Příručka uživatele Zrušit

Zabezpečení PDF pomocí certifikátů

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev
Poznámka:

Kompletní seznam článků o zabezpečení najdete v části Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v obsahu PDF.

Zabezpečení certifikátem

Certifikáty slouží k šifrování dokumentů a ověření digitálního podpisu. Digitální podpis ujistí příjemce, že dokument pochází od vás. Šifrování zajišťuje, že obsah bude moci zobrazit pouze zamýšlený příjemce. V certifikátu je uložena komponenta digitálního identifikátoru představovaná veřejným klíčem. Více informací o digitálních identifikátorech naleznete v části Digitální identifikátory.

Pokud zabezpečíte PDF pomocí certifikátu, zadáte příjemce a pro každého příjemce nebo skupinu definujete úroveň přístupu k souborům. Můžete například jedné skupině povolit podepisování a vyplňování formulářů a jiné skupině úpravy textu a odstraňování stránek. Můžete zvolit certifikáty ze svého seznamu důvěryhodných identit, ze souborů na disku, ze serveru LDAP nebo z úložiště certifikátů systému Windows (pouze Windows). Vždy do seznamu příjemců přidejte také svůj certifikát, abyste později mohli dokument otevřít.

Poznámka:

K šifrování dokumentů používejte pokud možno certifikáty z digitálních identifikátorů od třetích stran. V případě ztráty nebo odcizení certifikátu může vydávající autorita certifikát nahradit novým. Pokud se vymaže digitální identifikátor s vlastním podpisem, všechny PDF zašifrované s použitím certifikátu z tohoto identifikátoru budou už navždy nepřístupné.

Šifrování dokumentu PDF nebo portfolia PDF pomocí certifikátu

Chcete-li zašifrovat velké množství souborů PDF, aplikujte předem definovanou sekvenci kroků pomocí Průvodce akcí v aplikaci Acrobat Pro (Nástroje > Průvodce akcí). Případně upravte sekvenci, chcete-li přidat požadované funkce zabezpečení. Nastavení svého certifikátu můžete také uložit jako zásady zabezpečení a opakovaně je používat k šifrování PDF.

Poznámka:

V případě portfolia PDF průvodce akcí aplikuje zabezpečení na dílčí dokumenty PDF, nikoli však na samotné portfolio PDF. Chcete-li zabezpečit celé portfolio PDF, aplikujte zabezpečení na titulní stránku portolia.

 1. V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF. V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a vyberte možnost Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další možnosti > Zašifrovat pomocí certifikátu. Pokud se nezobrazí panel Ochrana, prostudujte si pokyny pro přidávání panelů v podoknech úloh.

 3. Při zobrazení dotazu klikněte na možnost Ano.

 4. V dialogovém okně Nastavení zabezpečení s certifikátem vyberte součásti dokumentu, které chcete šifrovat.
 5. V nabídce Algoritmus šifrování zvolte sílu šifrování a pak klikněte na možnost Další.

  Šifrovací algoritmus a velikost klíče jsou specifické pro verzi. Příjemci musejí mít odpovídající verzi (nebo novější) aplikace Acrobat nebo Reader, aby mohli dokument dešifrovat a přečíst.

  • Pokud vyberete 128bitové AES, příjemci musejí mít Acrobat 7 či novější nebo Reader 7 či novější, aby mohli dokument otevřít.

  • Pokud vyberete 256bitové AES, bude pro otevření dokumentu vyžadován Adobe Acrobat 9 či novější nebo Adobe Reader 9 či novější.

 6. Vytvořte seznam příjemců pro šifrovaný PDF. Vždy do seznamu příjemců přidejte také svůj vlastní certifikát, abyste později mohli dokument otevřít.
  • Po kliknutí na Hledat vyhledejte identity na adresářovém serveru nebo v seznamu důvěryhodných identit.

  • Klikněte na Procházet a vyhledejte soubor obsahující certifikáty důvěryhodných identit.

  • Chcete-li u dokumentu nastavit omezení pro tisk a úpravy, vyberte příjemce ze seznamu a potom klikněte na Práva.

 7. Po kliknutí na Další zkontrolujte svá nastavení a pak klikněte na Dokončit.

  Když příjemce otevře PDF nebo portfolio PDF, použijí se nastavení zabezpečení, která jste určili pro tuto osobu.

Změny nastavení šifrování

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a vyberte možnost Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další možnosti > Vlastnosti zabezpečení. Pokud se nezobrazí panel Ochrana, prostudujte si pokyny pro přidávání panelů v podoknech úloh.

