Obecně lze říci, že Acrobat pracuje stejně v systémech Windows i Mac OS. Některé výjimky jsou uvedeny v nápovědě. Navíc mějte na paměti následující rozdíly:

Běžné akce a funkce kláves

Windows

Mac OS

Kliknutí pravým tlačítkem

Ctrl-kliknout

Alt

Alt

Ctrl+[znak]

Apple+[znak]

Ctrl-kliknout

Alt-kliknout

Tažení se stisknutou klávesou Ctrl

Tažení se stisknutou klávesou Alt

Tento počítač

[název disku]

Průzkumník Windows

Vyhledávač

Otevření dialogového okna Předvolby

Chcete-li otevřít dialogové okno Předvolby v systému Mac OS, zvolte možnost Acrobat Pro DC > Předvolby.

Rozbalení vnořeného seznamu

Některé položky, například záložky, se někdy zobrazují ve vnořených seznamech, které lze rozbalit nebo sbalit. Chcete-li rozbalit seznam v systému Mac OS, klikněte na trojúhelník směřující doprava vlevo od ikony. Kliknutím na trojúhelník směřující dolů seznam sbalte. Chcete-li rozbalit nebo sbalit všechny položky ve víceúrovňovém seznamu, klikněte na trojúhelník se stisknutou klávesou Alt.