Tento dokument vysvětluje základy formulářů PDF v aplikaci Acrobat DC. (Další informace nebo odpovědi na dotazy týkající se formulářů PDF získáte kliknutím na příslušný odkaz výše.)

 

O formulářích

Formuláře můžete vyplňovat pomocí aplikace Acrobat nebo bezplatné aplikace Acrobat Reader . V aplikaci Acrobat můžete vytvářet statické nebo interaktivní formuláře. Interaktivní formuláře zjednodušují proces vyplňování a sběru dat.

V aplikaci Acrobat můžete formuláře vytvářet pomocí jedné z následujících metod:

  • Převod již existujícího elektronického dokumentu (například dokumentu Adobe PDF, Microsoft Word nebo Excel) na formulář PDF.

  • Naskenování papírového dokumentu a jeho převod na formulář PDF.

Po převodu již existujícího dokumentu na formulář PDF do něho můžete přidat další pole a převést ho na interaktivní formulář.

Interaktivní formulář je možné vyplňovat na počítači a odesílat prostřednictvím internetu nebo místní sítě.

Předvolby formulářů

Nastavení předvoleb formulářů k řízení různých aspektů interakce s poli formuláře.

V levé části dialogového okna Předvolby vyberte položku Formuláře. Předvolby formulářů jsou uspořádány do tří částí: Všeobecné, Barva zvýraznění a Automatické vyplňování.

Poznámka:

Předvolby formulářů se vztahují ke způsobu, jakým aplikace pracuje s otevřenými formuláři, když je používáte. Tyto předvolby se neukládají do vlastních formulářů PDF.

Všeobecné

Automaticky počítat hodnoty polí

Po zadání vstupu od uživatele se automaticky provedou všechny výpočty polí.

Poznámka:

Nastavení pro tuto volbu se vztahuje pouze na vaši aktuální relaci.

Při úpravách polí automaticky upravit pořadí procházení polí

Obnoví pořadí polí, když vytvoříte, odstraníte nebo přesunete pole.

Rámeček kolem aktivního pole

Označí, které pole je právě aktivní.

Zobrazit indikátor přetečení textového pole

Zobrazí znak plus (+) v textových polích, ve kterých jsou překročeny limity, určené při vytváření polí.

Zobrazovat náhled pole při vytváření nebo úpravách polí formuláře

Zobrazuje vzhled pole formuláře při vytváření nebo úpravách formulářů.

Automaticky rozpoznat pole formuláře

Automaticky rozpozná pole formuláře a umístí příslušná pole.

Barva zvýraznění

Zobrazovat barvu ohraničení polí, nad kterými je kurzor

Zobrazí černý rámeček kolem pole formuláře, když nad toto pole umístíte ukazatel.

Barva zvýraznění polí

Otevře dialog pro výběr barvy, ve kterém můžete vybrat barvu zvýrazněných polí formuláře. Zvýraznění se objeví po kliknutí na tlačítko Zvýraznit existující pole v pruhu zpráv dokumentu.

Barva zvýraznění vyžadovaných polí

Otevře dialog pro výběr barvy okrajů polí formuláře, která musí být povinně vyplněna. Kliknete-li na tlačítko Zvýraznit existující pole nebo pokud se pokusíte odeslat formulář, zobrazí se okolo povinných polí formuláře ohraničení.

Automatické doplňování

Nabídka Automatické doplňování

Obsahuje tři volby pro automatické doplňování: Vypnuto, Základní a Rozšířené.

Pamatovat číselná data

Nabídne dříve zadané číselné položky, když zapíšete stejný první znak do podobného pole. Když tato volba není vybraná, automatické doplňování nabízí své návrhy pouze pro textové položky. (Dostupné pouze v případě, že je vybraná volba Základní nebo Rozšířené.)

Upravit seznam položek

Zobrazí platné položky, uložené v paměti automatického doplňování. Můžete vybrat a odstranit všechny položky, které nechcete uchovat pro vyplňování budoucích formulářů. (Tato volba není dostupná, pokud paměť neobsahuje žádné položky.)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online