabel LAN atd., použité pro připojení skeneru. Odpojte kabely a znovu je připojte, čímž zajistíte jejich správné připojení.
  2. Přesvědčte se, zda je skener zapnutý a zda se na jeho displeji (pokud je přítomen) nezobrazují žádné chybové zprávy. V případě jakékoli chyby nebo pokud skener při nějaké operaci přestane reagovat, skener restartujte.
 2. V systému Windows může být nainstalován ovladač TWAIN i WIA. V systému Macintosh může být podobně obsažen ovladač TWAIN i ICA. V případě, že některý ovladač nefunguje, pokuste se skenovat pomocí jakéhokoli jiného ovladače skeneru (ICA, WIA nebo TWAIN).

  Systém Windows: Na obrazovce výběru skeneru v aplikaci Acrobat vyberte jakýkoli ovladač TWAIN a WIA, jak je uvedeno na snímku obrazovky níže.

  Ovladače skeneru v systému Windows

  Systém Mac: Na obrazovce výběru skeneru v aplikaci Acrobat vyberte jakýkoli ovladač TWAIN a ICA, jak je uvedeno na snímku obrazovky níže.

  Ovladače skeneru v systému Mac
 3. Ověřte, zda skener funguje s jakoukoli jinou aplikací:

  1. Pro systém Windows a Macintosh jsou k dispozici některé integrované aplikace a aplikace jiných výrobců, pomocí kterých se můžete pokusit skener použít:
   1. Pro systém Windows je k dispozici software s názvemTWACKER,což je bezplatný nástroj pro testování ovladače skeneru TWAIN. Je k dispozici zdarma. Jednoduše jej stáhněte a nainstalujte, abyste zjistili, zda váš skener funguje či nikoli.
   2. Pro systém OS X je k dispozici předinstalovaný nástroj Image Capture, pomocí kterého lze zkontrolovat, zda skener funguje či nikoli.
  2. Nebo pokud máte nainstalovanou jakoukoli jinou aplikaci, která používá funkci skenování, můžete tuto aplikaci použít k otestování toho, zda skener funguje podle očekávání.

  Pokud skener nefunguje s žádnou aplikací, skutečnost je taková, že skener nefunguje správně a ohledně problému se můžete obrátit na výrobce skeneru.

 4. Spusťte znovu aplikaci Acrobat.

 5. Restartuje systém a zakažte položky zaváděné při spuštění:

  Pokud jsou spuštěny současně s aplikací Adobe Acrobat, způsobují některé aplikace systémové chyby nebo zablokování systému. Před spuštěním aplikace Acrobat zakažte ostatní aplikace včetně položek při spuštění (položek, které jsou automaticky spuštěny při spuštění systému Windows).

  Chcete-li zakázat položky při spuštění v systému Windows, proveďte tyto úkony:

  1. Ukončete všechny aplikace.
  2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klikněte na tlačítko OK.
  3. V dialogu Nástroj pro konfiguraci systému klikněte na kartu Po spuštění a klikněte na tlačítko Zakázat vše.
  4. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

  Chcete-li znovu povolit položky při spuštění, proveďte následující kroky:

  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klikněte na tlačítko OK.
  2. V dialogu Nástroj pro konfiguraci systému klikněte na kartu Po spuštění a klikněte na tlačítko Povolit vše.
  3. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.
 6. Nainstalujte nejnovější ovladače skeneru a poté restartujte systém:

  1. Pokud soubor TWAIN chybí nebo je poškozený, vrátí aplikace Acrobat při pokusu o skenování pomocí rozhraní TWAIN chybovou zprávu.  Přeinstalací ovladače skeneru nahradíte soubor TWAIN.
  2. Chcete-li přeinstalovat ovladač, odstraňte ve složce systému Windows nebo Winnt všechny soubory a složky, jejichž název začíná slovem Twain (například Twain_32.dll). Poté restartujte systém Windows a nainstalujte nejnovější ovladač skeneru podle pokynů od výrobce nebo podle kroků uvedených zde.

 

 

Obecné informace o skenerech a ovladačích

Co je software ovladače skeneru?

Ovladače skeneru jsou softwarové programy, které počítačům oznamují, jakým způsobem mají spustit skener a komunikovat s ním. Instalace ovladačů skeneru je základním krokem při nastavení fungujícího skeneru.

Jaké typy ovladačů skeneru jsou k dispozici v systému Windows a Mac?