 3. Klikněte na Změnit nastavení.
 4. Proveďte libovolný z následujících úkonů a pak klikněte na Další.
  • Chcete-li zašifrovat různé součásti dokumentu, vyberte příslušnou možnost.

  • Chcete-li změnit šifrovací algoritmus, zvolte ho z nabídky.

 5. Proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li zkontrolovat důvěryhodnost identity, vyberte příjemce a pak klikněte na Podrobnosti.

  • Chcete-li příjemce odstranit, vyberte jednoho nebo více příjemců a pak klikněte na Odstranit. Neodstraňujte svůj vlastní certifikát s výjimkou případu, kdy nechcete mít nadále přístup k souboru s použitím tohoto certifikátu.

  • Chcete-li změnit práva příjemců, vyberte jednoho nebo více příjemců a pak klikněte na Práva.

 6. Klikněte na Další a pak klikněte na Dokončit. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu a dokument uložte, abyste aplikovali provedené změny.

Odstranění nastavení šifrování

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V případě samostatného PDF nebo dílčího dokumentu PDF v portfoliu PDF otevřete daný PDF.

  • V případě portfolia PDF otevřete portfolio PDF a zvolte Zobrazit > Portfolio > Titulní stránka.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Chránit > Další možnosti > Odstranit zabezpečení. Pokud se nezobrazí panel Ochrana, prostudujte si pokyny pro přidávání panelů v podoknech úloh.

 3. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo pro práva. Pokud neznáte heslo pro práva, kontaktujte autora PDF.

Sdílení certifikátů s ostatními

Organizace, které používají certifikáty pro zabezpečení pracovních postupů, často ukládají certifikáty na adresářovém serveru, na kterém mohou účastníci hledat s cílem rozšířit si svůj seznam důvěryhodných identit.

Když od někoho dostanete certifikát, můžete jej přidat do svého seznamu důvěryhodných identit. Nastavení důvěryhodnosti můžete změnit tak, aby všechny digitální podpisy a certifikované dokumenty vytvořené pomocí konkrétního certifikátu byly důvěryhodné. Certifikáty můžete také importovat z úložiště certifikátů, například z úložiště certifikátů Windows. Úložiště certifikátů může obsahovat mnoho certifikátů vystavených různými certifikačními autoritami.

Kompletní informace o sdílení certifikátů viz Průvodce digitálními podpisy (PDF) na webu ://www.adobe.com/go/learn_acr_security_cz.

Poznámka:

Jiní poskytovatelé zabezpečení obvykle ověřují identity pomocí vlastních metod. Nebo integrují své ověřovací metody s Acrobatem. Pokud využíváte jiného poskytovatele zabezpečení, nahlédněte do ním poskytnuté dokumentace.

Získání certifikátů od jiných uživatelů

Certifikáty, které dostanete od jiných uživatelů, se ukládají v seznamu důvěryhodných identit. Tento seznam připomíná adresář, který umožňuje ověřovat podpisy těchto uživatelů v libovolných dokumentech, které od nich obdržíte.

Přidání certifikátu z e-mailu

Pokud vám kontakt odešle certifikát e-mailem, zobrazí se jako přiložený soubor metodiky import/export.

 1. Dvakrát klikněte na e-mailovou přílohu a pak v zobrazeném dialogovém okně klikněte na Nastavit důvěryhodnost kontaktu.
 2. Vyberte kontakt a klikněte na Import.
 3. Zadejte požadované heslo a klikněte na Další. Kliknutím na OK zobrazte detaily importu a potom znovu klikněte na OK.
 4. Vyberte umístění a klikněte na Další. Poté klikněte na Dokončit.
 5. Opět klikněte na Nastavit důvěryhodnost kontaktu a ověřte si, jestli byl kontakt přidán do certifikátů. Vyberte certifikát a zobrazí se informace Podrobnosti a důvěryhodnost.
  • V části Důvěryhodnost vyberte požadované možnosti.

  • Možnost Použít tento certifikát jako důvěryhodný kořen vyberte, pouze pokud je to nutné pro ověření digitálního podpisu. Jakmile nastavíte certifikát jako kotvu důvěryhodnosti, zabráníte u něj (nebo u libovolného certifikátu v řetězci) kontrole odvolání.

  • Chcete-li povolit akce, které mohou být bezpečnostním rizikem, klikněte na Certifikované dokumenty a potom vyberte možnosti, které chcete povolit:

   Dynamický obsah

   Zahrnuje soubory FLV a SWF a také externí odkazy.

   Vložený JavaScript s vysokou prioritou

   Důvěřuje se vloženým skriptům.

   Oprávněné systémové operace

   Zahrnuje práci v síti, tisk a přístup k souborům.

Přidání certifikátu z digitálního podpisu v PDF

Abyste mohli certifikát z podepsaného PDF bezpečně přidat k důvěryhodným identitám, nejprve si ověřte jeho identifikační údaje u původce certifikátu.

Certifikát s vlastním podpisem

 1. Otevřete PDF obsahující podpis.
 2. Otevřete panel Podpisy a vyberte podpis.
 3. V nabídce Možnosti klikněte na Zobrazit vlastnosti podpisu a potom na Zobrazit certifikát autora podpisu.
 4. Jedná-li se o certifikát s vlastním podpisem, kontaktujte tvůrce certifikátu a požádejte jej o potvrzení, že jsou identifikační údaje na záložce Podrobnosti správné. Certifikát považujte za důvěryhodný, pouze pokud tyto hodnoty odpovídají hodnotám od tvůrce.
 5. Klikněte na záložku Důvěryhodnost, na Přidat k důvěryhodným certifikátům a na OK.
 6. V dialogovém okně Importovat nastavení kontaktu zadejte možnosti důvěryhodnosti a klikněte na OK.

Nastavení aplikace Acrobat tak, aby vyhledával v úložišti certifikátů Windows (pouze Windows)

 1. Vyberte možnost Předvolby > Podpisy. V části Ověření klikněte na Více.
 2. V nabídce Integrace s Windows vyberte požadované možnosti a dvakrát klikněte na OK.

Nedoporučuje se považovat certifikáty z úložiště certifikátů Windows za důvěryhodné.

Import certifikátů pomocí průvodce Certifikáty Windows (pouze Windows)

Pokud k uspořádání certifikátů používáte úložiště certifikátů Windows, můžete certifikáty importovat pomocí průvodce v Průzkumníku Windows. Chcete-li importovat certifikáty, určete soubor obsahující certifikát a místo uložení souboru.

 1. V Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na soubor certifikátu a zvolte Instalovat PFX.
 2. Podle pokynů na obrazovce přidejte certifikát do úložiště certifikátů Windows.
 3. Pokud se objeví výzva, abyste před nainstalováním certifikát ověřili, poznamenejte si hodnoty souhrnu MD5 a souhrnu SHA1 (identifikační údaje). Před zdůvěryhodněním certifikátu požádejte původce certifikátu, aby potvrdil správnost jeho hodnot. Klikněte na OK.

Ověření informací o certifikátu

V dialogovém okně Prohlížeč certifikátu jsou uvedeny atributy uživatele a další informace o certifikátu. Pokud jiní uživatelé importují váš certifikát, často mohou vyžadovat kontrolu vašich identifikačních údajů podle informací, které dostali s certifikátem. (Identifikační údaje představují hodnoty souhrnu MD5 a souhrnu SHA1.) Můžete zkontrolovat informace certifikátu pro své soubory digitálních identifikátorů nebo pro soubory digitálních identifikátorů, které jste importovali.

Podrobnější informace o ověřování certifikátů viz Průvodce uživatele digitálními podpisy (PDF) na webu ://www.adobe.com/go/learn_acr_security_cz.

Dialogové okno Prohlížeč certifikátu poskytuje následující informace:

 • Doba ověření certifikátu

 • Zamýšlené použití certifikátu

 • data certifikátu, například sériové číslo a metodu veřejného klíče.

Můžete také zkontrolovat, zda certifikační autorita neodvolala platnost certifikátu. Platnost certifikátu se obvykle odvolá, když zaměstnanec opustí společnost nebo když byla nějak narušena bezpečnost.

Ověření vlastního certifikátu

 1. Vyberte možnost Předvolby > Podpisy. V části Identity a důvěryhodné certifikáty klikněte na Více.
 2. Vyberte svůj digitální identifikátor a pak klikněte na Podrobnosti certifikátu .

Ověření informací na certifikátu kontaktu

 1. Vyberte podokno Podpisy a proveďte výběr. V nabídce Možnosti vyberte Zobrazit vlastnosti podpisu.
 2. Pomocí možnosti Zobrazit certifikát autora podpisu si zobrazte podrobnosti o certifikátu.

Odstranění certifikátu ze seznamu důvěryhodných identit

 1. Vyberte možnost Předvolby > Podpisy. V části Identity a důvěryhodné certifikáty klikněte na Více.
 2. Vyberte certifikát a klikněte na Odebrat ID.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.