 1. TWAIN je standardní rozhraní mezi softwarovými programy a zařízeními pro pořizování obrazů, jakou jsou skenery a digitální fotoaparáty. Téměř veškerý software skeneru obsahuje ovladač TWAIN, jehož součástí je obvykle rozšířené grafické uživatelské rozhraní, pomocí kterého mohou uživatelé konfigurovat všechna rozšířená nastavení skeneru.
 2. Nativní ovladače: Ovladač specifický pro platformu (Windows nebo OS X), který provádí základní funkce skenování. Nativní ovladače se buď automaticky stáhnou do systému, nebo je uživatel musí stáhnout a nainstalovat ručně z webu výrobce skeneru.
  1. WIA: Windows Image Acquisition je speciální model ovladače a aplikační programovací rozhraní (API) společnosti Microsoft pro systém Microsoft Windows Me a novější operační systémy Windows, které grafickému softwaru umožňuje komunikovat s hardwarem pro zpracování obrazů, jako jsou skenery.
  2. ICA: Ovladač Image Capture Application (výchozí nástroj pro skenování v systému Macintosh), který může provádět základní operace skenování.

Poznámka: V některých případech nemusí skenery obsahovat ovladače TWAIN i nativní ovladače skeneru. V těchto případech lze ke všem operacím skeneru získat přístup pomocí dostupného ovladače.

Jak lze vyhledat a nainstalovat ovladače?

Nainstalujte ovladače automaticky. Kliknutím sem zobrazíte postup.

Ovladač ICA: Nejnovější ovladač skeneru ICA pro tento produkt je k dispozici pouze prostřednictvím aktualizace softwaru společnosti Apple. Zde je uveden postup jeho získání:

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  1. Pokud používáte připojení USB nebo připojení k síti Ethernet*, připojte tiskárnu/skener k počítači Mac a přesvědčte se, zda je zapnutá. 
  2. Pokud používáte bezdrátové připojení a tiskárna je již připojena ke směrovači, přesvědčte se, zda je zapnutá. 
  3. Pokud používáte bezdrátové připojení a tiskárna není připojena ke směrovači, bude třeba připojit tiskárnu ke směrovači. Pomocí ovládacího panelu produktu vytvořte připojení Wi-Fi.  
   (* Některé produkty nemají port sítě Ethernet.)
 2. Vyberte nabídku Apple a poté vyberte možnost Aktualizace softwaru.
 3. Nainstalujte dostupné aktualizace podle pokynů na obrazovce.

Ovladač WIA: Uživatelé systému Windows 2000 a Windows XP se nejprve musí přihlásit jako správci, aby mohli nainstalovat programy.

 1. Připojte dodaný kabel USB k portu USB počítače a digitálnímu terminálu fotoaparátu. Připravte fotoaparát ke komunikaci s počítačem.
 2. Počítač za okamžik automaticky nainstaluje ovladač TWAIN nebo ovladač WIA. Případně se uživateli může zobrazit průvodce instalací.
 3. Pokud se zobrazí výzva k restartování počítače, podle zpráv na obrazovce restartujte počítač.

Proveďte instalaci pomocí softwarového balíčku dodaného výrobcem. Kliknutím sem zobrazíte postup.

 1. Výrobci zařízení obvykle dodávají software ovladače zařízení na samostatném disku CD/DVD. Vložte jej do jednotky CD/DVD ve vašem systému a nainstalujte dodané ovladače. Restartujte počítač. (Volitelné).
 2. Pokud není disk CD dodán, navštivte web výrobce uvedený v dokumentech přiložených k zařízení při nákupu.

Vyhledejte ovladač na webu, stáhněte jej a poté jej nainstalujte. Kliknutím sem zobrazíte postup.

 1. V případě, že nejsou k dispozici žádné informace o webu, vyhledejte na webu název modelu a ovladače zařízení, například ovladač skeneru <výrobce skeneru> <název modelu>. Vyberte jakékoli odkazy, které směřují na web výrobce.
 2. Na webu vyhledejte klíčová slova, jako například „soubory ke stažení“, „ovladače“, „podpora“ atd., a postupujte podle nich.
 3. Pokud se na webu nachází jakékoli pole pro výběr zařízení, ke kterému jsou třeba ovladače, zadejte model zařízení do uvedeného pole nebo v něm model zařízení vyberte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online